Vedení školy

Ing. Ivan Kup  ředitel školy reditel@szesrak.cz
313 251 020
Ing. Jitka Gregorová zástupkyně ředitele jgregorova@szesrak.cz
313 251 013

Hospodářský úsek

Karla Havlíková asistentka sekretariat@szesrak.cz
313 251 011
Lenka Hrdličková vedoucí školní jídelny lhrdlickova@szesrak.cz
313 251 025
Ing. Jana Kupová rozpočtářka, účetní jkupova@szesrak.cz
313 251 026

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Holubová advokáti s.r.o., IČO  24686727,
Za poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8

Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence : Štěpán Holub
tel. : +420 212 095   email :  poverenec@holubova.cz
I
D datové schránky : eaqq73c