Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kontaktní osoba:

Ing. Jitka Gregorová
jgregorova@szesrak.cz
tel.: 313 251 013

vypsané termíny

Profesní kvalifikace technik pro odpadové hospodářství

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Paseková
jpasekova@szesrak.cz
tel.: 313 251 021 

Termín přípravného kurzu a zkoušky je stanoven po dohodě se zájemci o získání profesní kvalifikace.

Rozhodnutí pro profesní kvalifikaci