Změny rozvrhu 20.5. - 31.5. 2024
__________________________

1. - 3. ročníky - PROVOZNÍ PRAXE

 
 
Změny rozvrhu na pátek 17.5.2024
________________________________
4.AE - PZOP - Ing. Pazdera, Ing. Morovjan, Ing. Krajčiová,
                     Mgr. Štruncová, p. Pidrman
__________________________________________
1.E / 5 (GPD) - MAT - Ing. Holečková 
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková

2.A / 4 - ANJ - spojeno 
2.E / 1,2 (ZSV,BIO) - cv. MTH - Ing. Odvárka
2.E / 4 (GPD) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 5 (CHZ) - ANJ - Mgr. Krylová
                                   - Bc. Bernardová 

3.A/ 3 (CHZ) - OCR - Ing. Gregorová
3.E / 3 (ODP) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová  
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 16.5.2024
________________________________

3.CH - BPRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
4.A - PZOP - Ing. Pazdera, Ing. Morovjan, Ing. Krajčiová,
                     Mgr. Štruncová, p. Pidrman
__________________________________________
1.A / 2 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
1.A / 3 (TEV) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 3 (TEV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 1 (CHZ) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 3 (TEV) - CHZ - Ing. Janoušková
1.CH / 6,7,8,9 - PRA - odpadá

2.A / 3,4 - MAT - Ing. Holečková
2.A / 5 (TEV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 1 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 2 (EKL) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 3 (CHE) - EKL - Ing. Štancl
2.E / 5 (TEV) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 6 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
2.CH / 1 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 3 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hamouz

3.AE / 6 - TEV - Mgr. Hamouz
 
 
Změny rozvrhu na středu  15.5.2024
________________________________

1.A / 4 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Pazdera
1.E / 6 (BIO) - CJL - Bc. Bernardová
1.CH / 1 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 2 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová

2.A / 6 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 5 (CHE) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 8,9 - cv. MNA - sk. A  - Ing. Krajčiová

3.E / 2 (PPŘ) - OŽP - Ing. Pazdera
3.AE / 3 (ZAM,BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
3.A/ 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (CHK) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 3 (MLV) - CHK - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na úterý  14.5.2024
________________________________


3.AE / 1,2 - Úřad práce Rakovník - Mgr. Hlaváček
_______________________________________
1.E / 2 (BIO) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 2 (CJL) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 3 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková

2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Krajčiová
2.E / 1 (BIO) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
3.E / 4 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE / 8,9 - IKT - Ing. Pazdera
 
 
Změny rozvrhu na pondělí  13.5.2024
________________________________


2.E - BPRA - Ing. Štancl

2.CH - BPRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
_______________________________________
1.A / 1 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 2 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
1.A / 3 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová 
1.CH / 3 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková

2.A / 2 (BIO) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan 
 
 
Změny rozvrhu na pátek 10.5.2024
________________________________


1.A / 4 - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková 
1.E / 2 - MAT - Ing. Paseková 
2.A / 1 - MAT - Mgr. Truksová

3.CH / 5,6 - cv. EKO - Mgr. Krylová 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 9.5.2024
________________________________


1.A / 1 (CHE) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 6,7 - IKT - Ing. Holečková
2.A / 3,4 (CJL,MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 2 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 3 (CHEX) - BIO - Ing. Štancl 
 
 
Změny rozvrhu na úterý 7.5.2024
________________________________


1.A / 3 - MAT - Mgr. Truksová
1.E / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 3 (FYZ) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 4 (MAT) - FYZ - Ing. Laitnerová
 
1.CH / 1 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 5 (CHK) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 6 (IKT) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH / 7 (IKT) - oběd
2.A / 1 (CHE) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 3 (ANJ) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 6 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
 
Změny rozvrhu na pondělí 6.5.2024
________________________________


1.A / 1 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
 
1.CH / 3 (ZSV) - ANJ - Mgr. Krylová
                                   - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
3.CH / 9 (MLV) - ZSV - Mgr. Hamouz

 
Změny rozvrhu na pátek 3.5.2024
________________________________
3.AE, 3.CH - Jarní práce na chmelnici
                Ing. Morovjan, Mgr. Krylová
4.AE, 4.CH - Didaktický test z českého jazyka a literatury
______________________________________
1.A / 2 (CHE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 4 (MAT) - CHE - Mgr. Truksová
 
1.E / 2 (MAT) - GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 1 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček 
1.CH / 2 - ANJ - spojená - Ing. Laitnerová
2.A / 1 (MAT) - PER - Ing. Krajčiová
2.A / 2 (CHE) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 3 (VET) - BIO - Ing. Štancl

2.E / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Štruncová

2.CH / 2 (CHK) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 5 (CHZ) - CJL - Mgr. Vlčková

 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 2.5.2024
________________________________
2.E - BPRA - Ing. Štancl
3.AE, 3.CH - Jarní práce na chmelnici
                Mgr. Hamouz, Mgr. Vlčková
4.AE, 4.CH - Didaktický test MAT, ANJ
______________________________________
1.A / 2 (ANJ) - CHE - Mgr. Truksová
1.A / 6,7 (IKT) - bude odučeno 9.5.2024
1.A - výuka probíhá ve třídě 4.CH
1.E / 2 (ZSV) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 4 (BIO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5 (CHE) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 6 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (TEV) - CHE - Mgr. Truksová
1.CH / 5 (CJL) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 6 (oběd) - CHZ - Ing. Janoušková
1.CH / 7,8,9 (PRA) - odpadá

2.A / 1 (MOV) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 5 - TEV - Ing. Krajčiová
2.A / 6 (oběd) - CJL - Mgr. Češpírová
2.A / 7 (ZAM) - oběd
2.A / 8 (CHE) - odpadá
2.A - výuka probíhá ve třídě 4.AE
2.CH / 4 (TEV) - CHZ - Ing. Morovjan 

 
Změny rozvrhu na úterý 30.4.2024
________________________________
2.A - BPRA - jarní práce na chmelnici - Ing. Krajčiová
3.CH - Exkurze - Mgr. Hamouz
__________________________________________
2.E / 1,2 (BIO,MNA) - IKT - Ing. Štancl
2.CH / 1 (CHEX) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 2 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 6 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
3.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 1 (ODP) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.AE / 4 (MOV,OŽP) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 6 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 8,9 - IKT - Ing. Pazdera

4.AE, 4.CH - Poslední zvonění
 
Změny rozvrhu na pondělí 29.4.2024
________________________________
2.A - BPRA - jarní práce na chmelnici - Mgr. Hlaváček
__________________________________________
1.A /1 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
1.CH / 3 (ZSV) - ZAM - Ing. Holečková
4.AE / 4 (ZSV) - ANJ - Mgr. Štruncová

4.CH / 2 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na pátek 26.4.2024
________________________________
3.A - BPRA - p. Glückselig
4.A - BPRA - Ing. Pazdera
_______________________________________
1.A / 4 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 2 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 - MAT - Mgr. Truksová
3.E / 1 (ANJ) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.E / 2 (CJL) - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 4 (PER) - cv. CHZ - Ing. Štolcová
3.CH / 5 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
3.CH / 6 - odpadá
4.E / 1,2 - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.E / 5 (SCJ) - PPŘ - Mgr. Hamouz

 

 
Změny rozvrhu na čtvrtek 25.4.2024
________________________________
VÝUKA KONČÍ VE 13:20
4.A - BPRA Ing. Morovjan
4.E - BPRA Ing. Krajčiová
4.CH - PZOP - Ing. Pazdera, Ing. Štancl, Mgr. Kubíková
_______________________________________
1.A / 3 (TEV) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 5 (ZAM) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 6, 7 - bude odučeno 2. 5. 2024
1.E / 3 (TEV) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2 - MAT - Mgr. Truksová
1.CH / 3 (TEV) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 1 (MOV) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 3, 4 - CJL - Mgr. Češpírová
2.A / 5 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
2.E / 2 (EKL) - CJL - Bc. Bernardová
2.E / 3 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 5 (TEV) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 1 (ZAM) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 3 (CHEX) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 4 (TEV) - KYN - p. Panochová
3.E / 5 (CHE) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.AE / 6 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
                         - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 5 (VET) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková

 

Změny rozvrhu na středu 24.4.2024
________________________________
4.AE - PZOP - Ing. Pazdera, Ing. Štancl, Ing. Krajčiová
_______________________________________
1.A / 2 (ZAM) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 3 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová

1.E / 2 (GPD) - BIO  - Mgr. Kubíková
1.E / 3 (IKT,GPD) - CJL - Mgr. Bernardová
1.E / 4 (IKT,GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4,5 (CJL,MAT) - CJL - Bc. Bernardová
1.CH / 6 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. B - Ing. Štolcová
2.A / 4 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                 - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan

2.E / 1 (IKT) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 2 (IKT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 6 (GPD) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 5 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
3.AE / 5,6 - cv. PER - Ing. Gregorová
3.E / 2 (PPŘ) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 5 (OŽP) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
4.CH / 1 - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 2 - ANJ - Bc. Bernardová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 23.4.2024
________________________________
2.A - BPRA - Mgr. Hlaváček, Ing. Odvárka
_______________________________________
1.A / 2 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
1.A / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                  - Mgr. Vlčková
1.A / 4 (BIO) - ZAM - Ing. Štancl
1.A / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Štancl

1.E / 2 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (MAT) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (ZAM) - CHE - Mgr. Truksová
1.CH / 3 (BIO) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 4 (ETE) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH / 6,7 - IKT - odpadá

2.E / 3 (MTH) - BIO - Ing. Štancl
3.AE / 1 (ZAM,ODP) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 3 (OCR,PPŘ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 5 (CHZ,ZAZ) - ANJ - Mgr. Vlčková
                                           - Mgr. Krylová
3.CH / 3 (KYN) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 4 (CHK) - KYN - p. Panochová
4.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.E / 6 (KRE) - ODP - Ing. Krajčiová
 
Změny rozvrhu na pondělí 22.4.2024
________________________________
1.A / 2 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
1.A / 3 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová

1.E / 5 - MAT - Ing. Štancl
1.CH / 2 (MAT) - CHE - Mgr. Truksová

2.A / 1 (PER) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 3 (MAT) - PER - Ing. Krajčiová
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan  

2.E / 4 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 5 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
4.A / 5,6 (PER,MAT) - cv. PER - Ing. Gregorová
4.E / 6 (MAT) - KRE - Ing. Odvárka
4.CH / 8,9 - IKT - celá třída - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na pátek 19.4.2024
________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková

1.E / 3 (CHE) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 4 (ZSV) - CHE  - Ing. Laitnerová

2.A / 5,6 - IKT - odpadá  

2.E / 2 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                - Bc. Bernardová
2.CH / 1 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.E / 1,2 - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.CH / 5 - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 6 - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 18.4.2024
_____________________________________
3.AE, 3.CH - Městské divadlo Most - Mgr. Vlčková,
                                                           Bc. Bernardová
_____________________________________________
1.A / 2 - ANJ - spojeno - Mgr. Štruncová

1.E / 6 (ANJ) - GPD - Ing. Krajčiová

1.CH / 5,6 (CJL,oběd) - PRA - Ing. Morovjan
                                               - Ing. Pazdera
1.CH / 7 (PRA) - oběd
1.CH / 8,9 (PRA) - odpadá
  

2.E / 2 (EKL) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 4 (CJL) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 6 - ANJ - spojeno - Mgr. Štruncová
2.CH / 5 - ANJ - spojeno - Mgr. Krylová
4.AE / 1 (PER,ODP) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.AE / 6 (MAM,APB) - oběd
4.AE / 7 (oběd) - MAM - Mgr. Krylová
                           - APB - Ing. Gregorová 
4.AE / 9 - ZSV - odpadá
4.CH / 3 (PER) - KYN - p. Panochová
4.CH / 4 (KYN) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (SCJ) - oběd
4.CH / 6 (oběd) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 7 (ANJ) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 9 - EKO - odpadá 
 
 
Změny rozvrhu na středu 17.4.2024
_____________________________________
1.A / 5 (oběd) - ZSV - Mgr. Hlaváček 
1.A / 6 (PRA) - oběd
1.A / 7,8,9 (PRA) - odpadá
2.A / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček 

2.E / 1 (IKT) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 2 (IKT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 5 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.A /  5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
VÝUKA KONČÍ VE 13:20
 
 
Změny rozvrhu na úterý 16.4.2024
_____________________________________
1.A / 2 (PER) - ZAM - Ing. Holečková
1.A / 3 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 3 (MOV) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 5 (BIO) - CHZ - Ing. Morovjan

2.E / 1 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 3 (MTH) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 4 (CJL) - CHK - Ing. Štolcová
3.A / 3 (OCR) - CHZ - Ing. Morovjan
3.AE / 4 (MOV,OŽP) - ANJ - Mgr. Vlčková
                                  - ANJ - Mgr. Krylová
3.A / 5 (CHZ) - OCR - Ing. Gregorová

3.CH / 3 (KYN) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 4 (CHK) - KYN - p. Panochová
4.E / 1 (PPŘ) - OŽP - Ing. Pazdera
4.AE / 3,4 (EKO,PER,ODP) - IKT - Ing. Pazdera
 
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 15.4.2024
_____________________________________
1.A - turisticko-poznávací dopoledne - Mgr. Hamouz

1.E - úklid Rakovnického potoka - Ing.Štancl
      - sraz u školy v 7:45

1.CH - turisticko-poznávací dopoledne - Mgr. Hamouz
2.A - turisticko-poznávací dopoledne - Mgr. Hamouz
2.E - úklid Rakovnického potoka 
       - sraz u školy v 7:45
2.CH - BPRA - Mgr. Hlaváček
3.AE - úklid Rakovnického potoka - Ing. Pazdera
         - sraz u školy v 7:45
3.CH - BPRA - Ing. Urbanová, Ing. špička
        - v 7:55 na ŠS
4.A - BPRA - p. Pidrman
4.E - BPRA - Ing. Krajčiová
4.CH - BPRA - Ing. Morovjan, Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 12.4.2024
_____________________________________
4.A - BPRA - p. Pidrman

4.E - BPRA - Ing. Krajčiová
4.CH - BPRA - Ing. Morovjan
______________________________________________
1. - 3. ročníky - ŘEDITELSKÉ VOLNO 
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 11.4.2024
_____________________________________
1.E / 1 (FYZ) - MAT - Ing. Holečková

2.E / 2 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 3 (CHE) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Bc. Bernardová
 
