Botanická zahrada

Botanická zahrada se nachází mezi železničním nádražím a Rakovnickým potokem, kousek od školy. Slouží pro odbornou a praktickou výuku studentů školy. Nezbývá, než pozvat veřejnost k návštěvě, neboť v pracovní době je zahrada veřejně přístupná březen - listopad 7,30 - 16,00 hod. Na výměře 1,5 ha je možno se seznámit se širokým sortimentem ovoce a zeleniny, květin a okrasných rostlin. Velmi významnou část tvoří botanický systém a parková část zahrady.

Podrobné informace


Poděkování Městu Rakovník

Škola děkuje Městu Rakovník za poskytnutí grantu na zajištění provozu botanické zahrady.

Získané prostředky ve výši 30.000,- Kč byly využity na financování údržby botanické zahrady.