Změny rozvrhu na úterý 25. 2. 2020

1.- 4. ročník / 3,4 hod
             - beseda o chovu atréninku koní
Aula MOA, ped.dohled třídní učitelé, vyučující CHK
___________________________________________
1. CH / 1 (CHZ) - ZAM - Ing.Paseková

2. A / 5 (BIO)  - VET - Ing.Morovjan
2. A / 6 (MAT) - VET - Ing.Morovjan 

 

 


 

Změny rozvrhu na pondělí 24. 2. 2020

1. – 4. ročník 4., 5. hod. TEV
– bruslení (zimní stadion Rakovník)
– dle pokynů Ing. Krajčiové, Mgr. Hamouze
– 6. hod. dle rozvrhu!
_________________________________
1.CH / 1 (ANJ) – ETE – Ing. Morovjan

2.CH / 2 (ANJ) – BIO – Ing. Odvárka

4.CH / 3 (ANJ) – ZSV – Mgr. Hamouz

 

 


 

Změny rozvrhu na pátek 21. 2. 2020

2. A / 1 (ZAM) - ZSV - Mgr.Hamouz
2. A / 2 (ZSV)  - CJL - Mgr.Lemonová

 


 

Změny rozvrhu na čtvrtek 20. 2. 2020

2. A / 1 (CHZ) - ZAM - Ing.Odvárka
2. A / 2 (VET) -  BIO - Ing.Krajčiová

2.CH / 3 (KYN) - MAT - Mgr.Truksová 
2.CH / 6 (CHZ) - ANJ - Ing.Laitnerová
                          - ANJ - Mgr.Štruncová

3. A / 3 (CHZ) - MOV - Mgr.Hamouz

3.CH / 1 (EKO) - PER - Ing.Pazdera
3.CH / 4 (KYN) -  CJL - Mgr.Češpírová

4. A / 5 (PER)  - CHZ - Ing.Kup
4. A / 8,9    -  cv.EKO - Ing.Paseková

4.CH / 8,9  -  cv.CHZ - Ing.Kup

4.AB, 4.CH / 1,2
         - Úřad práce dle pokynů Ing.Pasekové

 


 

Změny rozvrhu na středu 19. 2. 2020

1. A / 2 (ANJ) - PER - Ing.Gregorová
1. A / 3 (PER) - CJL - Mgr.Češpírová
1. A / 4 (CJL) - CHE - Mgr.Truksová
1. A / 5,6   - cv.PER - Mgr.Gregorová

2. A / 6 (CHE) - CJL - Mgr.Lemonová

3. A / 1 (OCR) - PER - Ing.Pazdera
3. A / 2 (ZAM) - CHZ - Ing.Morovjan
3. A / 3 (PER)  - ZSV - Mgr.Hamouz
3. A / 8,9        -   IKT  - Mgr.Pelcová

3.CH / 1 (ZSV) - EKO - Mgr.Kupová
3.CH / 5,6    -      IKT  - Mgr.Pelcová

4. B / 4 (OŽP) - PPŘ - Ing.Paseková

4.CH / 3 (MLV) - CHK - Ing.Štolcová


 

Změny rozvrhu na úterý 18. 2. 2020

1. A / 1 (ZSV) - ZAM - Ing.Paseková
1. A / 4 (CHE) - ZSV - Mgr.Lemonová

2.CH / 2 (KYN) - CHEX - Ing.Morovjan

3.CH / 3 (KYN) - PER - Ing.Pazdera

4. A / 5 (CHZ) - PR - Ing.Gregorová

4.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr.Hamouz
4.CH / 3 (ZSV) - CHK - Ing.Štolcová
4.CH / 4 (KYN) - EKO - Ing.Paseková

 

 


 

Změny rozvrhu na pondělí 17. 2. 2020

4.AB / 4 (CHZ, APB) – AJK – Ing. Laitnerová
                                   – MAS – Mgr. Pelcová
4.AB / 6 (AJK, MAS) – PER – Ing. Gregorová
                                  – OŽP – Ing. Pazdera
4.AB / 8, 9 – IKT – Ing. Pazdera

4.CH / 4 (MAT) – AJK – Ing. Laitnerová
                          – MAS – Mgr. Pelcová
4.CH / 6 (AJK, MAS) – CJL – Mgr. Češpírová
4.CH / 8, 9 – cv. PER – Ing. Odvárka

 


 

Změny rozvrhu na pátek 14. 2. 2020

1. A / 2 (PER) - BIO - Ing.Krajčiová

3.CH / 5 (VET) - CHZ - Ing.Štolcová
3.CH / 6 (MLV) - VET - Ing.Morovjan

 

 


 

Změny rozvrhu na čtvrtek 13. 2. 2020

1.CH / 5 (oběd) - MAT - Mgr.Truksová
1.CH / 6        -      ZSV - Ing.Paseková

2. A / 4 (CHE) - VET - Ing.Morovjan

4.CH / 5 (MAT) - PER - Ing.Odvárka
4.CH / 6 (PER) - MAT - Mgr.Truksová   

 

 


 

Změny rozvrhu na středu 12. 2. 2020

1. A / 5,6   -   IKT  -  Mgr.Pelcová  

1.CH / 3 (ZSV) - CHE - Ing.Krajčiová
1.CH / 7,8 - CHK - odpadá, bude odučeno ve čtvrtek 20.2.