 
Změny rozvrhu na středu 10.4.2024
_____________________________________
4.AE, 4.CH / 1-3 hod. - písemná práce z CJL
____________________________________________
1.CH / 1 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 6 (ZAM) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH / 8,9 - cv. CHK - Ing. Štolcová
2.A / 4 (BIO) - ANJ - Mgr. Vlčková
                                 - Mgr. Štruncová
2.A /6 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková 
2.E / 1 (IKT) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 2 (IKT) - GEO - Mgr. Štruncová
2.E / 8,9 - cv. MNA - Ing. Krajčiová 
2.CH / 5 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
3.A / 3 (ZAM,BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
3.E / 2 (PPŘ) - ZAZ - Ing. Odvárka

4.AE / 5,6 (ANJ,EKO) - IKT - Ing. Pazdera

4.CH / 5 (EKO) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 7 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 8 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na úterý 9.4.2024
_____________________________________
4.AE, 4.CH - 1,2 hod. - písemná  práce z ANJ
TECH AGRO Brno - vybraní studenti za školy
studenti 3.A, kteří nejedou do Brna se zúčastní výuky s 3.E
_____________________________________________
1.A / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 2 (BIO) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 4 (MAT) -GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 3 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH / 4 (ETE) - ANJ - Mgr. Krylová
                                   - Ing. Laitnerová
2.A / 4 (ZAM) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 5 (BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
2.A / 6 (ZSV) - PER - Ing. Krajčiová
2.E / 1 (BIO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 3 (MTH) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 4 (CJL,MAT) - CJL - Bc. Bernardová
2.E / 5 (CJL,MAT) - Mat - Ing. Paseková
2.E / 7 - ANJ - spojeno - Mgr. Štruncová
2.CH / 1 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.E / 1 (ODP) - ANJ -  Mgr. Krylová
3.E / 2 - EKO - Ing. Paseková
3.E / 3 (PPŘ) - BIO - Mgr. Kubíková
3.E / 4 (OŽP) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 5 (ZAZ) - CJL -Mgr. Vlčková

4.AE / 6 (CHZ,KRE) - EKO - Ing. Paseková
4.AE, 4CH/ 1,2 - MAS - Mgr. Truksová
 
Změny rozvrhu na pondělí 8.4.2024
_____________________________________
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.E / 4 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 5 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 4 (PER,CHE) - EKO - Ing. Paseková
4.AE / 3 (CHZ,APB) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 5 (PER) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pátek 5.4.2024
_____________________________________
1.CH / 1 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová
1.CH / 2 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 3 (CHE) - MAT - Ing. Holečková
2.CH / 2 (CHK) - CHE - Ing. Laitnerová
3.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 1 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Pazdera
4.AE / 3 (MAM,KRE) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 3 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 4.4.2024
____________________________
BEZE ZMĚN
 
 
Změny rozvrhu na středu 3.4.2024
_____________________________________
3.CH - BPRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
7:55 - školní statek
__________________________________________
1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. B - Ing. Štolcová
2.E / 8,9 - cv. MNA - sk. A - Ing. Krajčiová
2.CH / 1 (MAT) - CHK - Ing. Štolcová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.AE / 6 (EKO) - MAT - Mgr. Truksová
 
Změny rozvrhu na úterý 2. 4. 2024
_____________________________________
1.A / 4 (BIO) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 2 (BIO) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 4 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
2A / 8, 9 - cv. PER - Ing. Krajčiová
 
Změny rozvrhu na středu 27.3.2024
_____________________________________
1.E + 1.CH - Růžový sad Lidice - Ing. Odvárka, Ing. Pazdera
- sraz 7:50 na BUS zastávce u školy
3.A - BPRA - Ing. Morovjan, p. Glückselig 
_____________________________________________
1.A / 4 (BIO) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 5 (PER) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 6 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
2.E / 4 (MTH) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 3 (CHZ) - BIO - Ing. Štancl
3.E / 2 (PPŘ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 5 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 6 (ZAZ) - BIO - Mgr. Kubíková
3.CH / 3 (MLV) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 4 (CHEX) - CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 4 (CHZ) - ANJ - Mgr. Štruncová
                         - ANJ - Bc. Bernardová
4.CH  / 5 (EKO) - CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 7 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 8 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na pondělí 25.3.2024
____________________________
2.CH - BPRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
__________________________________
1.A / 1 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 2 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
1.A / 6 (CJL) - ZAM - Ing. Holečková
1.A / 7 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
1.A / 8,9 - cv. PER - není
1.E / 6 (GEO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 3 (ZSV) - ANJ - Mgr. Krylová
                         - ANJ - Ing. Laitnerová
1.CH / 5 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 2 (ANJ) - MAT - Ing. Paseková
3.A / 2 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
3.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (EKO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (CHEX) - EKO - Mgr. Krylová
4.AE / 1 (ANJ) - CJL - Mgr. Češpírová
4.AE / 4 (ZSV) - PER, APB - Ing. Gregorová
4.AE / 5,6 (PER,OŽP,MAT) - IKT - Ing. Pazdera
4.A / 8,9 - cv. PER - bude odučeno v jiném termínu
4.CH / 1 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 2 (ZSV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                         - ANJ - Bc. Bernardová
4.CH / 5 (MLV) - CJL - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na pátek 22.3.2024
___________________________________
LVVZ
1. - 2. - Matematický klokan - MMU
            1. hod. - Mgr. Truksová
            2. hod. - Ing. Paseková
___________________________________________
1.A / 1 (CHZ) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 5 (cv. CHZ) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 6 (cv. CHZ) - oběd
1.E / 5 (GPD) - MAT - Ing. Holečková
2.E / 4 (GPD) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH /2 (CHK) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH /6 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 3 (ODP) - BIO - Mgr. Kubíková
3.CH / 1 (CHZ) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 3 (ZSV) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 4 (PER) - CHEX - Ing. Morovjan
4.AE / 1 (IKT) - EKO - Ing. Paseková
4.AE / 2 (IKT) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.AE / 4 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 3 (CHK) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 4 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 5 (cv. CHZ) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 6 (cv. CHZ) - SCJ - Mgr. Češpírová
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 21.3.2024
___________________________________
LVVZ
2.E - BPRA - Ing. Štancl
___________________________________________
1.A / 3 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
1.A / 6 (IKT) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 7 (IKT) - oběd
1.E / 1 (FYZ) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 3 (TEV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (TEV) - MAT - Ing. Holečková
2.CH /1 (ZAM) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH /4 (TEV) - ZAM - Ing. Pazdera
3.AE / 6 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 3 (KYN) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (MAT) - KYN - p. Panochová
3.CH / 6 (TEV) - CHZ - Ing. Štolcová
3.CH / 8,9 - IKT - odpadá
4.E / 1 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
4.AE / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.AE / 4 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 3 (PER) - KYN - p. Panochová
4.CH / 4,5 (KYN,SCJ) - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na středu 20.3.2024
___________________________________
3.AE, 3.CH, 1.A - 1. - 2. hod - Program v KC
- sraz 7:45 před KC
Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
___________________________________________
1.E / 1 (GEO) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 2 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 2 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
2.E / 6 (GPD) - EKL - Ing. Štancl
2.CH /1 (MAT) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 5 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
4.AE / 3 (PPŘ,PER) - ANJ - Mgr. Štruncová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 19.3.2024
___________________________________
2.A - LVVZ - Ing. Krajčiová, Mgr. Hamouz, p. Pidrman
___________________________________________
1.A / 2 (PER) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Vlčková
                        - ANJ - Mgr. Štruncová
1.A / 6 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
1.E / 3 (FYZ) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 3 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH / 5 (CHK) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 2 (MNA) - ZSV - Mgr. Štruncová
3.E / 1 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
3.AE / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.A / 4 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.AE / 6 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
4.E / 1 (PPŘ) - KRE - Ing. Odvárka
4.AE / 4 (ODP,PER) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.AE / 5 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.CH / 5 (TEV) - CHK - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 18.3.2024
___________________________________
2.A - LVVZ - Ing. Krajčiová, Mgr. Hamouz, p. Pidrman
___________________________________________
1.A / 4 (TEV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 4 (TEV) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 5 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 6 (GEO) - oběd
1.CH / 2 - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 4 (TEV) - CHE - Mgr. Truksová
2.E / 6 (TEV) - EKL - Ing. Štancl
2.CH / 1 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 3 (TEV) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 6 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 2 (ODP) - BIO - Mgr. Kubíková
3.E / 4 (CHE) - OŽP - Ing. Pazdera
3.AE / 5 (TEV) - ANJ - Mgr. Vlčková
                         - ANJ - Mgr. Krylová
3.CH / 1 (ZSV) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 5 (TEV) - MLV - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na pátek 15.3.2024
____________________________
1.A / 4 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
1.E / 2 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 - MAT - Mgr. Truksová
3.A / 3 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
3.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Mgr. Krylová
4.AE / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
                  - cv. KRE - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 14.3.2024
____________________________
4.E - BPRA - Ing. Krajčiová

4.CH - BPRA - Ing. Morovjan
__________________________________
1.A / 5 (ZAM) - oběd
1.A / 6,7 - bude odučeno 21.3.2024
1.CH / 2 (MAT) - CHE - Mgr. Truksová
2.A / 3 (CJL,MAT) - MAT - Mgr. Truksová
2.A / 4 (CJL,MAT) - CJL - Mgr. Češpírová

2.CH / 3 (CHEX) - CJL - Mgr. Vlčková
3.AE / 3 (ANJ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                         - OŽP - Ing. Pazdera
4.A / 2 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 3 (MAT) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 4 - ANJ - Mgr. Štruncová
4.A / 5 - SCJ - Mgr. Češpírová
4.A / 8 - CJL - odpadá
 
 
Změny rozvrhu na středu 13.3.2024
____________________________
1.A / 2 (ZAM) - BIO - Mgr. Kubíková
1.A / 3 (MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
1.A / 4 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
1.E / 1 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 1 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 2 (BIO) - ZAM - Ing. Paseková
1.CH / 4 (CJL, MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 5 (CJL, MAT) - CJL - Bc. Bernardová
1.CH / 6 (ZAM) - oběd
2.A / 6 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl

2.E / 8,9 - cv. MNA - sk. B - Ing. Krajčiová
3.E / 2 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE / 3 (ZAM,BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
3.E / 5 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 6 (ZAZ) - oběd
3.CH / 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 2 (CHK) - MLV - Ing. Odvárka
4.CH / 3 (CHK) - samostatná práce
4.CH / 4 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 8 (ZSV) - SCJ - Mgr. Češpírová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 12.3.2024
____________________________
3.E - BPRA - Ing. Pazdera
-----------------------------
1.A / 3 - MAT - Mgr. Truksová
1.E / 4 - MAT - Mgr. Truksová
1.CH / 1 - ZAM - Ing. Paseková
1.CH / 6,7 - IKT - Ing. Štancl
3.A / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 6 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová
4.CH/ 3,4 (CJL, MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na pondělí 11.3.2024
____________________________
1.E / 5 - MAT - Ing. Paseková 
1.CH / 2 - MAT - Ing. Paseková
2.A / 3 - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
Změny rozvrhu na pátek 8.3.2024
____________________________
4.A - BPRA - Ing. Morovjan
_________________________________
1.A / 3 (CJL) - BIO - Mgr. Kubíková
1.A / 4 - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 2 (MAT) - GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 3 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková 
2.A / 1 MAT - Mgr. Truksová
2.E / 3 (CJL) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 2 (CHK) -  ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 3,4 (CJL, MAT) - CJL - Bc. Bernardová
2.CH / 5 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 6 (ZSV) - oběd
3.AE / 2 (CJL) - OCR - Ing. Gregorová
                        - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.A / 3 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček

3.CH / 1 (CHZ) - PER - Ing. Pazdera
4.E / 1,2 - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.E / 5 (SCJ) - oběd

4.CH / 1 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 2 (CHEX) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                     - Bc. Bernardová
4.CH / 3 (CHK) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 7.3.2024
____________________________

Bruslení - Ing. Krajčiová, Mgr. Hamouz
2.ročník - 3.+4. vyuč. hodina
              výuka pokračuje 5. vyuč. hodinou

1.+3.ročník - 4.+5. vyuč. hodina
              výuka pokračuje 6. vyuč. hodinou
_______________________________

1.A / 3 (TEV) - PER - Ing. Gregorová 
1.A / 6,7 - IKT - odpadá
1.E / 3 (TEV) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Vlčková 
1.CH / 2 (MAT) - CHZ - Ing. Janoušková
1.CH / 3 (TEV) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 1 (MOV) - VET - Ing. Janoušková 
2.A / 2 (VET) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 5 (TEV) - ZSV - Mgr. Hlaváček 
2.E / 5 (TEV) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 5 - ANJ - spojeno - Mgr. Krylová
3.AE / 1 (CJL, MAT) - MOV - Mgr. Hamouz
                                 - ZAZ - Ing. Odvárka
3.AE / 2 (CJL, MAT) - OCR - Ing. Gregorová
                                  - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE / 6 (TEV) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - CHE - Mgr. Kubíková

3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
4.AE / 5 (EKO) - MAT - Mgr. Truksová
4.AE / 8 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.AE / 9 - ZSV - odpadá

4.CH / 5 (SCJ) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 7 (ANJ) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 8 (MLV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                          - ANJ - Bc. Bernardová
4.CH / 9 - EKO - odpadá

 
Změny rozvrhu na středu 6.3.2024
____________________________
1.A / 2 - ZAM - Ing. Paseková 
1.A / 3 (MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 1 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová 
1.E / 2 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 4,5 (MAT,CJL) - CJL - Bc. Bernardová
1.CH / 6 (ZAM) - oběd
2.A / 2 (CJL)  PER - Ing. Krajčiová
2.A / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 6 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 3 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 5 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.E / 3 (BIO) - OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 1 (CHZ) - PER - Ing. Pazdera
3.CH / 2 (CHK) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 5,6 (CJL, MAT) - MAT - Mgr. Truksová
4.AE / 4 (CJL) - PER - Ing. Gregorová
                        - PPŘ - Mgr. Hamouz
4.CH / 3 (CHK) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
 
