Změny rozvrhu na pondělí 30.5.2022
___________________________________

1.CH / 1 (CJL) - BIO - Ing. Roubíková
2.AB / 5 (CJL) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 3 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 5 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová

3.CH / 3 (CJL) - MAT - celá třída - Ing. Paseková
3.CH / 4 (CJL,MAT) - VET - Ing. Morovjan
3.CH / 8,9 - cv.EKO - Mgr. Krylová
 

 

Změny rozvrhu na pátek 13.5.2022
___________________________________

BEZE ZMĚN    

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 12.5.2022
___________________________________

1.CH / 4 (TEV) - ETE - Ing.Roubíková      

 

Změny rozvrhu na středu 11.5.2022
___________________________________

2.AB, 2.CH - Jarní práce ve chmelnici
Mgr. Štruncová, p. Pidrman
_____________________________________________

1.A / 5 (oběd) - BIO - Ing. Roubíková
1.A / 6 - oběd
1.A / PRA - 6-9 - odpadá
1.E / 1 (MAT) - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 4 (ANJ) - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 5 (ZSV) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
3.A / 3 (MOV) - ZAM - Ing. Odvárka

3.CH / 2 (CHK) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 3 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 5 (ANJ) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 6 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková

 

 

Změny rozvrhu na úterý 10.5.2022
___________________________________

2.AB, 2.CH - Jarní práce ve chmelnici
sraz před školou 7:50
prac. oděv a obuv, pokrývka hlavy, jídelní nádobí
Ing. Roubíková, Mgr. Truksová
3.A Odborná exkurze - PER, OCR - dle pokynů Ing. Gregorové
_____________________________________________

1.A / 3 (MAT) - TEV - Ing. Krajčiová
1.A / 4 (BIO) - PER - Ing. Krajčiová
1.A / 7 (PER) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 2 (GEO) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 3 (CHE) - TEV - Ing. Krajčiová
1.E / 6 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 1,2 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
1.CH / 3 (BIO) - TEV - Mgr. Hamouz
1.CH / 6-9 - PRA - odpadá

3.CH / 2 (PER) - VET - Ing. Morovjan
3.CH / 6 (ANJ) - PER - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na pondělí 9.5.2022
___________________________________

2.A - PRA - p. Pidrman
2.B - PRA - Ing. Roubíková
_____________________________________________

1.A / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr. Krylová
1.A / 6 (BIO) - TEV - Mgr. Hamouz
1.E / 5 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 2 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (CHE) - ANJ - Mgr. Krylová
                          - ANJ - Bc. Bernardová
1.CH / 6 (CHZ) - TEV - Ing. Krajčiová

2.CH / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Štruncová

 

 

Změny rozvrhu na pátek 6.5.2022

___________________________________

1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Gregorová
2.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 5.5.2022

___________________________________

1.A / 5,6 (CHZ, ZSV) - IKT - Ing. Pazdera
3.A / 2 (EKO) - ZAM - Ing. Odvárka
3.CH / 3 (MAT) - KYN - p. Panochová
3.CH / 5 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan

 

Změny rozvrhu na středa 4 . 5. 2022
___________________________________

3.A, 3.CH - Jarní práce na chmelnici
             Mgr. Češpírová, Ing. Morovjan
_____________________________________________

1.CH / 3 (CHZ) - ZSV - Mgr. Krylová
1.CH / 5 (ZSV) - CHZ - Ing. Gregorová
1.CH / 7,8 - cv. CHK - celá třída - odjezd 12:45

2.AB / 1,2 (MAT, PER, MNA) - IKT - Ing. Pazdera
                                               - cv.MNA - Ing. Krajčiová
2.A / 3 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
2.AB / 6 (CJL) - TEV - Mgr. Hamouz
                        - TEV - Ing. Krajčiová

2.CH / 3 (CJL,MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                 - ANJ - Bc. Bernardová
2.CH / 4 (CJL,MAT) - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.CH / 6 (ANJ) - TEV - Mgr. Hamouz
                         - TEV - Ing. Krajčiová

 

Změny rozvrhu na úterý 3 . 5. 2022
___________________________________

4.A, 4.CH -  MZ CJL - Didakt. test
_____________________________________________
 
3.A, 3.CH - Jarní práce ve chmelnici  
     p. Pidrman, Mgr. Češpírová
_____________________________________________
1.CH / 1 (MAT,CJL) - ZSV - Ing.Roubíková
1.CH / 2 (MAT,CJL) - CHZ - Ing. Gregorová

2.AB / 3 (IKT,cv.MNA)  - VET - Ing.Morovjan
                                        - MTH - Ing. Odvárka
2.AB / 4 (IKT,cv.MNA) - ZAM - Ing. Pazdera
                                      - MNA - Ing. Krajčiová

2.CH / 5 (ZAM) - KYN - p. Panochová

 

Změny rozvrhu na pondělí 2 . 5. 2022
___________________________________

4.A, 4.CH -  Didaktické testy MAT, ANJ
_____________________________________________
 
3. A, 3.CH - Jarní práce ve chmelnici  
     p. Pidrman, Ing.Morovjan odjezd 7. 45 hod od školy
_____________________________________________
1. A / 2 (CHZ) - BIO - Ing.Roubíková

2. A / 8,9  - cv.PER - Ing.Gregorová

2.CH / 2 (BIO)   - ZSV - Mgr.Štruncová
2.CH / 4 (ANJ) - CHE - Ing.Laitnerová
2.CH / 5 (CHEX) - ANJ - Mgr.Štruncová
                           -  ANJ - Bc.Bernardová


Změny rozvrhu na pátek 29.4.2022
___________________________________

4.A, 4.CH - ukončení teoretické výuky
 1., 2. hod - úklid třídy, šaten
 3., 4. hod - TRH
         4. A   - Ing.Paseková
         4. CH - Ing.Krajčiová
____________________________________________

1. A 5,6 - cv.CHZ - Ing.Gregorová

2.CH / 4 (CHEX) - ZSV - Mgr.Štruncová


Změny rozvrhu na čtvrtek 28.4.2022
___________________________________

4.CH - MZ - PZOP - IKT, poznávačka
4.A - PRA - p. Pidrman
_________________________________________________

1.A / 3 (PER) - ZSV - Mgr. Krylová
1.A / 4 (TEV) - ANJ - Mgr. Vlčková
                                 - Bc. Bernardová
1.E / 4 (TEV) - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 1 (ETE) - MAT - Mgr. Truksová
1.CH / 2 (MAT) - ETE - Ing. Roubíková
1.CH / 4 (TEV) - CHE - Ing. Laitnerová

2.AB / 1 (ZAM, GPD) - BIO - Ing. Roubíková
3.CH / 1 (CHZ) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 5 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan

 

Změny rozvrhu na středu 27.4.2022
___________________________________

4.A - MZ - PZOP - IKT - Ing. Pazdera
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_________________________________________________

1.A / 2 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
1.A / 3 (IKT) - BIO - Ing. Roubíková
1.A / 4 (IKT) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 1 (MAT) - BIO - Ing. Roubíková

2.AB / 3 (CHZ, MTH) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Štruncová
3.A / 1 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 2 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 3 (MAT) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 4 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 6 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková

 

 

Změny rozvrhu na úterý 26.4.2022
___________________________________

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_________________________________________________

1.A / 6 (Oběd) -ZAM - Ing. Laitnerová
1.A /  7 (PER) - oběd
1.E / (BIO) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

2.AB / 1 (CHE) - VET - Ing. Morovjan
                          - MTH - Ing.Odvárka
2.AB / 6 (VET, MTH) - CHE - Ing. Krajčiová
2.CH / 5 (ZAM) - CHZ - Ing. Štolcová
3.CH / 1 (CHZ) - KYN - P. Panochová
3.CH / 3 (CJL) - ANJ - Mgr.Štruncová
                                  - Mgr. Vlčková
3.CH / 6 (ANJ) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 8,9 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.A / 1 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na pondělí 25.4.2022

