Změny rozvrhu na čtvrtek 21. 3. 2019

1.CH, 2. A Růžový sad Lidice
   - p.Pidrman, Ing.Odvárka
pracovní oděv, obuv, pláštěnka
4.CH   PRA  Ing.Morovjan, Ing.Kup
_________________________________
1. A / 3 (CJL)  -  MAT - Ing.Paseková
1. A / 6 (oběd) - CHZ - Ing.Gregorová

2.CH / 2  (BIO) -  ANJ - Mgr.Štruncová
2.CH / 3 (ANJ)  - CHZ - Ing.Štolcová
2.CH / 4 (ZAM) - CHK - Ing.Štolcová

3. A / 2 (MOV) - ZAM - Ing.Pazdera
3. A / 3 (VET)  - MAM - Ing.Pazdera
3.AB / 4 (ANJ) - PER - Ing.Gregorová
                        - OŽP - Ing.Pazdera
3.AB / 5 (PER,ZAZ) - TEV - Mgr.Hamouz

3.CH / 3 (VET) -  ANJ - Mgr.Štruncová
3.CH / 4 (KYN) - EKO - Ing.Paseková
3.CH / 5 (CJL)  - TEV  - Mgr.Hamouz

4. A / 1 (CHZ) - PER - Ing.Gregorová 


 

Změny rozvrhu na středu 20. 3. 2019

1. A, 2.CH  Růžový sad Lidice
  - Ing.Krajčiová, Ing.Pazdera
pracovní oděv, obuv, pláštěnka
__________________________________
1.CH / 4 ANJ - spojená hodina - Mgr.Štruncová

2. A / 3 (VET) - BIO - Ing.Odvárka
2. A / 4 (BIO) - VET - Ing.Morovjan

3. A / 1 (OCR) - CHZ - Ing.Kup
3. A / 3 (ZAM) - VET - Ing.Morovjan 
3.AB/ 5 (ANJ)  - ZSV - Mgr.Hamouz

3.CH / 2 (CHK) - PER - Ing.Odvárka
3.CH / 3 (PER) -  CJL - Mgr.Češpírová
3.CH / 4 (CJL)  -  ZSV - Mgr.Hamouz
3.CH / 5 (ZSV) - CHK - Ing.Štolcová

4. A / 1 (ANJ)  - PER - Ing.Gregorová
4. A / 5 (EKO) - CHZ - Ing.Morovjan

4.CH / 2 (PER) - EKO - Ing.Kupová
4.CH / 3,4         - IKT - Mgr.Pelcová
4.CH / 5   -  ANJ spojená hodina - Mgr.Štruncová

 

 


 

Změny rozvrhu na úterý 19. 3. 2019

1. A / 6,7,8,9     PRA - p. Pidrman

1.CH / 2 (ETE) - BIO - Ing.Pazdera

2.CH / 5 (CHE) - KYN - Ing.Morovjan
2.CH / 6 (KYN) - CHE - Ing.Krajčiová

3.AB / 1(PER,CHE) - ZSV - Mgr.Hamouz
3.AB / 5 (ZSV) - PER - Ing.Gregorová
                        - CHE - Ing.Krajčiová
 

 

Změny rozvrhu na pondělí 18. 3. 2019

2. A    PRA   p. Pidrman
4. A    PRA   Ing.Morovjan
________________________________
1. A / 4 (CJL) - ANJ - Mgr.Štruncová

1.CH / 4 ETE - Ing.Krajčiová

2.CH / 3 (CHEX) - CHE - Ing.Krajčiová
2.CH / 4     -    TEV - Mgr.Hamouz

3. AB / 8,9   -  cv.PER - Ing.Gregorová
                    -  cv.OŽP - Ing.Pazdera

3.CH / 2 (CHEX) - ANJ - Mgr.Štruncová

4. A  -  po praxi   IKT !  - Mgr.Pelcová

4.CH / 1 ANJ - spojená hod. - Mgr.Štruncová
4.CH / 4 (CHEX)    -   CJL   - Mgr.Češpírová
4.CH / 6 (AJK,MAS) - PER - Ing.Pazdera

 


 

Změny rozvrhu na pátek 15. 3. 2019

2.CH / 5      -    CHZ  -  Ing.Štolcová
2.CH / 6      -    CHK  -  Ing.Štolcová

3.AB / 5 (EKO) - ANJ - Mgr.Vlčková

4. A / 4 (MAM) - CHZ - Ing.Morovjan (opakování !)

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 14. 3. 2019

3.CH    PRA  - Ing.Špička, Ing.Urbanová
___________________________________
1. A / 2 (BIO)  - MAT - Ing.Paseková
1. A / 7,8   -  cv.CHZ - Ing.Gregorová

