Cvičení studentů 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí

Cvičení studentů 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí

Praktická cvičení studentů 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí ...

Praktická cvičení studentů 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí z odborných předmětů (Geologie a pedologie, Monitorování a analýzy a Meteorologie a hydrologie) vyžadují zkoumání v terénu. V rámci výuky odebíráme vzorky půd a povrchové vody. Rovněž měříme průtokovou rychlost. Z odebraných vzorků pak laboratorně zjišťujeme kvalitu vody a vlastnosti půdy.

 


Cvičení studentů 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí