Náhrady praxe během prázdnin 

 

Pokyny pro studenty

 

Co obnáší individuální praxe?

Každý student ze všech tří oborů, které naše škola nabízí, absolvuje kromě učební (skupinové) praxe, také praxi individuální. Znamená to, že jeden týden (tj. 5 pracovních dní) v každém pololetí, ve dvojici, nebo sám stráví na některém z pracovišť, aby poznal práci zaměstnanců, zkusil si některé činnosti a učil se samostatnosti a odpovědnosti. Student má možnost si zvolit termín praxe, domluvit se s kamarádem a jít na praxi společně, případně si i vybrat z nabízených pracovišť.

Po ukončení IP, během následujícího týdne předloží student zástupci ředitele pro praxi sešit z praxe, do kterého zaznamená průběh praxe a záznam z praxe potvrzený instruktorem, který jeho praxi vedl. Zároveň se domluví na případných náhradách, pokud z nějakého důvodu neabsolvoval celých pět pracovních dní.

 

1. ročník 

Praxe 1. ročníku oboru agropodnikání a ekologie a životní prostředí probíhá obě pololetí na botanické zahradě, pod vedením naší zahradnice. Žáci se učí základním manuálním dovednostem, tj. práci s nářadím a malou mechanizací. Pracovní doba je od 7.45 do 13.15 hod.

Třída 1.CH oboru chovatelství je rozdělena do dvou skupin. Jedna skupina pečuje o školní zvířata chovaná ve speciální učebně školy a ve voliérách na BZ. Střídá se vždy jeden student po týdnu a pracuje společně se starším studentem ze 2.CH, který již práci zná z 1. ročníku. Druhá skupina pomáhá s činnostmi rodině hospodařící na Uhrovic mlýně, nedaleko Čisté. Pracují tam ve dvojicích a mohou tam být ubytováni a stravovat se s hostitelskou rodinou. Ve druhém pololetí se skupiny vymění.

 

2. ročník 

Náplň individuální praxe 2. ročníku agropodnikání je seznámit se s chovem prasat na školním statku. Žáci nastupují do porodny prasat v 6.00 hodin, pak se přesouvají pomáhat do konírny a nakonec krmí, případně dojí stádo koz. Pokud bude vhodná příležitost, přiučí se i pracím v rostlinné výrobě. Pracovní doba končí ve 12.00. Pokud mají špatné spojení, mohou přespávat v hostovském pokoji na ŠS. Ve druhém pololetí se navíc seznámí s provozem AgroZZN Rakovník.

Druhý ročník oboru ekologie a ŽP se opět věnuje zahradnickým pracím na botanické zahradě. Ve druhém pololetí budou absolvovat 2 dny v provozovně odpadového hospodářství Marius Pedersen v Rakovníku a mohou si vybrat i práci v ekologickém centru Čabárna Kladno, nebo v areálu státního zámku Veltrusy.

Druhý ročník oboru chovatelství se dělí podobně jako 1.CH na dvě skupiny. Jeden student je vždy přidělen k studentovi z 1.CH, aby jej zasvětil do  péče o školní zvířata, další dva vypomáhají v areálu AURA Krupá, kde se starají o více než 20 sportovních koní, pod vedením absolventek naší školy. Majitelka jízdárny nabízí možnost pohodlného ubytování přímo v areálu.

 

3. ročník 

Třetí ročník agropodnikání má na programu dojení a chov skotu na školním statku. Je důležité pomáhat dojičkám od začátku pracovní doby tj. od 4.30  hodin. Je to práce velmi zodpovědná a je zapotřebí mít ke zvířatům vztah. Po skončení práce u zvířat budou studenti vypomáhat v rostlinné výrobě, nebo dalších chovech do 11.00. Ve druhém pololetí si studenti zvolí některou z farem, které se školou spolupracují, a tam absolvují individuální praxi buď v rostlinné nebo živočišné výrobě, podle jejich zájmu.

Zájemci z 3. ročníku ekologie a ŽP pojedou pracovat do státního zámku ve Veltrusech, nebo budou zahradničit na botanické zahradě. V dalším pololetí se seznámí s činností správy CHKO Český kras, takže stráví 3 krásné dny na Karlštejně.

Studenti třetího ročníku chovatelství budou v prvním pololetí na praxi v Podkrušnohorském zooparku Chomutov, v druhém pololetí se budou učit dojit kozy a krávy a pečovat o prasata na ŠS. Vybraní studenti budou mít možnost pracovat na některé ze slovenských farem, pracovišti spřátelené školy v Levicích.

 

4. ročník 

Čtvrťáci mají praxi pouze v 1. pololetí. Studenti oboru agropodnikání budou asistovat technikům na ŠS, aby se seznámili s prací vedoucích pracovníků, případně si zvolí praxi na nějakém smluvním podniku.

Praxe oboru ekologie a životní prostředí proběhne z části na odboru ŽP MěÚ v Rakovníku, z části na CHKO Křivoklátsko.

Studenti oboru chovatelství absolvují praxi buď v Zoo Plasy, kde je možnost ubytování na domově mládeže, nebo Zoo Zájezd, pokud je to pohodlnější z důvodu dojíždění. Tři vybraní studenti vycestují na praxi do Francie na školní hospodářství spřátelené školy v Sains du Nord.