1.CH / 1 (CHE) - BIO - Ing.Pazdera

3. B / 2 (ZAZ) - BIO  - Ing.Gregorová
3. A / 3 (VET) - ZAM - Ing.Pazdera

4. A / 1 (CHZ) - ANJ - Mgr.Vlčková
4. A / 7,8   -  cv.CHZ - Ing.Morovjan

4.CH / 3 (KYN) - CHZ - Ing.Morovjan

 


 

Změny rozvrhu na středu 13. 3. 2019

1. A / 3 (BIO) - CHZ - Ing.Gregorová
1. A / 4,5       -    IKT - Mgr.Pelcová
1. A / 6 (CHZ) - BIO - Ing.Krajčiová
1.CH / 1 (BIO) - ETE - Ing.Krajčiová

2.CH / 8,9     -     IKT - Mgr.Pelcová
             (náhrada za pátek 8,3)

3.AB / 3 (ZAM,BIO) - EKO - Ing.Paseková
3.AB / 4 (EKO) - MAT - Mgr.Truksová
3.AB / 6 (MAT) - ANJ - Mgr.Vlčková

4. A / 5 (EKO) - CHZ - Ing.Morovjan

4.CH / 2 (PER) - MLV - Ing.Odvárka
4.CH / 4,5   -  cv.EKO - Ing.Kupová

 

Změny rozvrhu na úterý 12. 3. 2019

1. A / 5 (oběd) - ZAM - Ing.Paseková
1. A / 6            -  BIO  - Ing.Krajčiová

1.CH / 5,6 - cv.CHZ  sk.B - Ing.Gregorová

2.CH / 3 (BIO)  - CHZ - Ing.Štolcová
2.CH / 5 (CHE) - CHK - Ing.Štolcová

4. A / 5 (EKO) - CJL - Mgr.Češpírová

4.CH / 5 (CJL) - PER - Ing.Pazdera

 


 

Změny rozvrhu na pondělí 11. 3. 2019

2.CH / 5 (CJL) - ZAM - Ing.Odvárka

3. AB / 8,9 (cv.PER) - ANJ - Mgr.Vlčková

3.CH / 1 (PER) - MLV - Ing.Odvárka 

Změny rozvrhu na pátek 8. 3. 2019

1. A / 3 (CHZ) - ZSV - Ing.Paseková

2. A / 5 (BIO) - ANJ - Mgr.Štruncová

3.CH / 6 (MLV) - CHZ - Ing.Kup

 


 

Změny rozvrhu na čtvrtek 7. 3. 2019

2. A / 4 (PER) - CHZ - Ing.Kup

2.CH / 2 (BIO)  - MAT - Mgr.Truksová
2.CH / 4 (ZAM) - CJL  - Mgr.Češpírová

4.CH / 7 (CJL)  -  ANJ   - Mgr.Štruncová
                         -  ANJ   - Mgr.Vlčková
4.CH / 8 (MLV) - CHEX - Ing.Morovjan

 


 

Změny rozvrhu na středu 6. 3. 2019

1. A / 6 (CHZ) - BIO - Ing.Krajčiová
1. A / 4,5   - cv.PER - Ing.Pazdera

3.CH / 3 (PER) - CHZ - Ing.Kup

4.CH / 4,5   -  IKT - Mgr.Pelcová

 


 

Změny rozvrhu na úterý 5. 3. 2019

           Beze změn

 

 


 

Změny rozvrhu na pondělí 4. 3. 2019

1.- 4. ročníky / 4,5 hod - TEV - bruslení
         - dle pokynů Mgr.Hamouze, Ing.Krajčiové
_________________________________________
1. A / 3 (MAT) - CJL - Mgr.Vlčková
1. A / 4 (CJL) - TEV

1.CH / 4 (CJL) - TEV

2. A / 2 (ANJ) - ZSV - Mgr.Hamouz
2. A / 3 (ZSV) - ANJ - Mgr.Štruncová
2. A / 5 (CHE) - TEV
2.CH / 5 (CJL) - TEV
2.CH / 8,9 (ZAM,KYN) - IKT - Mgr.Pelcová

3.AB / 2 (CJL) - IKT - Mgr.Pelcová
3.AB / 4 (IKT) - TEV
3.AB / 5 (CHZ,BIO) - TEV

3.CH / 2 (CHEX) - ANJ - Mgr.Štruncová
3.CH / 3 (ANJ)   -  KYN - p.Panochová
3.CH / 4 (KYN) - TEV

4. A / 1 (PER) - CHZ - Ing.Morovjan
4. A / 4 (EKO) - TEV 
4. A / 5 (CHZ) TEV

4.CH / 4 (CHEX) - TEV
4.CH / 5 (PER)   - TEV


 

Jarní prázdniny

od 25.2. do 1.3.2019