Přehled článků

Adaptační kurz 2018

V prvním týdnu školního roku 2018/19 vyrazili noví studenti oborů ...

Příprava pedagogického sboru na nový školní rok

Díky Janě Češpírové a Pavlíně Vlčkové jsme si přípravu na nový školní rok ...

Den ochrany zdraví člověka

Každoročně je jeden z posledních dní školního roku věnován nácviku ...

Fotografování tříd a učitelského sboru

Ještě než studenti a učitelé SZeŠ odešli v červnu na prázdniny ...

Třídní výlet 1.A a 2.L

Před koncem školního roku vyrazila třída 1.A na výlet do tábořiště Kobylka ...

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v úterý 5. června ...

Ústní maturitní zkoušky 2018

Letošní maturitní zkoušky jsme zakončili v týdnu od 28. do 30. května ...

Praktické maturitní zkoušky 2018

V týdnu od 21. do 25. května absolvovali studenti další části praktické ...

Květen ve chmelnicích

Studenti prvních až třetích ročníků i letos v průběhu května pomáhali ...

Beseda o zdravém životním stylu

Ve čtvrtek 10. května se studenti 1.A a 1.CH zúčastnili besedy v DDM ...