___________________________________
4.CH / 8,9 (MLV) - IKT - Ing. Pazdera

 

Změny rozvrhu na pátek 22.4.2022

___________________________________

2.AB / 2 - ANJ - Mgr. Vlčková - spojená hodina
2.CH / 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.A / 1 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková
3.A / 3 (EKO) - ZSV -Mgr. Hamouz
3.A / 5 (ZSV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 1 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 3 (CHK) - cv. PER - Ing. Krajčiová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 21.4.2022
___________________________________

4.A - PRA - Ing. Pazdera
_________________________________________________

1.E / 2 (ANJ) - ZSV - Ing. Roubíková

2.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Morovjan
2.AB / 6 (oběd) - ANJ - Mgr. Vlčková - spojená hodina
2.AB / 8 (ZSV) - bude odučeno v jiném termínu
2.CH / 3 - ANJ - Mgr. Vlčková - spojená hodina
2.CH / 9 (ZSV) - ZAM - Ing. Odvárka
3.CH / 1 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
3.CH / 3 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 (IKT) - cv. PER - Ing. Krajčiová

 

Změny rozvrhu na středu 20.4.2022
___________________________________

4.A, 4.CH - PP CJL
_________________________________________________

3.A - PRA - Ing. Morovjan
_________________________________________________
1.CH / 7,8 - CHK teorie

2.AB / 3 (CHZ, MTH) - BIO - Ing. Roubíková
2.AB / 5 (MOV, EKL) - IKT - celá třída Ing. Pazdera
2.AB / 6 (CJL) - IKT - celá třída Ing. Pazdera
2.CH / 6 - ANJ - spojená hodina
3.CH / 1 (VET) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 4 (CHEX) - PER - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na úterý 19.4.2022
______________________________

2.A / 3 (IKT) - VET - Ing. Morovjan
2.A / 4 (IKT) - CHZ - Ing. Morovjan

3.A / 4 (CHZ) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 5 (OCR) - CHZ - Ing. Morovjan

 

Změny rozvrhu na středu 13.4.2022
___________________________________

Jednotné přijímací zkoušky
_________________________________________________

1.A - 3.A - Sportovní den - dle pokynů Mgr. Hamouze vice zde
_________________________________________________
 3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička

4.A - PRA - Ing. Morovjan
4.CH / 1-5 - CHK - Ing. Štolcová
                  - začátek 8:00 Hředle

 

Změny rozvrhu na úterý 12.4.2022
___________________________________

JPZ
_________________________________________________

1.A, 1.E - vybraní žáci INEZ ČŠI - Mgr. Pelcová, Mgr. Vlčková
_________________________________________________
1.A, 1.E, 1.CH - úklid města
8:00 - roh BZ u bazénu, rukavice - Mgr. Krylová, Mgr. Vlčková,
                                                         Mgr. Hamouz, Ing. Krajčiová

2.AB - PRA - Ing. Roubíková - BZ
2.CH / 1-6 - CHZ, CHK, cv. CHZ - Ing. Štolcová
3.A - PRA - Ing. Pazdera ŠS
3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička

4.A - PRA - p. Pidrman - ŠS
4.CH - PRA - Ing. Morovjan - škola, ŠS

 

Změny rozvrhu na pondělí 11.4.2022
___________________________________

2.AB / 2 (ZAM, GPD) - BIO - Ing. Roubíková

3.CH / 1 (MLV) - VET - Ing. Morovjan

4.A / 5,6 (AJK, MAS) - CJL - Mgr. Lemonová
4.CH / 8,9 (MLV) - cv. CHZ - Ing. Kup

 

 

Změny rozvrhu na pátek 8.4.2022
___________________________________

2. CH / 1 (CHZ) - ANJ - Mgr.Štruncová
                             ANJ - Bc.Bernardová

4. A / 4 (CHZ) - ANJ - Bc.Bernardová

4.CH / 3 (CHK) - PER - Ing.Krajčiová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 7.4.2022
___________________________________

1. A / 2 (ANJ) - BIO - Ing.Roubíková

3. A / 5 (ANJ) - CHZ - Ing.Morovjan

4.CH / 8,9   -  cv.PER - Ing.Krajčiová

 

Změny rozvrhu na středu 6.4.2022
___________________________________

1. E / 6 (CJL) - BIO - Ing.Roubíková

1.CH / 3 (CHZ) - ETE - Ing.Roubíková
1.CH / 5 (ZSV) - CHZ - Ing.Gregorová
1.CH / 6 (oběd) - CHK - Ing.Štolcová
1.CH / 7,8 - cv.CHK bude odučeno v jiném termínu

2.AB / 1 (MAT) - BIO - Ing.Roubíková

 

Změny rozvrhu na úterý 5.4.2022

4. A, 4.CH / 1,2 Maturitní  písemná práce z ANJ
  Ing. Paseková, Ing.Štolcová, Ing.Kup
          učebny -   4. A , 4. CH, 105
___________________________________
1. A / 2 (CJL) - ZAM -Ing.Laitnerová

1. E / 1 (CJL) - BIO - Ing.Roubíková

2.CH / 2 (CHE) - ZAM - Ing.Odvárka
2.CH / 5 (ZAM) - CHZ - Ing.Štolcová

3.CH / 2 (PER) - VET - Ing.Morovjan
3.CH / 3 (CJL)  - CHZ - Ing.Morovjan

4. A / 3 (PER) - CJL - Mgr.Lemonová

 

Změny rozvrhu na pondělí 4.4.2022
____________________________

1.A / 2 (CHZ) - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 6 (CHZ) - TEV s 2. ročníky
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan

 

 

Změny rozvrhu na pátek 1.4.2022
____________________________

2.AB / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 31.3.2022
____________________________

2.CH / 4 (KYN) - CHE - Ing. Laitnerová

3.CH / 2 (KYN) - PER - Ing. Odvárka

4.A / 4 (CJL) - MAT - Ing. Paseková

4.CH / 3 (KYN) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.CH / 6 (SCJ) - EKO - Ing. Paseková

 

 

Změny rozvrhu na středu 30.3.2022
____________________________

1. E / 2 (ZSV)  - CJL - Mgr.Vlčková
1. E / 6 (CJL)  - ZSV - Ing.Roubíková

1.CH / 5 (ZSV) - BIO - Ing.Roubíková

2.AB / 2 (PER,MNA) - BIO - Ing.Roubíková

3.CH / 6 (ZSV) - CHZ - Ing.Morovjan

 

Změny rozvrhu na úterý 29.3.2022
____________________________

1.E / 5 (GPD) - BIO - Ing. Roubíková
2.B / 3,4 (cv. MNA) - cv.MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 2 (CHE) - KYN - Ing. Morovjan
2.CH / 4 (KYN) - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 5 (ZAM) - CHZ - Ing. Štolcová
2.CH / 6 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová
3.CH / 5 KYN - Ing. Morovjan
4.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
4.CH / 3 (KYN) - CHZ - Ing. Kup

Změny rozvrhu na pondělí 28.3.2022
____________________________

1.E / 1 (ANJ) - BIO - Ing. Roubíková
1.E / 2 (MAT) - ZSV - Ing. Roubíková


 

 

Změny rozvrhu na pátek 25.3.2022
____________________________

1.A / 1 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 3 (ZSV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.E / 4 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 5 (BIO) - ANJ - Mgr. Krylová
1.CH / 2 (BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
1.CH / 4 (ETE) - ANJ - Mgr. Krylová
                                   - Bc. Bernardová
2.CH / 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 3 (CJL) - ZSV - Mgr. Štruncová

