Maturitní zkoušky 2023/2024

Termíny konání jednotlivých zkoušek

 • 9. 4. 2024 Písemná práce z anglického jazyka
 • 10. 4. 2024 Písemná práce z českého jazyka
 • 24. 4. 2024 Praktická zkouška z odborných předmětů 4. AE – IKT, poznávačka
 • 25. 4. 2024 Praktická zkouška z odborných předmětů 4. CH – IKT, poznávačka
 • 2. 5. 2024 8.00 Didaktický test z matematiky
 • 2. 5. 2024 13.30 Didaktický test z anglického jazyka
 • 3. 5. 2024 8.00 Didaktický test z českého jazyka
 • 16. – 17. 5. 2024 Praktická zkouška z odborných předmětů 4. AE
 • 20. – 24. 5. 2024 Praktická zkouška z odborných předmětů 4. CH
 • 24. 5. a 27. 5. 2024 Ústní zkoušky třídy 4. AE
 • 27. – 31. 5. 2024 Ústní zkoušky třídy 4. CH

Pořadí studentů a časový harmonogram bude upřesněn.Oficiální informace k maturitním zkouškám – maturita.cermat.cz

Legislativa:

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. 10. 2020
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. v platném znění

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část:

 • Český jazyk a literatura (didaktický test)
 • Cizí jazyk – ANJ (didaktický test) nebo matematika (didaktický test)

Profilová část:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce)

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 110 minut. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví čtyři zadání, každý žák si zvolí jedno zadání.

Seznam literárních děl k ústní zkoušce maturity z ČJL

 • Cizí jazyk – ANJ (písemná práce)

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut. Ředitel školy stanoví jedno zadání.

 • Praktická zkouška z odborných předmětů

Zkouška se uskuteční před konáním ústních zkoušek.

Zkouška má tyto části:

      a) Informační a komunikační technologie

      b) Poznávání reálií dle zaměření oboru studia

      c) Praktické úkoly vycházející z výuky předmětu praxe a cvičení v odborných předmětech

 


Profilová část konkrétně pro jednotlivé obory studia:

Agropodnikání

1. Český jazyk a literatura – PP, ÚZ 

2. Cizí jazyk – PP, ÚZ (v případě, že žák nekonal ve společné části DT z matematiky)

3. Praktická zkouška z odborných předmětů

 • Zkouška z IKT
 • Poznávání osiv, hnojiv, polních plodin, plevelů, chorob a škůdců, plemen, veterinárních pomůcek, léčiv a krmiv
 • Vlastní praktická zkouška – v rámci jedné otázky budou studenti plnit praktické úkoly:
  • Pěstování rostlin
  • Chov zvířat
  • Základy mechanizace

4. Teoretická zkouška z odborných předmětů

 • Pěstování rostlin a Ochrana rostlin
 • Chov zvířat a Veterinářství

5. Teoretická zkouška z ekonomických předmětů

 • Ekonomika
 • Marketing a management


Nepovinné zkoušky: Biologie, Chemie, Základy mechanizace


Ekologie a životní prostředí

1. Český jazyk a literatura – PP, ÚZ 

2. Cizí jazyk – PP, ÚZ (v případě, že žák nekonal ve společné části DT z matematiky)

3. Praktická zkouška z odborných předmětů

 • Zkouška z IKT
 • Poznávání rostlin, živočichů, minerálů a hornin včetně jejich zařazení do systému
 • Vlastní praktická zkouška
  • Obhajoba maturitní práce
  • Praktická otázka – praktické úkoly z Geologie a pedologie, Meteorologie a hydrologie, Monitorování a ekologické analýzy, Praxe

4. Teoretická zkouška z odborných předmětů

 • Ochrana životního prostředí, Krajinářství a rekultivace, Odpady, Právní příprava
 • Ekonomika

Zkušební otázky se budou kombinovat ze 2 podotázek z výše uvedených předmětů

5. Zkouška z Biologie a Ekologie

 • Biologie
 • Ekologie


Nepovinné zkoušky: Ekonomika, Chemie


Chovatelství

1. Český jazyk a literatura – PP, ÚZ 

2. Cizí jazyk – PP, ÚZ (v případě, že žák nekonal ve společné části DT z matematiky)

3. Praktická zkouška z odborných předmětů

 • Zkouška z IKT
 • Poznávání plemen, veterinárních pomůcek, léčiv a krmiv
 • Vlastní praktická zkouška – v rámci jedné otázky budou studenti plnit praktické úkoly z předmětů:
  • Ekonomika
  • Pěstování rostlin
  • Chov zvířat
  • Speciální chovy (Chov koní, Kynologie, Chov exotických zvířat)

4. Chov zvířat a Veterinářství

3. Speciální chovy

 • Chov koní (20 otázek), Kynologie (20 otázek) a Chov exotických zvířat (20 otázek)

Tyto otázky budou následně sestaveny do zkušebních otázek v kombinaci CHK + KYN, CHK + CHEX, CHEX + KYN


Nepovinné zkoušky: Biologie, Chemie