Střední zemědělská škola Rakovník.

Škola se zaměřením na přírodu, zvířata, zemědělství a vše co s ním souvisí.

Střední zemědělská škola má několik cílů. Všechny mají jedno společné téma – vybavit absolventy potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro život tak, aby se uplatnili v oblastech souvisejících se studijním oborem, který si zvolili. Případně aby se mohli prosadit i mimo svoji odbornost a tak obstáli na trhu práce.

Škola si dosud ponechává název „zemědělská“, vyučované obory se však nezaměřují jen na zemědělství. Již tradičním oborem, vyučovaným od roku 1995, je obor Ekologie a životní prostředí. Jeho úkolem je vychovat odborníky se širokým rozsahem uplatnění v organizacích zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí. (např. chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, skládkové provozy, rekultivace, péče o veřejnou zeleň, atd.). Studenti tohoto oboru absolvují v průběhu studia celou řadu zajímavých praxí v organizacích jako je CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras, Státní zámek Veltrusy, Odbor životního prostředí MěÚ Rakovník, Ekologie Lány, Městské muzeum Rakovník, botanická zahrada, apod.

Obor Chovatelství poskytuje absolventům jak teoretické vědomosti, tak praktické dovednosti potřebné k realizaci různých  zájmových chovů. Jde konkrétně o chov koní a hipoterapii, chov psů a kanisterapii, chov exotických a terarijních zvířat. Praktická výuka probíhá  v prostorách školy a v zařízeních zabývajících se těmito chovy. Např. ZOOPARK Chomutov, ZOO Zájezd, Uhrovic mlýn u Milíčova, Ranč Aura Krupá a další.

Agropodnikání představuje typ studia pro široké spektrum činností a uplatnění. Studenti tohoto oboru se mohou stát úspěšnými zemědělskými podnikateli, techniky v zemědělské prvovýrobě a zpracovatelských zařízeních, zástupci zemědělských obchodů a služeb. Tento obor je vhodný především pro mladé lidi se vztahem k tradičním hodnotám venkova. Praxe studentů jsou zajištěny v předních zemědělských podnicích regionu.

Výuka probíhá v kompletně rekonstruovaných kmenových třídách a ve velmi dobře vybavených odborných učebnách (chemie, rostlinné výroby, biologie, chovu zvířat, počítačů). Postupně doplňujeme učební pomůcky, odborné publikace a časopisy. Stravování studentů je zajištěno v kvalitní školní jídelně v suterénu budovy.

Během studia mohou žáci získat řidičské oprávnění na traktor a osobní automobil ve vlastní autoškole. V oboru Agropodnikání zcela zdarma, v ostatních oborech za zvýhodněnou cenu.

Přijímací řízení proběhne dle platné legislativy a podle prospěchu uchazečů na základní škole a zájmu o zvolený obor. Předpokládáme, že pravděpodobnost přijetí bude v následujícím školním roce poměrně vysoká.

Rádi bychom všechny zájemce a hlavně dosud nerozhodnuté žáky devátých tříd a jejich rodiče uvítali na dnech otevřených dveří. Vždyť je vždy lepší si určité místo prohlédnout na vlastní oči než jen prostřednictvím monitoru počítače.