4.CH / 3 (CHK) - ZSV - Mgr. Hamouz

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 24.3.2022

4.CH  PRA  Ing.Morovjan, Ing.Kup
____________________________
2.CH / 4 (KYN)   - CHE - Ing.Laitnerová
2.CH / 6 (CHEX) - BIO - Ing.Odvárka
2.CH / 8 (BIO) - CHEX - Ing.Morovjan

3.CH / 1 (CHZ) - ZSV - Mgr.Hamouz
3.CH / 2 (KYN) - PER - Ing.Odvárka
3.CH / 4 (VET)  - ANJ - Mgr.Štruncová
                             ANJ - Mgr.Vlčková

 

Změny rozvrhu na středa 23.3.2022
____________________________

1.A, 1.E - PRA,  2.AB - Růžový sad Lidice 
 - Ing. Odvárka, p. Krycnerová, p. Pidrman
dle pokynů Ing. Odvárky
_________________________________________

2.CH / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Štruncová
3.A / 1 (ZAM) - MAT - Mgr. Truksová
3.A / 3 (MOV) - CHZ - Ing. Morovjan

 

Změny rozvrhu na úterý 22.3.2022
____________________________

1.CH, 2.CH - PRA - Růžový sad Lidice 
 - Ing. Odvárka, Ing. Pazdera, p. Pidrman
dle pokynů Ing. Odvárky
_________________________________________
1.A / 4 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová

1.E / 6 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
2.AB / 2 (BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
2.A / 3 (IKT) - VET - Ing. Morovjan
2.A / 4 (IKT) - PER - Ing. Gregorová
2.B / 6 (MTH) - GPD - Ing. Krajčiová
3.CH / 2 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 5 (KYN) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 3 (KYN) - CHK - Ing. Štolcová

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 21.3.2022
____________________________

1.A / 6 (BIO) - TEV - s 2. ročníkem

1.E / 5 (BIO) - TEV - se 3. ročníkem
2.AB / 3 (BIO) - VET - Ing. Morovjan
                         - MTH - Ing. Odvárka
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
3.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
4.CH / 1 (PER) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 3 (CHEX) - PER - Ing. Krajčiová

 

 

Změny rozvrhu na pátek 18.3.2022
____________________________

1.A / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Gregorová
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Gregorová
1.E / 2 - GPD - samostatná práce - Mgr. Hamouz
1.E / 3 (ZSV) - ANJ - Mgr. Krylová
1.E / 5 (BIO) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (MAT) - ANJ - Mgr. Krylová
                                      Bc. Bernardová
1.CH / 2 (BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
1.CH / 3 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
1.CH / 4 (ETE) - CHK - Ing. Štolcová
2.AB / 5 (CHE) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 3 (PER) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.CH / 1 (PER) - CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 17.3.2022
____________________________

1.A / 5 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 3 (FYZ) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 1 (ETE) - CHZ - Ing. Gregorová
1.CH / 2 (MAT) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (CHE) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 2 (CHE) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 4 (KYN) - CHE - Ing. Laitnerová
3.CH / 2 (KYN) - CJL - Mgr. Češpírová
4.A / 2 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 5 (ANJ) - CJL - Mgr. Lemonová
4.CH / 3 (KYN) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - CJL - Mgr. Lemonová
4.CH / 5 (MAT) - SCJ - Mgr. Lemonová
4.CH / 6 (SCJ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na středu 16.3.2022
____________________________


1.E / 2 (ZSV) - GEO - Mgr. Štruncová
2.AB / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Štruncová
3.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Gregorová
4.CH / 4 (ZSV) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na úterý 15.3.2022
____________________________

4.A - PRA - Ing. Morovjan
______________________________________
1.A / 4 (BIO) - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
1.E / 6 (BIO) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (BIO) - MAT - Mgr. Truksová
2.AB / 2 (BIO) - CHE - Ing. Krajčiová
2.A / 6 (VET) - odpadá, bude odučeno v náhradním termínu
3.A / 3 (MAT) - ZAM - Ing. Odvárka
3.A / 4 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
3.A / 5 (OCR) - EKO - Ing. Paseková
3.A / 6 (EKO) - OCR - Ing. Gregorová
3.CH / 1 (CHZ) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 6 (TEV) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na pondělí 14.3.2022
____________________________


1.A / 4 (TEV) - ZSV - Mgr. Krylová
1.E / 4 (TEV) - ZSV - Ing. Roubíková
1.CH / 4 (TEV) - ZAM - Ing. Laitnerová
4.A / 3 (CHZ) - ANJ - Bc. Bernardová
4.CH / 4 (CHZ) - PER - Ing. Krajčiová

 

Změny rozvrhu na pátek 11.3.2022
____________________________


1.E / 4 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 1 (CHZ) - BIO - Ing. Odvárka
3.CH / 1 (PER) - EKO - Mgr. Krylová
4.CH / 3 (CHK) - CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 10.3.2022
____________________________


1.CH / 5 (CJL) - ZAM - Ing. Laitnerová
2.AB / 6 (oběd) - ANJ - Mgr. Vlčková - spojená hodina
2.AB / 7 - oběd
2.AB / 8 - ZSV - odpadá, bude odučeno v náhradním termínu

2. CH / 3 - ANJ - Bc. Bernerdová - spojená hodina
2. CH / 9 (ZSV) - CHE - Ing. Laitnerová

 

Změny rozvrhu na středu 9.3.2022
_____________________________

 2.CH,3.CH,4.CH - ANJ - spojené 
1.E / 1 (MAT) - CJL -Mgr. Vlčková
1.E / 6 (CJL) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (ZAM) - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 7,8 - cv. CHK - odpadá, bude odučeno v 
                                    náhradním termínu

2. CH / 1 (CHK) - CHE - Ing. Laitnerová
2. CH / 2 (BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 5 (CHZ) - BIO - Ing. Odvárka

3.CH / 2 (CHK) - MLV - Ing. Odvárka

4.CH / 7,8 - MLV - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na úterý 8.3.2022

3. A   PRA  - Ing.Pazdera
_____________________________
 2.AB,3.CH,4.CH - ANJ - spojené 
1. E / 2 (GEO) - GPD - Ing.Krajčiová

2. A / 3 (IKT) - CHZ - Ing.Morovjan
2. A / 4 (IKT) - MOV - Mgr.Hamouz

2.CH / 1 (ZSV) - CHZ - Ing.Štolcová

3.CH / 4 (CHK) - CHZ - Ing.Morovjan


 

 

Změny rozvrhu na pondělí 7.3.2022
_____________________________

 
1.E / 1 (ANJ) - CHE -Ing. Laitnerová
1.E / 3 (GEO) - ANJ - Mgr. Krylová
2.AB / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Roubíková
2.A / 2 (ZAM) - VET - Ing. Morovjan
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
2.CH / 1 (CHE) - BIO - Ing. Odvárka
2.CH / 2 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
3.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (CHZ) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová
4.A / 3 (CHZ) - PER  - Ing. Gregorová
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
4.CH / 4 ( CHZ) - MLV - Ing. Odvárka
4.CH / 8,9 (MLV) - odpadá, přesunuto na středu 9.3. 7.+ 8. hod.
ANJ - 2.CH, AJK - 4.A - spojené s jinou skupinou

Změny rozvrhu na pátek 4.3.2022
_____________________________

1.A/ 2 (CHE) - ANJ - celá třída - Bc. Bernardová
1.E / 1 (CHE) - ANJ - Mgr. Krylová
4.CH / 1 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 4 ( CJL) - CHK - Ing. Štolcová
ANJ - 2.AB, 3.CH, 4.CH - spojené hodiny - Mgr. Vlčková

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 3.3.2022
_____________________________

1.A/ 1 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 3 (FYZ) - ANJ - Mgr. Krylová
1.CH / 6 (CHE) - ETE - Ing. Roubíková
2.AB / 6 (oběd) - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.AB / 8 (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.CH / 3 - ANJ - spojená hodina Bc. Bernardová
2.CH / 9 (ZSV) - ZAM - Ing. Odvárka
 4.A / 3 (PER) - CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na středu 2.3.2022
_____________________________