2. A / 3 (BIO) - ZSV - Mgr.Hamouz

2.CH / 6 (BIO) - CHZ - Ing.Morovjan

3. A / 5 (EKO) - cv.PER - Ing.Pazdera
3. A / 6 (ZSV) - cv.PER - Ing.Pazdera

3.CH / 5,6   -   cv.CHZ - Ing.Štolcová

4.AB / 1 (EKO) - CHZ - Ing.Kup
                         - OŽP - Ing.Pazdera

4.CH / 3 (MLV) - CHK - Ing.Štolcová
4.CH / 5 (CJL) - CHEX - Ing.Morovjan
4.CH / 6 (EKO) - CJL - Mgr.Češpírová 

 

 


 

Změny rozvrhu na úterý 11. 2. 2020

4.CH    PRA   Ing.Morovjan, Ing.Kup
_________________________________
2. A / 3 (VET)  - MOV - Mgr.Hamouz
2. A / 4 (MOV) -  CJL - Mgr.Lemonová

3. A / 4 (CHZ) - ZSV - Mgr.Hamouz

3.CH / 5 (PER) - CHZ - Ing.Štolcová

4. A / 5 (CHZ) - PER - Ing.Gregorová

 

 


 

Změny rozvrhu na pondělí 10. 2. 2020

1.A / 3 (ANJ) – BIO – Ing. Krajčiová

4.A / 3 (EKO) – ZSV – Mgr. Hamouz
4.A / 8, 9 – cv. CHZ – Ing. Kup
4.B / 8 (cv. KRE) – ODP – Ing. Krajčiová
4.B / 9 (cv. KRE) – KRE – Ing. Odvárka

4.CH / 8, 9 – IKT – Ing. Pazdera


 

Změny rozvrhu na pátek 7. 2. 2020

1. A / 4 (ZSV) - MAT - Mgr.Pelcová
1. A / 5,6  -   cv.CHZ - Ing.Gregorová

1.CH / 1 (ANJ) - CJL - Mgr.Češpírová
1.CH / 6 (CJL) - ANJ - Mgr.Štruncová
                        - ANJ - Ing.Laitnerová

2. A / 2 (ZSV)   - BIO - Ing.Krajčiová
2. A / 4 (MOV) - ZAM - Ing.Odvárka
2. A / 5 (CJL)   - ANJ - Mgr.Štruncová

2.CH / 3 (CHK) - BIO - Ing.Odvárka

3. A / 3   MOV - Ing.Kup
3. A / 4,5   -   cv.PER - Ing.Pazdera

3.CH / 4 (CHZ) - CJL - Mgr.Češpírová

4.CH / 2 (CHK) - MLV - Ing.Odvárka

 


 

Změny rozvrhu na čtvrtek 6. 2. 2020

1. A / 4 (TEV) - BIO - Ing.Krajčiová

1.CH / 4 (TEV) - ETE - Ing.Morovjan

2. A / 5 (TEV) - VET - Ing.Morovjan

2.CH / 5 (TEV) - CHE - Ing.Krajčiová

3. A, 3.CH / 6 TEV - spojená hod - Ing.Krajčiová

4.AB / 2 (ZSV) - ANJ - Mgr.Štruncová

4.CH / 1 (ZSV) - MAT - Mgr.Truksová

 

 

 


 

Změny rozvrhu na středu 5. 2. 2020

1. A / 5    -   PER   - Ing.Gregorová
1. A / 6    -   CHE   - Mgr.Truksová

2. A / 4 (CJL)   - MAT - Ing.Paseková
2. A / 5 (ZAM) - CHE - Mgr.Truksová
2. A / 6 (CHE) - BIO  - Ing.Krajčiová
2. A / 8,9  - cv.CHZ - Ing.Morovjan

2.CH / 2 (ZSV) - CHE - Ing.Krajčiová

3. A / 4 (MOV) - MAT - Mgr.Pelcová
3. A / 6 (ZSV) - OCR - Ing.Gregorová
3. A / 8,9    -   - IKT   - Mgr.Pelcová

3.CH / 1 (ZSV) - ANJ - Mgr.Štruncová
3.CH / 2 (CHZ) - CHEX - Ing.Morovjan
3.CH / 4 (CHK) - MLV  - Ing.Odvárka
3.CH / 5,6         - IKT   - Mgr.Pelcová

4.AB / 5 (ZSV) - odpadá,
              bude odučeno v náhradním termínu

 

 

 


 

Změny rozvrhu na úterý 4. 2. 2020

1. A / 1 (ZSV) - ANJ - Ing.Laitnerová
1. A / 5 (oběd) - MAT - Mgr.Pelcová
1. A / 6            - CHZ - Ing.Gregorová

1.CH / 5 (IKT) - CHZ - celá třída - Ing.Gregorová

2. A / 2 (CJL) - ANJ - Mgr.Štruncová
2. A / 3 (VET) - MOV - Ing.Kup
2. A / 4 (MOV) - MAT - Ing.Paseková
2. A / 8,9 (cv.CHZ) - přesun na středu 5.2.

2.CH / 4 (CHK) - CHE - Ing.Krajčiová
2.CH / 5  MAT - celá tída - Mgr.Truksová
2.CH / 6  CJL  - celá třída - Mgr.Češpírová

3. A / 4 (CHZ) - CJL - Mgr.Češpírová

3.CH / 2 (CHZ) - MLV - Ing.Odvárka
3.CH / 6 (CHK) - MAT - Mgr.Truksová

4.CH / 1 (CHEX) - EKO - Ing.Paseková
4.CH / 3 (ZSV) - MAT - Mgr.Truksová
4.CH / 5 (CHK) - CJL - Mgr.Češpírová 


 

 

 


 

Změny rozvrhu na pondělí 3. 2. 2020

 
2. A / 8 (ZSV) - BIO - Ing.Krajčiová
2. A / 9 (BIO) - ANJ - Mgr.Štruncová

2.CH / 9 (ZSV) - CHE - Ing.Krajčiová

3. A / 2 (ZSV) - MAT - Mgr.Pelcová

3.CH / 1 (ZSV) - CHEX - Ing.Morovjan