Změny rozvrhu na úterý 5.3.2024
____________________________
1.A / 1 (CJL) - PER - Ing. Gregorová
1.A / 2 (PER) - BIO - Mgr. Kubíková
1.A / 3 - MAT - Ing. Štancl
1.A / 5 (ZSV) - ANJ - Mgr. Vlčková
                       - ANJ - Mgr. Štruncová
1.A / 6 (ANJ) - oběd
1.E / 2 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (MAT) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (ZAM) - Ing. Paseková
1.CH / 5 (CHK) - oběd
1.CH / 6,7 - IKT - Ing. Štancl
2.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Morovjan
2.A / 4 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
2.A / 6 (ZSV) - oběd
2.CH / 2 (CHK) - BIO - Ing. Štancl
3.AE / 3 (OCR,PPŘ) - CHZ - Ing. Morovjan
                                 - OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 1 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (CHK) - KYN - p. Panochová
3.CH / 6 (CJL) - PER - Ing. Pazdera
4.AE / 4 (PER,ODP) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.CH / 3,4 (CJL, MAT) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 6 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na pondělí 4.3.2024
___________________________
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan


 
 
Změny rozvrhu na pátek 1.3.2024
___________________________
1.CH / 1 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová
1.CH / 3 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 5,6 - IKT - Ing. Holečková                        
2.E / 2 (BIO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 4 (GPD) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 1 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 2 (CHK) - CJL - Mgr. Vlčková 
3.CH / 1 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.AE / 1,2 - IKT - Ing. Pazdera
4.CH / 3 (CHK) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 29.2.2024
_____________________________
2.A - 9:45 - 12:00 - Tylovo divadlo
dle pokynů Mgr. Češpírové
___________________________________
1.A /2 - ANJ - spojeno - Mgr. Štruncová
1.E / 2 (ZSV) - GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 5 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček                           
2.E / 2 (EKL) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 3 (CHE) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 4 (CJL) - MTH - Ing. Odvárka

3.AE / 3 - ANJ - spojeno - Mgr. Krylová
3.AE / 4 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
                         - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.CH / 8,9 - IKT - odpadá
 
Změny rozvrhu na středu 28.2.2024
_____________________________
1.A / 1 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
1.A / 2 (ZAM) - CJL - Mgr. Češpírová
1.E / 1 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 1 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 6 (ZAM) - CHK - Ing. Štolcová
2.A / 2 (CJL) - PER - Ing. Krajčiová
2.A / 3 (ANJ) - CHE - Mgr. Kubíková
2.A / 4 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                                 - Mgr. Vlčková
2.A / 6 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
2.E / 1,2 - IKT - Ing. Holečková
2.E / 8,9 - cv. MNA - sk. A - Ing. Krajčiová
2.CH / 5 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 8,9 - IKT - celá třída - Ing. Holečková

3.AE / 2 (PER, PPŘ) - EKO - Ing. Paseková
3.AE / 3 (ZAM, BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
4.AE / 3 (PER, PPŘ) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.CH / 8 (ZSV) - CHK - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 27.2.2024
______________________________________
1.CH / 5 (CHK) - CJL - Mgr. Vlčková

2.A / 2 (CJL) - MAT - Ing. Holečková

2.E / 3 (MTH) - ZSV - Mgr. Štruncová

2.CH / 2 (CHK) - CHE - Ing. Laitnerová

3.E / 5 (ZAZ) - ODP - Ing. Krajčiová

3.CH / 1 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (CHK) - EKO - Mgr. Krylová
4.E / 6 (KRE) - APB - Ing. Gregorová
 
Změny rozvrhu na pondělí 26.2.2024
_____________________________
1.A / 7 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
1.E / 6 (GEO) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 4 (ANJ) - MAT - Ing. Holečková
2.E / 2 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
2.E / 4 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
3.AE / 7 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                         - ZAZ (pěst. část) - Ing. Odvárka
3.AE / 9 (EKO) - odpadá
4.AE / 1 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (MAT) - ANJ - Bc. Bernardová
4.CH / 3 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 16.2.2024
_____________________________
4.B - BPRA - Ing. Krajčiová
______________________________
1.A / 4 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 1 (CJL) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 2 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 5 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 1 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 1 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
2.A / 4 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
2.E / 1 (ZSV)  - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 4 (GPD) - EKL - Ing. Štancl
2.CH / 3,4 (MAT, CJL) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 3 (ODP) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.CH / 4 (PER) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Mgr. Krylová
4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 15.2.2024
__________________________________
Bruslení - dle pokynů Ing. Krajčiové a Mgr. Hamouze
1. + 3. ročník - 3. a 4. hod.
výuka pokračuje 5. vyuč. hodinou
2. + 4. ročník - 4. a 5. hod.
výuka pokračuje 6. vyuč. hodinou
__________________________________________
1.A / 5 (ZAM) - CHE - Mgr. Truksová
1.A / 6,7 - IKT - Ing. Štancl
1.CH / 2 (MAT) - CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (MOV) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 2 (VET) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 3 (CJL, MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
2.E / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
3.AE / 6 (TEV) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 6 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 3 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 7 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
 
Změny rozvrhu na středu 14.2.2024
____________________________
1.A / 2 - ZAM - Ing. Paseková
1.A / 3 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
1.E / 1 (GEO) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 6 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 4,5 (CJL, MAT) - CJL - Bc. Bernardová
1.CH / 6 (ZAM) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. B - Ing. Štolcová
2.CH / 4 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 6 (CJL) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Gregorová
4.AE / 5 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na úterý 13.2.2024
____________________________
1.A / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 6 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 3 (MOV) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 5 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 6 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
4.AE / 3 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
                         - PPŘ - Mgr. Hamouz
4.CH / 1 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 12.2.2024
____________________________
3.AE - BPRA - Ing. Morovjan, Ing. Pazdera
_____________________________
1.A / 7 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
1.E / 5 (MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 6 (GEO) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 1 (ETE) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 4 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (CHZ) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
2.E / 2 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
2.CH / 1 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 2 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
3.CH / 3 (PER) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 4 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 7 (CJL) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 9 - MLV - odpadá
4.AE / 1 (ANJ) - CJL - Mgr. Češpírová
4.AE / 3 (CHZ, APB) - MAT - Mgr. Truksová
4.E / 5 (OŽP) - KRE - Ing. Odvárka
4.CH / 3 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
4.CH / 6 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na pátek 9.2.2024
____________________________
1.A / 1 (CHZ) - CHE - Mgr. Truksová
1.A / 4 (MAT) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 2 (MAT) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Janoušková
1.CH / 2 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 (CHZ) - ANJ - Mgr. Krylová
                         - ANJ - Ing. Laitnerová
2.A / 1 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
2.A / 2 (CHE) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 3 (VET) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 5,6 - IKT - odpadá
2.E / 1 (ZSV) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 2 (BIO) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 4 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
2.CH / 1 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
3.CH / 2 (VET) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 (ZSV) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Pazdera
4.AE / 1,2 - IKT - Ing. Pazdera
4.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 8.2.2024
____________________________
4.CH - BPRA - Ing. Morovjan
____________________________
1.A / 1 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
1.A / 2 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
1.A / 5 (ZAM) - CHE - Mgr. Truksová
1.A / 6,7 - IKT - odpadá
1.E / 2 (ZSV) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2 (MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 3 (CJL, MAT) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 4 (CJL, MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
2.A / 8 (CHE) - PER - Ing. Krajčiová
2.E / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 3 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 6 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
2.CH / 3 (CHEX) - KYN - p. Panochová
3.E / 5 (CHE) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.CH / 1 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
3.CH / 3 (KYN) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (MAT) - KYN - p. Panochová
3.CH / 8,9 - IKT - odpadá
4.AE / 1,2 -Úřad práce Rakovník
            1. hod. - Mgr. Krylová
            2. hod. - Mgr. Hlaváček
4.AE / 3 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.AE / 4 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
 
 
Změny rozvrhu na středu 7.2.2024
____________________________
1.A / 3 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
1.E / 1 (GEO) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 4 (MAT, CJL) - ZAM - Ing. Holečková
1.CH / 6 (ZAM) - MAT - Ing. Holečková
                          - CJL - Bc. Bernardová
2.A / 3 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
2.A / 4 (BIO) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 1 (IKT) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 2 (IKT) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 8,9 - cv. MNA - sk. B - Ing. Krajčiová
2.CH / 5 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 8,9 - IKT - dle rozvrhu
4.AE / 5 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na úterý 6.2.2024
____________________________
1.A / 1 (CJL) - PER - Ing. Gregorová
1.A / 2 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
1.A / 6 - ANJ - Mgr. Vlčková
1.E / 2 (BIO) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 1 (CHE) - CJL - Mgr. Češpírová
2.A / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 1 (BIO) - CJL - Bc. Bernardová
2.E / 7 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
2.E / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 4 (CJL) - KYN - p. Panochová
2.CH / 5 (KYN) - CJL - Mgr. Vlčková
3.AE / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - PPŘ - Mgr. Hlaváček
4.CH / 1,2 (ANJ, KYN) - Úřad práce Rakovník
                                        Ing. Paseková
4.CH / 5 (TEV) - KYN - p. Panochová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 5.2.2024
____________________________
1.CH / 1 (ETE) - ZAM - Ing. Holečková
2. CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 1.2.2024
____________________________
1.A / 2 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 6 (oběd) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 7,8 (ZAM, CHE) - odpadá
2.E / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 6 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
3.AE / 1 (CJL, MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                                 - ZAZ - Ing. Odvárka
3.AE / 2 (CJL, MAT) - ANJ - Mgr. Krylová
                                 - ANJ - Mgr. Vlčková
3.CH / 8,9 (IKT) - odpadá
4.AE / 4  (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.AE / 8,9 (CJL, ZSV) - odpadá
4.CH / 6 (oběd) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 8,9 (MLV, EKO) - odpadá
 
Změny rozvrhu na středu 31.1.2024
____________________________
1.A / 3 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
1.A / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček

1.CH / 4 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Holečková
1.CH / 5 (CJL, MAT) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 6 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 5 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 6 (ZSV) - PER - Ing. Krajčiová
2.E / 6 (GPD) - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
2.CH / 6 (CJL) - MAT - Ing. Paseková
3.A / 5 (cv. PER) - PER - Ing. Gregorová
3.AE / 6 (cv. PER, ZAZ) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 5 (CJL, MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 6 (CJL, MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.A / 5 (ANJ) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 6 (EKO) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.CH / 5 (EKO) - MAT - Mgr. Truksová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 30.1.2024
____________________________
ODPOLEDNÍ VÝUKA (VČETNĚ 7. H) ODPADÁ
2.E / 4 (CJL, MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 5 (CJL, MAT) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 7 - ANJ - spojeno  - Mgr. Štruncová
2.CH / 3 - ANJ - spojeno - Mgr. Krylová
3.AE / 1 (ZAM, ODP) - MAT - Ing. Paseková
3.A / 3 (OCR) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 5 (CHZ) - OCR - Ing. Gregorová
3.E / 3 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 2 (ANJ) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 5 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (ANJ) - spojeno - Mgr. Štruncová
 
Změny rozvrhu na pondělí 29.1.2024
____________________________
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.A / 5 - CHZ - Ing. Morovjan
2.E / 2 - ANJ - spojeno - Mgr. Štruncová
2.CH / 4 - ANJ - spojeno - Mgr. Krylová
3.CH / 7 - ANJ - spojeno - Mgr. Krylová
3.CH / 8 (CHZ) - MLV - Ing. Odvárka
4.CH / 4 - ANJ - spojeno - Mgr. Štruncová
4.CH / 5 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 6 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pátek 26.1.2024
____________________________
3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
__________________________________
1.A / 3 (CJL) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 4 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
1.E / 4 (ZSV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 2 (ANJ) - CHZ - Ing. Janoušková
2.E / 1 (BIO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 4 (GPD) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 1 (CHK) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 2 (BIO) - ANJ - Bc. Bernardová
                         -  ANJ - Mgr. Krylová
4.CH / 3 (CHK) - CJL - Mgr. Češpírová
 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 25.1.2024
____________________________

4.E / 2 (OŽP) - PPŘ - Mgr. Hamouz

 

Změny rozvrhu na středu 24.1.2024
____________________________

1.E / 3,4 - IKT - Ing. Pazdera
2.A / 4 (BIO) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
2.E / 1 (IKT) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 2 (IKT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 3 (MAT) - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.E / 4 (MTH) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 6 (GPD) - MTH - Ing. Pazdera
2.E / 8,9 - cv. MNA - sk. A - Ing. Krajčiová
2.CH / 2 (MAT) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 8,9 - IKT - odpadá
3.AE / 4 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
                          - ZAZ - Ing. Gregorová

3.CH / 3 (MLV) - CHZ - Ing. Kup
4.AE / 6 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
                         - PPŘ - Mgr. Hamouz
4.CH / 7 - PER - Ing. Gregorová

 

 

 

Změny rozvrhu na úterý 23.1.2024
____________________________

2.A / 2 (CJL) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 5 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Krajčiová
2.E / 1 (BIO) - MTH - Ing. Pazdera
2.E / 3 - MTH - Ing. Pazdera
3.E / 3 (PPŘ ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 5 - ZAZ - Ing. Krajčiová

4.E / 6 - KRE - Ing. Kup

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 22.1.2024
_____________________________

3.A - PRA - p. Glückselig, Ing. Kup
3.E - PRA - Ing. Pazdera
________________________________
1.E / 5 (MAT) - CJL - Bc. Bernardová
                       
1.CH / 2 (MAT) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 3 (MAT) - PER - Ing. Krajčiová
2.A / 5 (CHZ) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 5 (BIO) - ANJ - celá třída - Bc. Bernardová
2.CH / 1 (MAT) - ANJ - Bc. Bernardová
                          - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 2 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 3 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 8 (CHZ) - MLV - Mgr. Hlaváček
3.CH / 9 (MLV) - CHZ - Ing. Kup
4.E / 5 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
4.E / 8 - KRE - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na pátek 19.1.2024
_____________________________

1.A / 4 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 2 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 (ZSV) - FYZ - Ing. Laitnerová
                       
1.CH / 1 (BIO) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 1 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 2 (CHE) - MOV - Mgr. Hamouz
3.AE / 4 (PER, ZAZ) - CHZ - Ing. Morovjan
                                 - OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Kup
4.E / 3 - KRE - Ing. Kup
4.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 18.1.2024
_____________________________

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_____________________________
1.A / 5 (MAT) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 6,7 - IKT - odpadá
                       