1.E / 2 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 5 (CHE) - ZSV - Ing. Roubíková
1.E / 6 (CJL) - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 1 (ZAM) - ETE - Ing. Roubíková
1.CH / 2 (CHE) - BIO - Ing. Roubíková
2.CH / 6 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
3.A / 5,6 - cv. PER - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.CH / 5 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
4.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Kup
4.CH / 3 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
4.CH / 4 (ZSV) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 5 (MAT) - CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na úterý 1.3.2022
_____________________________

1.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Gregorová
1.A / 5 (CHE) - oběd
1.A / 6 (Oběd) - PER - Ing. Krajčiová
1.A / 7 (PER) - ANJ - Mgr. Vlčková
                       - ANJ - Bc. Bernardová
1.E / 2 (GEO) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 3 (CHE) - CJL -Mgr. Vlčková
1.CH / 4 (ZAM) - MAT - Mgr. Truksová
2.AB / 5 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (ZSV) - BIO - ING. Odvárka
2.CH / 2 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan
3.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
                      (spojeno se 3.CH)
3.CH / 6 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
4.A / 1 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 1 (EKO) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na pondělí 28. 2. 2022
_____________________________

 1.A / 5 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 6 (FYZ) - odpadá, bude odučeno v náhradním termínu
1.CH / 3 (CHE) - ZSV - Mgr. Krylová
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.CH / 1 (CHE) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 3 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 8,9 (cv.CHZ) - MAM - Mgr. Krylová
4.CH / 4 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan

Změny rozvrhu na pátek 25. 2. 2022
_____________________________

1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Gregorová
1.CH / 1 (MAT)  - ZSV - Mgr. Krylová
1.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
1.CH / 4 (ETE) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 1 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 3 (PER) - TEV - Mgr. Hamouz

4.CH / 3 (CHK) - TEV - Mgr. Hamouz

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 24. 2. 2022
_____________________________

1.A / 1 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 5 - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 2 (MAT)  - ETE - Ing. Roubíková
4.A / 6 (SCJ) - MAT - Ing. Paseková

 

 Změny rozvrhu na středu 23. 2. 2022
_____________________________

1.CH / 5 (ZSV) - BIO - Ing. Roubíková
2.AB / 3 (CHZ, MTH) - BIO - Ing. Roubíková
2.CH / 2 (BIO)  - CHZ - Ing. Štolcová
3.A / 1 (ZAM) - ANJ - Mgr. Vlčková
3.A / 4 (ANJ) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 5,6 cv. CHZ - Ing. Morovjan
        začátek ve 12:00 v Kněževsi
3.CH / 2 (CHK) - ZSV - Mgr. Hamouz

 

Změny rozvrhu na úterý 22. 2. 2022
_____________________________

3.A - PRA - Ing. Morovjan
_____________________________________
1.A / 3 - MAT - Mgr. Truksová
1.E / 4 - MAT - samostatná práce - dohled Mgr. Hamouz
2.AB / 6 (VET,MTH) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 1 (CHZ)  - ZSV - Mgr. Hamouz

 

Změny rozvrhu na pondělí 21. 2. 2022
_____________________________

1.A/ 1 (ANJ) - BIO - Ing. Roubíková
1.A/ 3 (CJL) - ANJ - Mgr. Vlčková
                     - ANJ - Bc. Bernardová
4. A / 8,9 - PER - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na pátek 18. 2. 2022
_____________________________

1.CH/ 5,6 - cv. CHZ - Ing. Gregorová
2.CH/ 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
4. A / 3 (PER) - ZSV - Mgr. Hamouz

4.CH/ 3 (CHK) - MAT - Mgr. Truksová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 17. 2. 2022
_____________________________

1.A/ 1 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
1.E/ 2 (ANJ) - BIO - Ing. Roubíková
1.E/ 5 - ZSV - Ing. Roubíková 

1.CH/ 2 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
1.CH/ 5 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH/ 6 (CHE) - BIO - Ing. Roubíková 
4.A/ 2 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová
4.A/ 5 (ANJ) - MAT - Ing. Paseková
4.A/ 6 (SCJ) - MAT - Ing. Paseková
4.CH/ 5 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová

 

Změny rozvrhu na středu 16. 2. 2022
_____________________________

1.A/ 2 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E/ 2 (ZSV) - FYZ - Ing. Laitnerová

1.CH/ 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH/ 2 (CHE) - ZSV - Mgr. Krylová 

2.AB/ 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Štruncová
3.CH/ 3 (MAT) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH/ 6 (ZSV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A/ 2 (MAM) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.A/ 3 (ANJ) - MAM - Mgr. Krylová
4.A/ 4 (EKO) - CHZ - Ing. Kup
4.A/ 5 (MAT) - ANJ - Bc. Bernardová
 

 

Změny rozvrhu na úterý 15. 2. 2022
_____________________________

1.A/ 4 (BIO) - CHZ - Ing. Gregorová

1.CH/ 3 (BIO) - MAT - Mgr. Truksová 

2.AB/ 2 (BIO) - ZAM - Ing. Pazdera
                        - MNA - Ing. Krajčiová
3.A/ 3 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 4 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová

4.A/ 1,2 (CHZ, CJL) + 4.CH/ 2 (CHK)
- EKO - Ing. Paseková
ÚP - dle pokynů Ing. Pasekové
4.CH/ 5 (CJL) - CHK - Ing. Štolcová
1.E/ 6 (BIO) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

Změny rozvrhu na pondělí 14. 2. 2022
_____________________________

1.A/ 6 (BIO) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

1.E/ 5 (BIO) - MAT  - Ing. Paseková

1.CH/ 2 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová 

2.AB/ 3 (BIO) - MOV - Mgr. Hamouz
                        - MTH - Ing. Odvárka

4. A / 8,9 (cv. PER) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

TRVALÉ ZMĚNY ROZVRHU od 14.2.2022
________________________________

1.CH - pondělí, středa, pátek - ANJ - místo Mgr. Štruncové - Bc. Bernardová
2.CH - PONDĚLÍ
          1. hod (MAT) - CHE - Ing. Laitnerová
          2. hod (CHE) - BIO - Ing. Odvárka
          3. hod (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
          4. hod (ZSV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                - ANJ - Bc. Bernardová
           ÚTERÝ
           (BIO) - ZSV - Mgr. Štruncová
            ANJ - místo Mgr. Krylové - Mgr. Štruncová
4.A - PONDĚLÍ
         2. hod (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
         
         ÚTERÝ
         3. hod (ZSV) - PER - Ing. Gregorová
         4. hod (PER) - ANJ - Bc. Bernardová

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 3. 2. 2022
_____________________________

1.CH/ 1 (ETE) - CHZ  - Ing.Gregorová
1.CH/ 3 (BIO) - ZSV  - Mgr.Krylová
1.CH/ 6 (CHE) - MAT - Mgr.Truksová 

2.AB/ 6 (oběd) - ANJ - Mgr.Štruncová
                            ANJ - Mgr.Vlčková
2.AB / 8  (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

2.CH/ 3 (ANJ) - CHEX - Ing.Morovjan
2.CH/ 6 (CHEX) - BIO - Ing.Odvárka
2.CH/ 8,9 (BIO,ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

4. A / 8,9   IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

4.CH/ 8,9 cv.EKO - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

 

 

