Vedení školy

Ing. Ivan Kup  ředitel školy reditel@szesrak.cz
313 251 020
Ing. Jitka Gregorová zástupkyně ředitele pro výuku jgregorova@szesrak.cz
313 251 013
Ing. Jana Urbanová  zástupkyně ředitele pro praxi jurbanova@szesrak.cz
313 251 021

Hospodářský úsek

Karla Havlíková asistentka sekretariat@szesrak.cz
313 251 011
Lenka Hrdličková vedoucí školní jídelny lhrdlickova@szesrak.cz
313 251 025
Ing. Jana Kupová rozpočtářka, účetní jkupova@szesrak.cz
313 251 026