1.CH / 2 - MAT - Ing. Štancl
2.A / 3 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.A / 4 - MAT - celá třída - Ing. Štancl
2.E / 2 (EKL) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 3 (CHE) - EKL - Ing. Štancl
2.E / 4 (CJL) - MTH - Ing. Pazdera
2.CH / 3 (CHEX) - ZAM - Ing. Pazdera
3.A / 5 (OCR) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.CH / 5 (VET) - KYN - p. Panochová
4.AE / 2 (CHZ, OŽP) - MAT - Mgr. Truksová
4.AE / 5 (EKO) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.E / 6 (APB) - OŽP - Ing. Pazdera
4.CH / 7,8 - ANJ - Mgr. Štruncová
                  - ANJ - Bc. Bernardová

 

Změny rozvrhu na středu 17.1.2024
___________________________

1.A / 2 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
1.A / 3 - MAT - Ing. Štancl
                        
1.CH / 4 (MAT, CJL) - CHE - Mgr. Truksová
1.CH / 5 - CJL - celá třída - Bc. Bernardová
1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. A - Ing. Štolcová
2.A / 3 (ANJ) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 3,4 (MAT, MTH) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 3,4 (CHZ, ZSV) - CJL - Bc. Bernardová
3.A / 2 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 5 (OŽP) - ZAZ - Ing. Kup
3.CH / 1 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 3 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.E / 3 (PPŘ) - KRE - Ing. Kup
4.CH / 7 (PER) - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na úterý 16.1.2024
___________________________

1.A / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
                        - ANJ - Mgr. Vlčková
1.E / 4 - MAT - Ing. Štancl
1.CH / 1 (ZAM) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH / 2 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 6,7 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
2.E / 3 - MTH - Ing. Pazdera
3.E / 5 - ZAZ - Ing. Krajčiová
4.E / 1 (PPŘ) - APB - Ing. Gregorová
4.E / 6 (KRE) - ODP - Ing. Krajčiová

 

Změny rozvrhu na pondělí 15.1.2024
___________________________

4.E - PRA - Ing. Krajčiová
2.A / 1 (PER) - ANJ - spojené - Mgr. Štruncová
3.E / 2 (ODP) - CHE - Mgr. Kubíková
3.CH / 8 (CHZ) - MLV - Mgr. Hlaváček
3.CH / 9 (MLV) - CHZ - Ing. Kup
4.A / 1 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 2 (CJL) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 3 (CHZ) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 5 (PER) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 6 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
4.E / 8 - KRE - Ing. Kup
4.E / 9 - PPŘ - dle rozvrhu

 

 

 

Změny rozvrhu na pátek 12.1.2024
___________________________

1.A / 5 (oběd) - CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 5 (GPD) - ANJ - Mgr. Vlčková
2.E / 4 (GPD) - MTH - Ing. Pazdera
2.CH / 6 (ZSV) - CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 3 (ODP) - BIO - Mgr. Kubíková
3.E / 4 - ZAZ - Ing. Kup
3.CH / 3 (ZSV) - MLV - Mgr. Hlaváček
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Mgr. Krylová
4.AE / 1,2 - IKT - Ing. Pazdera
4.E / 3 - KRE - Ing. Kup
4.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Gregorová
 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 11.1.2024
___________________________

1.E / 3 (TEV) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 3 (TEV) - CJL - Bc. Bernardová 
2.A / 1 (MOV) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 5 (TEV) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.CH / 4 (TEV) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 6 (TEV) - CHZ - Ing. Kup
4.CH / 3 - PER - Ing. Gregorová
 

 

 

Změny rozvrhu na středu 10.1.2024
___________________________

1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. B - Ing. Štolcová 
2.E / 4 (MTH) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 6 (GPD) - MTH - Ing. Pazdera
2.E / 8,9 - cv. MNA - sk. B - Ing. Krajčiová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 3 (MLV) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 4 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 5 (EKO) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 7 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 8 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na úterý 9.1.2024
___________________________

2.E / 3 (MTH) - BIO - Ing. Štancl 
3.AE / 2 (EKO) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.E / 5 - ZAZ - Ing. Gregorová
3.AE / 6 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
4.E / 6 (KRE) - PPŘ - Mgr. Hamouz
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 8.1.2024
________________________________

2.E + 2.CH - LVVZ
zbývající žáci se učí dle rozvrhu 2.E
_______________________________________
1.A / 4 (TEV) - CHE - Mgr. Truksová
1.A / 7 (ANJ) - spojeno - Mgr. Vlčková
1.E / 4 (TEV) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 6 (GEO) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 4 (TEV) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 5 (CHZ) - MAT - Ing. Holečková
2.E, 2.CH / 6 - TEV - Ing. Krajčiová
3.AE / 5 - TEV - Ing. Krajčiová
3.AE / 8 (MOV,BIO) - ANJ - Mgr. Vlčková
                                 - ANJ  - Mgr. Krylová
3.CH / 1 (ZSV) - PER - Ing. Pazdera
3.CH / 5 - TEV - Ing. Krajčiová
3.CH / 8 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 9 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.AE / 6 (MAT) - oběd
4.AE / 7 (oběd) - MAT - Mgr. Truksová
4.AE / 8 (cv. PER, KRE) - CJL - Mgr. Češpírová
4.AE / 9 (cv.PER, PPŘ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 

 

Změny rozvrhu na pátek 5.1.2024
________________________________

2.E + 2.CH - LVVZ
_______________________________________
1.CH / 1 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová 
1.CH / 3 (CHE) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
3.E / 4 - ZAZ - Ing. Gregorová
3.CH / 1 (CHZ) - PER - Ing. Pazdera
3.CH / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
4.AE / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
                  - ODP - Ing. Krajčiová
4.AE / 3,4 - MAM - Mgr. Krylová
                 _ OŽP - Ing. Pazdera
4.CH / 3 (CHK) - ANJ - Bc. Bernardová
                          - ANJ - Mgr. Štruncová

 

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 4.1.2024
________________________________

2.E + 2.CH - LVVZ
zbývající žáci - výuka dle 2.E
_______________________________________
1.A / 3 - TEV - Ing. Krajčiová
1.E / 1 (FYZ) - ANJ - Mgr. Vlčková
1.E / 3 (TEV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (TEV) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 6,7 - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Pazdera
3.AE, 3.CH / TEV - Ing. Krajčiová
4.AE / 1 (PER,ODP) - ZSV- Mgr. Hlaváček
4.E / 2 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
4.CH / 3 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček

 

 

Změny rozvrhu na úterý 19.12.2023
________________________________

Vánoční besídka

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 18.12.2023
________________________________

1. - 4. roč / 1.- 6. - akce tříd - dle pokynů třídních učitelů

 

 

Změny rozvrhu na pátek 15.12.2023
________________________________

1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 4 (ZSV) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 5 (GPD) - ANJ - Mgr. Vlčková
2.E / 4 (GPD) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 1 (CHK) - CHZ - Ing. Morovjan
2.CH / 3,4 - CJL - celá třída - Bc. Bernardová
3.AE / 1 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
3.E / 3 (ODP) - CHE - Mgr. Kubíková
3.AE / 5,6 (cv. EKO, cv. OŽP) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Kup
4.A / 1 (cv. EKO) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 2 (cv. EKO) - PER - Ing. Gregorová
4.E / 1,2 - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.AE / 6 (oběd) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 3 (CHK) - ANJ - celá třída - Mgr. Štruncová
4.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 14.12.2023
________________________________

1.,2.,3. roč. - TEV - spojené  - Mgr. Hamouz
_______________________________________
1.E / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.CH / 1 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
3.A / 5 (OCR) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Kup

4.AE / 1 (PER,ODP) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.E / 2 (OŽP) - KRE - Ing. Odvárka
4.E / 6 (APB) - KRE - Ing. Odvárka
4.CH / 3 (PER) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr.Štruncová

 

 

Změny rozvrhu na středu 13.12.2023
________________________________

1.A / 1 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
1.A / 4 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová
1.E / 2 (GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Pazdera
1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. B - Ing. Štolcová
2.A / 3 (ANJ) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 4 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (PER) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 6 (GPD) - BIO - Ing. Štancl
3.AE / 2 (PER,PPŘ) - CHZ - Ing. Morovjan
                                 - ZAZ - Ing. Kup
3.E / 5 ( OŽP) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.E / 6 (ZAZ) - OŽP - Ing. Pazdera

4.AE / 3 (PER,PPŘ) - ANJ - Mgr. Štruncová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 12.12.2023
________________________________

1.–4. CH / 3,4 beseda s p. Váňou - Ing. Štolcová
1.CH / 3,4 (BIO, ETE) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH / 5 (CHK) - BIO -  Mgr. Kubíková
2.A / 3 (MOV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                        - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (BIO) - MAT - Ing. Holečková
2.E / 2 (MNA) - Anj - Bc. Bernardová
                        - ANJ - Mgr. Štruncová
2.CH / 1 (CHEX) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 2 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 3,4 (ANJ, CJL) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 6 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 2 (ANJ) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 3 (KYN) - CHK - Ing. Štolcová
4.A / 1 (MAM) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 3,4 (CJL, MAT) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na pondělí 11.12.2023
________________________________

1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
3.AE / 1 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
3.CH / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 8 (CHZ) - EKO - Mgr. Krylová

 

Změny rozvrhu na pátek 8.12.2023
________________________________

1.A / 3 (CJL) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 4 (MAT) - CHE - Mgr. Truksová
1.E / 4 (ZSV) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 2 (ANJ) - CJL - Bc. Bernardová
2.A / 5,6 - IKT - Ing. Štancl

2.E / 1 (BIO) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 2 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 5 (CHZ) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 1 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Pazdera
4.AE / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
                 - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.A / 3 (MAM) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 7.12.2023
____________________________________

1.,4. roč / 3,4 - TEV - ZS Rakovník
2.,3. roč / 4,5 - TEV - ZS Rakovník
Ing. Krajčiová, Mgr. Hamouz
_______________________________________
1.A/ 5 - (ZAM) - CHZ - Ing. Janoušková
1.CH / 6 - (PRA) - CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 3 (CJL,MAT) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 7 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz

2.E / 1 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 2 (EKL) - GPD - Ing. Krajčiová
3.AE / 6 (TEV) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 6 (TEV) - MLV - Ing. Odvárka
4.AE / 5 (EKO) - MAM - Mgr. Krylová
                         - KRE - Ing. Odvárka
4.AE / 8 (CJL) - EKO - Ing. Paseková
4.AE/ 9 (ZSV) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 5 (SCJ) - KYN - p. Panochová
4.CH / 8 (MLV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                          - ANJ - Bc. Bernardová

 

Změny rozvrhu na středu 6.12.2023
____________________________________

1.A / 5,6 - PRA - p. Krycnerová, p. Pidrman
1.E / 2 (GPD) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. B - Ing. Štolcová
2.A / 1 (CHZ) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.E / 1,2 (IKT) - cv. GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 8,9 - cv. MNA - sk. A - Ing. Krajčiová
2.CH / 4 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 6 (CJL) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.E / 6 - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 1 (PER) - CHZ - Ing. Kup
4.CH / 7 (PER) - MLV - Mgr. Hlaváček

 

 

Změny rozvrhu na úterý 5.12.2023
____________________________________

1.A / 2 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 1 (CJL) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.E / 3 (FYZ) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 5 (oběd) - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 3 (MOV) - PER - Ing. Krajčiová
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.A / 3 (OCR) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 4 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.AE / 6 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
3.CH / 1 (MAT) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 5 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 4 (PER) - MAM - Mgr. Krylová
4.E / 1 (PPŘ) - KRE - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na pondělí 4.12.2023
____________________________________

2.E / 3 (EKL) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 4 (MAT) - EKL - Ing. Štancl
3.AE / 4 (PER,CHE) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 7 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
                          - CHE - Mgr. Kubíková
3.CH / 3 (PER) - MAT - Mgr. Truksová
 

 

Změny rozvrhu na pátek 1.12.2023
____________________________________

1.A / 2 (CHE) - PER - Ing. Gregorová
1.E / 1 (CJL) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 1 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 3 (CHE) - ZAM - Ing. Holečková
2.A / 2 (CHE) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.CH / 1 (CHK) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 3 (CJL,MAT) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 4 (CJL,MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 6 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Mgr. Krylová
4.AE / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
                 - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.CH / 3 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 30.11.2023
____________________________________

1.A / 1 (CHE) - ZAM - Ing. Holečková
1.E / 2 (ZSV) - GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 7 (ZAM) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
2.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
3.CH / 4 (MAT) - PER - Ing. Pazdera
4.AE / 3 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.AE / 5 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
                          - KRE - Ing. Odvárka
4.AE / 9 (ZSV) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 2 (MAT) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 7 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.CH / 8 (MLV) - EKO - Ing. Paseková

 

 

Změny rozvrhu na středu 29.11.2023
____________________________________

3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
______________________________________
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 1 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 2 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 3 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 4 - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 5 - MAT - Ing. Holečková
2.A / 1 (CHZ) - PER - Ing. Krajčiová
2.A / 3 (ANJ) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 4 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 6 (ZSV) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 4 (MTH) - EKL - Ing. Štancl
3.E / 2 (PPŘ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.A / 3 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz
3.E / 6 - ZAZ - Ing. Odvárka
4.AE / 1,2 (AJK,MAS) - IKT - Ing. Pazdera
4.E / 3 (PPŘ) - OŽP - Ing. Pazdera
4.CH / 1 (AJK,MAS) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 2 (AJK,MAS) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 3 (CHK) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 4 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 8 (ZSV) - SCJ - Mgr. Češpírová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 28.11.2023
____________________________________

1.CH / 5 (CHK) - ZAM - Ing. Holečková
2.A / 3 (MOV) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Krajčiová
2.E / 2 (MNA) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 4 (MAT, CJL) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 5 (CJL, MAT) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 7 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
2.CH / 2 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.CH / 4 (CJL) - KYN - p. Panochová
2.CH / 5 (KYN) - CJL - Mgr. Vlčková
3.AE / 2 (EKO) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                          - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 3 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE / 4 (MOV,OŽP) - ANJ - Mgr. Krylová
                                  - ANJ - Mgr. Vlčková
3.AE / 6 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
3.CH / 4 (CHK) - MLV - Ing. Odvárka
4.E / 1 (PPŘ) - KRE - Ing. Odvárka
4.AE / 4 (PER,ODP) - EKO - Ing. Paseková
4.E / 6 (KRE) - ODP - Ing. Krajčiová
4.A / 6,7,8 - cv. CHZ a CHZ - Ing. Morovjan ( sraz 13:00 Mladotice)
4.CH / 1 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.CH / 6 (CHZ) - PER - Ing. Odvárka

