Květen ve chmelnicích

Květen ve chmelnicích

Studenti prvních až třetích ročníků i letos v průběhu května pomáhali ...


Studenti prvních až třetích ročníků i letos v průběhu května pomáhali se zapichováním a zaváděním chmele na chmelnicích Lihovar, Žlábek a Velbloudí hrby školního statku v Rakovníku a chmelnicích firmy Lupofyt s.r.o. Chrášťany.