Změny rozvrhu na středu 2. 2. 2022
_____________________________

1. A / 3,4   -   cv.PER - Ing Krajčiová

1. E / 2 (ZSV) - CJL - Mgr.Vlčková
1. E / 3,4  -     IKT  - Ing.Pazdera

1.CH/ 4  - ANJ - Bc.Bernardová
                - ANJ - Mgr.Krylová

2.CH/ 6   - ANJ - Bc.Bernardová   
                - ANJ - Mgr.Štruncová

2.AB/ 1 (MAT) - MOV - Mgr.Hamouz
                         -  IKT - Ing.Pazdera
2. B / 2 (MNA) -  IKT - Ing.Pazdera
2.AB/ 4 (BIO) - PER - Ing. Gregorová
                        - MTH - Ing.Odvárka
2.AB/ 5 (MOV,EKL) - ZAM - Ing.Pazdera
                                - MTH - Ing.Odvárka

Výuka ANJ od  1.2. 2022         
           1.CH
skupina Mgr.Štruncové - Bc.Bernardová
           
          2.CH
skupina Mgr.Krylové - Mgr.Štruncová

 

Změny rozvrhu na úterý 1.2.2022
_____________________________

3.CH /2 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (CHK) - PER - Ing. Odvárka

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 31.1.2022
_____________________________

 6. hod  1. - 4. ročník   THR - třídní učitelé
_______________________________________

Odpolední výuka dle rozvrhu
4.CH - 8,9 - MLV - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

 

Změny rozvrhu na pátek 21.1.2022
_____________________________

1. CH / 5  -  CHZ - Ing. Gregorová

4.A / 4 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 1 (PER) - CJL  - Mgr. Češpírová
4.CH / 4 (CJL) - PER - Ing. Krajčiová 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 20. 1.2022

2. A - PRA - p. Pidrman
2. B - PRA - Ing.Roubíková
________________________________
1. E / 5,6   -  IKT - Ing.Pazdera

1.CH / 1 (ETE) - CHZ - Ing. Gregorová
1.CH / 3 (BIO) - CJL  - Mgr.Češpírová 

 

Změny rozvrhu na středu 19.1.2022

3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
________________________________
1.A / 2 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
1.A / 3,4 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.A / 6 (CJL) - CHZ - Ing. Gregorová
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Pazdera
2.AB / 5 (MOV, EKL) - CJL - Mgr. Češpírová
2.AB / 6 (CJL) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - EKL - Ing. Pazdera
3.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 7,8 - IKT - sk. B -  Ing. Pazdera
                                       (13:30 - 15:00)
4.A / 4 (EKO) - CHZ - Ing. Kup
4.A / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na uterý 18.1.2022

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_____________________________
2.AB / 3 (IKT, cv. MNA) - CHE - Ing. Krajčiová
2.AB / 4 (IKT, cv. MNA) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                        - ANJ - Mgr. Vlčková
2.CH / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Štolcová
3.A / 4 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 1 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
4.A / 6 (TEV) - ZSV - Mgr.Hamouz

 

Změny rozvrhu na pondělí 17.1.2022
_____________________________

1.A / 2 (CHZ) - BIO - Ing. Roubíková
1.A / 4 (TEV) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 4 (TEV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 4 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
1.CH / 6 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 1 (PER) - ZAM - Ing. Odvárka
3.CH / 1 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (CJL) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová

 

Změny rozvrhu na pátek 14.1.2022
_____________________________

1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Gregorová
2.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
4.A, 4.CH / 6 (TEV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 13.1.2022
_____________________________

1.A / 4,5 ( TEV, CHZ) - IKT - Ing. Pazdera
1.E / 4 (TEV) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5,6 - PRA - Ing. Roubíková
1.CH / 4 (TEV) - BIO - Ing. Roubíková
2.AB / 5 (TEV) - CHE - Ing. Krajčiová
2.CH / 5 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.A / 3 (ZAM) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 6 (TEV ) MOV - Mgr. Hamouz
3.CH / 6 (TEV) - PER - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na středu 12.1.2022
_____________________________

1.A / 3,4 - IKT - Ing. Pazdera
1.E / 3,4  - cv. GPD - Ing. Krajčiová
3.CH / 8,9 - IKT - sk. B - výuka odpadá, bude odučeno v náhradním termínu (nejde internet)

 

 

Změny rozvrhu na úterý 11.1.2022
_____________________________

1.CH / 1,2 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.AB / 1,2 (CHE,BIO) - IKT - Ing. Pazdera
                                    - cv. MNA - Ing. Krajčiová
2.AB  / 3 (IKT,CV. MNA) - CHE - Ing. Krajčiová
2.AB / 4 (IKT, cv. MNA) - MAT - Mgr. Truksová
2.AB / 6 (VET,MTH) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 5 (ZAM) - CHZ - Ing. Štolcová
3.A / 4 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.A / 9 (ZSV) - CJL - Mgr. Češpírová

3.CH / 1 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
3.CH / 8,9 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.A  / 3 (ZSV) - CJL - Mgr. Lemonová
4.A / 6 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 1 (EKO) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 2 (CHK) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 6 (TEV) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na pondělí 10.1.2022
_____________________________

1.A / 2 (CHZ) - BIO - Ing. Roubíková
1.A / 4 (TEV) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 3,4 (GEO, TEV) - IKT - Ing. Pazdera
1.CH / 4 (TEV) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
2.AB / 6 (TEV) - CHE - Ing. Krajčiová
2.A  / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
2.CH / 6 (TEV) - Bio - Ing. Odvárka
3.A, 3.CH / 5 - TEV - Ing. Krajčiová
3.CH / 3,4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
4.A, / 8,9 - MAM - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na pátek 7.1.2022
_____________________________

1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Gregorová

1.CH / 5  - ZSV - Mgr. Krylová

4.A, 4.CH / 6 - TEV - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 6.1.2022
_____________________________

1.A / 4 (TEV) - ZAM - Ing. Laitnerová

1.E / 4 (TEV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 4 (TEV) - CHZ - Ing. Gregorová

2.AB, 2.CH / 5 - TEV - Ing. Krajčiová, Ing. Kup
3.A / 4 (OCR) - MOV - Mgr. Hamouz
3.A, 3.CH / 6 - TEV - Ing. Krajčová

 

Změny rozvrhu na středa 5.1.2022
_____________________________

1.A / 3,4  - IKT - Ing. Pazdera

1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová

2.CH / 3,4 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová

3.A / 1 (ZAM) - ANJ - Mgr. Vlčková

 

Změny rozvrhu na úterý 4. 1. 2022
_____________________________

3. A / 5 (OCR) - MAT - Mgr.Truksová

3.CH / 2 (PER) - VET - Ing.Morovjan

4. A / 6 (TEV) - ZSV - Mgr.Hamouz

4.CH / 6 (TEV) - CHK - Ing.Štolcová

 

Změny rozvrhu na pondělí 3.1.2022
_____________________________

1.A / 4 (TEV) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 3,4 (GEO, TEV) - IKT - Ing. Pazdera
1.CH / 4 (TEV) - CHE - Ing. Laitnerová
2.AB / 6 (TEV) - CHE - Ing. Krajčiová
2.CH / 6 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová
3.A / 3 (IKT) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 4 (IKT ) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 5,6 (TEV, CHZ) - IKT - Ing. Pazdera
3.CH / 5 (TEV) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan

 

Změny rozvrhu na pátek 17.12.2021

20.12. - 22.12.2021 - volné dny vyhlášené ředitelem školy
23.12.2021 - 2.1.2022 - Vánoční prázdniny
3.1.2022 - zahájení školní výuky v roce 2022
______________________________________
1.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.AB / 2 (ANJ) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 1 (CHZ) - CJL-Mgr. Češpírová
4.CH / 3 (CHK) - ZSV - Mgr. Hamouz

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 16.12.2021

1. a 4. ročník 10:00 - 10:45 bruslení
2. a 3. ročník 10:45 - 11:30 bruslení
Zimní stadion Rakovník
1. a 4. ročník - výuka od 4.hod dle rozvrhu (od 11:00)
2. a 3. ročník - výuka od 5 hod dle rozvrhu (od 11:45)
- služba po návratu do tříd informuje příslušného vyučujícího!
2. a 3. ročník ukončí 3. hodinu v 10:30 - odchod na zimní stadion
_______________________________________________
1.A / 3 (PER) -  TEV
1.E / 3 (FYZ) -  TEV
1.A / 4 (TEV) - ZSV - Mgr. Krylová
1.E / 4 (TEV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (BIO) - TEV
1.CH / 4 (TEV) - BIO - Ing. Roubíková

