V roce 2016 Botanická zahrada v Rakovníku žádala město Rakovník o poskytnutí dotace ve dvou projektech. Jedním z nich byla obměna a sjednocení druhového označení rostlin (v rámci EVVO a lepší informovanosti návštěvníků zahrady), doplnění a pravidelná obnovení druhového složení sbírkových rostlin Botanické zahrady v Rakovníku. Pro tento účel dostala Botanická zahrada v Rakovníku dotaci ve výši 8 050 Kč. 

Druhou dotaci od města Rakovník získala BZ v Rakovníku na realizaci projektu „Zajištění zpřístupnění významného krajinného prvku Botanické zahrady v Rakovníku pro širokou veřejnost mimo otevírací dobu o vybraných sobotách včetně možnosti prohlídky s odborných výkladem“. Město Rakovník finančně podpořilo tento projekt částkou 9 000Kč. 

Díky těmto datacím v roce 2016 bylo možné úspěšně zrealizovat tyto projekty, na které budeme navazovat i v následujících letech. 

Tímto bychom chtěli poděkovat městu Rakovník za spolupráci a podporu v realizaci finančně náročných projektů, které a pevně věřím, že povedou k rozvoji a lepší prezentaci BZ v Rakovníku.