Botanická zahrada

Botanická zahrada se nachází mezi železničním nádražím a Rakovnickým potokem, kousek od školy. Slouží pro odbornou a praktickou výuku studentů školy. Na výměře 1,5 ha je možno se seznámit se širokým sortimentem ovoce a zeleniny, květin a okrasných rostlin. Velmi významnou část tvoří botanický systém a parková část zahrady.

Botanická zahrada je pro veřejnost přístupná od března do listopadu od 8:00 do 15:30. V době hlavních prázdnin může být provoz omezen, pro informace volejte na tel. číslo 313 251 011.

Podrobné informace


Poděkování Městu Rakovník

Škola děkuje Městu Rakovník za poskytnutí grantu na zajištění provozu botanické zahrady.

Získané prostředky ve výši 30.000,- Kč byly využity na financování údržby botanické zahrady.