2.AB / 1 (ZAM,GPD) - CJL - Mgr. Češpírová
2.AB / 2 (CHE) - CJL - Mgr. Češpírová
2.AB / 3 (MAT,CJL) - ZAM - Ing. Pazdera
                                 - MTH - Ing. Odvárka
2.AB / 4 - TEV
2.AB / 5 (TEV) - BIO - Ing. Roubíková

2.CH / 4 (KYN) - TEV
2.CH / 5 (TEV) - ZAM - Ing. Odvárka
3.A / 3 (ZAM) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 4 (OCR) - TEV
3.A / 6 (TEV) - ZAM - Ing. Odvárka
3.CH / 3 (MAT) - KYN - p. Panochová
3.CH / 4 (VET) - TEV
3.CH / 6 (TEV) - MAT - Ing. Paseková

4. A / 3 (PER) - TEV
4. CH / 3 (KYN) - TEV
4.CH / 4 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 5 (MAT) - CHZ - Ing. Kup 

 

Změny rozvrhu na středu 15.12.2021

______________________________________
1. E / 3 (IKT) -  BIO - Ing.Roubíková
1. E / 4 (IKT) -  CHE - Ing.Laitnerová

2. B / 5 (EKL) - MTH - Ing.Odvárka

2.CH / 3,4  -  CJL - obě skupiny - Mgr.Češpírová

4. A / 4 (EKO) - MAT - Ing.Paseková
4. A / 5 (MAT) - CJL - Mgr.Lemonová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 14.12.2021

______________________________________
1.A / 3 (MAT) - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 3 (BIO) - CHZ - Ing. Gregorová
2.B / 8,9 cv. MTH - Ing. Odvárka
4.A / 2 (CJL) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na pondělí 13.12.2021

______________________________________
1.A / 6 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 5 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
2.AB / 3 (BIO) - PER - Ing. Gregorová
                         - MTH - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na pátek 10.12.2021

______________________________________
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Gregorová
2.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 1 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 4 (CJL) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 9.12.2021

_______________________________________
1.E / 5 - BIO -Ing. Roubíková

 

Změny rozvrhu na středu 8.12.2021

_______________________________________
1.A / 5,6 - PRA - pí. Krycnerová, p. Pidrman
1.A / 7  - oběd

 

Změny rozvrhu na úterý 7.12.2021

3.CH - prezenční výuka
          ( bez příznaků, negativní PCR test)!

_______________________________________
1.CH / 5 - MAT - Mgr. Truksová
1.CH / 6  - oběd
2.CH / 5 (ZAM) - CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na pondělí 6.12.2021

3.CH - distanční výuka

_______________________________________
1.A / 2 (CHZ)  - BIO - Ing. Roubíková
1.A / 5 (CHE) - CHZ - Ing. Gregorová

3.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na pátek 3.12.2021

3.CH - distanční výuka

__________________________________________
2.A / 1 (MOV)  - PER - Ing. Gregorová
2.A / 4 (PER) - MOV - Mgr. Hamouz

2.CH / 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová

3.CH / 1 (PER) - ZSV - Mgr. hamouz
3.CH / 4 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 3 (CHK) - MAT - Mgr. Truksová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 2.12.2021

__________________________________________
1.E / 3 (FYZ)  - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 5 (oběd) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 6 (PRA) - ZSV - Ing. Roubíková

4.CH / 4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na středu 1.12.2021

__________________________________________
1. A / 5 (oběd) - BIO - Ing.Roubíková
1. A / 3,4   -   cv.PER - Ing. Krajčiová

1. E / 3,4   - IKT - Ing.Pazdera

3. A / 2 (MAT) - EKO - Ing.Paseková
3. A / 3 (MOV) - ZSV - Mgr.Hamouz

4. CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing.Kup

 

Změny rozvrhu na úterý 30.11.2021

__________________________________________
1. A / 7 (PER) - MAT - Ing.Paseková

1. E / 5 (GPD) - BIO - Ing.Roubíková

2.AB / 1 (CHE)   - ZSV   - Mgr.Štruncová
2. B / 3,4 (cv.GPD) - MTH - Ing.Odvárka
2.B /  8,9   -   cv.MTH - Ing.Odvárka

2.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing.Štolcová

3. A / 1 (PER) - ZAM - Ing.Odvárka 

 

Změny rozvrhu na pondělí 29.11.2021

1.CH - prezenční výuka ( negativní PCR test, bez příznaků)
__________________________________________
1.A / 1 - ANJ - spojená hodina Bc. Bernardová
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 2 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová

 

Změny rozvrhu na pátek 26.11.2021

1.CH - distanční výuka dle rozvrhu
__________________________________________
2.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
2.CH  / 4 (CHEX) - CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 1 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 25.11.2021


1.E - prezenční výuka ( bez příznaků, negativní PCR test)
1.CH - distanční výuka dle rozvrhu
3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
__________________________________________
2.A / 1 (ZAM) - VET - Ing. Morovjan
2.CH  / 2 (CHE) - BIO - Ing. Odvárka
4.A / 5 (ANJ) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 6 (SCJ) - PER - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na středu 24.11.2021


1.E - distanční výuka dle rozvrhu
1.CH - distanční výuka dle rozvrhu
__________________________________________
1.A / 3,4 - IKT - Ing. Pazdera
1.E  / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
3.A / 5,6 - cv.CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 2 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 23.11.2021


1.E - distanční výuka dle rozvrhu
1.CH - distanční výuka dle rozvrhu
__________________________________________
 3.A / 3 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (PER) - VET - Ing. Morovjan
3.CH / 8,9 - cv.PER - Ing. Odvárka
4.A / 5 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 22.11.2021

1.E - distanční výuka dle rozvrhu
__________________________________________
 
2.A / 8,9 - cv.PER - Ing. Gregorová
3.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 8,9  - cv.CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na pátek 19.11.2021

1.E - distanční výuka dle rozvrhu
__________________________________________
1.A / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Gregorová
1.A / 5,6 - cv.CHZ - Ing. Gregorová
1.CH / 2 (BIO) - CJL - Mgr.Češpírová
1.CH / 4 (ETE) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 5 (BIO) - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 1 (CHZ) - BIO - Ing. Odvárka
3.CH / 1 (PER) - ANJ - Mgr. Štruncová
                           ANJ - Mgr. Vlčková
3.CH / 3 (MLV) - PER - Ing. Odvárka
4.A / 5 (EKO) CJL - Mgr. Lemonová
4.CH / 3 (CHK) - ZSV - Mgr. Hamouz

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 18.11.2021

_______________________________

1.CH / 1 (ETE) - CJL - Mgr. Češpírová
1.CH / 3 (BIO) - ETE - Ing. Morovjan
1.E /5 (oběd) - GEO - Mgr. Štruncová
3.A / 1 (CJL) - EKO - Ing. Paseková
3.A / 2 (EKO) - CJL - Mgr. Češpírová

 

Změny rozvrhu na úterý 16.11.2021

_______________________________

2.AB / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.B / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
3.A / 3 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 3 (CJL)  - ANJ - Mgr. Štruncová
                            ANJ - Mgr. Vlčková
3.CH / 4 (CHK) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 6 (ANJ) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na pondělí 15.11.2021

_______________________________

3.CH / 8,9  - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 8,9  - cv.PER - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na pátek 12.11.2021

1.A - distanční výuka dle rozvrhu
__________________________________________
2.CH / 2 (MAT) - CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 1 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 11.11.2021

