Změny rozvrhu na pondělí 5.6.2023
_____________________________________

1.E / 2 (CHE) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Bc. Bernardová
1.CH / 2 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
2. ročník / 6 - TEV - Mgr. Hamouz
                     spojená hodina
3.A / 4 (ZAM) - OCR - Ing. Gregorová
3.E / 7 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 2 (MLV) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 4 (CHEX) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 7 (PER) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 8 (EKO) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí 22.5.2023
______________________________
1. - 3. ročníky - Provozní praxe
4. ročníky - MZ

 

 

Změny rozvrhu na pátek 19.5.2023
_____________________________________

1.A, 2.CH - Jarní práce ve chmelnici
Mgr. Hlaváček, Ing. Krajčiová
____________________________________
1.E / 5 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.CH / 1 (ETE) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 4 (MAT) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 3 (ZSV) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 4 (VET) - CJL - Mgr. Češpírová
2.E / 2 (GPD) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 1 (MOV, ODP) - CJL - Mgr. Češpírová
3.E / 4 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.AE / 5 (ZSV) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 2 (CHZ) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
3.CH / 4 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 18.5.2023
_____________________________________

2.CH, 2.E, 1.A - Jarní práce ve chmelnici
Mgr. Hlaváček, Ing. Krajčiová, Mgr. Krylová
sraz 7:45 u bazénu
____________________________________
1.E / 3 (TEV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.CH / 4 (TEV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 5 (oběd) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 5 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 1 (PPŘ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 2 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
3.A / 4 (ZAM) - CHZ - Ing. Morovjan
3.AE / 5 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 6 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 6 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na středa 17.5.2023
_____________________________________

2.A, 2.E, 2.CH - Jarní práce ve chmelnici
Ing. Odvárka, Mgr. Krylová, Ing. Morovjan
sraz 7:45 u bazénu
____________________________________
1.A/ 1 (BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
1.CH / 1 (ZSV) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH / 4 (ETE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
3.A / 1 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.AE / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan, 11:50 Kněževes
3.CH / 1 (CHK) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 16.5.2023
_____________________________________

2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 2 (GPD) - EKL - Ing. Pazdera
2.E / 4 (MNA) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 5,6 (CHE, EKL) - IKT - Ing. Pazdera
3.A / 5 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.CH / 6 (ZSV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                         - ANJ - Bc. Bernardová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 15.5.2023
_____________________________________

2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.E / 5,6 (MTH, TEV) - IKT - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na pátek 12.5.2023
_____________________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
_____________________________________________

3.AE, 2.E - Projektový den - Ing. Pazdera, Mgr. Štruncová
______________________________________________

1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GEO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 3 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová

 
Změny rozvrhu na čtvrtek 11.5.2023
___________________________________________

2.E - PRA - Mgr. Kubíková
____________________________________________
1.A / 4 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová

1.E / 1 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 6 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
2.A / 1 (MAT) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 2 (CJL) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
3. AE / 3 (CJL) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                          - BIO - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na středu 10.5.2023
___________________________________________

3.AE - Odborná exkurze - Ing. Gregorová, Ing. Pazdera
____________________________________________
1.E / 1 (CJL) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 6 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 7,8 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
2.E / 1 (IKT) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 2 (IKT) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 4 (ANJ) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 2 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 3 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 6 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 4 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
3.CH / 5 (ANJ) - MLV - Ing. Štancl
 
Změny rozvrhu na úterý 9.5.2023
____________________________________

2.A / 1 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (MAT) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 4 (KYN) - CHEX - Ing. Morovjan
3.AE / 1 (PER, BIO) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 2 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
                          - BIO - Ing. Pazdera
3.E / 5 (ZAZ Odv.) - ZAZ - Ing. Pazdera
3.CH / 3 (KYN) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 6 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na pátek 5.5.2023
____________________________________

2.A, 3.AE, 3.CH - Jarní práce ve chmelnici
p. Pidrman, Mgr. Štruncová, Mgr. Truksová
__________________________________

1.E / 2 (GEO) - ANJ - celá třída - Bc. Bernardová
1.E / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 5 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (CHE) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 3 (CJL, MAT) - ANJ - Mgr. Krylová
                                  - ANJ - Bc. Bernardová
2.CH / 4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.CH / 6 (ZAM) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 4.5.2023
____________________________________

3.AE, 3.CH - Jarní práce ve chmelnici
                  - Ing. Morovjan, p. Pidrman
__________________________________

1.A / 1 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 4 (CHE) - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 5 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 4 (ANJ) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 5 (FYZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 3 (PER) - ANJ - celá třída - Mgr. Vlčková
2.A / 6 (ANJ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 1,2 (EKL, MAT) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 3 (CHE) - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 2 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 4 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
                       
 
Změny rozvrhu na úterý 2.5.2023
____________________________________

výuka  1.A - ve 4.A
            2.CH - ve 4.CH
___________________________________
1.E / 1 (GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 2 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 8 (MOV) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.E / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 3 (BIO) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 4 (MNA) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 5 (ZAZ) - ZAZ - Ing. Pazdera

 

Změny rozvrhu na pátek 28.4.2023
____________________________________

Zakončení teoretické výuky 4. ročníků
___________________________________
1.A / 2 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1. E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková 

1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová

2. E / 2 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
2. E / 5 (ZSV) - EKL - Ing. Pazdera

2.CH / 1 (CHE) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 2 (CHEX) - ANJ - Mgr. Krylová
                            - ANJ - Bc. Bernardová
2.CH / 5 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup


3.A / 1 (MOV) - OCR - Ing. Gregorová
3.AE/ 5 (ZSV) - EKO - Mgr. Krylová

3.CH / 2 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.A / 5 - TRH - Mgr. Češpírová
4.CH / 5 - TRH - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 27.4.2023
____________________________________

4.A - PRA - Ing.Morovjan

4.CH - MZ - Ing. Kup, Ing.Pazdera, Ing.Štancl
___________________________________
1. A / 3 (TEV) - MAT - Mgr.Truksová

1. E / 2 (BIO) - CHE - Mgr.Kubíková
1. E / 3 (TEV) - MAT - Ing.Paseková

1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing.Janoušková
1.CH / 4 (TEV) -  CJL - Mgr.Vlčková

2. A / 5 (TEV) - CHZ - Ing.Kup

2. E / 1 (EKL) - BIO - Mgr.Kubíková
2. E / 4 (CJL) - MTH - Ing.Odvárka
2. E / 5 (TEV) - CJL - Mgr.Vlčková
2. E / 6 (BIO) - ZSV - Mgr.Štruncová

2.CH / 2 (CHEX) - CHE - Ing.Laitnerová
2.CH / 4 (CHZ)   - KYN - p.Panochová
2.CH / 5 (TEV)   - BIO  - Ing.Gregorová
2.CH / 6 (CHE)  -  CHZ -  Ing.Kup

3. E / 1 (PPŘ) - ODP - Ing.Krajčiová
3.AE/ 4 (ZAM,BIO) - CJL - Mgr.Češpírová

3.CH / 3 (CHEX) - PER - Ing.Odvárka
 
Změny rozvrhu na středu 26.4.2023
____________________________________

4.A - MZ - Mgr. Hamouz, Ing. Pazdera, Ing. Štancl

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
___________________________________
1.A / 2 (PER) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Bc. Bernardová
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 4 (ETE) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 7,8 - cv. CHZ - celá třída - Ing. Štolcová
3.AE / 1 (CHZ, CHE) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý 25.4.2023
____________________________________

2.A, 2.CH, 3.AE, 3.CH, 4.A, - PRA
4.CH - OE
Výstaviště Brno - dle pokynů Ing. Odvárky
___________________________________
1.A / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
1.E / 2 (ANJ) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.E / 3 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (FYZ) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 1 (ANJ) - BIO - Ing. Štancl
1.CH / 2 - CJL - celá třída - Mgr. Vlčková
1.CH / 3 - CJL - celá třída - Mgr. Vlčková
2.E / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 6 (EKL) - CJL - Mgr. Vlčková
 
