Praxe 4.B - vodní dílo Klíčava

Praxe 4.B - vodní dílo Klíčava

Studentky 4.B absolvovaly 19. října praxi na vodním díle Klíčava ...


Studentky 4.B absolvovaly 19. října praxi na vodním díle Klíčava, které se nachází pod soutokem Klíčavy a Lánského potoka. Jedná se o vodárenskou nádrž, která je zdrojem surové vody pro úpravu vody pitné. Zásobuje většinu Středočeského kraje. Technologie zpracování vody je odlišná oproti úpravě v Rakovníku, a tak studentky získaly odborné informace, které uplatní při maturitní zkoušce z praxe (princip úpravy, používané chemikálie, ekosystém v okolí vodního díla).

 

 

Praxe 4.B - vodní dílo Klíčava