Pokyny pro studenty

 

Co obnáší individuální praxe?

Každý student ze všech tří oborů, které naše škola nabízí, absolvuje kromě učební (skupinové) praxe, také praxi individuální. Znamená to, že jeden týden (tj. 5 pracovních dní) v každém pololetí, ve dvojici, nebo sám stráví na některém z pracovišť, aby poznal práci zaměstnanců, zkusil si některé činností a učil se samostatnosti a odpovědnosti. Student má možnost si zvolit termín praxe, domluvit se s kamarádem a jít na praxi společně, případně si i vybrat z nabízených pracovišť.

Po ukončení IP, během následujícího týdne předloží student zástupci ředitele pro praxi sešit z praxe, do kterého zaznamená průběh praxe a záznam z praxe potvrzený instruktorem, který jeho praxi vedl. Zároveň se domluví na případných náhradách, pokud z nějakého důvodu neabsolvoval celých 5 pracovních dní.


1. ročník

Praxe 1. ročníku oboru agropodnikání a ekologie a životní prostředí probíhá obě pololetí na botanické zahradě, pod vedením naší zahradnice. Žáci se učí základním manuálním dovednostem, tj. práci s nářadím a malou mechanizací. Pracovní doba je od 7.45 do 13.30 hod.

Třída 1.CH oboru chovatelství je poměrně početná, proto je rozdělena do dvou skupin. Jedna skupina pečuje o školní zvířata chovaná ve speciální učebně školy a ve voliérách na BZ. Střídá se vždy jeden student po týdnu a pracuje společně se starším studentem ze 2.CH, který již práci zná z 1. ročníku. Druhá skupina pomáhá s činnostmi rodině hospodařící na Uhrovic mlýně, nedaleko Čisté. Pracují tam ve dvojicích a mohou tam být ubytováni a stravovat se s rodinou. Ve druhém pololetí se skupiny vymění.

2. ročník

Náplň individuální praxe 2. ročníku agropodnikání je seznámit se s chovem prasat na ŠS. Žáci nastupují do porodny prasat v 6.00 hodin, pak se přesouvají pomáhat do konírny a nakonec krmí, případně dojí stádo koz. Pokud bude vhodná příležitost přiučí se i pracím v rostlinné výrobě. Pracovní doba končí ve 12.00.  Pokud mají špatné spojení, mohou přespávat v hostovském pokoji na ŠS. Ve druhém pololetí se seznámí s provozem AgroZZN Rakovník.


2. ročník ekologie a ŽP se opět věnuje zahradnickým pracím na botanické zahradě a jeden den – pátek navštíví ekologickou skládku Ekologie s.r.o nedaleko Lán. Ve druhém pololetí budou absolvovat 2 dny v provozovně odpadového hospodářství Marius Pedersen v Rakovníku a mohou si vybrat i práci v ekologickém centru Čabárna Kladno, nebo v areálu státního zámku Veltrusy. 

2. ročník oboru chovatelsví se dělí podobně jako početná 1.CH na dvě skupiny. Jedna studentka je vždy přidělena k studentovi z 1.CH, aby jej zasvětila do péče o školní zvířata, další dvě vypomáhají v areálu AURA Krupá, kde se starají o víc než 20 sportovních koní, pod vedením absolventek naší školy. Majitelka jízdárny nabízí možnost ubytování přímo v areálu.

3. ročník

3. ročník agropodnikání má na programu dojení a chov skotu na školním statku. Je důležité pomáhat dojičkám od začátku pracovní doby, tj. od 5.00 hodin. Je to práce velmi zodpovědná a je zapotřebí mít ke zvířatům vztah. Po skončení práce u zvířat budou vypomáhat v rostlinné výrobě do 11.00. Ve druhém pololetí si studenti zvolí některou z farem, které se školou spolupracují a tam absolvují individuální praxi buď v rostlinné nebo živočišné výrobě. 


Zájemci z 3. ročníku ekologie a ŽP pojedou pracovat do státního zámku ve Veltrusech, nebo budou zahradničit na botanické zahradě. V dalším pololetí se seznámí s činností správy CHKO Křivoklátsko, nebo Český kras.

Studenti 3. ročníku chovatelství budou v prvním pololetí na praxi v Podkrušnohorském zooparku Chomutov, v druhém pololetí se budou učit dojit kozy a krávy a pečovat o prasata na ŠS.


4. ročník

Čtvrťáci mají praxi pouze v 1. pololetí. Studenti oboru agropodnikání budou asistovat technikům na ŠS, aby se seznámili s prací vedoucích pracovníků, praxe oboru ekologie a životní prostředí proběhne z části na odboru ŽP MěÚ v Rakovníku, z části na CHKO Křivoklátsko. Studenti oboru chovatelství absolvují praxi buď v záchranné stanici hendikepovaných zvířat AVES Kladno, nebo v zoo Zájezd.