Kurzy odborné způsobilosti k nakládání s přípravky na ochranu rostlin


Střední zemědělská škola Rakovník pořádá na základě pověření MZe čj. 50604/2016 - MZe - 14153

Kurzy odborné způsobilosti k nakládání s přípravky na ochranu rostlin

dle § 86 zákona č. 326/04 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky MZe č. 206/2012 Sb.

Kurz pro získání Osvědčení I. stupně je v rozsahu 12 hodin. Po skončení kurzu účastníci získají Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin s platností na 5 let

Kurz pro získání Osvědčení II. stupně je v rozsahu 15 hodin. Po skončení kurzu mohou účastníci v našem vzdělávacím zařízení absolvovat písemný test. Pokud splní požadované podmínky, získají Osvědčení II. stupně s platností 5 let

 

Doškolovací kurzy

Prodloužení osvědčení I. stupně

- absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  (délka školení  8 hodin)

Prodloužení osvědčení II. stupně

- absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  (délka školení  8 hodin)

- osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ (bez zkoušky) na základě absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení

Prodloužení osvědčení III. stupně
  1. absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  (délka školení  8 h.) +
  2. absolvování zkoušky u ÚKZÚZ (zkouška písemná)

- osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky absolvované v době platnosti původního osvědčení

 


 Termíny kurzů:

  • Doplňující kurz 8 hodin pro získání osvědčení II. stupně (prodloužení stávajících osvědčení) – 3. 10. 2019 od 8:00 hodin

 

V případě zájmu nás nejprve kontaktujte.

 

Kontakt: Ing. Jitka Gregorová
Tel.: 313 251 013
e-mail: jgregorova@szesrak.cz