Hlavní prázdniny 2. 7.- 31. 8. 2018


 

Změny rozvrhu na  čtvrtek 28. 6. 2018

2. A, 3. A BPRA - Zemědělská výstava Hadačka
                           - Ing.Odvárka

1. A, 1.CH, 2.B -  
Zemědělská výstava Hadačka
                          - Ing.Pazdera, Mgr.Štruncová

odjezd 8,00hod, sraz u školy 7,45 hod
sraz na Hadačce 8,45 hod u vstupu

3.CH - třídní akce


 

Změny rozvrhu na  úterý 26. 6. 2018

3. A    PRA   Ing.Morovjan
3.CH  PRA   Ing.Urbanová, Ing.Špička
_________________________________________
1. A, 1.CH   třídní akce - Mgr.Pelcová, Mgr.Hamouz

2.AB, 2.CH  třídní akce - Mgr.Truksová, Ing.Odvárka

 

Změny rozvrhu na  pondělí 25. 6. 2018

1. - 3. ročníky  /  1. - 6. hod
Nácvik činností při mimořádných a krizových situacích
všichni členové ped.sboru dle pokynů Mgr.Hamouze

 

Změny rozvrhu na  pátek 22. 6. 2018

2. B / 5 (EKOL) - GPD - Ing.Krajčiová
2.CH / 4 (CHK) - CHE - Mgr.Truksová

3.CH / 2 (CHEX) - VET - Ing.Morovjan 

Změny rozvrhu na  čtvrtek 21. 6. 2018


 
2. B / 1 (GPD)  - EKL - Ing.Pazdera
2. B / 3 (MNA) - EKL - Ing.Pazdera

2.CH / 3 (KYN) - CJL - Mgr.Češpírová

3. A / 3 (VET) - CHZ - Ing.Morovjan
3. A / 6 (PER) - VET - Ing.Morovjan

3.CH / 3 (VET) - KYN - p.Panochová

 

 

 


 

Změny rozvrhu na  středu 20. 6. 2018

1.CH / 2 (ANJ) - CHZ - Ing.Kup

3. A / 4 (MOV) -  VET - Ing.Morovjan

3.CH / 4 (CHEX) - VET - Ing.Morovjan

 

 


  

Trvalé změny rozvrhu platné od 12. 3. 2018

Pondělí

1.A / 2 (CHZ) – MAT – Mgr. Pelcová
1.A / 6 (MAT) – CHZ – Ing. Kup

4.AB / 1 (ZSV) – MAT – Mgr. Pelcová
4.AB / 2 (MAT) – ZSV – Mgr. Hamouz