Vážení kolegové - učitelé, milí žáci a studenti škol okresu Rakovník, v roce 2008 oslavila Botanická zahrada SZeŠ v Rakovníku 45. výročí svého založení. K tomuto výročí byla za finanční podpory Středočeského kraje vydána publikace:

„Seznam rostlin pěstovaných v Botanické zahradě SZeŠ v Rakovníku – Index Plantarum“


Od ledna do poloviny listopadu 2008 vznikal seznam pěstovaných rostlin, jako podklad pro kvalitní zpracování komplexní péče o zeleň a rozšiřování poznatků o přírodovědných hodnotách botanické zahrady, která je od roku 2003 zaregistrována jako významný krajinný prvek v intravilánu města Rakovníka.


Hlavním cílem bylo shromáždění informací o rostlinách pěstovaných v zahradě, vytvoření evidence a databáze rostlin pro efektivnější péči a ochranu sbírek rostlin, vydání této účelové publikace, publikování její elektronické verze na webových stránkách školy a zahrnutí evidovaných rostlin do databáze Florius.

Prostřednictvím vydané publikace Index plantarum se mohou všichni zájemci seznámit se sbírkami rostlin v BZ SZeŠ Rakovník. Věříme, že bude i vhodnou učební pomůckou pro studenty a zdrojem informací pro zájemce o botaniku z řad široké veřejnosti. Dalším přínosem bezesporu je posílení spolupráce mezi botanickými zahradami v rámci Unie botanických zahrad České republiky.

Index plantarum je první tištěnou publikací o sbírkách rostlin pěstovaných v Botanické zahradě SZeŠ Rakovník. Autoři této publikace si plně uvědomují, že není dílem bez chyb a nedostatků. Je nám líto, že se do publikace dostaly některé chyby, které mohly být konečnou korekturou odstraněny. Tísnil nás však čas, protože bylo nutné Index plantarum vydat do konce kalendářního roku. Věřím, že zjištěné chyby a nedostatky přijmete s porozuměním.

Velice uvítáme Vaše náměty a připomínky, které pomohou zvýšit tématickou, metodickou i odbornou úroveň navazující publikace k 50.výročí založení botanické zahrady v roce 2013.

Jsme si vědomi toho, že Index plantarum bude třeba neustále doplňovat, prohlubovat a aktualizovat. Doufáme však, že tento „první pokus“ bude základem, na němž bude možné každoročně uplatňovat nové poznatky a doplňky zlepšující jeho úroveň.

Těšíme se na Vaši návštěvu na některých akcích, pořádaných Botanickou zahradou SZeŠ Rakovník, pro školy a veřejnost v roce 2009.

V Rakovníku 30.1.2009

Ing. František Pazdera
vedoucí praxe a botanické zahrady
SZeŠ Rakovník