Individuální praxe 3.A

Individuální praxe 3.A

Začátkem letošního školního roku se studenti 3. ročníku oboru ...


Začátkem letošního školního roku se studenti 3. ročníku oboru agropodnikání zúčastnili individuální praxe v podniku Kora PS s.r.o. v Chříči. Tato firma se specializuje na rostlinnou výrobu, hlavně pěstování řepky, ozimé pšenice a kukuřice. Její součástí je i bioplynová stanice.

Studenti bydleli přímo v podniku ve společném pokoji po dobu pěti dnů. Náplní praxe byla péče o siláž, bioplynovou stanici i čistotu a pořádek okolí. Součástí praxe byla i práce s registrem pozemků a jejich následné vyznačování do mapy podle BPEJ a výnosu.

Prostředí firmy bylo velice hezké a přívětivé, zaměstnanci milí a pomáhali nám se vším, co bylo potřeba. Získali jsme zde mnoho zkušeností týkajících se rostlinné výroby a údržby zemědělské firmy a doufáme, že se praxe na Koře budeme moci zúčastnit i na jaře.

Běla Havelková (3.A)

Individuální praxe 3.A