Organizace školního roku

září
4. 9. 2023 – zahájení školního roku
4. 9. – 6. 9. 2023 – maturitní zkoušky – podzimní zkušební období
14. 9. 2023 – ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části
18. 9. 2023 - zahájení individuální praxe
20. 9. - 22. 9. 2023 - adaptační kurz 1. ročníků
29. 9. 2023 – ředitelské volno
říjen 21. 10. 2023 – 1. den otevřených dveří
23. 10. 2023 – ředitelské volno
26. 10. – 27. 10. 2023 - podzimní prázdniny
listopad 15. 11. 2023 – pedagogická rada
16. 11. 2023 – schůzky rodičů
25. 11. 2023 – 2. den otevřených dveří
prosinec do 1. 12. 2023 – odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
21. - 22. 12. 2023 – ředitelské volno
23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 – vánoční prázdniny
leden 3. 1. 2024 - zahájení výuky po vánočních prázdninách
4. 1. – 9. 1. 2024 – lyžařský kurz (2.E + 2.CH)
11. 1. 2024 - 3. den otevřených dveří
12. 1. 2024 – maturitní ples 4.AE
leden 2024 – pololetní pedagogická rada
27. 1. 2024 – maturitní ples 4. CH
31. 1. 2024 – vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí
únor 2. 2. 2024 – pololetní prázdniny
19. 2. – 25. 2. 2024 – jarní prázdniny
březen 18. 3. – 23. 3. 2024 – lyžařský kurz (2.A + 3.E)
březen 2024 – pedagogická rada - 4. ročníky
28. 3. 2024 - velikonoční prázdniny
duben duben 2024 - pedagogická rada
duben 2024 – schůzky rodičů
12. – 28. 4. 2024 – období konání přijímacích zkoušek do 1. ročníků
duben 2024 – pedagogická rada – 4. ročníky
30. 4. 2024 – ukončení výuky 4. ročníků
květen květen 2024 – provozní praxe studentů oboru Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí a Chovatelství
20. 5. – 31. 5. 2024 – maturitní zkoušky
červen červen 2024 – schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků
červen 2024 – pedagogická rada 1. – 3. ročníků
28. 6. 2024 – ukončení výuky ve školním roce 2023/2024 a předání vysvědčení
29. 6. – 1. 9. 2024 – hlavní prázdniny
září 2. 9. 2024 – zahájení výuky ve školním roce 2024/2025