Změny rozvrhu na pondělí 24.4.2023
____________________________________

2.A / 3 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.CH  / 5 (CHZ) - BIO - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 21.4.2023
___________________________________
3.A - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________

1.A / 1 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 1 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 3 (CJL) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 1 (ZAM) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 5,6 (IKT) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.E / 1 (CJL) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 5 (ZSV) - GPD - Ing. Krajčiová
2.CH / 3,4 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.CH / 6 (ZAM) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 3 (EKO) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 4 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 5 (ZSV) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.CH /3 (ANJ) - CHK - ING. Štolcová
4.A /4 (ANJ) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 5 (SCJ) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 2 (CJL) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 20.4.2023
___________________________________
4.A - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________

1.A / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček

2.E / 1 (EKL) - MNA - Ing. Krajčiová
3.E / 4 (BIO) - ODP - Ing. Krajčiová
 
Změny rozvrhu na středu 19.4.2023
___________________________________

1.CH / 2 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková

2.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.E / 1 (IKT) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 2 (IKT) - ZSV - Mgr. Štruncová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 1 (CHE) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 5 (ZAZ) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 6 (OŽP) ODP - Ing. Krajčiová

3.CH / 4 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý 18.4.2023
___________________________________

1.A / 4 (ZSV) - PER - Ing. Krajčiová

2.A / 2 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 3 (PER) - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.A / 7 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 4 (MNA) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 1 - CJL - Mgr. Češpírová
               - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
                            - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 5 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 4 (PER) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 9 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová

4.CH / 1 (MLV) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 17.4.2023
_____________________________________
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
____________________________________

1.CH / 2 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková

2.A / 3 (CHZ) - ANJ - Bc. Bernardová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.E / 5 (MTH) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 7,8 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.A / 4 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 1 (PPŘ) - ZAZ - Ing. Pazdera

4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (ZSV) - EKO - Mgr. Krylová
 
 
měny rozvrhu na pátek 14.4.2023
_____________________________________
4.A - PRA - p. Pidrman
____________________________________

1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 1 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 5 (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

2.A, 2.E / 1 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
2.A, 2.E / 2 (BIO, GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
2.A, 2.E / 3 (ZSV, MTH) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 4 (VET) - ANJ - Bc. Bernardová
2.E / 5 (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.AE / 2 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 5 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 2 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

4.CH / 4 (CHK) - TEV - Ing. Krajčiová
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 13.4.2023
_____________________________________
1.E, 2.E - PRA - Růžový sad Lidice - Mgr. Kubíková,
                            p. Pidrman
_____________________________________
1.A, 1.CH - Ukliďme Česko - Ing. Krajčiová,
                  Ing. Paseková - dle pokynů TU
_____________________________________

3.CH - Odborná exkurze KYN - p. Panochová
         - sraz 9:30 Praha Letňany
____________________________________
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Štolcová
____________________________________

2.A / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková

2.CH / 2 (CHEX) - ANJ - Mgr. Krylová
                            - ANJ - Bc. Bernardová
2.CH / 3 (KYN) - MAT - Mgr. Truksová

3.AE / 1 (OCR, PPŘ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 2 (PER, ODP) - ZSV - Mgr. Hamouz
výuka 3.AE - ve třídě 1.A

4.A / 1 (MAT) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 3 (EKO) - ANJ - Mgr. Vlčková
4.A / 4 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na středu 12.4.2023
_____________________________________
1.A, 1.CH - PRA - Růžový sad Lidice - Ing. Odvárka,
                            Ing. Pazdera, Mgr. Hlaváček
_____________________________________

1.E / 2 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 5 (GPD) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 6 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková

2.A / 1 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 3 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 4 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 5 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
2.E / 1,2 (IKT) - cv. MNA - Ing. Krajčiová

2.CH / 1,2 (ZSV, BIO) - IKT - Ing. Štancl

3.AE / 5 (cv., ZAZ) - CHZ - Ing. Morovjan
                                 - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.AE / 6 (cv., OŽP) - CHZ - Ing. Morovjan
                                - ODP - Mgr. Hamouz 

4. ročníky -  písemná práce CJL - vyučování
                     pokračuje 4. vyučovací hodinou
 
 
Změny rozvrhu na úterý 11.4.2023
_____________________________________
4.ročníky / 1+2 - PP ANJ
_____________________________________

2.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 2 (CHEX) - KYN - p. Panochová
2.CH / 4 (KYN) - CHEX - Ing. Morovjan

4. ročníky / 1+2 - MAS - Mgr. Truksová
4.CH / 4 (CHZ) - KYN - p. Panochová
 
 
Změny rozvrhu na středu 5.4.2023
_____________________________________
4.CH - PRA - Ing.Morovjan, Ing.Kup
_____________________________________
1.CH / 4 (ETE) - MAT - Ing.Paseková

2. A / 4 (ZSV) - ZAM - Mgr.Hlaváček

2.CH / 1 (ZSV) - CHE - Ing.Laitnerová

3. A / 1 (CHZ) - PER - Ing.Morovjan
3.AE / 3 (ZSV) - CJL - Mgr.Češpírová
3. A / 5 (cv.PER) - ZAM - Mgr.Hlaváček
3. A / 6 (cv.PER) - ZAM - Mgr.Hlaváček
 
Změny rozvrhu na úterý 4.4.2023
_____________________________________
2.A - PRA - Mgr. Hlaváček, Ing. Odvárka
_____________________________________
1.A / 2 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl

3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - EKO - Mgr. Krylová
3.A / 7 (EKO) - MOV - Mgr. Hamouz
3.E / 7 (EKO) - OŽP - Ing. Pazdera

4.A / 4 (PER) - ANJ - Mgr. Vlčková 

4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí 3.4.2023
_____________________________________
1.E / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková

2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

2.CH / 1 (ZAM) - CHEX - Ing. Morovjan


Změny rozvrhu na pátek 31.3.2023
_____________________________________
1.E / 5 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková

2.A / 1 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková

2.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová

3.AE / 2 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz

3.CH / 2 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 3 - ANJ - spojené hodiny - Mgr. Štruncová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.CH / 4 (CHK) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 30.3.2023
_____________________________________
1. A / 1 (ANJ) - CHZ - Ing. Janoušková

1. E / 4  ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová

1.CH / 2 (ANJ) - CHE - Mgr. Kubíková

2. A / 6 ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková

3. E / 3 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na středu 29.3.2023
_____________________________________
3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
_____________________________________
1. A / 5 (oběd) - MAT - Mgr. Truksová

1. E / 5 (GPD) - CHE - Mgr. Kubíková
1. E / 6 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková

1.CH / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 7,8 - cv. CHK - sk. A - Ing. Štolcová

2. CH / 1 (ZSV) -  CHK - Ing. Štolcová
2. CH / 3 - ANJ - celá třída - Mgr. Krylová

4. A / 1,2 - AJK - spojená hodina s 4.CH - Ing. Laitnerová
4. A / 3 (PER) - EKO - Ing. Paseková

4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 8 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na úterý 28.3.2023
_____________________________________
1. A / 5 (ANJ) - CHE - Mgr.Kubíková

