Střední zemědělská škola Rakovník pořádá
na základě pověření MZe čj. 50604/2016 - MZe - 14153

Kurzy odborné způsobilosti k nakládání s přípravky na ochranu rostlin

dle § 86 zákona č. 326/04 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky MZe č. 206/2012 Sb.

Kurz pro získání Osvědčení I. stupně je v rozsahu 12 hodin. Po skončení kurzu účastníci získají Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin s platností na 5 let

Kurz pro získání Osvědčení II. stupně je v rozsahu 15 hodin. Po skončení kurzu mohou účastníci v našem vzdělávacím zařízení absolvovat písemný test. Pokud splní požadované podmínky, získají Osvědčení II. stupně s platností 5 let

Doškolovací kurzy

Prodloužení osvědčení I. stupně

- absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe (délka školení 8 hodin)

Prodloužení osvědčení II. stupně

- absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe (délka školení 8 hodin)

- osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ (bez zkoušky) na základě absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení

Prodloužení osvědčení III. stupně

  1. absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  (délka školení  8 h.) +
  2. absolvování zkoušky u ÚKZÚZ (zkouška písemná)

- osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky absolvované v době platnosti původního osvědčení


 Termíny kurzů:

  • Doškolovací kurz pro získání osvědčení II. stupně – 13. 11. 2023 od 8.00 hodin
  • Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně – 20.–21. 11. 2023 od 8.00 hodin
  • Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně – 20.–21. 11. 2023 od 8.00 hodin

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

V případě zájmu nás nejprve kontaktujte.

Kontakt: Ing. Jitka Gregorová
Tel.: 313 251 013
e-mail: jgregorova@szesrak.cz