Odborná exkurze Mladotice

Odborná exkurze Mladotice

V pondělí 22. října jsme se studenty tříd 4.A a 4.CH navštívili ZD Mladotice ...


V pondělí 22. října jsme se studenty tříd 4.A a 4.CH navštívili ZD Mladotice. Exkurze byla zaměřena na chov zvířat, zejména chov přeštických černostrakatých prasat. Společně jsme si v doprovodu zootechnika Jaroslava Bejdy prohlédli zrekonstruovanou stáj pro chov „přeštíků“. Zootechnik nás seznámil s modernizovanou technologií ustájení. Prohlédli jsme si porodnu prasat i prostory pro odchov selat. Velmi ochotně zodpověděl i dotazy studentů, které se týkaly např. přírůstků, zpeněžování i prodeje prasat. Dále jsme si v areálu družstva prohlédli odchov telat, jalovic i výkrm volků. Děkujeme touto cestou zootechnikovi Jaroslavu Bejdovi za poutavé a odborné informace, které studentům poskytl.

Ještě několik informací o plemeni:

„Přeštické černostrakaté prase je českým plemenem, které vzniklo křížením původních klapouchých prasat ze západních Čech (Přešticko, Domažlicko a Klatovsko) s anglickými a německými plemeny. Toto plemeno lze hodnotit jako kombinovaný užitkový masosádelný typ s vyšší vrstvou hřbetního tuku. Plemeno je přizpůsobivé, odolné, vyznačuje se pevnou konstitucí, odolností vůči stresu a má výborné mateřské vlastnosti. Typickou plemennou charakteristikou je černostrakaté zbarvení a klopené ucho. V roce 1992 bylo přeštické černostrakaté plemeno prasat uznáno jako genetický zdroj a od roku 1996 se chová jako uzavřená populace. Plemeno se vyznačuje raností, průměrnými přírůstky a vyšším obsahem tuku v jatečně upraveném trupu (JUT)“.