1. E / 2  ANJ spojená hodina - Mgr.Štruncová
1. E / 5 (oběd) - ZSV -Mgr.Hlaváček

1.CH / 1 (ANJ) - BIO - Ing.Štancl
1.CH / 2,3 CJL celá třída - Mgr.Vlčková

2. A / 4 (ANJ) -  CJL - Mgr.Vlčková
2. A / 5 (MAT) - CHZ - Ing.Kup

2. E / 1 (MAT) - ZSV - Mgr.Štruncová

4. A / 5 (TEV) - CHZ - Ing.Morovjan
4. A / 6 (EKO) - ZSV - Mgr.Hlaváček

4.CH / 5 (TEV) - CHK - Ing.Štolcová
Změny rozvrhu na pondělí 27.3.2023
_____________________________________
2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
_____________________________________

1. E / 3 (MAT) - FYZ - Ing. Laitnerová

1. CH / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
1. CH / 2 (ZSV) - ETE - Ing. Morovjan

2. E / 5 (MTH) - CHE - Ing. Laitnerová

3.A / 4 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová

3.CH / 7 (PER) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 8 (EKO) - PER - Ing. Odvárka

4.A / 1 (CJL) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 4 (EKO) - SCJ - Mgr. Češpírová

4.CH / 1 (MLV) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 5 (ZSV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                         - ANJ - Mgr. Vlčková
4.CH / 6 (MAT) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na pátek 24.3.2023
_____________________________________
3. A   PRA - p. Pidrman
_________________________

1. A / 5,6   -   cv.PER - Ing.Krajčiová

1. E / 1 (CHE) - BIO - Ing.Štancl
1. E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr.Kubíková

2. A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup

2. E / 5 (ZSV) - CJL - Mgr.Vlčková

2.CH / 5   ANJ - spojená hodina Mgr.Krylová

3. E / 2 (MAT) - Mgr.Truksová
3. E / 3 (EKO) - BIO - Ing.Pazdera
3. E / 5 (ZSV) - PPŘ - Mgr.Hamouz

3.CH / 3 ANJ spojená hodina Mgr.Štruncová
3.CH / 5,6    - cv.CHZ - Ing.Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 23.3.2023
_____________________________________
3.A - PRA - p. Pidrman - ŠS
3.E - PRA - Ing. Pazdera - škola
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
____________________________

1.A / 3 (TEV) - ZAM - Ing. Laitnerová

1. E / 3 (TEV) - GEO - Mgr. Štruncová

2.E / 1 (EKL) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 3 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 4 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 1 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 2 (CHEX) - KYN - p. Panochová
2.CH / 4 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
2. ročníky / 5 TEV - spojený - Mgr. Hamouz

3.CH / 2 (KYN) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 3 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (MAT) - KYN - p. Panochová

4.A / 4 (CHZ) - ANJ - Mgr. Vlčková
 
Změny rozvrhu na středu 22.3.2023
__________________________________________

2.E / 1 (IKT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 2 (IKT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 3 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková

3.E / 5 (ZAZ) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 6 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
4.A / 5 (CJL) - MAM - Mgr. Krylová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 21.3.2023
__________________________________________
všechny třídy - 2,3,4 hod. - Školní divadelní
představení - třídní učitelé
výuka pokračuje od 5. vyučovací hodiny
___________________________________

1.A / 6 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan

3.CH / 5 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
4.A / 5 (TEV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 8 (MAT) - ZSV -Mgr. Hlaváček

4.CH / 5 (TEV) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí 20.3.2023
_____________________________________

2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 17.3.2023
_____________________________________
1,2 hod Matematický klokan-vybraní žáci
cvičebna CHZ, Mgr.Truksová
____________________________

1.CH / 5,6  - cv.CHZ - Ing.Janoušková

1. E / 3 (MAT) - BIO - Ing.Štancl
1. E / 5 (ZSV) -  CJL - Mgr.Vlčková

1.CH / 4 (MAT) - ZAM - Ing.Laitnerová

2. A / 1 (ZAM) - ZSV - Mgr.Hamouz

3. A / 1 (MOV) - PER - Ing.Gregorová
3.AE/ 2 (MAT) - ZSV - Mgr.Hamouz
3.AE/ 5 (ZSV) -  MAT - Mgr.Truksová

3.CH / 2 (CHZ) - MLV - Ing.Štancl
3.CH / 5,6    - cv.PER - Ing.Odvárka

4.CH / 1 (PER) - EKO - Ing. Odvárka
4.CH / 4 (CHK) - CHEX - Ing.Morovjan

 
Změny rozvrhu na čtvrtek 16.3.2023
_____________________________________

2.A / 5 (TEV) - ANJ - Bc. Bernardová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 6 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup
2.E / 5 (TEV) - EKL - Ing. Pazdera

2.CH / 5 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na středu 15.3.2023
_____________________________________

1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
1.A / 2 (PER) - BIO - Ing. Štancl

3.A / 1 (CHZ) - OCR - Ing. Gregorová
 
Změny rozvrhu na úterý 14.3.2023
_____________________________________
4.A - PRA - Ing. Morovjan
____________________________________

2.A / 2 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.CH / 2 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová

4.CH / 4 (CHZ) - CHK - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 13.3.2023
_____________________________________
1.E / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 3 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková

2.A / 1 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 2 (CHE) - PER - Ing. Gregorová
2.A /3 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 2 (CJL) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 3 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 2 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 5 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan

4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (ZSV) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na pátek 10.3.2023
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 1 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková

2.A / 2 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková

4.CH / 1,2 - cv. EKO - Mgr. Krylová
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 9.3.2023
_______________________________________________
2.+3. ročník / 3,4 TEV - vyučování pokračuje od 5. hodiny
1.+4. ročník / 4,5 TEV - vyučování pokračuje od 6. hodiny
TEV - bruslení na ZS Rakovník - Ing. Krajčiová, Mgr. Hamouz
________________________________________________
1.A / 3 (TEV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 4,5 ( CHE, MAT) - TEV
1.E / 1 (CJL) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 3 (TEV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.E / 4,5 (ANJ, FYZ) - TEV

1.CH / 5 (oběd) - TEV
2.A / 1 (MAT) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3,4 (PER, VET) - TEV
2.A / 5 (TEV) - ANJ - Bc. Bernardová
2.A / 6 (ANJ) - VET - Ing. Janoušková
2.E / 3,4 (CHE, CJL) - TEV
2.E / 5 (TEV) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 1(CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 3,4 (KYN, CHZ) - TEV
2.CH / 5 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan

3.AE / 3,4 (CJL, ZAM/BIO) - TEV
3.A / 6 (TEV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.E / 6 (TEV) - BIO - Ing. Pazdera
3.CH / 3,4 (CHEX, MAT) - TEV
3.CH / 6 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 2 (CJL) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.A / 4,5 (CHZ,ZSV) - TEV
4.CH / 3 (ANJ) - KYN - p. Panochová
4.CH / 4,5 (KYN, MAT) - TEV
4.CH / 6 (SCJ) - ANJ - Mgr. Štruncová
 
Změny rozvrhu na středu 8.3.2023
_____________________________________
1.A / 1 (BIO) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 1 (CJL) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová

1.CH / 5 (CJL) - ZAM - Ing. Laitnerová
2.A / 2 (CJL) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 4 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 5 (CHE) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 6 (MOV) - CHE - Ing. Laitnerová

3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 6 (MLV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                          - ANJ - Bc. Bernardová
4.A / 3 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 4 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 7.3.2023
_____________________________________
1.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2,3 - MAT - celá třída - Ing. Paseková
1.CH / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 6 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová

3.A / 3,4 - cv. EKO - Mgr. Krylová
3.E / 3,4 - cv. OŽP - Ing. Pazdera
4.A / 1 (ANJ) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 6.3.2023
_____________________________________
1.A / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.A / 3 (BIO) - PER - Ing. Krajčiová
1.A / 4 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
                       - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 6 (CJL/MAT) - CHE - Mgr. Kubíková 
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 4 (TEV) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 3 (TEV) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 5 (CHE) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