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 27.11.2023
_____________________________________

4.E - PRA - Ing. Krajčiová
_______________________________________

1.A / 4 (TEV) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
1.E / 4 (TEV) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 - TEV - Mgr. Hamouz
2.A / 1 (PER) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 3 (MAT) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 4 - ANJ  - spojená hodina - Mgr. Štruncová
2.A / 6 - TEV - Mgr. Hamouz
2.E / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
2.E / 6 (TEV) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 3 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 2 (ODP) - ZAZ - Ing. Kup
3.AE / 5 (TEV) - ANJ - Mgr. Krylová
                         - ANJ - Mgr. Vlčková
3.CH / 5 - TEV - Mgr. Hamouz
4.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová

 

Změny rozvrhu na pátek 24.11.2023
_____________________________________

2.CH - PRA - Mgr. Hlaváček, Ing. Odvárka
_______________________________________

1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 1 (CJL) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (ZSV) - CHE - Ing. Laitnerová
3.E / 3 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
3.AE / 4 (PER,ZAZ) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Pazdera
4.AE / 1,2 - IKT - Ing. Pazdera
4.E / 3 (KRE) - ODP - ing. Krajčiová
4.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 23.11.2023
______________________________________________

všechny třídy - TEV bruslení na ZS - dle pokynů učitelů TV

2.A, 2.E, 2.CH, 3.A, 3.CH / 3,4 - TEV
vyučování pokračuje od 5. hod.
1.A, 1.E, 1.CH, 4.AE, 4.CH / 4,5 - TEV
vyučování pokračuje od 6. hod.
_____________________________________________
3.E - PRA - Ing. Pazdera
______________________________________________

1.A / 2 (ANJ) - CHE - Mgr. Truksová
1.A / 3 (TEV) - CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 3 (TEV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 6 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (TEV) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 5 (CJL) - CHE - Mgr. Truksová
2.A / 5 (TEV) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 5 (TEV) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 5 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.A / 1 (CJL,MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.A / 2 (MAT, CJL) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 6 (TEV) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 5 (VET) - KYN - p. Panochová
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
4.CH / 2 (MAT) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 7 (ANJ) - CJL - Mgr. Češpírová

 

Změny rozvrhu na středu 22.11.2023
_____________________________________

1.CH / 8,9        - cv. CHK sk. A - Ing. Štolcová
1.E / 5 (ANJ) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 3, 4       - IKT - Ing. Pazdera
1.CH / 4 (MAT, CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1. CH / 5 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Holečková
2.A / 3 (ANJ) - PER - Ing. Krajčiová
2.A / 5 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 4 (MTH) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 8,9         - cv. MNA sk. B - Ing. Krajčiová
2.CH / 6 (CJL) - BIO - Ing. Štancl
3.CH / 3 (MLV) - CHZ - Ing. Kup
4.AE / 1 (AJK, MAS) - MAT - Mgr. Truksová
4.AE / 2 (MAS, AJK) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.CH / 1 (AJK, MAS) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 2 (MAS, AJK) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 7 (PER) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
Změny rozvrhu na úterý 21.11.2023
_____________________________________

2.E / 4 (MAT, CJL) - ANJ - Bc. Bernardová
                               - ANJ - Mgr. Štruncová
2.E / 5 (CJL, MAT) - ZSV Mgr. Štruncová
3.AE / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
                          - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 6 (CJL) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
3.CH / 8, 9       - cv. CHZ - Ing. Kup
4.AE / 3 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
                          - OŽP - Ing. Pazdera
Změny rozvrhu na pondělí 20.11.2023
_____________________________________

1.A / 1 (ZSV) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 3 (ZSV) - ANJ - Mgr. Krylová
                         - ANJ - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (ANJ) - ZAM - Ing. Holečková
4.AE / 4 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 2 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 6 (MLV) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 16.11.2023
_____________________________________
Třídní schůzky
____________________________________
2.A / 6 (oběd) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 7,8 (ZAM,CHE) - odpadá
2.CH / 4 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.AE / 3 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.AE / 8,9 (CJL,ZSV) - odpadá
4.CH / 3 (PER) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Štruncová
4.CH / 5 (SCJ) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 6 (oběd) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 7,8,9 (ANJ,MLV,EKO) - odpadá
 
Změny rozvrhu na středu 15.11.2023
_____________________________________

2.CH / 5 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 5 (OŽP) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
4.CH / 6 (oběd) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 8 (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

 
Změny rozvrhu na úterý 14.11.2023
_____________________________________

2.A - PRA - Mgr. Hlaváček, Ing. Odvárka
4.A - PRA - Ing. Morovjan
_____________________________________
1.A / 2 (PER) - CHE - Mgr. Truksová
1.A / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
                        - ANJ - Mgr. Vlčková
1.A / 5 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová
1.E / 4 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 1 (ZAM) - CHE - Mgr. Truksová
1.CH / 4 (ETE) - ANJ - Mgr. Krylová
                         - ANJ - Ing. Laitnerová
1.CH / 6,7 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.E / 3 (MTH) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 1 (CHEX) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
3.AE / 1 (ZAM) - EKO - Ing. Paseková
3.AE / 3 (OCR, PPŘ) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 5 (CHZ,ZAZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 6 (ZSV) - OCR - Ing. Gregorová
                         - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 1 (EKO) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 5 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.E / 1,2 (PPŘ,MAT) - APB - Ing. Gregorová
4,E / 3 (EKO) - ODP - Ing. Krajčiová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 13.11.2023
_____________________________________
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.E / 1 (CHE) - EKL - Ing. Štancl
2.E / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
2.CH / 4 (ANJ) - spojená hodina - Mgr. Krylová
4.A / 5 (PER) - MAM - Mgr. Krylová
4.AE / 3 (CHZ, APB) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pátek 10.11.2023
_____________________________________
4.A - PRA - Ing. Pazdera
_____________________________________

1.E / 4 (ZSV) - FYZ - Ing. Laitnerová
2.E / 2 (ZSV) - GPD - Ing. Krajčiová
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Kup
4.E / 3 (KRE) - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.E / 5 (SCJ) - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 9.11.2023
_____________________________________

2.A / 1 (MOV) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
2.CH / 5 (ANJ) - spojená hodina - Mgr. Krylová
3.CH / 1,2 (EKO) - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
4.CH / 6 (oběd) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 7 (ANJ) - oběd
 
 
Změny rozvrhu na středu 8.11.2023
_____________________________________

1.A, 2.A - PRA - p. Pidrman, Ing. Odvárka
Růžový sad Lidice - dle pokynů vyučujících
3.A - PRA - p. Glückselig, Ing. Kup
_____________________________________
1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. B - Ing. Štolcová
2.E / 4 (MTH) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 8,9 - cv. MNA - sk. A - Ing. Krajčiová
2.CH / 2,3 (MAT, CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 4 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 6 (CJL) - CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 2 (PPŘ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.E / 4 (MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
3.E / 3 (BIO) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.E / 5 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 6 (ZAZ) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.CH / 1,2 (PER, CHK) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 (MLV) - CHK - Ing. Štolcová
4.E / 3 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
4.CH / 3 (CHK) - ANJ - Bc. Bernardová
                          - ANJ - Mgr. Štruncová
4.CH / 7 (PER) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na úterý 7.11.2023
_____________________________________

1.CH, 2.E - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Pazdera, Ing. Štancl
Růžový sad Lidice - dle pokynů vyučujících
_____________________________________
1.E / 2 (BIO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 5 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Krajčiová
2.CH / 1 (CHEX) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 4 (CJL) - ANJ - Bc. Bernardová
                        - ANJ - Mgr. Krylová
3.E / 4 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.AE / 5 (CHZ, ZAZ) - EKO - Ing. Paseková
3.AE / 8,9 - IKT - odpadá - přesun na 14.11.2023
3.CH / 4 (CHK) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 5 (CHZ) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
4.AE / 6 (CHZ, KRE) - MAM - Mgr. Krylová
                                  - ODP - Ing. Krajčiová
 
Změny rozvrhu na pondělí 6.11.2023
_____________________________________
1.A / 7 (ANJ) - CJL - Mgr. Češpírová
1.E / 2 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 3 (ANJ) - GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
2.A / 5 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
3.AE / 1 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 1 (MLV) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 8 (CHZ) - ANJ - Bc. Bernardová
                          - ANJ - Mgr. Krylová
 
Změny rozvrhu na pátek 3.11.2023
_____________________________________
1.E / 1 (CJL) - GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 1 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček

2.E / 1 (BIO) - ANJ - Bc. Bernardová
                       - ANJ - Mgr. Štruncová
2.E / 3 (CJL) - BIO -Ing. Štancl
2.CH / 6 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Mgr. Krylová
4.CH / 2 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 3 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 2.11.2023
_____________________________________

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_____________________________________
1.A / 1 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 1 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 7 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl

2.CH / 3 (CHEX) - ZAM - Ing. Pazdera
3.CH / 4 (MAT) - KYN - p. Panochová
4.A / 2 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
4.AE / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
4. AE / 9  (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na středu 1.11.2023
_____________________________________

2.A - PRA - Mgr. Hlaváček, Ing. Odvárka
_____________________________________
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 1 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 2 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková

2.E / 4 (MTH) - EKL - Ing. Štancl

3.E / 2 (PPŘ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.A / 3 (ZAM) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 3 (MLV) - PER - Ing. Pazdera
4.AE + 4.CH / 1,2 - AJK - spojená hodina - Bc. Bernardová
4.AE + 4.CH / 1,2 - MAS - Mgr. Truksová
4.E / 4 (CJL) - APB - Ing. Gregorová
4.E / 5 (ANJ) - APB - Ing. Gregorová
4.E / 6 (EKO) - PPŘ - Mgr. Hamouz 
 
 
Změny rozvrhu na úterý 31.10.2023
_____________________________________

3.E - PRA - Ing. Pazdera
_____________________________________
1.A / 2 (PER) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 4 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová
1.E / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (oběd) - CHE - Ing. Laitnerová
1.E / 6 (PRA) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 7 (PRA) - oběd
1.E / 8,9 (PRA) - není
1.CH / 3 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup

2.E / 8,9 - cv. GPD - Ing. Krajčiová

3.A / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 3 (OCR) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.A / 6 (ZSV) - MOV - Mgr. Hamouz
4.E / 2 (MAT) - KRE - Ing. Odvárka
4.E / 3 (EKO) - ODP - Ing. Krajčiová
4.CH / 3 (CJL, MAT) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 4 (MAT, CJL) - CJL - Mgr. Češpírová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 30.10.2023
_____________________________________
1.A / 6 (CJL) - MAT - Ing. Holečková
3.AE / 7 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                          - BIO - Mgr. Kubíková
3.E / 8 (BIO) - PPŘ - Mgr. Hlaváček
4.E / 9 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
 
 
Změny rozvrhu na středu 25.10.2023
___________________________________
1.A / 5-8 - PRA - není
1.E / 1 (GEO) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 2 (GPD) - TEV - Mgr. Hamouz
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5 (ANJ) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 4 (MAT, CJL) - MAT - celá třída - Ing. Holečková
1.CH / 5 (CJL, MAT) - CJL - celá třída - Bc. Bernardová
2.A / 3 (ANJ) - CJL - Mgr. Češpírová
2.A / 6 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl

2.E / 3 (MAT) - EKL - Ing. Štancl
2.E / 8,9 - cv. MNA - sk.B - Ing. Krajčiová
2.CH / 2 (MAT) - TEV - Mgr. Hamouz
2.CH / 6 (CJL) - CHK - Ing. Štolcová
3.AE / 4 (MAT) - OCR - Ing. Gregorová
                         - ZAZ - Ing. Kup

4.AE / 1,2 - AJK - Mgr. Krylová
4.AE / 5 (ANJ) - CHZ - Ing. Morovjan
                                   - KRE - Ing. Odvárka
4.AE / 6 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - OŽP - Ing. Pazdera
4.CH / 5 (EKO) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 8 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na úterý 24.10.2023
___________________________________
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
___________________________________
1.A / 2 (PER) - ZAM - Ing. Holečková
1.A / 5 (ZSV) - CJL - Mgr. Češpírová
1.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
1.E / 3 (FYZ) - CJL - Mgr. Vlčková
2.A / 4 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 6 (ZSV) - PER - Ing. Krajčiová

2.E / 3 (MTH) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 7 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.E / 8,9 -cv. MTH - Ing. Odvárka
3.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Morovjan
3.AE / 2 (EKO) - MOV - Mgr. Hamouz
                          - OŽP - Ing. Pazdera
3.E / 3 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE / 4 (MOV, OŽP) - ANJ - Mgr. Vlčková
                                   - ANJ - Mgr. Krylová
3.E / 5 (ZAZ) - OŽP - Ing. Pazdera
3.AE / 6 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 1 (MAT) - CHZ - Ing. Kup

4.E / 1 (PPŘ) - OŽP - Ing. Pazdera
4.AE / 2 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - PPŘ - Mgr. Hamouz
4.E / 6 (KRE) - OŽP - Ing. Pazdera
4.CH / 1 (ANJ) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 3 (CJL, MAT) - CHK - celá třída - Ing. Štolcová
4.CH / 4 (MAT, CJL) - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 20.10.2023
___________________________________
1.E / 3 (CHE) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 4 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 5 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.A / 4 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 5,6 - IKT - odpadá

2.E / 1 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 2 (ZSV) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 4 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 2 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
3.A / 3 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 3 (ODP) - BIO - Mgr. Kubíková
3.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 5,6 - cv. OŽP - Ing. Pazdera

4.AE / 6 (oběd) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 3 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 19.10.2023
_____________________________________

3.A - PRA - p. Glückselig, Ing. Kup
_____________________________________
1.A / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
1.A / 3 (TEV) - CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 1 (FYZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (CHE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.A / 5 (TEV) - MOV - Mgr. Hamouz

2.E / 1 (ZSV) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 2 (EKL) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 5 (TEV) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 1 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 3 (CHEX) - ANJ - Bc. Bernardová
                            - ANJ - Mgr. Krylová
3.E / 1 (CJL, MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
3.E / 2 (MAT, CJL) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 3 - ANJ - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.E / 4 (EKO) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

4.AE / 2 (CHZ, OŽP) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.AE / 4 (ANJ) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - APB - Ing. Gregorová
4.E / 6 (APB) - KRE - Ing. Odvárka
4.CH / 1 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 2 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na středu 18.10.2023
_____________________________________

