Přehled článků

Cvičení z chovu koní v JK Spongilit

Žáci 1. ročníku oboru Chovatelství absolvují praktickou výuku ...

19. dny Agroobchodu

Studenti třetího ročníku Agropodnikání v rámci předmětu základy mechanizace ...

Ranch Aura - Individuální praxe 2.CH

Po krátké odmlce studenti 2. ročníku studijního oboru Chovatelství zahájili ...

Adaptační kurz 2021

Na konci září absolvovali naši noví studenti opožděný adaptační kurz ...

Výstava drobného zvířectva

Studenti oboru Chovatelství v rámci své praxe vypomohli ...

Praxe 2.CH na Školním statku

Třída 2.CH se v rámci praxe podílela na úpravách vzhledu areálu ...

Exkurze do Botanické zahrady

V pátek 24. září 2021 třídy 4.A, 4.CH a 2.B vyjely na exkurzi ...

Praxe 4.A na počítači

Praktická výuka nemusí být vždy venku a v pracovním oblečení ...

Praxe 4.CH - výroba, hodnocení a skladování krmiv

Studentky třídy 4.CH absolvovaly na Školním statku blokovou praxi ...

Praxe 4.A v kravíně

Děkujeme Davidu Šebkovi, který nás na návštěvě ...