Botanická zahrada

Botanická zahrada se nachází mezi železničním nádražím a Rakovnickým potokem, kousek od školy. Slouží pro odbornou a praktickou výuku studentů školy. Nezbývá, než pozvat veřejnost k návštěvě, neboť v pracovní době je zahrada veřejně přístupná březen - listopad 7,30 - 16,00 hod. Na výměře 1,5 ha je možno se seznámit se širokým sortimentem ovoce a zeleniny, květin a okrasných rostlin. Velmi významnou část tvoří botanický systém a parková část zahrady.

Podrobné informace


Poděkování Městu Rakovník

Velké poděkování patří v souvislosti se zajištěním provozu Botanické zahrady Městu Rakovník.
Poskytnutý grant pomohl škole zlepšit péči o zahradu především v době prázdnin, kdy nelze zajistit výpomoc studentů školy.Přidělené prostředky byly největší měrou použity na plat dalšího provozního pracovníka. Díky tomu se zlepšil stav BZ, byla provedena řada drobných oprav a celkově byl posílen provoz zahrady.