Exkurze v Lupofytu

Exkurze v Lupofytu

Náplní výuky praxe 4. ročníků studijního oboru Agropodnikání je i seznámení ...


Náplní výuky praxe 4. ročníků studijního oboru Agropodnikání je i seznámení se s moderními technologiemi v rostlinné výrobě. Dne 8. listopadu bylo splnění tohoto tématického celku studentům umožněno prostřednictvím zemědělské firmy Lupofyt Chrášťany, s.r.o.

Spolumajitel firmy Ing. Jaroslav Mikoláš a ředitel Ing. Jaroslav Mikoláš ml. seznámili studenty s podnikatelským záměrem firmy včetně ukázek moderní zemědělské techniky a technologií pro precizní zemědělství (tvorba výnosových map, regulace zaplevelení, oblast výživy a hnojení, aplikace přípravků a hnojiv, seznámení s výhodami GPS systému apod.), studenti si zároveň prohlédli provozy v Chrášťanech a v Oráčově.

 

Exkurze v Lupofytu