Změny rozvrhu na pondělí 24.9.2018

                 Beze změn


 

Změny rozvrhu na pátek 21.9.2018

4.A   PRA   Ing.Morovjan
________________________________________

2.A / 6 (VET) - ZSV - Mgr.Hamouz

2.CH / 1 (CHEX) - ZSV - Mgr.Hamouz

3.CH / 3 (CHEX) - PER - Ing.Odvárka

4.CH / 2 (CHEX) - ANJ - Mgr.Štruncová
                            - ANJ - Mgr.Vlčková

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 20.9.2018

3. B  1.- 6  individuální praxe BZ - Ing.Pazdera
_____________________________________
2.A / 4 (PER) - ZAM - Ing.Odvárka

2.CH / 3 (ANJ) - ZAM - Ing.Odvárka
2.CH / 4 (ZAM) - ANJ - Mgr.Štruncová

3.A / 3 (VET) - OCR - Ing.Gregorová

3.CH / 3 (VET) - ZSV - Mgr.Hamouz

4.A / 1 (CHZ) - PER - Ing.Gregorová

4.CH / 2 (CHZ) - KYN - p.Panochová

 

Změny rozvrhu na středu 19.9.2018

2.CH    PRA   Ing.Odvárka,p.Pidrman
__________________________________

1. A / 4,5 - CV.PER - Ing,Pazdera

2. A / 1 (ZAM( - MAT - Mgr.Pelcová
2. A / 2 (MAT) - BIO  - Bc.Prošková

3.AB / 2 (ZSV) - EKO - Ing.Paseková
3.AB / 4 (EKO) - MAT - Mgr.Truksová
3.AB / 6 (MAT) - EKO - Ing.Paseková

3.CH / 3 (PER) - CHK - Mgr.Štolcová
3.CH / 5 (ZSV) - CHEX - Ing.Morovjan

4. A / 3 (ZSV) - CJL - Mgr.Češpírová
4. A / 6 (TEV) - AJK - Mgr.Štruncová
                       - MAS - Mgr.Truksová

4.CH / 4,5       - IKT - Mgr.Pelcová
4.CH / (TEV) -  AJK - Mgr.Vlčková
                      - MAS - Mgr.Truksová

 

Změny rozvrhu na úterý 18.9.2018

1.CH / 4 (MAT) - BIO - Ing.Krajčiová

2.A / 3 (MOV) - MAT - Mgr.Pelcová

3. A / 3 (MOV) - CHZ - Ing.Kup
3.AB / 5 (ZSV) - MAT - Mgr.Truksová

3.CH / 3 (CHZ) - EKO - Ing.Paseková
3.CH / 4 (ZSV) - MAT - Mgr.Truksová

4. A / 6 (ZSV) - CJL - Mgr.Češpírová

4.CH / 4 (MAT) - MLV - Ing.Odvárka

 

Změny rozvrhu na pondělí 17.9.2018

2. A / 3 (ZSV) - CHZ - Ing.Kup
2. A / 6 (CHZ) - PER - Ing.Pazdera

2.CH / 1 (ZSV) - CJL - Mgr.Češpírová

3.AB / 6 (TEV) - VET - Ing.Morovjan
                        - CHE - Ing.Krajčiová

3.CH / 1 (PER) - CHZ - Ing.Kup
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing.Morovjan

 

Změny rozvrhu na pátek 14.9.2018

1.CH / 5 (MAT) - BIO - Ing.Pazdera

2.A / 2 (ZSV) - ANJ - Mgr.Štruncová
2.A / 3 (ANJ) - PER - Ing.Pazdera

3.CH / 3 (CHEX) - EKO - Ing.Paseková

4.A / 5 (TEV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

4.CH / 3 (ZSV) - CHEX - Ing.Morovjan
4.CH / 5 (TEV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu 

Změny rozvrhu na čtvrtek 13.9.2018

2. A  PRA  p.Pidrman
_____________________________________
1.A / 4 (TEV) - ZAM - Ing.Paseková
1.A / 5 (ZAM - odpadá

1.CH / 4 (TEV) - CHE - Ing.Krajčiová

2.CH / 1 (CJL) - ZAM - Ing.Odvárka
2.CH / 4 (ZAM) - CJL - Mgr.Češpírová
2.CH / 5 (TEV) - BIO - Ing.Odvárka

3.AB / 2 (MOV,ZAZ) - MAT - Mgr.Truksová
3.AB / 3 (VET,ODP) - MAT - Mgr.Truksová
3. A / 5 (PER) - ZAM - Ing.Pazdera
3. AB / 6 (TEV) - EKO - Ing.Paseková

3.CH / 3 (VET) - MAT - Mgr.Truksová
3.CH / 6 (TEV) - PER - Ing.Odvárka

4.A / 2 (CJL) - PER - Ing.Gregorová

4.CH / 1 (EKO) - MAT - Mgr.Pelcová
4.CH / 4 (MAT) - EKO - Ing.Kupová

 

Změny rozvrhu na středu 12.9.2018

1.A / 3 (BIO) - ANJ - Mgr.Štruncová
1.A / 4,5  - IKT - Mgr.Pelcová

1.CH / 1 (BIO) - MAT - Mgr.Truksová

2.A / 1 (ZAM) - CJL - Mgr.Češpírová
2.A / 6 (CJL) - ZAM - Ing.Odvárka

2.CH / 2 (MAT) - ZAM - Ing.Odvárka
2.CH / 4 (ZSV) - MAT - Mgr.Truksová

3. B  / 1 (PPŘ) - ODP - Ing.Krajčiová
3.AB / 2 (ZSV) - EKO - Ing.Paseková
3.AB / 3 (ZAM,BIO) - ANJ - Mgr.Vlčková

3.CH / 1 (MAT) - MLV - Ing.Odvárka
3.CH / 5 (ZSV) - ANJ - Štruncová

4.A / 2 (CHZ) - MAT - Mgr.Truksová
4.A / 3 (ZSV) - EKO - Ing.Paseková
4.A / 4      PER - samostatná práce
4.A / 5 (TEV) - MAM - Ing.Paseková

4.CH / 1 (CHEX) - MAT - Mgr.Pelcová
4.CH / 3 (ANJ) - MAT - Mgr.Pelcová
4.CH / 4,5   - cv.CHZ - Ing.Morovjan
4.CH / 6 (TEV) - PER - Ing.Pazdera