2.CH / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 2 (ZSV) - BIO - Ing. Gregorová
3.E / 1 (PPŘ) - ZAZ - Ing. Pazdera
3.CH / 2 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pátek 3.3.2023
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GEO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 3 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 1 (ETE) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (ZSV) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.CH / 5 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
3.A / 1 (MOV) - OCR - Ing. Gregorová
3.AE / 5 (ZSV) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 2 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (ZSV) - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová

4.CH / 4 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 2.3.2023
_____________________________________
1.A / 6,7 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
1.E / 2 (BIO) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Janoušková

2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 3 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

4.A / 4 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 1 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na středu 1.3.2023
_____________________________________
2.E / 6 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková

2.CH / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 2 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 6 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 6 (MLV) - CHZ - Ing. Štolcová

4.A / 6 (MAM) - CHZ  - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na úterý  28.2.2023
_____________________________________
2.A / 4 (ANJ) - CJL - Mgr. Vlčková

2.CH / 5 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan

4.A / 9 (ZSV) - CHZ  - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí  27.2.2023
_____________________________________
2.A / 3 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.CH / 5 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.A / 7 (CHZ) - MOV - Mgr. Hamouz

4.A / 8,9 (cv. CHZ) - CHZ -teoretické hodiny - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na pátek  24.2.2023
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková

1.E / 2 (GEO) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  23.2.2023
_____________________________________
3.A - PRA - Ing. Morovjan
3.E - PRA - Ing. Pazdera
____________________________________
2.E / 1 (EKL) - BIO - Mgr. Kubíková

2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 3 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 6 (TEV) - ZSV - Mgr. Hamouz

4.A / 4 (CHZ) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 1 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na středu  22.2.2023
_____________________________________
1.CH / 2 (CHE) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 4 (ETE) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 4 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan

3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 6 (MAM) - ANJ - Mgr. Vlčková
 
Změny rozvrhu na úterý  21.2.2023
_____________________________________
1.CH / 2 - CJL - celá třída - Mgr. Vlčková
1.CH / 3 - MAT - celá třída - Ing. Paseková
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 3 (PER) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.A / 7 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
2.E / 1 (MAT) - CHE - Ing. Laitnerová

3.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 5 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 5 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 20.2.2023
_____________________________________
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

3.A / 1 (OCR) - CHZ - Ing. Morovjan

4. A / 8,9 - PER - teorie - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pátek  10.2.2023
_____________________________________
1.A / 4 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 1 (CHE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 2 (GEO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 (BIO) - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.CH / 1 (ETE) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 3 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz (s 3.A)
2.A / 2 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 5,6 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.E / 1 (CJL) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 5 (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 3 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.CH / 4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
3.AE / 4 (PER, OŽP) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 6 (CHZ, CHE) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.A / 1,2 - IKT - Ing. Pazdera
4.A / 4 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 5 (CHZ) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  9.2.2023
_____________________________________
1.A / 1 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
1.A / 2 (CHZ) - CHE -Mgr. Kubíková
1.A / 4 (CHE) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 6,7 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
1.E / 1 (CJL) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 4 - ANJ - spojeno Bc. Bernardová
2.A / 2 (CJL) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 4 (VET) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
2.E / 4 (CJL) - MNA  - Ing. Krajčiová
2.E / 6 (BIO) - EKL - Ing. Pazdera

3.AE / 5 (ANJ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 3 (CHEX) - MLV - Ing. Štancl
3. CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.A / 4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 6 (PER) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 1 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 2 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 3 (ANJ) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na úterý  7.2.2023
_____________________________________
1.CH / 1 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.CH / 2 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (MAT, CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 2 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.A / 5 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 7 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 8 (MOV) - CHZ - Ing. Kup

2.E / 1 (MAT) - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 2 (CHEX) - BIO - Ing. Gregorová
4.A / 1 - ANJ - Mgr. Štruncová
4.A / 3 (CHZ) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 6 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 4 (CHZ) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 6.2.2023
_____________________________________
3. A / 7 (CHZ) - MOV - Mgr.Hamouz

3.CH / 4 (CHEX) - MAT - Mgr.Truksová

4. A / 5 (PER) - EKO - Ing.Paseková
4. A / 6 (CHZ) - PER - Ing.Gregorová
4. A / 8,9  - cv. PER - Ing.Gregorová

4.CH / 3 (CHEX) - PER - Ing.Odvárka
 
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 2.2.2023
_____________________________________
1. E / 1 (CJL) - ZSV - Mgr.Hlaváček

2. A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2. A / 6   ANJ - spojená hodina - Bc.Bernardová

2. E / 4 (CJL) - GPD - Ing.Krajčiová

4.CH / 3  ANJ - spojená hodina -Mgr.Štruncová
 
Změny rozvrhu na středu  1.2.2023
_____________________________________
1.CH / 7,8 - cv. CHK - dle pokynů Ing. Štolcové
2.CH / 1 (ZSV) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 1.2 (CHK, EKO) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.A / 4 (ANJ) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 6 (MAM) - ANJ - Mgr. Vlčková
 
Změny rozvrhu na úterý  31.1.2023
_____________________________________
1.A / 6 (MAT) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.CH / 2 - MAT - spojená hodina - Ing. Paseková
1.CH / 3 - CJL - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková

2.E / 3 (BIO) - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 5 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - oběd
3.AE / 6 (oběd) - MOV - Mgr. Hamouz
                          - ZAZ - Ing. Odvárka
3.AE / 7 (EKO) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 8 (CJL) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 4 (CJL, MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 5 - CJL - spojená hodina - Mgr. Češpírová
3.CH / 6 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 6 (EKO) - CJL - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na pondělí  30.1.2023
_____________________________________
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
3.AE / 7,8 (CHZ,ODP,ANJ) - odpadá
3.CH / 6 (oběd) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 7,8 (EKO, ANJ) - odpadá
4.A / 8,9 (cv. CHZ) - odpadá
4.CH / 8,9 (IKT) - odpadá
- odpadlé hodiny budou odučeny v jiném termínu
 
Změny rozvrhu na pátek 27.1.2023
____________________________________

3.CH - PRA - Ing. Urbanová
dle pokynů Ing. Urbanové
____________________________________
1.E / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 1 (ZAM) - VET - Ing. Janoušková
3.A / 4 (PER) - MOV - Mgr. Hamouz
4.A / 3 (TEV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 3 (TEV) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 26.1.2023
____________________________________
3.AE / 6 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
 
Změny rozvrhu na středu 25.1.2023
____________________________________
1.CH / 7,8 - cv. CHK - dle pokynů Ing. Štolcové
3.A / 1 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 4 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 4 (PER) - MAT - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na úterý 24.1.2023
____________________________________
3.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí  23.1.2023
____________________________________
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 6 (TEV) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

2.E / 6 (TEV) - GPD - Ing. Krajčiová
2.CH / 6 (TEV) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 8 (EKO) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.A / 8,9 - cv.PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pátek  20.1.2023
____________________________________
4.A     1. - 5. hod. TRH - Mgr. Češpírová
4.CH   1. - 6. hod TRH Ing. Morovjan
příprava maturitního plesu
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 1 (CHE) - MAT -Ing. Paseková
2.A / 2 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 6 (oběd) - PRA - Ing. Roubíková
3.CH / 4 (ZSV) - CHZ - Ing. Štolcová
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  19.1.2023
_________________________________________________________
TEV 1. - 4. ročník - bruslení ZS -
dle pokynů Ing. Krajčiová, Mgr. Hamouz
1. + 4. ročník - TEV 3. + 4. hod. - výuka pokračuje 5. vyučovací hodinou
2. + 3. ročník - TEV 4. + 5. hod. - výuka pokračuje 6. vyučovací hodinou
_________________________________________________________
1.A / 4 (CHE) - TEV
1.E / 4 (ANJ) - TEV
1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Janoušková
1.CH / 3 (CHZ) - TEV
2.A / 4 (VET) - TEV
2.E / 4 (CJL) - TEV
2.CH / 4 (CHZ) - TEV
3.AE / 4 (ZAM, BIO) - TEV
3.AE / 5 (ANJ) - TEV
3.AE / 6 (TEV) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - BIO - Ing. Pazdera
3.CH / 4 (MAT) - TEV
3.CH / 5 (VET) - TEV
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
4.A / 3 (EKO) - TEV
4.A / 4 (CHZ) - TEV
4.CH / 3 (ANJ) - TEV
4.CH / 4 (KYN) - TEV
 
