Přijímací zkoušky do 1. ročníku 2018/2019

Přijímací řizení do 1. ročníků 2019/2020

12. 4. 2019   1. řádný termín
          pro školy a obory na 1. místě na přihlášce
15. 4. 2019   2. řádný termín
          pro školy a obory na  2. místě na přihlášce