Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) prováděcí právní předpis k přijímacímu řízení.
Platné znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny tři studijní obory:

1)  Agropodnikání – 30 studentů

2)  Ekologie a životní prostředí – 30 studentů

3)  Chovatelství – 32 studentů


Forma přijímací zkoušky:

  • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

Kriteria přijetí:  

  • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky  
  • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí  9. ročníku ZŠ) a výsledky z  olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) 
  • zájem o studium na naší škole (bude vyjádřen podáním přihlášky na určitý obor studia)
  • uchazeč, který byl  ve sledovaném období klasifikován nedostatečně nebude přijat


Tiskopis přihlášky
najdete na webu MŠMT.

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x).


Ilustrační didaktické testy z českého jazyka a literatury budou začátkem února 2017 zveřejněny na webových stránkách Centra – www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz.

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon nebo přenosný počítač.


Upozornění:

Řádně vyplněný formulář přihlášky ke studiu je nutno doručit řediteli školy do 1. 3. 2018.

Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.