Přehled článků

Lidice na jaře 2024

Tradiční ošetření růží v Památníku Lidice

Sázení aleje v Pavlíkově

2. E sázela v rámci blokové praxe stromořadí

Nehodou to začíná

Studenti se zúčastnili kurzu DEKRA CZ a. s.

3. E zavíatala do sklárny

3. E ve sklárně v Nižboru u Křivoklátu.

4. E navštívila třídírnu odpadů

Studenti 4. E navštívili firmu Rumpold v Kamenných Žehrovicích.

Poznávací zájezd do Anglie

31 studentů se na konci školního roku zúčastní zájezdu do Anglie.

Listopadová zabijačka s 3. CH

V rámci odborné praxe se studenti 3. CH zúčastnili zabijačky.

Určování pH roztoků 1. A

laboratorní práce