Jméno  Vyučované předměty Kontakt
Ing. Ivan Kup  ředitel školy,
CHZ, PRA
reditel@szesrak.cz
313 251 020
Ing. Jitka Gregorová zástupkyně ředitele pro výuku,
BIO, OCR, PER
jgregorova@szesrak.cz
313 251 013
Ing. Jiří Odvárka zástupce ředitele pro praxi,
MTH, PER, PRA
jodvarka@szesrak.cz
313 251 027
Bc. Lenka Bernardová třídní 1.E,
ANJ, AJK
lbernardova@szesrak.cz
313 251 010
Mgr. Jana Češpírová  třídní 4.A,
CJL, SCJ
jcespirova@szesrak.cz
313 251 010
Mgr. Jaroslav Hamouz  třídní 2.CH,
MOV, PPŘ, TEV, ZSV
jhamouz@szesrak.cz
313 251 012
Mgr. Jaroslav Hlaváček MLV, PRA, ZAM, ZSV jarhlavacek@szesrak.cz
313 251 017
Ing. Hana Janoušková  CHZ, VET hjanouskova@szesrak.cz
313 251 019
Mgr. Daniela Kubíková  BIO, CHE, PRA dkubikova@szesrak.cz
313 251 021
Ing. Blanka Krajčiová třídní 1.A,
GPD, MNA, PER, TEV
bkrajciova@szesrak.cz
313 251 012
Mgr. Hana Krylová třídní 2.E,
ANJ, EKO, MAM
hkrylovava@szesrak.cz
313 251 015
Ing. Jana Laitnerová AJK, FYZ, CHE, ZAM jlaitnerova@szesrak.cz
313 251 010  
Ing. Tomáš Morovjan třídní 4.CH,
CHEX, CHZ, ETE, PRA
tmorovjan@szesrak.cz
313 251 014
Jana Panochová  externí vyučující,
KYN
jpanochova@szesrak.cz
313 251 015
Ing. Jana Paseková třídní 1.CH,
EKO, MAT
jpasekova@szesrak.cz
313 251 021
Ing. František Pazdera IKT, EKL, PRA, ZAM fpazdera@szesrak.cz
313 251 014
Zdeněk Pidrman  PRA, autoškola 
732 218 196
 
Ing. Iva Roubíková, PhD. PRA iroubikova@szesrak.cz
313 251 021 
Ing. Miroslav Špička externí vyučující,
PRA
  
  
Ing. Radek Štancl BIO, IKT, MLV rstancl@szesrak.cz
313 251 015 
Ing. Jarmila Štolcová, PhD. CHK, CHZ jstolcova@szesrak.cz  
313 251 015  
Mgr. Alena Štruncová  výchovná poradkyně, třídní 3.AE,
ANJ, GEO, ZSV
astruncova@szesrak.cz
313 251 015 
Mgr. Alena Truksová  třídní 3.CH,
MAS, MAT 
atruksova@szesrak.cz
313 251 013 
Ing. Jana Urbanová  externí vyučující,
PRA
jurbanova@szesrak.cz
 
Mgr. Pavlína Vlčková třídní 2.A,
ANJ, CJL
pvlckova@szesrak.cz
313 251 010