Změny rozvrhu na středu  18.1.2023
____________________________________
1.CH / 7,8 - cv. CHK - dle pokynů Ing. Štolcové

4.A / 3 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý  17.1.2023
____________________________________
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 5 (BIO) - CHZ - Ing. Kup
 
Změny rozvrhu na pondělí  16.1.2023
_____________________________________
PRA - 4.CH - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_____________________________________
2.A / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.CH / 5 (CHZ) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.CH / 4 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová
4.A / 6 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 - IKT - dle rozvrhu
 
Změny rozvrhu na pátek  13.1.2023
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  12.1.2023
_____________________________________
2.CH / 1 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
4.A / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
4.A / 2 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
 
Změny rozvrhu na středu  11.1.2023
_____________________________________
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 7,8 - cv. CHK - dle pokynů Ing. Štolcové

2.A / 3 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý  10.1.2023
_____________________________________
1.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
3.AE / 7 (EKO) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 2 (CHK) - CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová
 
Změny rozvrhu na pondělí  9.1.2023
_____________________________________
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
Změny rozvrhu na pátek  6.1.2023
__________________________________________

2.A, 2.CH - Lyžařský kurz Přední Výtoň
 - Mgr. Hamouz, Mgr. Březinová, p. Pidrman, Ing. Kup
__________________________________________
2.E / 4 (ANJ) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 5 (ZSV) - ANJ - Mgr. Krylová
3.AE / 1 (MOV, ODP) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 5 (ZSV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 2 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (ZSV) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.A / 5,6 - IKT - Ing. Pazdera
4.CH / 4 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  5.1.2023
__________________________________________

2.A, 2.CH - Lyžařský kurz Přední Výtoň
 - Mgr. Hamouz, Mgr. Březinová, p. Pidrman, Ing. Kup
__________________________________________
1.A / 3 (TEV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 4 (CHE) - CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 3 (TEV) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 4 (TEV) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 5,6 - PRA - Ing. Odvárka, Ing. Pazdera
2.E / 5 (TEV) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 8,9 - cv. MNA  - Ing. Krajčiová
3.A / 4 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 1 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE, 3.CH / 6 TEV - spojená hodina - Ing. Krajčiová
4.A / 1 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 3 (EKO) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 1 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 5 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na středu  4.1.2023
__________________________________________

2.A, 2.CH - Lyžařský kurz Přední Výtoň
 - Mgr. Hamouz, Mgr. Březinová, p. Pidrman, Ing. Kup
__________________________________________
2.E / 1 (IKT) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 2 (IKT) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 7,8 - cv. MNA - přesun na čtvrtek 5.1.  - Ing. Krajčiová
3.A / 1 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
3.AE / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 5 (ZAZ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 6 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 6 (MLV) - CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na úterý  3.1.2023
__________________________________________

2.A, 2.CH - Lyžařský kurz Přední Výtoň
 - Mgr. Hamouz, Mgr. Březinová, p. Pidrman, Ing. Kup
__________________________________________
1.E / 3 (GEO) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.E / 5 (oběd) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 3 (BIO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 4 (MNA) - CJL - Mgr. Vlčková
3.A / 5 (MOV) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 6 (ZSV) - CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na úterý  20.12.2022
_____________________________________
Školní vánoční program - Dům Osvěty
 - dle pokynů třídních učitelů
 
Změny rozvrhu na pondělí  19.12.2022
_____________________________________
Akce tříd - dle pokynů třídních učitelů
 
Změny rozvrhu na pátek  16.12.2022
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.CH / 3 (CJL) - ETE - Ing. Morovjan
2.E / 1,2 (CJL, GPD) - cv. GPD (MNA) - Ing. Krajčiová
3.E / 1 (ODP) - BIO - Ing. Pazdera
4.A / 4 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  15.12.2022
_____________________________________
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_____________________________________
1.E / 1 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 2 (CJL) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.E / 1 (EKL) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 4 (CJL) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 4 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 4 (BIO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 1 (PER) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 3 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 2 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 6 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
 
 
Změny rozvrhu na středa 14.12.2022
_____________________________________

2.E / 4 (ANJ) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 6 (MAM) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 7 (CHEX) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 8 (EKO) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na úterý  13.12.2022
_____________________________________

1.A / 4 (ZSV) - MAT  - Mgr. Truksová
1.E / 1 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 7 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz
2.CH / 5 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 1 (BIO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 5 (ZAZ) - BIO - Ing. Pazdera
3.CH / 5 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
3.CH / 4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
4.A / 9 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
4.CH /1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na pondělí  12.12.2022
_____________________________________

1.A / 5,6 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.CH / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 3 (BIO) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 5 (CHZ) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.AE / 3 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                          - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE / 4 (ZAM, ZAZ) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 8 (ANJ) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
4.A / 5 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 6 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 8,9 - CHZ - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na pátek  9.12.2022
_____________________________________

1.A / 1 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
1.E / 3 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 4 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 2 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
3.AE / 1 (MOV, ODP) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 5 - VET - Ing. Janoušková
4.A, 4.CH / TEV - Ing. Morovjan
4.A / 5 (SCJ) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 4 (CHK) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  8.12.2022
_____________________________________
3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
_____________________________________
1.E / 6 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 2 (ANJ) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 5 (oběd) - CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 2 (MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
2.CH / 2 (CHEX) - KYN - p. Panochová
3.E / 2 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
4.A / 3 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 5 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 6 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
Změny rozvrhu na středu  7.12.2022
_____________________________________

1.A / 2 (PER) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
1.E / 5 (GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2 (CHE) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 4 (ETE) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 7,8 - cv. CHK - Ing. Štolcová
2.A / 1 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.E / 3 (ZSV) - EKL - Ing. Pazdera
2.E / 6 (MAT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 7,8 - cv. MNA - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.CH / 1(ZSV) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 2 (EKO) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.CH / 5 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na úterý  6.12.2022
_____________________________________

1.A / 5 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5 (oběd) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2,3 - CJL - celá třída - Mgr. Vlčková
1.CH / 5 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.E / 1 (MAT) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 5 (CHE) - EKL - Ing. Pazdera
2.E / 6 (EKL) - GPD - Ing. Krajčiová
2.CH / 5,6 (BIO, CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 6 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí  5.12.2022
_____________________________________

1.A / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.CH / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.CH / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
Změny rozvrhu na pátek 2.12.2022
_____________________________________

1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
3.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.CH / 1 (PER) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHK) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 1.12.2022
_____________________________________

4.A - PRA - Ing. Morovjan
____________________________________
TEV - 1. - 3. ročník - spojené - Mgr. Hamouz
____________________________________
1.A / 1 (ANJ) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.CH / 2 (ANJ) - ZAM - Ing. Laitnerová
2.A / 6 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
2.CH / 4 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan ( hod. od 12:45)
3.E / 2 (ODP) - CHE - Mgr. Kubíková
3.CH / 3 (CHEX) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 4 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 1 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na středu 30.11.2022
_____________________________________