2.CH - BPRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček

3.CH - BPRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
_____________________________________
1.A / 4 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová
1.E / 1 (GEO) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 2 (GPD) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Pazdera
1.CH / 1 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 2 (BIO) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. B - Ing. Štolcová
2.A / 3 - ANJ - spojená - Mgr. Vlčková
2.A / 4 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
2.A / 5 (PER) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 6 (ZSV) - CJL - Mgr. Češpírová

2.E / 1 (IKT) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 2 (IKT) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 3 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 4 (MTH) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 6 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 8,9 - odpadá
3.E / 2 (PPŘ) - ZAZ - Ing. Kup
3.AE / 3 (ZAM, BIO) - MAT - Ing. Paseková
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan

4.AE / 5 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 7,8 - dle rozvrhu
 
 
Změny rozvrhu na úterý 17.10.2023
_____________________________________

4.A - PRA - p. Pidrman
_____________________________________
1.A / 3 (MAT) - BIO - Ing. Březina
1.A / 4 (BIO) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Truksová
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
1.E / 3 (FYZ) - MAT - Ing. Holečková
1.E / 4 (MAT) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (ZAM) - ANJ - Ing. Laitnerová
                          - ANJ - Mgr. Krylová
2.A / 5 (BIO) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.E / 1 (BIO) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 2 (MNA) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 3 (MTH) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (CHEX) - CHK - Ing. Štolcová

3.CH / 5 (CHZ) - EKO - Mgr. Krylová
4.E / 1 (PPŘ) - APB - Ing. Gregorová
4.E / 2 (MAT) - PPŘ - Mgr. Hamouz
4.E / 3 (EKO) - KRE - Ing. Odvárka
4.E / 4 - ODP - Ing. Pardus
 
Změny rozvrhu na pondělí 16.10.2023
_____________________________________
1.A / 3 - BIO - Ing. Březina
1.CH / 3 (ZSV) - CHE - Mgr. Truksová
2.A / 1 (PER) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 3 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 5 (CHZ) - CHE - Mgr. Kubíková

2.E / 5 (BIO) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 6 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 2 - ODP - Ing. Pardus
3.AE / 5 (TEV) - MAT - Ing. Paseková

3.CH / 5 ( TEV) - ANJ - Bc. Bernardová
                          - ANJ - Mgr. Krylová
3.CH / 8 (CHZ) - EKO - Mgr. Krylová
4.E / 5 - OŽP - Ing. Březina
 
 
Změny rozvrhu na pátek 13.10.2023
_____________________________________
1.A / 3 (CJL) - ZAM - Ing. Holečková
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 4 (ANJ) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 3 (CJL) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 4 (GPD) - ZSV - Mgr. Štruncová
3.AE / 1 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 2 (CJL) - OCR - Ing. Gregorová
                        - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.E / 3,4 (ODP, ZAZ) - cv. OŽP - Ing. Pazdera
3.E / 5 (cv. OŽP) - ODP - Ing. Pardus
3.E / 6 (cv. OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka

3.CH / 4 (CJL) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Kup
4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.E / 1,2 - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.E / 3 (KRE) - APB - Ing. Gregorová
4.E / 4 (TEV) - OŽP - Ing. Březina
4.A / 5 (SCJ) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.CH / 1 (CJL) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 12.10.2023
__________________________________
2.E - PRA - Ing. Štancl
4.CH - PRA - Ing. Kup, Ing. Morovjan
___________________________________________

1.A / 3 (TEV) - BIO - Mgr. Kubíková
1.E / 3 (TEV) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 3 (TEV) - CHZ - Ing. Janoušková

2.A / 5 (TEV) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.CH / 3 (CHEX) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 4 (TEV) - KYN - p. Panochová
3.AE / 6 (TEV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                        - OŽP - Ing. Březina
3.CH / 6 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová 

4.E / 1 - ODP - Ing. Pardus
4.AE / 2 (CHZ, OŽP) - MAT - Mgr. Truksová
4.AE / 4 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
                         - OŽP - Ing. Březina
 
Změny rozvrhu na středu 11.10.2023
_____________________________________
1.E / 2 (GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Pazdera
1.CH / 8,9 - cv. CHK - sk. A - Ing. Štolcová
2.A / 5 (PER) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 6 (GPD) - ANJ - Bc. Bernardová
                       - ANJ - Mgr. Štruncová
2.CH / 1 (CHEX) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 2 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 4 (ZSV) - CHZ - Ing. Morovjan
3.AE / 1 (ZSV) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - ODP - Ing. Pardus
3.AE / 2 (PER, PPŘ) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 4 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
                          - PPŘ - Mgr. Hlaváček

3.CH / 4 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
4.E / 3 (PPŘ) - ODP - Ing. Pardus
4.AE / 5 (ANJ) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - KRE - Ing. Odvárka
4.CH / 5 (EKO) - CHK - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 10.10.2023
__________________________________
2.CH - PRA – Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
4.A - PRA – Ing. Pazdera
4.E - PRA - Ing. Krajčiová
___________________________________________

1.A / 2 (PER) - MAT - Ing. Holečková
1.A / 5 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová
1.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková

2.A / 4 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 6 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 5 (BIO) - TEV - Mgr. Hamouz

2.E / 2 (MNA) - EKL - Ing. Štancl
2.E / 3 (MTH) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 7 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
3.AE / 1 (ZAM, ODP) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 3 (OCR, PPŘ) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 5 (CHZ, ZAZ) - CJL - Mgr. Češpírová

3.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5 (CHZ) - KYN -p. Panochová

4.CH / 3 (CJL, MAT) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 4 (MAT, CJL) - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na pondělí 9.10.2023
_____________________________________
1.A / 2 (CHE) - PER - Ing. Gregorová
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
1.E / 2 (CJL) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 6 (GEO) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 1 (ETE) - ZAM - Ing. Holečková
1.CH / 5 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 2 (ANJ) - CHE - Mgr. Kubíková 
4.AE / 6 (MAT) - EKO - Ing. Paseková

4.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 3 (ANJ) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 5 (CHEX) - ANJ - Bc. Bernardová
                            - ANJ - Mgr. Štruncová
 
Změny rozvrhu na pátek 6.10.2023
_____________________________________
1.E / 4 (ZSV) - CHE - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (CHE) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.CH / 1 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 5,6 - cv. OŽP - Ing. Pazdera
4.A / 1,2 - cv. EKo - Ing. Paseková
4.E / 1,2 - cv. KRE - Ing. Odvárka
4.AE / 4 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová

4.CH / 3 (CHK) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 4 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 5.10.2023
_____________________________________
2.A - PRA - Mgr. Hlaváček, Ing. Odvárka
_____________________________________
1.E / 2 (ZSV) - GPD - Ing. Krajčiová
4.CH / 3 (PER) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Štruncová
 
 
Změny rozvrhu na středu 4.10.2023
_____________________________________
2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
_____________________________________
1.A / 4 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
1.E / 1 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 1 (ZSV) - ZAM - Ing. Holečková
1.CH / 6 (ZAM) - CHK - Ing. Štolcová
2.E / 1 (IKT) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 2 (IKT) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 4 (MTH) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 5 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
3.E / 2 (PPŘ) - OŽP - Ing. Pazdera
3.AE / 3 (ZAM, BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 3 (MLV) - PER - Ing. Pazdera
 
 
Změny rozvrhu na úterý 3.10.2023
_____________________________________
3.CH - PRA - Ing. Špička, Ing. Urbanová
_________________________________________________
3.AE, 4.AE, 4.CH - od 10:00 beseda Aula MOA
Mgr. Truksová, Mgr. Češpírová, Mgr. Hlaváček, Ing. Štolcová
vyučování pokračuje od 5. hodiny 
__________________________________________________
1.CH / 2 (CJL) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 3 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 5 (CHK) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 5 (BIO) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
2.E / 1 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 3 (MTH) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 8,9 cv. GPD - Ing. Krajčiová
2.CH / 2 (CHK) - ANJ - Bc. Bernardová
                         -  ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 5 (KYN) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 5 (ZAZ) - OŽP - Ing. Pazdera

4.AE / 5 (TEV) - MAM - Mgr. Krylová
                         - PPŘ - Mgr. Hamouz
4.E / 6 (KRE) - ODP - Ing. Krajčiová
4.CH / 2 (KYN) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 5 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová
 
Změny rozvrhu na pondělí 2.10.2023
_____________________________________
1.A / 2 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
1.A / 3 (BIO) - CHE - Mgr. Truksová
1.E / 5 (MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
1.CH / 2 (MAT) - CHE - Mgr. Truksová
1.CH / 5 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
2.A / 3 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
2.E / 4 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.CH /1 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 7 (MAT) - MOV - Mgr. Hamouz
                          - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.AE / 8 (MOV,  BIO) - ANJ - Mgr. Krylová
                                    - ANJ - Mgr. Vlčková
3.AE / 9 (EKO) - ANJ - Mgr. Krylová
                         - ANJ - Mgr. Vlčková

3.CH / 1 (ZSV) - PER - Ing. Pazdera
3.CH / 2 (EKO) - ZSV - Mgr. Hamouz
 
 
Změny rozvrhu na středu 27.9.2023
3.A PRA – p. Glückselig, Ing. Kup
3.E PRA – Ing. Pazdera
___________________________________________

1.A/ 2 (ZAM) – ZSV Mgr. Hlaváček
1.A/ 3 (MAT) – BIO Mgr. Kubíková
1.A/ 5,6 (oběd, PRA) - PRA Bc. Krycnerová, p. Pidrman

1.E/ 3,4 – cv. GPD Ing. Krajčiová
1.CH/ 1 (ZSV) – ETE Ing. Morovjan
1.CH/ 4 (MAT, CJL) – CHE Mgr. Truksová
1.CH/ 5 (CJL, MAT) – ZSV Mgr. Hlaváček
1.CH/ 6 (ZAM) – ETE Ing. Morovjan

2.A/ 1 (CHZ) – BIO Ing. Štancl
2.A/ 4 (BIO) – ZSV Mgr. Hlaváček

2.E/ 1 (IKT) – GPD Ing. Krajčiová
2.E/ 2 (IKT) – MAT Ing. Paseková
2.E/ 3,4 (MAT, MTH) – IKT Ing. Štancl

2.CH/ 1 (CHEX) – MAT Ing. Paseková
2.CH/ 2 (MAT) – CHEX Ing. Morovjan
2.CH/ 4 (ZSV) – CJL Mgr. Vlčková
2.CH/ 6 (CJL) – ZSV Mgr. Hamouz

3.CH/ 1 (PER) – ZSV Mgr. Hamouz
3.CH/ 2 (CHK) – MLV Ing. Odvárka
3.CH/ 5 (CJL, MAT) – MAT Mgr. Truksová
3.CH/ 6 (CJL, MAT) – CJL Mgr. Češpírová

4.AE/ 3 (PER, PPŘ) – CJL Mgr. Češpírová
4.AE/ 4 (CJL) – ANJ Mgr. Štruncová
4.AE/ 5 (ANJ) – PER Ing. Gregorová
PPŘ Mgr. Hamouz
4.AE/6 (EKO) – MAT Mgr. Truksová
4.CH/ 3 (CHK) – EKO Ing. Paseková
4.CH/ 4 (CHZ) – CJL Mgr. Češpírová
4.CH/ 5 (EKO) – CHEX Ing. Morovjan

4.AE, 4.CH/ 1,2 AJK – Ing. Laitnerová

Změny rozvrhu na úterý 26.9.2023
_____________________________________
4.A - PRA - p. Pidrman

2.E - PRA - Ing. Štancl
______________________________________
1.A / 2 (PER) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
1.A / 3 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 1,2 (CJL, BIO) - IKT - Ing. Pazdera
1.E / 3 (FYZ) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 4 (MAT) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (ZAM) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 2 (CJL) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 6,7 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.A / 1 (CHE) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 3 (ANJ) - CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 3 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE / 4 (MOV, OŽP) - MAT - Ing. Paseková

3.CH / 2 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 5 (CHZ) - PER - Ing. Pazdera
4.E / 1 (PPŘ) - APB - Ing. Gregorová
4.E / 2 (MAT) - PPŘ - Mgr. Hamouz
4.E / 3 (EKO) - OŽP - Ing. Pazdera 
4.CH / 1 (ANJ) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na pondělí 25.9.2023
_____________________________________
1.A /1 (ZSV) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 7 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 6 (GEO) - MAT - Ing. Holečková
1.CH / 2 (MAT) - CHZ - Ing. Janoušková
1.CH / 5 (CHE) - MAT - Ing. Holečková
2.E / 2 (ANJ) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 4 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.CH /1 (MAT) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 4 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
3.AE / 1 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
3.AE / 7 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
                          - PPŘ - Mgr. Hlaváček
3.AE / 9 (EKO) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                         - CHE - Mgr. Kubíková

3.CH / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 7 (ANJ) - MLV - Ing. Odvárka
4.AE / 6 (MAT) - oběd
4.AE / 7 (oběd) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 22.9.2023
_____________________________________
1.ročník - Adaptační kurz Šlovice

3.AE, 4.CH - Odborná exkurze, sraz 8:00
                 autobusové nádraží, stanoviště 25
Ing. Odvárka, Ing. Paseková
______________________________________
2.A / 2 (CHE) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 3 (VET) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 4 (ANJ) - VET - Ing. Janoušková
2.E / 2 (ZSV) - MNA - Ing. Krajčiová
2.CH /1 (CHK) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 3 (CJL, MAT) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 4 (MAT, CJL) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 6 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan

3.CH / 1 (CHZ) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 2 (VET) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 3 (ZSV) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 4 (CJL) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.AE / 1 (cv. EKO, cv. KRE) - MAT - Mgr. Truksová
4.AE / 2 (cv. EKO, cv. KRE) - CHZ - Ing. Morovjan
                                              - PPŘ - Mgr. Hamouz
4.E / 3 (KRE) - ODP - Ing. Krajčiová
4.AE / 4 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 21.9.2023
_____________________________________
1.ročník - Adaptační kurz Šlovice

Atletické závody - vybraní žáci - Ing. Krajčiová
______________________________________
2.A / 1 (MOV) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 5 (TEV) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 7,8 (ZAM, CHE) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.E / 3 (CHE) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 5 (TEV) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH /3 (CHEX) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 4 (TEV) - ZAM - Ing. Pazdera
3.AE / 5 (OCR, CHE) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 6 (TEV) - MAT - Ing. Paseková

