Maturity 2019/2020

Oficiální informace k maturitním zkouškám – maturita.cermat.cz

Legislativa:

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb. S účinností od 1. 9. 2019
 • „maturitní“ vyhláška – úplné znění účinné od 1. 10. 2019

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část:

a) Český jazyk a literatura – PP, DT, ÚZ

b) Cizí jazyk (ANJ) – PP, DT, ÚZ nebo matematika – DT

 

Profilová část:

Agropodnikání

1. Praktická zkouška z odborných předmětů

 • Zkouška z IKT
 • Poznávání osiv, hnojiv, polních plodin, plevelů, chorob a škůdců, plemen, veterinárních pomůcek, léčiv a krmiv
 • Vlastní praktická zkouška – v rámci jedné otázky budou studenti plnit praktické úkoly:
  • Pěstování rostlin
  • Chov zvířat
  • Základy mechanizace

2. Teoretická zkouška z odborných předmětů

 • Pěstování rostlin a Ochrana rostlin
 • Chov zvířat a Veterinářství

3. Teoretická zkouška z ekonomických předmětů

 • Ekonomika
 • Marketing a management


Nepovinné zkoušky: Biologie, Chemie, Základy mechanizace


 

Ekologie a životní prostředí

1. Praktická zkouška z odborných předmětů

 • Zkouška z IKT
 • Poznávání rostlin, živočichů, minerálů a hornin včetně jejich zařazení do systému
 • Vlastní praktická zkouška
  • Obhajoba maturitní práce
  • Praktická otázka – praktické úkoly z  Geologie a pedologie, Meteorologie a hydrologie, Monitorování a ekologické analýzy, Praxe

2. Teoretická zkouška z odborných předmětů

 • Ochrana životního prostředí, Krajinářství a rekultivace, Odpady, Právní příprava
 • Ekonomika

Zkušební otázky se budou kombinovat ze 2 podotázek z výše uvedených předmětů

3. Zkouška z Biologie a Ekologie

 • Biologie
 • Ekologie


Nepovinné zkoušky: Ekonomika, Chemie


 

Chovatelství

1. Praktická zkouška z odborných předmětů

 • Zkouška z IKT
 • Poznávání plemen, veterinárních pomůcek, léčiv a krmiv
 • Vlastní praktická zkouška – v rámci jedné otázky budou studenti plnit praktické úkoly z předmětů:
  • Ekonomika
  • Pěstování rostlin
  • Chov zvířat
  • Speciální chovy (Chov koní, Kynologie, Chov exotických zvířat)

2. Chov zvířat a Veterinářství

3. Speciální chovy

 • Chov koní (20 otázek), Kynologie (20 otázek) a Chov exotických zvířat (20 otázek)

Tyto otázky budou následně sestaveny do zkušebních otázek v kombinaci CHK + KYN, CHK + CHEX, CHEX + KYN


Nepovinné zkoušky: Biologie, Chemie