1.A / 5,6 (oběd) - IKT - Ing. Štancl
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 5 (CHE) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 4 (ANJ) - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 4 (MAT) - ANJ - celá třída - Mgr. Krylová
3.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
3.CH / 6 (MLV) - CHZ - Ing. Štolcová
4.A, CH / 1,2 - AJK - spojená hodina - Ing. Laitnerová
4.A, CH / 1,2 - MAS - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 28.11.2022
_____________________________________

1.A / 5 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 6 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.A / 2 (CHE) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 5 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.AE / 7 (CHZ, ODP) - MOV - Mgr. Hamouz
                                  - BIO - Ing. Pazdera
3.AE / 8 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 2 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 29.11.2022
_____________________________________

1.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.A / 6 (MAT) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.E / 5,6 - PRA - Mgr. Kubíková, Ing. Roubíková
1.CH / 1 - ANJ - spojená hodina  - Mgr. Krylová
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 3 (PER) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
3.AE / 2 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
3.CH / 4 (CJL, MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 5 (CJL, MAT) - CHZ - Ing. Štolcová
4.A / 3 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.A / 8 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHZ) - SCJ - Mgr. Češpírová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 28.11.2022
_____________________________________

1.A / 5 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 6 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.A / 2 (CHE) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 5 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.AE / 7 (CHZ, ODP) - MOV - Mgr. Hamouz
                                  - BIO - Ing. Pazdera
3.AE / 8 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 2 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
 
 
Změny rozvrhu na pátek 25.11.2022
______________________________________________

florbalový turnaj chlapci - dle pokynů Mgr. Hamouze
______________________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 3 (ZSV) - ZAM - Mgr.Hlaváček

2.CH / 3,4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.CH / 5 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup
3.A / 1 (MOV) - PER - Ing. Gregorová
3.AE / 2 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
3.A / 5 (ZSV) - OCR - Ing. Gregorová
3.E / od 3. hod - ODP - dle pokynů Ing. Krajčiové

3.CH / 2 (CHZ) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 3 - ANJ - spojená hodina -Mgr. Štruncová
3.CH / 4 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6  - cv. PER - Ing. Odvárka
4.CH / 2 (CJL) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 4 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 6 (EKO) - MAT - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 24.11.2022
_____________________________________

1. + 4. ročník - 10:00 - 11:00 bruslení ZS (TEV)
      - vyučování pokračuje 5. vyučovací hodinou
2. + 3. ročník - 11:00 - 12:00 bruslení ZS (TEV)
      - vyučování pokračuje 6. vyučovací hodinou
DLE POKYNŮ ING. KRAJČIOVÉ, MGR. HAMOUZE
_____________________________________
1.A / 4 (CHE) - TEV

1.E / 4 (ANJ) - TEV
1.CH / 3 (CHZ) - TEV
1.CH / 5 (oběd) - CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 3 (PER) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 4 (VET) - TEV
2.E / 4 (CJL) - TEV
2.CH / 4 (CHZ) - TEV
3.AE / 4 (ZAM, BIO) - TEV
3.AE / 5 (ANJ) - TEV
3.AE / 6 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 3 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (MAM) - TEV
3.CH/ 5 (VET) - TEV
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková

4.A / 4,5 (CHZ, ZSV) - TEV
4.A / 6 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček

4.CH / 4 (KYN) - TEV
4.CH / 5 (MAT) - TEV
 
Změny rozvrhu na středu 23.11.2022
_____________________________________

1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
2.A / 4 (ZSV) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 5 (CHE) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 4 (CJL) - ZSV - Mgr. Hamouz
 
 
Změny rozvrhu na úterý 22.11.2022
______________________________________________

školní florbalový turnaj dívky - dle pokynů Mgr. Hamouze
______________________________________________
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.CH / 5 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 6 (CHK) - BIO - Ing. Gregorová
3.A / 5 (MOV) - CHZ - Ing. Morovjan

3.CH / 4,5 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
3.CH / 6 (ZSV) - CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 21.11.2022
_____________________________________

2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 2 (CJL) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 6 (MAT) - CHZ - Ing. Kup
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan 
 
 
Změny rozvrhu na středu 16.11.2022
_____________________________________

1.A / 5,6 - PRA - p. Pidrman, Mgr. Hlaváček
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová

3.AE / 3 (ZSV) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - BIO - Ing. Pazdera
 
 
Změny rozvrhu na úterý 15.11.2022
_____________________________________

1.A / 3 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček

1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5,6 - PRA - Mgr. Kubíková
1.CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.A / 6 (oběd) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A  / 8 (MOV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

3.AE / 6 (oběd) - EKO - Mgr. Krylová
3.AE / 8 (CJL) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.A / 8,9 (MAT, ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
 
Změny rozvrhu na pondělí 14.11.2022
_____________________________________

2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.CH / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 5 (CHZ) - ZAM - Ing. Pazdera
 
 
Změny rozvrhu na pátek 11.11.2022
_____________________________________

1.E / 3 (MAT) - BIO - Ing. Štancl

1.CH / 4 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 2 (GPD) - ANJ - Mgr. Krylová

3.AE / 1 (MOV, ODP) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 4 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.A / 3 (TEV) - PER - Ing. Gregorová

4.CH / 3 (TEV) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 4 (CHK) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 10.11.2022
_____________________________________

3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
_____________________________________
1.A / 5 (MAT) - CHZ - Ing. Janoušková

1.E / 6 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
3.E / 2 (ODP) - ZAZ - Ing. Pazdera

4.A / 3 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan

4.CH / 1 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 2 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 5 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na středu  9.11.2022
______________________________________
1.A / 1 (BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
1.A / 2 (PER) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
1.E / 5 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
2.E / 4 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 7 (cv. GPD) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 8 (cv. GPD) - odpadá
2.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
3.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Gregorová
3.E / 5 - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 6 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka

3.CH / 5 (ANJ) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 6 (MLV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                         - ANJ - Bc. Bernardová
4.A / 6 (MAM) - MAT - Mgr. Truksová

4.CH / 8 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na úterý  8.11.2022
______________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
4.A - PRA - Ing. Pazdera, LUPOFYT Chrášťany
                 - dle pokynů Ing. Pazdery
_______________________________________
1.A / 4 (ZSV) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.E / 1 (GPD) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (FYZ) - GEO - Mgr. Štruncová
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 2 (GPD) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 4 (MNA) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 6 (EKL) - oběd
2.E / 7 (oběd) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
3.AE / 1 (PER,BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - ZSV - Mgr. Hamouz

4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - KYN - p. Panochová
4.CH / 5 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí  7.11.2022
_______________________________________

1.A / 5 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 6 (MAT, CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.AE / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
                          - BIO - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na pátek  4.11.2022
_______________________________________

1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 5 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (BIO) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 3 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera
3.CH / 3 (ANJ) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.A / 1,2 - IKT - Ing. Pazdera
4.CH / 1 (PER) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  3.11.2022
_______________________________________

1.A / 4 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.E / 6 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 2 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová
3.AE / 1 (OCR, PPŘ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 (CHEX) - MLV - Ing. Štancl
4.CH / 1 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 2 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na středu  2.11.2022
________________________________________________________

1.A, 2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček, p. Pidrman - LIDICE
 - dle pokynů Ing. Odvárky, sraz 7:45 u školy
_________________________________________________________
1.E / 1 (CJL) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (ZSV) -GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 6 (CHE) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.CH / 5 (CJL) - ZAM - Ing. Laitnerová
4.A / 4 (ANJ) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý 1.11 . 2022
________________________________________________________

1.E, 1.CH - PRA - Ing. Pazdera, Ing. Roubíková, Ing. Odvárka - LIDICE
 - dle pokynů Ing. Odvárky, sraz 7:45 u školy
_________________________________________________________
2.E / 6 (EKL) - CHE - Ing. Laitnerová
3.AE / 1 (PER, BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 31.10 . 2022
_____________________________________

