Školní jídelna

Školní jídelna vaří denně asi 450 jídel pro žáky a zaměstnance SZeŠ, MOA a ZŠ a MŠ speciální.

Strávník se přihlásí k odebírání stravy řádně vyplněnou přihláškou (viz příloha). V ní si určí způsob placení stravného:


1)  inkaso ze sporožira (nutno podepsat souhlas k inkasu)

2)  trvalý příkaz z účtu strávníka na účet banky školy

3)  platba v hotovosti v kanceláři jídelny (pět dnů před prvním dnem nového měsíce)


Výše stravného se řídí podle finančního normativu na potraviny daného vyhláškou č.107/2005 Sb. příloha č. 2 ve znění novely 107/2008 Sb.:

  • pro strávníky starší 15 let: oběd 31,- Kč
  • pro strávníky MŠ speciální
ve věku 3 – 6 let  ve věku 7 – 10 let
dop. svačinka          9,- Kč dop. svačinka         10,- Kč
oběd                       18,- Kč oběd                        19,- Kč
odp. svačinka          8,- Kč odp. svačinka           8,- Kč
  • pro strávníky ZŠ speciální                         
ve věku 7 – 10 let ve věku 11 – 14 let  
oběd                        24,- Kč oběd                       27,- Kč

 

Výdej obědů a volba vybraného jídla se provádí prostřednictvím čipové karty, kterou obdrží strávník v kanceláři jídelny po zaplacení vratné zálohy 100,- Kč. Čip platí po celou dobu školní docházky. Ztrátu čipu musí strávník ihned nahlásit v kanceláři jídelny – čip bude zablokován. 

Pokud nebude po ukončení školy čip vrácen během jednoho roku, záloha nebude vyplacena !


Výdej obědů: 11.35 – 13.45


Odhlášení nebo přihlášení obědů musí být uskutečněno osobně nebo telefonicky v kanceláři jídelny den předem do 14.00 hod.

 

Pokud strávník onemocní, musí si stravu odhlásit, protože v době nemoci není na stravu nárok (§ 32 zákona č.76/1978 Sb.). První den nemoci je možné stravu odebrat.

 

Připomínky a stížnosti ke stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny pí. Lenka Hrdličková.

Pracovní doba: 7.00 – 14.00 

Telefon: 313 251 025

E-mail: lhrdlickova@szesrak.cz