Školská rada při SZeŠ Rakovník, Pražská 1222, 269 01 Rakovník

Hlavním úkolem školské rady je projednávat a schvalovat výroční zprávy o činnosti školy, školní řád stipendijní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků. Dále školská rada vyjadřuje své názory a návrhy k ŠVP, koncepčním záměrům rozvoje školy a rozpočtu.

 
Školská rada pracuje od školního roku 2021/2022 v tomto složení:

Předseda školské rady: Ing. Jitka Gregorová
Zástupce rodičů a zletilých žáků: p. Ilona Čechová
Zástupce zřizovatele:  MVDr. Jan Biňovec


Jednací řád