Školní jídelna

Školní jídelna vaří denně asi 650 jídel pro žáky a zaměstnance Střední zemědělské školy Rakovník, Masarykovy obchodní akademie Rakovník, Střední skolu, Základní školu a Mateřskou školu Rakovník a Střední průmyslovou školu E. Kolbena Rakovník.

Strávník se přihlásí k odebírání stravy řádně vyplněnou přihláškou.
Platba se provádí trvalým příkazem z účtu strávníka na účet školy po přidělení variabilního symbolu. Platba v hotovosti není možná.


Výše stravného se řídí podle finančního normativu na potraviny daného vyhláškou č.107/2005 Sb. příloha č. 2 ve znění novely 107/2008 Sb.:

  • pro strávníky starší 15 let: oběd 41 Kč, svačina 23 Kč
  • pro strávníky MŠ speciální
ve věku 3 – 6 let  ve věku 7 – 10 let
dop. svačinka         13 Kč dop. svačinka         13 Kč
oběd                         27 Kč oběd                         27 Kč
odp. svačinka         13 Kč odp. svačinka         13 Kč
  • pro strávníky ZŠ speciální                         
ve věku 7 – 10 let ve věku 11 – 14 let   ve věku 15 a více let
oběd                   27 Kč oběd                     36 Kč oběd                    41 Kč

 

Výdej obědů a volba vybraného jídla se provádí prostřednictvím čipové karty, kterou obdrží strávník v kanceláři jídelny po zaplacení vratné zálohy 100 Kč. Čip platí po celou dobu školní docházky. Ztrátu čipu musí strávník ihned nahlásit v kanceláři jídelny – čip bude zablokován. 

Pokud nebude po ukončení školy čip vrácen během jednoho roku, záloha nebude vyplacena !


Výdej obědů: 11.30 – 13.45


Odhlášení nebo přihlášení obědů musí proběhnout den předem do 13.00 hod 

Pokud strávník onemocní, nebo čerpá dovolenou musí si stravu odhlásit, protože v době nemoci a dovolené není na stravu nárok (§ 32 zákona č.76/1978 Sb.). Pouze žáci mohou první den nemoci stravu odebrat.

Připomínky a stížnosti ke stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny pí. Lenka Hrdličková.

Pracovní doba: 7.00 – 14.00 

Telefon: 313 251 025

E-mail: lhrdlickova@szesrak.cz