1.E / 3 (MAT) - FYZ - Ing. Laitnerová
3.E / 7 (ODP) - BIO - Ing. Pazdera
4.CH / 2 (ČJL) - MAT - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na úterý 25.10. 2022
_____________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.A - PRA - Ing. Morovjan
3.E - PRA - Ing. Pazdera
__________________________________________________
1.A / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 6 (MAT) - ČJL - Mgr. Češpírová
1.E / 1 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3,4 (GEO, FYZ) - cv. GPD - Ing. Krajčiová

2.A / 1 (CHE) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 3 (PER) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 7 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 4 (MNA) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 5 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 6 (EKL) - MNA - Ing. Krajčiová
3.CH / 3 (KYN) - ANJ - Bc. Bernardová
                                   - Mgr. Štruncová
3.CH / 4 (ČJL, MAT) - KYN - str. Panochová
3.CH / 5 (ČJL, MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 6 (ZSV) - MLV - Ing. Štancl
4.A / 3 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 4 (PER) - ČJL - Mgr. Češpírová
4.A / 8,9 (MAT, ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.CH / 4 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 24.10 . 2022
_____________________________________

1.A / 5,6 - ČJL - celá třída - Mgr. Češpírová
1.E / 2 (CHE) - ČJL - Mgr. Vlčková
1.E / 3 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 1 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 2,3 (CJL,BIO) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 4 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.AE / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 1 (MAT) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 8 (EKO) - PER - Ing. Odvárka

4.A / 2 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 4 (EKO) - CJL - Mgr. Češpírová
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 6 (MAT) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 8,9 - IKT - odpadá
 
Změny rozvrhu na pátek 2 1.10. 2022
_____________________________________

1.A / 1 (ČJL) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 3 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 5 (ZSV) - MAT -Ing. Paseková
1.CH / 3 (CJL) - CHE - Mgr. Kubíková
2.A / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 1 (ČJL) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 1 (CHE) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 3 (CJL, MAT) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 4 (MAT, ČJL) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 4 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová

4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.A / 4 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 5 (SCJ) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.CH / 2 (CJL) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 20.10. 2022
_____________________________________

3.A, 3.E - PRA - Ing. Pazdera
2.E - PRA - Ing. Roubíková
______________________________________________
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
4.A / 6 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan

4.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
 
 
Změny rozvrhu na středu 19.10. 2022
_____________________________________

1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 4 (ETE) - BIO - Ing. Štancl

4.A / 3 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na úterý 18.10. 2022
_____________________________________

4.A - PRA - Ing. Morovjan
______________________________________________
1.A / 1 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 (CHE ) - MAT - Ing. Paseková
2.A /2 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 3 (PER) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 3 (BIO) - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 2 (CHEX) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 5 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl

4.CH / 4 (CHZ) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na pondělí 17.10. 2022
___________________________________________
4.A - PRA - str. Pidrman
______________________________________

2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.CH / 5 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pátek 14.10. 2022
_________________________________________
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová

1.E / 1 (CHE) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 2 (GEO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 1 (ETE) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 2 (CHEX) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.E / 1,2 (CJL,GPD) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 3 (MTH) - CHE - Ing. Laitnerová
3.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.CH / 1 (PER) - EKO - Mgr. Krylová
4.CH / 4 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 6 (EKO) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 13.10. 2022
_____________________________________

1.A / 4 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 4 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová

3.E / 4 (BIO) - OŽP - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na středu 12.10. 2022
____________________________________

2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
__________________________________________
1.A / 3 (ZSV) - PER - Ing. Krajčiová

1.E / 2 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
1.CH / 1 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 4 (ANJ) - EKL - Ing. Pazdera

4.CH / 1,2 - AJK (skup. Bc. Bernardové) - Mgr. Štruncová
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý 11.10. 2022
____________________________________

2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.CH - PRA - Ing. Kup, začátek praxe v 9:00
                     Statek u Merlina, Chyňava
_____________________________________
1.A / 1 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 4 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová

3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - CJL - Mgr. Češpírová

4.CH / 1 (MLV) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 3 (CHK) - KYN - str. Panochová
 
Změny rozvrhu na pondělí 10.10. 2022
____________________________

4.A - PRA - Ing. Pazdera
________________________________
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
2.CH / 1 (ZAM) - BIO -Ing. Gregorová
2.CH / 3 (BIO) - CHZ - Ing. Kup

3.AE / 1 (OCR, PPŘ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.E / 4 (ZAZ) - OŽP - Ing. Stříbrská
3.AE / 7 (CHZ, ODP) - ANJ - Mgr. Štruncová

3.CH / 7 (PER) - MLV - Ing. Štancl

 

 

Změny rozvrhu na pátek 7.10. 2022
___________________________________

1.A / 5 (oběd) - CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 3 (CJL) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 3 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 1 (CHE) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 5 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 6.10. 2022
_________________________________

3.E - PRA - Ing. Pazdera
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_____________________________________________
1.A / 1 - ANJ - spojená hodina
1.A / 6,7 (IKT) - odpadá, bude odloženo v jiném termínu
1.E / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina
1.CH / 1 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 1 (EKL) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 2 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 4 (CHZ) - BIO - Ing. Gregorová
3.A / 3 (ČJL) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.A / 5 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 3 (CHEX) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 3 (EKO) - ANJ - Mgr. Vlčková
4.A /4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na středu 5.10. 2022
____________________________________

1.A / 1 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 4 (ZSV) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 6 (MOV) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 3 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 6 (MAT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 2 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 6 (CJL) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.AE / 1 (CHZ, CHE) - EKO - Mgr. Krylová
3.AE / 3 (ZSV) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - BIO - Ing. Pazdera
3.AE / 4 - ANJ -Bc. Bernardová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 5 - ANJ - spojená hodina
3.CH / 6 (MLV) - ČJL - Mgr.
Češpírová
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na úterý 4.10. 2022
___________________________________

2.E - PRA - Ing. Roubíková
____________________________________________
1.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 5 - ANJ - spojená hodina
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 5 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.CH / 5 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.A / 3,4 - cv. EKO - Mgr. Krylová
3.A / 5 (MOV) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 3,4 - cv. OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 6 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 3.10. 2022
__________________________________

1.A / 2 - ANJ - spojená hodina
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina
2.CH / 3 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
3.E / 7 (ODP) - ZAZ - Ing. Pazdera
3.AE / 8 (ANJ) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina
4.A / 4 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 5 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 - ANJ - spojená hodina

 

 

Změny rozvrhu na pátek 30.9. 2022
________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.A - PRA -  Pidrman
________________________________________

1.A / 3 (CHZ) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 1,2 (CHE, GEO) - IKT - Ing. Štancl
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 1 (ETE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 2 (CHZ) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 1 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 4 (VET) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 5 (IKT) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 6 (IKT) - oběd
2.E / 3 (MTH) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 2 (MAT) - BIO - Ing. Pazdera
3.E / 3 (EKO) - OŽP - Ing. Pazdera
3.E / 5 (ZSV) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.CH / 1 (VET) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHK) - CHZ - Ing. Morovjan

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 29.9. 2022
_____________________________________________

4.CH - PRA - Ing. Morovjan
________________________________________

1.A / 1 - ANJ - spojená hodina
1.A / 2 (CHZ) - PER - Ing. Krajčiová 
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina
1.CH / 3 (CHZ) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.A / 4 (VET) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 4 (CHZ) - KYN - str. Panochová
3.E / 1 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 2 (ODP) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.AE / 5 (ANJ) - ČJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 1 (PER) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 (CHEX) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 5 (VET) - PER - Ing. Odvárka
4.A / 4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na úterý 27.9. 2022
_______________________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
___________________________________________