3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
4.E / 1 (ODP)  - KRE - Ing. Odvárka
4.AE / 2 (CHZ, OŽP) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.E / 6 (APB) - OŽP - Ing. Pazdera
4.AE / 9 (ZSV) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 1  (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 4 (KYN) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 5 (SCJ) - KYN - p. Panochová
4.CH / 8 (MLV) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Štruncová
 
Změny rozvrhu na středu 20.9.2023
_____________________________________
1.ročník - Adaptační kurz Šlovice
Mgr. Hlaváček, Mgr. Kubíková, Ing. Morovjan, Mgr. Hamouz
dle pokynů Mgr. Hamouze a TU
______________________________________
2.A / 1 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 3 -  ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
2.A / 4 (BIO) - PER - Ing. Krajčiová
2.A / 6 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 5 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 8,9 - cv. MNA - Sk. B - Ing. Krajčiová
2.CH /3 (CHZ) - BIO - Ing. Štancl
2.CH /4 (ZSV) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH /6 (CJL) - CHK - Ing. Štolcová
3.AE / 3 (ZAM, BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
3.E / 5 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 6 -  ZAZ - Ing. Odvárka

3.CH / 1 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 2 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
4.AE / 1,2 - AJK - Ing. Laitnerová
4.E / 3 (PPŘ) - APB - Ing Gregorová
4.CH / 8 (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
 
Změny rozvrhu na úterý 19.9.2023
_____________________________________
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček

4.A - PRA- Ing. Morovjan
4.E - PRA - Ing. Krajčiová
______________________________________
1.A / 5 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová
1.A / 6  ANJ - spojená hodina, Mgr. Štruncová
1.E / 1 (CJL) - FYZ - Ing Laitnerová
1.CH /2 (CJL) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH /4 (ETE) - ANJ - Mgr. Krylová
                          ANJ - Ing. Laitnerová  
2.A / 4 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 5 (BIO) - MAT - Ing. Holečková
2.A / 6 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl

2.E / 2 (MNA) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 3 (MTH) - ANJ - Bc. Bernardová
                          ANJ - Mgr. Štruncová
3.AE / 1 (ZAM, ODP) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 3 (PPŘ) - ZAZ - Ing. Kup
3.AE / 5 (CHZ, ZAZ) - MOV - Mgr. Hamouz
                                  - OŽP - Ing. Pazdera
4.CH / 5 (TEV) - KYN - p. Panochová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 18.9.2023
_____________________________________
1.CH / 3 (ZSV) - CHE - Mgr. Truksová
1.CH / 5 (CHE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 2 (ANJ) - GPD - Ing. Krajčiová
3.E / 2 (ODP) - ZAZ - Ing. Kup
3.E / 4 (CHE) - OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 9 (MLV) - CHZ - Ing. Kup
4.AE / 6 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 3 (ANJ) - EKO - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na pátek 15.9.2023
_____________________________________
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Mgr. Krylová
4.AE / 3 (MAM, KRE) - TEV - Mgr. Hamouz
4.CH / 3 (CHK) - TEV - Mgr. Hamouz
4.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 14.9.2023
_____________________________________
2.E - PRA - Ing. Štancl
3.CH - PRA - Ing. Špička, Ing. Kup
zahájení PRA 9:00 - Chyňava - U Merlina
______________________________________
Maturitní zkoušky ve cvičebně CHZ
Výuka MAT - 2.A ve třídě 3.CH (č. 212)
___________________________________
1.A / 2 (ANJ) - BIO - Mgr. Kubíková
3.AE / 1 (CJL, MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
                                 - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE / 2 (CJL, MAT) - EKO - Ing. Paseková
3.AE / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová                                 
4.AE / 1 (PER, ODP) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 5 (EKO) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 1 (CHEX) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 3 (PER) - KYN - p. Panochová
 
Změny rozvrhu na středu 13.9.2023
_____________________________________
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan

 

 

Změny rozvrhu na úterý 12.9.2023
_____________________________________
4.CH - PRA - Ing. Kup, Ing. Morovjan
- začátek PRA v 9:15 před ZOOparkem Chomutov
______________________________________
1.CH / 4 (ETE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 4 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 5 (BIO) - PER - Ing. Krajčiová
2.A / 6 (ZSV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Krajčiová
2.E / 1 - ANJ - Bc. Bernardová
               ANJ - Mgr. Štruncová
2.E / 7 (ANJ) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 1 (CHEX) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 2 (CHK) - KYN - p. Panochová
3.A / 5 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 1 (MAT) - PER - Ing. Pazdera
3.CH / 5 (CHZ) - EKO - Mgr. Krylová
4.AB / 2 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.A / 6 (CHZ) - MAM - Mgr. Krylová
 
Změny rozvrhu na pondělí 11.9.2023
_____________________________________
1.A / 2 (CHE) - PER - Ing. Gregorová
1.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
1.E / 6 (GEO) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 6 (BIO) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 9 (MLV) - CHZ - Ing. Kup
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 4 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 8.9.2023
______________________________________
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
______________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 4 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
2.CH / 5 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.A / 3 (CHZ) - OCR - Ing. Gregorová
3.CH / 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
4.A / 1,2 - IKT - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 7.9.2023
______________________________________
3.E - PRA - Ing. Pazdera
______________________________________
2.A / 7 (ZAM) - CHZ -  Ing. Kup
2.CH / 1 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
3.A / 1 (CJL) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.A / 2 (MAT) - MOV - Mgr. Hamouz
3.A / 3 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
3.A / 4 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
4.E / 2 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
4.CH / 3 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 5 (SCJ) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 9 (EKO) - SCJ - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na středu 6.9.2023
______________________________________
4.A - PRA - Ing. Pazdera
4.E - PRA - Ing. Krajčiová
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
______________________________________
1.E / 2 (GPD) - ANJ - Mgr. Vlčková
1.E / 3 (IKT) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (IKT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 1 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
2.A / 3 (ANJ) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 4 (BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 6 (GPD) - EKL - Ing. Štancl
2.E / 8,9 - cv. MNA - skup. A - Ing. Krajčiová
2.CH / 1 (CHEX) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 3 (CHZ) - CHK - Ing. Štolcová
3.AE / 4 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 5 (cv. PER, OŽP) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 6 (cv. PER, OŽP) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 1 (PER) - MLV - Ing. Odvárka
3.CH / 4 (CHEX) - CHK - Ing. Štolcová
 
 
 
Změny rozvrhu na úterý 5.9.2023
______________________________________
1.A / 1,2 - TRH - Mgr. Hlaváček, p. Pidrman
1.E / 1,2  - TRH - Mgr. Kubíková
1.E / 6,7,8,9 - (PRA) -  odpadá
1.CH / 1,2 TRH - Ing. Morovjan
1. CH / 6,7 (IKT) - odpadá
2.A / 1 (CHE) - CJL - Mgr. Češpírová
2.A / 2 (CJL) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 1 (CHEX) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan
2.E / 2 (MNA) - MTH - Ing Odvárka
2.E / 3 (MTH) - MNA - Ing. Krajčiová
3.AE / 1 (ZAM, ODP) - EKO - Ing Paseková
3.AE / 2 (EKO) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.AE / 2 (EKO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.A / 3 (OCR) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 5 (CHZ) - OCR - Ing. Gregorová
4.A / 1,2,3 (MAM, MAT, EKO) - cv. PER, PER - Ing. Gregorová
4.A / 6 (CHZ) - odpadá
4.E / 2 (MAT) - KRE - Ing. Odvárka
4.E / 3 (EKO) - OŽP - Ing. Pazdera
 
 
Změny rozvrhu na úterý 27.6.2023
_______________________________________
Třídní akce - dle pokynů třídních učitelů
____________________________________
 
Změny rozvrhu na pondělí 26.6.2023
_______________________________________
2.CH - Třídní akce - dle pokynů Mgr. Hamouze
______________________________________
1.A / 2 (ANJ) - TEV - Ing. Krajčiová
1.A / 4 (TEV) - CJL/MAT - Mgr. Češpírová
                                         - Mgr. Truksová
1.A / 6 (CJL/MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 1 - ANJ - spojeno - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (TEV) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 3 (TEV) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 6 - ANJ - spojeno - Mgr. Krylová
2.A / 5 - ANJ - spojeno - Mgr. Vlčková
2.A / 6 (TEV) - CHE - Ing. Laitnerová

2.E / 6 (TEV) - EKL - Ing. Pazdera
3.AE / 1 (OCR, PPŘ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                                  - ZAZ - Ing. Pazdera
3.A / 4 (ZAM) - OCR - Ing. Gregorová
3.AE / 5 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová

3.CH / 3,4 (CJL, CHE) - Výstava trofejí 
                                     Mgr. Hlaváček
3.CH / 5 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 6 (oběd) - CJL - Mgr. Češpírová
ODPOLEDNÍ VÝUKA ODPADÁ
 
Změny rozvrhu na pátek 23.6.2023
_______________________________________
3.AE - Třídní akce Anglie  - Mgr. Štruncová
2.A - Odborná exkurze - Ing. Laitnerová, Ing. Morovjan
______________________________________
1.A / 1 (CJL) - PER - Ing. Krajčiová
1.A / 2 (ZAM) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 2 (GEO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.CH / 1 (ETE) - ZSV - Mgr. Hlaváček

2.E / 5 (ZSV) - odpadá
2.CH / 1 (CHE) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 2 (CHEX) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 5 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 6 (ZAM) - odpadá

3.CH / 3 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
 
 
Změny rozvrhu na středu 21.6.2023
_______________________________________
3.AE - Třídní akce Anglie  - Mgr. Štruncová
2.CH - odborná exkurze - Ing. Laitnerová
______________________________________
1.A / 2 (PER) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 4 (CHE) - MAT - Mgr. Truksová
1.CH / 3 (ZAM) - ANJ - Bc. Bernardová
                          - ANJ - Mgr. Krylová

2.A / 1 (MAT) - TEV - Mgr. Hamouz
2.A / 5 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 1 (IKT) - TEV - Ing. Krajčiová
2.E / 2 (IKT) - TEV - Ing. Krajčiová
2.E / 3 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková

3.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
 
Změny rozvrhu na úterý 20.6.2023
_______________________________________
3.AE - Třídní akce Anglie  - Mgr. Štruncová
______________________________________
1.A / 2 (BIO) - PER - Ing. Krajčiová
1.A / 3 (CJL) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 4 (ZSV) - CJL - Mgr. Češpírová
1.A / 5 (ANJ) - spojená hod. - Bc. Bernardová
1.A / 6 (MAT) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 3 (GEO) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 7 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 2 (GPD) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 3,4 (BIO, MNA) - cv. MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 6 (EKL) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 2,3 (CHEX, CHE) - KYN - p. Panochová

3.CH / 2,4 (CHK, CJL/MAT) - KYN - p. Panochová
3.CH / 6 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová

2.CH + 3.CH / 2. - 4. hod. - dle pokynů p. Panochové
                        vyučování pokračuje od 5. hodiny
 
Změny rozvrhu na pondělí 19.6.2023
_______________________________________
2.E - Odborná exkurze - Ing. Laitnerová
3.AE - Třídní akce Anglie  - Mgr. Štruncová
zbývající žáci - 3.A - výuka s 3.CH
                       - 3.E - výuka s 2.E
______________________________________
1.A / 2 (ANJ) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 1 - ANJ - spojená - Bc. Bernardová
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
2.CH / 1 (ZAM) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 3 (BIO) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová

3.CH / 8 (ANJ) - EKO - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na pátek 16.6.2023
_______________________________________
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 3 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 (MAT) - ETE - Ing. Morovjan
2.E / 1,2 (CJL,GPD) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 4 (ANJ) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 5 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup
3.A / 4 (PER) - ZAM - Mgr. Hlaváček

3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 15.6.2023
_______________________________________
2.E / PRA - Mgr. Kubíková
_______________________________________
1.A / 4 (CHE) - TEV - Mgr. Hamouz
                       - TEV - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
3.E / 1 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera

3.CH / 3 (CHEX) - ANJ - Bc. Bernardová
                           - ANJ - Mgr. Štruncová
 
 
Změny rozvrhu na středu 14.6.2023
________________________________________________________
1.E / 1 (CJL) - ANJ - Bc. Bernardová
                      - ANJ - Mgr. Štruncová
2.A / 1 (MAT) - CHZ - Ing. Kup
2.E / 6 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 4 (MAT) - ZAM - Ing. Pazdera

3.CH / 2 (EKO) - ANJ - Bc. Bernardová
                          - ANJ - Mgr. Štruncová
 
Změny rozvrhu na úterý 13.6.2023
________________________________________________________
1. E / 1 (GPD) - GEO - Mgr.Štruncová
1. E / 3 (GEO) - ANJ - Bc.Bernardová
                           ANJ - Mgr.Štruncová

2. A / 2 (CHZ) - ZAM - Mgr.Hlaváček
2. A / 7 (ZAM) - MOV - Mgr.Hamouz

2.CH / 2 (CHEX) - ZAM - Ing Pazdera

3.AE / 7 (EKO) - CJL - Mgr.Češpírová
3. E / 5  (ZAZ)  - OŽP - Ing.Pazdera
 
Změny rozvrhu na pondělí 12.6.2023
________________________________________________________
2.A / 8,9  - cv.PER - Ing. Gregorová

3.AE / 8 (ANJ) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - ODP - Ing. Krajčiová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 10.6.2023
________________________________________________________
1. A / 5,6  - cv.CHZ - Ing.Janoušková

1. E / 2 (GEO) - BIO - Ing.Štancl
1. E / 5 (ZSV) - GEO - Mgr.Štruncová

2. E / 5 (ZSV)   - BIO - Mgr.Kubíková
2. E / 6 (oběd) - ZSV - Mgr.Štruncová

2.CH / 2 (CHEX) - ZAM - Ing Pazdera

3.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr.Hamouz
3.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing.Morovjan
3.CH / 4 (ZSV) - ANJ - Mgr.Štruncová
                         - ANJ - Bc.Bernardová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 8.6.2023
________________________________________________________
1.E, 2.E - Odborná exkurze - Mgr. Kubíková, Ing. Paseková
______________________________________________
2.A, 2.CH, 3.AE, 3.CH - BESIP
program dle harmonogramu
dohled ve třídách - třídní učitelé
_______________________________________________

1.A / 5 (MAT) - ANJ - Bc. Bernardová
                        - ANJ - Mgr. Štruncová
1.CH / 3 (CHZ) - ANJ - Bc. Bernardová
                       - ANJ - Mgr. Krylová
 