1.A - distanční výuka dle rozvrhu
__________________________________________
3.A / 2 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 3 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - MLV - Ing. Odvárka
4.CH / 8,9 - cv.PER - Ing. Krajčiová

 

Změny rozvrhu na středu 10.11.2021
______________________________

 
4.A / 1 (PER) - ANJ - Bc. Bernardová

 

Změny rozvrhu na úterý 9.11.2021

3.CH, 4.A, 4.CH - Odborná exkurze
                          - odjezd 7:30 - Ing. Morovjan, Ing. Odvárka, Ing. Kup
( 3.CH, 4.CH - PRA, CHEX, 4.A - CHZ, cv. CHZ)
__________________________________________
2.AB / 6 (VET, MTH) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Štolcová
2.CH / 5 (ZAM) - KYN - p. Panochová
2.CH / 6 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
 

 

Změny rozvrhu na pondělí 8.11.2021

2.AB - distanční výuka
4.A - BPRA - Lupofyt, s.r.o. Chrášťany - Ing. Pazdera
3.A - BPRA - p. Pidrman
__________________________________________
2.AB / 2 (ZAM, GPD) - BIO - Ing. Roubíková
2.AB / 3 (BIO) - PER - Ing. Gregorová
                         - GPD - Ing. Krajčiová
4.CH / 5 (MAS, AJK) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                            - Mgr. Vlčková
4.CH / 6 (MAS, AJK) - CHZ - Ing. Kup

 

 

Změny rozvrhu na pátek 5.11.2021

2.AB - distanční výuka
__________________________________________
1.A / 4 (MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
2.CH / 1 (CHZ) - BIO - Ing. Odvárka
3.CH / 1 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 3 (MLV) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 4 (ZSV) - MLV - ing. Odvárka 
4.A / 4 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.A / 5 (EKO) - CJL - Mgr. Lemonová
4.CH / 3 (CHK) - PER - Ing. Krajčiová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 4.11.2021

_________________________________________
1.A / 1 (ZAM) - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 1 (ETE) - MAT - Mgr. Truksová
1.CH / 2 (MAT) - ETE - Ing. Roubíková

 

Změny rozvrhu na středu 3.11.2021

2.AB - distanční výuka dle rozvrhu a případných změn
1.A, 1.E, 2.CH - PRA - Růžový sad Lidice - Ing. Odvárka, p. Pidrman, Ing. Roubíková
                              sraz v 7:50 na autobusové zastávce u školy
                              studenti, kteří jsou domluveni s vedoucím praxe budou čekat
                              v Růžovém sadu v Lidicích v 8:45 hod.
_______________________________________________________________
1.CH / 2 (CHE) - CJL - Mgr. Češpírová
1.CH / 7,8 - cv. CHK - Ing. Štolcová
                     odjezd ve 13:00 od školy
2.AB / 1 (MAT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.B / 3 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera
2.AB / 4 (BIO) - CJL - Mgr.Češpírová
3.A / 1 (ZAM) - MAT - Mgr. Truksová 
4.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Kup
4.CH / 4 (ZSV) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na úterý 2.11.2021


3.A - BPRA -  Ing. Morovjan
1.CH, 2.AB - PRA - Růžový sad Lidice - Ing. Pazdera, p. Pidrman, Ing. Roubíková
                              sraz v 7:50 na autobusové zastávce u školy
                              studenti, kteří jsou domluveni s vedoucím praxe budou čekat
                              v Růžovém sadu v Lidicích v 8:45 hod.
_______________________________________________________________
1.A / 4 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 6 (BIO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.CH / 1 (BIO) - MAT - Mgr. Truksová 
3.CH / 1 (CHZ) - PER - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na pondělí 1.11.2021

 
1.CH / 1 (CJL) - BIO - Ing. Roubíková
2.AB / 5 (CJL) - ZAM - Ing. Pazdera
                           MTH - Ing. Odvárka 

3.CH / 3 (CJL,MAT) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH /4 MAT - celá třída - Ing. Paseková

4.A / 3 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan

 

Změny rozvrhu na úterý 26.10.2021


2.CH - PRA -  p. Pidrman, Ing. Odvárka
1. - 4. ročník - odpolední vyučování odpadá
___________________________________
1.A / 6 (oběd) - PER - Ing. Krajčiová
1.A / 7 (PER) - oběd
2.B / 6 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera 


3.A / 1 (PER) - EKO - Ing. Paseková
3.A / 5 (OCR) - PER - Ing. Gregorová
3.A / 6 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 2 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan

4.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing.Kup
4.CH / 1 (EKO) - CHK - Ing. Štolcová

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 25.10.2021

1. E - distanční výuka dle rozvrhu

3.CH   PRA  Ing.Urbanová, Ing.Špička
___________________________
 2. A / 8,9 - cv.PER - Ing.Gregorová

2.CH / 2 (CHE) - CHEX - Ing.Morovjan

3. A / 1 (PER) - OCR - Ing.Gregorová

4. A / 8,9 - cv.CHZ - Ing.Kup

 

Změny rozvrhu na pátek 22.10.2021

1. E - distanční výuka dle rozvrhu
___________________________
1. A / 4 (MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
2.CH / 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 3 (CHK) - ZSV - Mgr.Hamouz

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 21.10. 2021

1. E - distanční výuka dle rozvrhu
4.A    PRA   -  p. Pidrman
______________________________
3. A / 2 (EKO) -  PER - Ing.Gregorová
3. A / 3 (ZAM) - CHZ - Ing.Morovjan

3.CH / 3 (MAT) - ZSV - Mgr.Hamouz

4.CH / 8,9  -  cv.PER - Ing.Krajčiová

 

Změny rozvrhu na středu 20.10. 2021
______________________________


2.AB / 1 (MAT) - ZSV - Mgr. Štruncová


3.A / 2 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová

 

Změny rozvrhu na úterý 19.10. 2021
______________________________


2.CH / 6 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová


3.CH / 3 (CJL) - CHZ - Ing. Morovjan

4.A / 2 (CJL) - PER - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na pondělí 18.10. 2021
______________________________

1.CH / 1 (CJL) - ETE - Ing.Roubíková

2.AB / 5 (CHL) - PER - Ing.Gregorová
                         -  EKL - Ing.Pazdera

2.CH / 5 (CHEX) - ZAM - Ing.Odvárka

3. A / 6 (CHZ) - EKO - Ing.Paseková

3.CH / 2 (CHZ) - PER - Ing.Odvárka
3.CH / 3,4  -  MAT celá třída - Ing.Paseková

4. A / 8,9  - cv.PER - Ing.Gregorová

4.CH / 1 (PER)   - CHEX - Ing.Morovjan
4.CH / 3 (CHEX) -   PER - Ing.Krajčiová
 

 

 

Změny rozvrhu na pátek 15.10. 2021

2.CH - PRA - ing. Odvárka, p. Pidrman
______________________________
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Gregorová 
3.CH / 1 (PER) - PER - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 3 (MLV) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.A / 2 (MAM) - CJL - Mgr. Lemonová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 14.10. 2021
______________________________

1.A / 6 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
3.A / 1 (CJL) - PER - Ing. Gregorová
3.A /  3,4,5 (ZAM, OCR, ANJ) - ZAM - Ing. Odvárka
4.CH / 4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na středu 13.10. 2021
______________________________

1.E / 3 (cv. GPD) - BIO - Ing. Roubíková
1.E / 2 (ZSV) - CJL - Mgr.Vlčková
1.E / 4 (cv. GPD) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 5 (CHE) - BIO - Ing. Roubíková
2.B / 2 (MNA) - EKL - Ing. Pazdera
2.AB / 5 (MOV, EKL) - ZAM - Ing. Pazdera
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 6 (ZSV) - oběd
3.CH / 7,8 - IKT - Ing. Pazdera

 