1.A / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5 - ANJ - spojená hodina 
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina
1.E / 3 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
3.A / 3,4 - cv. EKO - Mgr. Krylová
3.E / 3,4 - cv. OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 6 (ZSV) - CHZ - Ing. Štolcová
4.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - KYN - str. Panochová
4.CH / 6 - ANJ - spojená hodina

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 26.9. 2022
_______________________________________

3.A - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________________

1.A / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 3 (MAT) - GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 1 (MAT) - BIO - Ing. Štancl

2.CH / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
3.E / 2 (EKO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 4 - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 8 (ANJ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.CH / 8 (EKO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
4.A / 4 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
4.CH / 6 (MAT) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

 

Změny rozvrhu na pátek 23.9. 2022
______________________________________

2.A - BPRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
2.E, 2.CH, 3.AE, 3.CH - 3.+ 4. vyuč. hod - KC Rakovník
                                   - odchod 10:00 od školy
                                   Bc. Bernardová, Mgr. Štruncová
___________________________________________

1.A / 2 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 3 (CHZ) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 5,6 - cv.CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 5 (ZSV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (CJL) - BIO - Ing. Štancl

2.E / 2 (GPD) - CHE - Ing. Laitnerová
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 1 (PER) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 22.9. 2022
___________________________________

1.A / 5 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 6 (IKT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 7 (IKT) - oběd, konec vyučování
1.E / 2 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.E / 4 (ANJ) - spojeno - Bc. Bernardová
1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Janoušková
3.AE / 5 (ANJ) - ČJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 4 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.A/ 1 (MAT) - MAMA - Mgr. Krylová
4.CH / 3 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová

 

 

Změny rozvrhu na středu 21.9. 2022
______________________________________

2.E - PRA - Ing. Roubíková
________________________________________________
Středoškolský atletický pohár - vybraní studenti
Ing. Krajčiová
___________________________________________

1.A / 1 (BIO) - CHE - Ing. Kubíková
1.A / 2 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
1.E / 3 (IKT) - ANJ - Bc. Bernardová
                      - ANJ - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (IKT) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 5 (GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 (ETE) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 3 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4(MAT) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.AE / 1 (CHZ, CHE) - ČJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 2 (CJL) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.A / 5,6 - cv.PER - Ing. Gregorová
3.CH / 6 (MLV) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 7 (CHEX) - EKO - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 20.9. 2022
_________________________________________________

2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček 
3.A - PRA - str. Pidrman
3.E - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________________

1.A / 1 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 2 (BIO) - ČJL - Mgr. Češpírová
1.A / 4 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 4 (CHE) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
1.CH / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.E / 6 (EKL) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
4.CH / 1 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 19.9. 2022
_________________________________

2.A / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 4 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 5 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera
3.E / 7 (ODP) - BIO - Ing. Pazdera

 

 

Změny rozvrhu na pátek 16.9. 2022
_______________________________

1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.A / 2 (CHE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 2 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
1.E /4 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.CH / 1 (CHE) - BIO - Ing. Gregorová
3.CH / 3 (ANJ) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 15.9. 2022
________________________________________________

1.ročníky - adaptační kurz Šlovice 
2.E - PRA - Ing. Roubíková
4.A - PRA - str. Pidrman
___________________________________________

2.A / 1 (MAT) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 3 (PER) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 5 (TEV) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.CH / 2 (CHEX) - ČJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 5 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 6 (CHE) - ZAM - Ing. Pazdera
3.AE / 1,2 (OCR,PER,PPŘ,ODP) - IKT - Ing. Štancl
3.AE / 6 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 3 (CHEX) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
4.CH / 1 (CHEX) - ANJ - Mgr. Vlčková
                                      - Mgr. Štruncová
4.CH / 5 (MAT) - MLV - Mgr. Hlaváček

 

 

Změny rozvrhu na středa 14.9. 2022
_____________________________________________

1.ročníky - adaptační kurz Šlovice - Ing. Krajčiová, Bc. Bernardová,
Ing. Paseková, Mgr. Hamouz
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.A - PRA - Ing. Morovjan
3.E - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________________

2.A / 1 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 4 (ZSV) - IKT - Ing. Štancl
2.A / 5 (CHE) - IKT - Ing. Štancl
2.A / 6 MOV - P. Pidrman
2.E / 1 (IKT) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.E / 2 (IKT) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 6,7,8 (MAT,cv. MNA) - odpadá, bude odučeno
v jiném termínu
3.CH / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Štolcová
4.ročníky/ 1,2 - AJK - Mgr. Štruncová - spojeno
4.A / 3 (PER) - ANJ - Mgr. Vlčková
4.A / 4 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 13.9. 2022
_______________________________________

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup - ZOOPark Chomutov,
začátek praxe v 9:30 před hlavním vchodem
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
___________________________________________

1.ročníky - 1,2 hod - výuka 
                - adaptační kurz dle pokynů Mgr. Hamouze a TU
___________________________________________

2.A / 1 (CHE) -MAT - spojená hodina s 2.E - Ing. Paseková
2.A / 2 (CHZ) - BIO - Mgr.Kubíková
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (MAT) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 4 (MNA) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 5 (CHE) - EKL - Ing.
Pazdera
3.AE / 5 (MOV,ZAZ) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 2 (CHK) - KYN - str. Panochová
3.CH / 6 (ZSV) - CHK - Ing.
Štolcová
4.A / 3 (CHZ) - ČJL - Mgr. Češpírová
4.A / 5 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 6 (EKO) - MAT - Mgr.
Truksová

 

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 12.9. 2022
_________________________________

1.A / 5,6 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 4 (BIO) - PER - Ing. Gregorová
2.E / 2,3 (CJL,BIO) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 4 - CHE - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na pátek 9.9. 2022
_________________________________

1.A / 2 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 8.9. 2022
_______________________________________

4.A - PRA -Ing. Pazdera
____________________________________________

1.E / 1 (ČJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (FYZ) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 1 (EKL) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 3 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 1 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 6 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 4 (BIO) - ZAZ - Ing. Odvárka

 

 

Změny rozvrhu na středu 7.9. 2022
_________________________________________

3.E - PRA -Ing. Pazdera , ŠS
_____________________________________________

1.A / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 4 (ZAM) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 3 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 5 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 1 (IKT) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 2 (IKT) - MTH - Ing. Odvárka
3.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 3 (ZSV) - MOV - Mgr. Hamouz
3.A / 4 (ANJ) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Gregorová
4.A, 4.CH / 1,2 - AJK - spojeno - Bc. Bernardová

 

Změny rozvrhu na úterý 6.9. 2022
_______________________________________

3.A - PRA -Ing. Pazdera , ŠS

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup -zahájení 9:00 Chyňava

___________________________________________

1.E / 1 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 2 (CHZ) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.E / 6 (EKL) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.E / 1 (BIO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 2 (MAT) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 3 (cv. OŽP) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 4 (cv. OŽP) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 5 (ZAZ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 7,8 (EKO,CJL) - odpadá, bude odloženo v jiném termínu
4.A / 3 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 

 

Změny rozvrhu na pondělí 5.9. 2022
_________________________________

1.A / 5,6 - ČJL - Mgr. Češpírová - celá třída
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na pátek 2.9. 2022
____________________________________

3.CH - PRA - Ing. Urbanová
___________________________________________

1.A / 1,2 (CJL, ZAM) - PRA - p. Pidrman
1.A /4 (CHE) - TRH - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GEO) - PRA - Mgr. Kubíková
1.E / 4 (BIO) - TRH - Bc. Bernardová
1.E / 5 (ZSV) - odpadá
1.CH / 3 (CJL) - PRA - Ing. Pazdera
1.CH / 4 (MAT) - TRH - Ing. Paseková
2.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 3 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
4.A / 1,2 (IKT) - cv. PER - Ing. Gregorová
4.A / 3 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 4,5 (ANJ, SCJ) - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 2,3 (CJL, TEV) - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček