Pokyny pro studenty

Organizace praktické výuky

 

Co obnáší individuální praxe?

Každý student ze všech tří oborů, které naše škola nabízí, absolvuje kromě učební (skupinové) praxe, také praxi individuální. Znamená to, že jeden týden (tj. 5 pracovních dní) v každém pololetí, ve dvojici až čtveřici, stráví na některém z pracovišť, aby poznal práci zaměstnanců, zkusil si některé činnosti a učil se samostatnosti a odpovědnosti. Studenti mají určený termín praxe včetně nasmlouvaného pracoviště. Ve vyjímečných případech lze po dohodě se zástupcem ředitele pro praxi harmonogram nástupu praxe upravit.

Po ukončení IP, během následujícího týdne předloží student zástupci ředitele pro praxi sešit z praxe, do kterého zaznamená průběh praxe a záznam z praxe potvrzený instruktorem, který jeho praxi vedl. Zároveň se domluví na případných náhradách, pokud z nějakého důvodu neabsolvoval celých pět pracovních dní.

 

1. ročník 

Praxe 1. ročníku oboru agropodnikání a ekologie a životní prostředí probíhá obě pololetí na botanické zahradě, pod vedením naší zahradnice. Žáci se učí základním manuálním dovednostem, tj. práci s nářadím a malou mechanizací. Pracovní doba je od 7.45 do 13.15 hod.

Třída 1.CH oboru chovatelství je rozdělena do skupin po 2–3 studentech. Studenti ve skupině pečují o školní zvířata chovaná ve speciální učebně školy a ve voliérách na BZ. Praxe je vykonávána v obou pololetí školního roku.

 

2. ročník 

Náplň individuální praxe 2. ročníku agropodnikání je seznámit se s chovem prasat na školním statku. Žáci nastupují do porodny prasat v 6.00 hodin, pak se přesouvají pomáhat do konírny a nakonec krmí, případně dojí stádo koz. Pokud bude vhodná příležitost, přiučí se i pracím v rostlinné výrobě. Pracovní doba končí ve 12.00. Pokud mají špatné spojení, mohou přespávat v hostovském pokoji na ŠS. Ve druhém pololetí se navíc seznámí s provozem u podniku Statek Chyše s.r.o.

Druhý ročník oboru ekologie a ŽP se opět věnuje zahradnickým pracím na botanické zahradě. Ve druhém pololetí budou absolvovat 5 dní v DDM Rakovník.

Druhý ročník oboru chovatelství v 1. pol. vypomáhá v areálu AURA Krupá, kde se studenti starají o více než 20 sportovních koní, pod vedením absolventek naší školy. Majitelka jízdárny nabízí možnost pohodlného ubytování přímo v areálu. V 2. pol. se starají o malá hospodářská zvířata na školním statku.

 

3. ročník 

Třetí ročník agropodnikání v prvním pololetí absolvuje individuální praxi v rostlinné výrobě u podniku Kora p.s.o. na Chříči. V druhém pololetí má na programu dojení a chov skotu na školním statku. Je důležité pomáhat dojičkám od začátku pracovní doby tj. od 4.30  hodin. Je to práce velmi zodpovědná a je zapotřebí mít ke zvířatům vztah. Po skončení práce u zvířat budou studenti vypomáhat v rostlinné výrobě, nebo dalších chovech do 11.00.

Studenti 3. ročníku ekologie a ŽP pracují v prvním pololetí u firmy Ravos s.r.o. Ve druhém pololetí se podílejí na údržbě zeleně na státním zámku Veltrusy.

Studenti třetího ročníku chovatelství budou v prvním pololetí pracovat na školním statku, kde budou mít na programu dojení a chov skotu. Je důležité pomáhat dojičkám od začátku pracovní doby tj. od 4.30  hodin. Je to práce velmi zodpovědná a je zapotřebí mít ke zvířatům vztah. Po skončení práce u zvířat budou studenti vypomáhat v rostlinné výrobě, nebo dalších chovech do 11.00. Ve druhém pololetí pracují na Statku U Merlina v obci Chýňava, kde pečují o exotická zvířata.

 

4. ročník 

Čtvrťáci mají individuální praxi pouze v 1. pololetí. Studenti oboru agropodnikání budou asistovat technikům smluvního podniku Rakochmel s.r.o. v Kolešovicích, kde se seznámí s prací vedoucích pracovníků.

Praxe oboru ekologie a životní prostředí proběhne z části na odboru ŽP MěÚ v Rakovníku, z části na SCHKO Zbečno.

Studenti oboru chovatelství absolvují praxi v Zooparku Chomutov, kde je možnost ubytování na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov.