Jméno  Vyučované předměty Kontakt
Ing. Ivan Kup  ředitel školy, CHZ, PRA, ZAZ reditel@szesrak.cz
313 251 020
Ing. Jitka Gregorová zástupkyně ředitele pro výuku, třídní 3.A, APB, BIO, OCR, PER jgregorova@szesrak.cz
313 251 013
Ing. Jana Urbanová  zástupkyně ředitele pro praxi, AJK, CHK, CHZ, PRA jurbanova@szesrak.cz
313 251 021
Mgr. Jana Češpírová  CJL, ZSV jana.cespirova@seznam.cz
313 251 010
Mgr. Jaroslav Hamouz  třídní 1.CH, MOV, TEV, ZSV, autoškola jarha@post.cz
313 251 012
Ing. Blanka Krajčiová GPD, CHE, ODP, PRA, TEV, ZAZ bkrajciova@szesrak.cz
313 251 012
Ing. Jana Kupová EKO, MAM jkupova@szesrak.cz
313 251 026
Ing. Tomáš Morovjan třídní 3.CH, CHEX, CHZ, MLV, PRA, ZAM tmorovjan@szesrak.cz
313 251 014
Ing. Jiří Odvárka třídní 2.CH, BIO, KRE, MLV, PRA, ZAM jodvarka@szesrak.cz
313 251 027
Jana Panochová  KYN
313 251 015
Ing. Jana Paseková EKO, FYZ, MAM, PPŘ, ZAM, ZSV pasekova.jana@seznam.cz
313 251 021
Ing. František Pazdera třídní 4.CH, IKT, OŽP, PER, PRA fpazdera@szesrak.cz
313 251 014
Mgr. Kateřina Pelcová třídní 1.A, IKT, MAT  kpelcova@szesrak.cz
313 251 027 
Zdeněk Pidrman  PRA, autoškola 
732 218 196
 
Mgr. Alena Štruncová  třídní 4.AB, ANJ, GEO, ZSV, výchovná poradkyně  astruncova@szesrak.cz
313 251 015 
Mgr. Alena Truksová  třídní 2.AB, CHE, MAS, MAT  atruksova@szesrak.cz
313 251 013 
Mgr. Pavlína Vlčková  AJK, ANJ  pvlckova@szesrak.cz
313 251 010