erasmus.png

Naše škola využila  příležitost zvýšit odborné znalosti a dovednosti studentů zapojením do projektu Odborně vpřed - Professionally ahead v rámci vzdělávacího programu Erasmus+.

Cílem projektu je připravit odborné a praktické materiály pro studenty a absolventy odborných škol v oblasti zemědělství a zkvalitnit přechod absolventů do praxe. Projekt podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání včetně odborné přípravy. V rámci této spolupráce mají studenti možnost absolvovat část odborné praxe v zahraničí. Oblíbenou se u studentů stala praxe na Slovensku, kterou realizujeme ve spolupráci se střední odbornou školou v Levicích. 

//profahead.eu/index.html