Přijímací zkoušky do 1. ročníku 2018/2019

Přijímací řizení do 1. ročníků 2018/2019

12. 4. 2018   1. řádný termín
          pro školy a obory na 1. místě na přihlášce
16. 4. 2018   2. řádný termín
          pro školy a obory na  2. místě na přihlášce