Změny rozvrhu na úterý 12. 10. 2021
_____________________________

 1.E / 5,6(GPD,BIO) - cv. GPD - Ing. Krajčiová
 
4.A / 1 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 3 (ZSV) - CJL - Mgr. Lemonová
4.CH / 1 (EKO) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na pondělí 11. 10. 2021
_____________________________

 
1.A / 2 (CHZ) - BIO - Ing. Roubíková
1.CH / 6 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.A /  1 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan 
3.CH / 3 - MAT - celá třída - Ing. Paseková
3.CH / 4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
4.A / 4 (CJL) - MAT - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na pátek 8. 10. 2021
_____________________________

2.A / 4 (PER) - MOV - Mgr. Hamouz
2.AB - výuka od 5.hodiny ve třídě 1.A

2.CH / 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.A / 2 (PER) - ZAM - Ing. Odvárka
3.CH / 3 (MLV) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 4 (ZSV) - MLV - Ing. Odvárka
4.A / 3 (PER) - CHZ - Ing. Kup

4.CH / 3 (CHK) - MLV - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 7. 10. 2021

4.A - PRA - Ing. Pazdera
4.A - po skončení PRA - IKT - Ing. Pazdera
______________________________
1.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Gregorová
1.A / 5 (CHZ) - ZAM - Ing. Laitnerová
2.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 2 (EKO) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 4 (OCR) - ZAM - Ing. Odvárka
3.CH / 1 (CHZ) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 5 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan

4.CH / 4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na středa 6. 10. 2021
______________________________

1.A / 2 (MAT) - ANJ - Mgr. Vlčková
1.E / 1 (MAT) - BIO - Ing. Roubíková
1.E / 2 (ZSV)  - BIO - Ing. Roubíková
2.AB / 3 (CHZ,MTH) - BIO - Ing. Roubíková
2.CH / 2 (BIO) - ANJ - Mgr. Krylová
                            ANJ - Bc. Bernardová
2.CH / 3 MAT - spojená hodina - Mgr. Truksová
2.CH / 4 CJL - spojená hodina - Mgr. Češpírová
3.A / 1 (ZAM) - IKT - Ing. Pazdera
3.CH / 3 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová

4.A / 2 (MAM) - CHZ - Ing. Kup
4.A / 3 (ANJ) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 4 (EKO) - ANJ - Bc.Bernardová
4.A /5 (MAT) - PER - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na úterý 5. 10. 2021

3.A - PRA - Ing. Morovjan
__________________________________________
1.E / 1 (CJL) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 2 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5,6 (GPD,BIO) - ZSV - Ing. Roubíková
2.A / 6 (VET) - MOV - Mgr. Hamouz
2.AB / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
3.CH / 1 (CHZ) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková 

4.A / 1,2 (CHZ,CJL) - TEV - Ing. Kup
4.A / 6 (TEV) - CHZ - Ing. Kup
4.CH / 1,2 (EKO,CHK) - TEV - Ing. Paseková
4.CH / 4 (ANJ) - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.CH / 6 (TEV) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na pondělí 4. 10. 2021

2.A - PRA - p. Pidrman
2.B - PRA - Ing. Roubíková
__________________________________________
1.A / 5 (CHE) - CHZ - Ing. Gregorová
1.A / 6 (BIO) - CHE - Ing. Lainterová
1.E / 5 (BIO) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.E / 6 (FYZ) - GPD - Ing. Krajčiová

2.CH / 6 TEV - spojená hodina Mgr. Hamouz
3.A / 3 (IKT) - OCR - Ing.Gregorová

4.A / 8,9 - cv.PER - Ing. Gregorová


Změny rozvrhu na pátek 1. 10. 2021

1. ročníky - Adaptační kurz
        Mgr.Vlčková, Mgr.Krylová, Mgr.Hamouz
__________________________________________
2.AB / 1 (MOV,EKL) - BIO - Ing.Roubíková

3. A / 5 (ZSV) - PER - Ing.Gregorová

3.CH / 4 (ZSV) - MLV - Ing.Odvárka
3.CH / 6   ANJ - spojená hod. - Mgr.Štruncová

4. A / 2 (MAM) - CHZ - Ing.Kup
4. A / 6 (TEV)   - EKO - Ing.Paseková

4.CH / 6 (TEV) - PER - Ing.Krajčiová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 30. 9. 2021

1. ročníky - Adaptační kurz
        Mgr.Vlčková, Mgr.Krylová, Mgr.Hamouz
__________________________________________

2. A / PRA   p.Pidrman
2. B / PRA   Ing.Roubíková
3. A / PRA   Ing.Pazdera
________________________________
2.CH / 3  ANJ - spojená hodina Bc.Bernardová
2.CH / 8 (BIO) - CHEX - Ing.Morovjan

3.CH / 5 (EKO) - CHEX - Ing.Morovjan

4. A / 1 (MAM) - SCJ    - Mgr.Češpírová
4. A / 2 (ZSV)  -  ANJ   - Bc.Bernardová
4. A / 5 (ANJ)  -  MAT  - Ing.Paseková

4.CH / 1 (ZSV) - EKO - Ing.Paseková

 

Změny rozvrhu na středu 29. 9. 2021

4.CH   PRA  - Ing. Morovjan, Ing. Kup
__________________________________________

1. ročníky - výuka do 4. vyučovací hodiny, 12:00 odjezd
                   adaptační kurz
Mgr. Vlčková, Mgr. Krylová, Mgr. Hamouz
________________________________

2.AB / 1 (MAT) - MOV - Mgr. Hamouz
                            EKL - Ing. Pazdera
2.AB / 3 (CHZ, MTH) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                     ANJ - Mgr. Vlčková
2.AB / 5 (MOV,EKL) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 1 (VET) - ANJ - Mgr. Štruncová
                            ANJ - Mgr. Vlčková
3.CH / 4 (CHEX) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 5 (ANJ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH /6 (ZSV) - MLV - Ing. Odvárka

 

 

Změny rozvrhu na pátek 24. 9. 2021

2.CH   PRA  - p. Pidrman, Ing. Odvárka
2.B, 4.A, 4.CH - odborná exkurze Botanická zahrada Praha
                        - dle pokynů Ing. Krajčiové
                        - sraz  7:55 před školou
__________________________________________
1. E / 2 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
2.A / 2 (ANJ) - CHZ  - Ing. Morovjan
2.A / 5 (CHE) - ZAM - Ing. Pazdera
3.CH / 1 (PER)   - CHK  - Ing.Štolcová
3.CH / 2 (CHEX) - EKO  - Mgr.Krylová
3.CH / 3 (MLV)   - ZSV  - Mgr.Hamouz
3.CH / 4 (ZSV)  - CHEX - Ing.Morovjan
________________________________
2.B / 1,2 cv.MNA,   / 3,4 cv. GPD
4. A / 1,2 cv.PER,  / 3,4 PER, TEV
4.CH / 1,2  PER,TEV,  / 3,4 cv.PER
 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 23. 9. 2021

3. A   PRA  - p. Pidrman
4. A  / 2,3,4  -  PRA - Ing.Pazdera
_________________________________________

3.CH / 3 (MAT) - CHEX - Ing.Morovjan

 

 

Změny rozvrhu na středu 22. 9. 2021

__________________________________________
1.CH / 5 (ZSV) - ETE - Ing.Roubíková

1. E  / 6 (CJL) - BIO - Ing.Roubíková 

 

 

Změny rozvrhu na úterý 21. 9. 2021


3.CH   PRA  - Ing.Urbanová  - Školní statek
4. A  / 1 - 3  PRA - Ing.Morovjan
__________________________________________
1. A / 1 (ZAM) - BIO - Ing.Roubíková
3.A / 5 (OCR) - EKO - Ing. Paseková
3.A / 6 (EKO) - OCR - Ing. Gregorová

4. A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Kup
4. A / 5 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 5 (CJL) - KYN - p. Panochová
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

 

 

Z