 
Změny rozvrhu na středu 7.6.2023
_____________________________________
1.CH /2 (CHE) - ETE - Ing.Morovjan
1.CH /4 (ETE) - CHE - Mgr.Kubíková
1.CH /5 (CJL) - oběd
1.CH /6,7,8 - cv.CHK celá třída - Ing.Štolcová

2. E / 7,8 (cv.GPD) - CJL - Mgr.Vlčková

2.CH / 1 (ZSV) - CHZ - Ing.Kup
2.CH / 3 (ANJ) - ZAM - Ing.Pazdera
2.CH / 5 (CHK) - BIO - Ing.Gregorová

3.AE / 3 (ZSV) - CHZ - Ing.Morovjan
         - sraz 10:00 hod Zvíkovec
                         - PPŘ - Mgr.Hamouz
3.AE / 4 (ANJ) - cv.CHZ - Ing.Morovjan
                         - BIO  - Ing.Pazdera

3.CH / 5 (ANJ) - ZSV - Mgr.Hamouz
 
 
Změny rozvrhu na úterý 6.6.2023
_____________________________________

2.A / 3 (PER) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 8 (MOV) - BIO - Mgr. Kubíková
2.CH / 4 (KYN) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 5 (BIO) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 6 (CHK) - CJL - Mgr. Češpírová
3.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 3 (KYN) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 6 (ZSV) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Štruncová
 
Změny rozvrhu na pondělí 5.6.2023
_____________________________________

1.E / 2 (CHE) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Bc. Bernardová
1.CH / 2 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
2. ročník / 6 - TEV - Mgr. Hamouz
                     spojená hodina
3.A / 4 (ZAM) - OCR - Ing. Gregorová
3.E / 7 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 2 (MLV) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 4 (CHEX) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 7 (PER) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 8 (EKO) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí 22.5.2023
______________________________
1. - 3. ročníky - Provozní praxe
4. ročníky - MZ

 

 

Změny rozvrhu na pátek 19.5.2023
_____________________________________

1.A, 2.CH - Jarní práce ve chmelnici
Mgr. Hlaváček, Ing. Krajčiová
____________________________________
1.E / 5 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.CH / 1 (ETE) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 4 (MAT) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 3 (ZSV) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 4 (VET) - CJL - Mgr. Češpírová
2.E / 2 (GPD) - MAT - Ing. Paseková
3.AE / 1 (MOV, ODP) - CJL - Mgr. Češpírová
3.E / 4 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.AE / 5 (ZSV) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 2 (CHZ) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
3.CH / 4 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 18.5.2023
_____________________________________

2.CH, 2.E, 1.A - Jarní práce ve chmelnici
Mgr. Hlaváček, Ing. Krajčiová, Mgr. Krylová
sraz 7:45 u bazénu
____________________________________
1.E / 3 (TEV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.CH / 4 (TEV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 5 (oběd) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 5 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 1 (PPŘ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 2 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
3.A / 4 (ZAM) - CHZ - Ing. Morovjan
3.AE / 5 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 6 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 6 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na středa 17.5.2023
_____________________________________

2.A, 2.E, 2.CH - Jarní práce ve chmelnici
Ing. Odvárka, Mgr. Krylová, Ing. Morovjan
sraz 7:45 u bazénu
____________________________________
1.A/ 1 (BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
1.CH / 1 (ZSV) - CHK - Ing. Štolcová
1.CH / 4 (ETE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
3.A / 1 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.AE / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan, 11:50 Kněževes
3.CH / 1 (CHK) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 16.5.2023
_____________________________________

2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 2 (GPD) - EKL - Ing. Pazdera
2.E / 4 (MNA) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 5,6 (CHE, EKL) - IKT - Ing. Pazdera
3.A / 5 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.CH / 6 (ZSV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                         - ANJ - Bc. Bernardová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 15.5.2023
_____________________________________

2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.E / 5,6 (MTH, TEV) - IKT - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na pátek 12.5.2023
_____________________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
_____________________________________________

3.AE, 2.E - Projektový den - Ing. Pazdera, Mgr. Štruncová
______________________________________________

1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GEO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 3 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová

 
Změny rozvrhu na čtvrtek 11.5.2023
___________________________________________

2.E - PRA - Mgr. Kubíková
____________________________________________
1.A / 4 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová

1.E / 1 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 6 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
2.A / 1 (MAT) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 2 (CJL) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
3. AE / 3 (CJL) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                          - BIO - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na středu 10.5.2023
___________________________________________

3.AE - Odborná exkurze - Ing. Gregorová, Ing. Pazdera
____________________________________________
1.E / 1 (CJL) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 6 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 7,8 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
2.E / 1 (IKT) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 2 (IKT) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 4 (ANJ) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 2 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 3 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 6 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 4 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
3.CH / 5 (ANJ) - MLV - Ing. Štancl
 
Změny rozvrhu na úterý 9.5.2023
____________________________________

2.A / 1 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (MAT) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 4 (KYN) - CHEX - Ing. Morovjan
3.AE / 1 (PER, BIO) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 2 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
                          - BIO - Ing. Pazdera
3.E / 5 (ZAZ Odv.) - ZAZ - Ing. Pazdera
3.CH / 3 (KYN) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 6 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na pátek 5.5.2023
____________________________________

2.A, 3.AE, 3.CH - Jarní práce ve chmelnici
p. Pidrman, Mgr. Štruncová, Mgr. Truksová
__________________________________

1.E / 2 (GEO) - ANJ - celá třída - Bc. Bernardová
1.E / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 5 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (CHE) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 3 (CJL, MAT) - ANJ - Mgr. Krylová
                                  - ANJ - Bc. Bernardová
2.CH / 4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.CH / 6 (ZAM) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 4.5.2023
____________________________________

3.AE, 3.CH - Jarní práce ve chmelnici
                  - Ing. Morovjan, p. Pidrman
__________________________________

1.A / 1 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 4 (CHE) - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 5 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 4 (ANJ) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 5 (FYZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 3 (PER) - ANJ - celá třída - Mgr. Vlčková
2.A / 6 (ANJ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 1,2 (EKL, MAT) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 3 (CHE) - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 2 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 4 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
                       
 
Změny rozvrhu na úterý 2.5.2023
____________________________________

výuka  1.A - ve 4.A
            2.CH - ve 4.CH
___________________________________
1.E / 1 (GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 2 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 8 (MOV) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.E / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 3 (BIO) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 4 (MNA) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 5 (ZAZ) - ZAZ - Ing. Pazdera

 

Změny rozvrhu na pátek 28.4.2023
____________________________________

Zakončení teoretické výuky 4. ročníků
___________________________________
1.A / 2 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1. E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková 

1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová

2. E / 2 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
2. E / 5 (ZSV) - EKL - Ing. Pazdera

2.CH / 1 (CHE) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 2 (CHEX) - ANJ - Mgr. Krylová
                            - ANJ - Bc. Bernardová
2.CH / 5 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup


3.A / 1 (MOV) - OCR - Ing. Gregorová
3.AE/ 5 (ZSV) - EKO - Mgr. Krylová

3.CH / 2 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.A / 5 - TRH - Mgr. Češpírová
4.CH / 5 - TRH - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 27.4.2023
____________________________________

4.A - PRA - Ing.Morovjan

4.CH - MZ - Ing. Kup, Ing.Pazdera, Ing.Štancl
___________________________________
1. A / 3 (TEV) - MAT - Mgr.Truksová

1. E / 2 (BIO) - CHE - Mgr.Kubíková
1. E / 3 (TEV) - MAT - Ing.Paseková

1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing.Janoušková
1.CH / 4 (TEV) -  CJL - Mgr.Vlčková

2. A / 5 (TEV) - CHZ - Ing.Kup

2. E / 1 (EKL) - BIO - Mgr.Kubíková
2. E / 4 (CJL) - MTH - Ing.Odvárka
2. E / 5 (TEV) - CJL - Mgr.Vlčková
2. E / 6 (BIO) - ZSV - Mgr.Štruncová

2.CH / 2 (CHEX) - CHE - Ing.Laitnerová
2.CH / 4 (CHZ)   - KYN - p.Panochová
2.CH / 5 (TEV)   - BIO  - Ing.Gregorová
2.CH / 6 (CHE)  -  CHZ -  Ing.Kup

3. E / 1 (PPŘ) - ODP - Ing.Krajčiová
3.AE/ 4 (ZAM,BIO) - CJL - Mgr.Češpírová

3.CH / 3 (CHEX) - PER - Ing.Odvárka
 
Změny rozvrhu na středu 26.4.2023
____________________________________

4.A - MZ - Mgr. Hamouz, Ing. Pazdera, Ing. Štancl

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
___________________________________
1.A / 2 (PER) - ANJ - Mgr. Štruncová
                       - ANJ - Bc. Bernardová
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 4 (ETE) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 7,8 - cv. CHZ - celá třída - Ing. Štolcová
3.AE / 1 (CHZ, CHE) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý 25.4.2023
____________________________________

2.A, 2.CH, 3.AE, 3.CH, 4.A, - PRA
4.CH - OE
Výstaviště Brno - dle pokynů Ing. Odvárky
___________________________________
1.A / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
1.E / 2 (ANJ) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.E / 3 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (FYZ) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 1 (ANJ) - BIO - Ing. Štancl
1.CH / 2 - CJL - celá třída - Mgr. Vlčková
1.CH / 3 - CJL - celá třída - Mgr. Vlčková
2.E / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 6 (EKL) - CJL - Mgr. Vlčková
 
Změny rozvrhu na pondělí 24.4.2023
____________________________________

2.A / 3 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.CH  / 5 (CHZ) - BIO - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 21.4.2023
___________________________________
3.A - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________

1.A / 1 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 1 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 3 (CJL) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 1 (ZAM) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 5,6 (IKT) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.E / 1 (CJL) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 5 (ZSV) - GPD - Ing. Krajčiová
2.CH / 3,4 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.CH / 6 (ZAM) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 3 (EKO) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 4 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 5 (ZSV) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.CH /3 (ANJ) - CHK - ING. Štolcová
4.A /4 (ANJ) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 5 (SCJ) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 2 (CJL) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 20.4.2023
___________________________________
4.A - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________

1.A / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček

2.E / 1 (EKL) - MNA - Ing. Krajčiová
3.E / 4 (BIO) - ODP - Ing. Krajčiová
 
Změny rozvrhu na středu 19.4.2023
___________________________________

1.CH / 2 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková

2.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.E / 1 (IKT) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 2 (IKT) - ZSV - Mgr. Štruncová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 1 (CHE) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 5 (ZAZ) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 6 (OŽP) ODP - Ing. Krajčiová

3.CH / 4 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý 18.4.2023
___________________________________

1.A / 4 (ZSV) - PER - Ing. Krajčiová

2.A / 2 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 3 (PER) - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.A / 7 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 4 (MNA) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 1 - CJL - Mgr. Češpírová
               - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
                            - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 5 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 4 (PER) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 9 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová

4.CH / 1 (MLV) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 17.4.2023
_____________________________________
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
____________________________________

1.CH / 2 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková

2.A / 3 (CHZ) - ANJ - Bc. Bernardová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.E / 5 (MTH) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 7,8 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.A / 4 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 1 (PPŘ) - ZAZ - Ing. Pazdera

4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (ZSV) - EKO - Mgr. Krylová
 
 
měny rozvrhu na pátek 14.4.2023
_____________________________________
4.A - PRA - p. Pidrman
____________________________________

1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 1 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 5 (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

2.A, 2.E / 1 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková
2.A, 2.E / 2 (BIO, GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
2.A, 2.E / 3 (ZSV, MTH) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 4 (VET) - ANJ - Bc. Bernardová
2.E / 5 (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.AE / 2 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 5 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 2 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

4.CH / 4 (CHK) - TEV - Ing. Krajčiová
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 13.4.2023
_____________________________________
1.E, 2.E - PRA - Růžový sad Lidice - Mgr. Kubíková,
                            p. Pidrman
_____________________________________
1.A, 1.CH - Ukliďme Česko - Ing. Krajčiová,
                  Ing. Paseková - dle pokynů TU
_____________________________________

3.CH - Odborná exkurze KYN - p. Panochová
         - sraz 9:30 Praha Letňany
____________________________________
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Štolcová
____________________________________

2.A / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková

2.CH / 2 (CHEX) - ANJ - Mgr. Krylová
                            - ANJ - Bc. Bernardová
2.CH / 3 (KYN) - MAT - Mgr. Truksová

3.AE / 1 (OCR, PPŘ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 2 (PER, ODP) - ZSV - Mgr. Hamouz
výuka 3.AE - ve třídě 1.A

4.A / 1 (MAT) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 3 (EKO) - ANJ - Mgr. Vlčková
4.A / 4 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na středu 12.4.2023
_____________________________________
1.A, 1.CH - PRA - Růžový sad Lidice - Ing. Odvárka,
                            Ing. Pazdera, Mgr. Hlaváček
_____________________________________

1.E / 2 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 5 (GPD) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 6 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková

2.A / 1 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 3 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 4 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 5 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
2.E / 1,2 (IKT) - cv. MNA - Ing. Krajčiová

2.CH / 1,2 (ZSV, BIO) - IKT - Ing. Štancl

3.AE / 5 (cv., ZAZ) - CHZ - Ing. Morovjan
                                 - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.AE / 6 (cv., OŽP) - CHZ - Ing. Morovjan
                                - ODP - Mgr. Hamouz 

4. ročníky -  písemná práce CJL - vyučování
                     pokračuje 4. vyučovací hodinou
 
 
Změny rozvrhu na úterý 11.4.2023
_____________________________________
4.ročníky / 1+2 - PP ANJ
_____________________________________

2.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 2 (CHEX) - KYN - p. Panochová
2.CH / 4 (KYN) - CHEX - Ing. Morovjan

4. ročníky / 1+2 - MAS - Mgr. Truksová
4.CH / 4 (CHZ) - KYN - p. Panochová
 
 
Změny rozvrhu na středu 5.4.2023
_____________________________________
4.CH - PRA - Ing.Morovjan, Ing.Kup
_____________________________________
1.CH / 4 (ETE) - MAT - Ing.Paseková

2. A / 4 (ZSV) - ZAM - Mgr.Hlaváček

2.CH / 1 (ZSV) - CHE - Ing.Laitnerová

3. A / 1 (CHZ) - PER - Ing.Morovjan
3.AE / 3 (ZSV) - CJL - