Hlavní prázdniny  29. 6.   -   1. 9. 2019


 

Změny rozvrhu na pátek 28. 6. 2019

1. -  3. ročník / 1,2  - třídnická hodina - třídní učitelé 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 27. 6. 2019

1. A    Akce třidy - Ing.Paseková

1.CH  
Škola, Botanická zahrada, Školní statek
                    - Ing.Krajčiová

2. A    Botanická zahrada, škola - Ing.Gregorová

2.CH  Akce třidy - Mgr.Hamouz

3.AB  Škola, Botanická zahrada, Školní statek
                              - Mgr.Truksová

3.CH  Akce třídy - Ing.Odvárka

 

 


Změny rozvrhu na středu 26. 6. 2019

1. A    Akce třidy - Ing.Paseková

1.CH  Akce třídy - Ing.Krajčiová

2. A    Botanická zahrada, Školní statek, škola
                  -  Mgr.Pelcová

2.CH  Akce třidy - Mgr.Hamouz

3.AB  Akce třídy - Mgr.Truksová

3.CH  Akce třídy - Ing.Odvárka