Školní statek Rakovník

Od 1. 1. 2011 dochází z rozhodnutí Rady Středočeského kraje k organizační změně v činnosti školního hospodářství, které sloužilo pro praktické vyučování jako účelové zařízení a integrovaná součást Střední zemědělské školy v Rakovníku od 1. 4. 2007.  Nyní se stává školní statek opět subjektem řízeným krajem, stejně tak jako ostatní školní statky při zemědělských školách v Benešově, Čáslavi, Poděbradech a Lázních Toušeň u Brandýsa nad Labem, kde by mělo být centrální vedení školních statků. Této změny v řízení školního statku a v organizačním zajištění praktického vyučování si studenti naší školy snad ani nepovšimnou.

Praxe studentů školy je zajištěna v provozech rostlinné i živočišné výroby ve stejném rozsahu i kvalitě výuky. Praktickému vyučování studijního oboru Agropodnikání a v některé problematice i studijního oboru Ekologie a životní prostředí slouží hala praxe se třemi pro výuku vybavenými třídami, dílnou pro práci se dřevem a kovem, laboratoří a mechanizačním vybavením. V hale praxe jsou šatny pro žáky, kabinet a šatna pro učitele praxe, i sociální zařízení se sprchovým koutem.

Současná výměra školního statku činí cca 450 ha zemědělské půdy (z toho 11 ha chmelnic). Počet zaměstnanců školního statku se snížil na 25. V rostlinné výrobě se pěstují hlavně obiloviny, řepka, krmné plodiny a chmel. V živočišné výrobě se chová cca 250 ks skotu (z toho cca 120 ks krav), 60 ks prasnic a 500 prasat včetně selat. Drobnochov se z ekonomických důvodů omezil pouze na ukázku chovu koz.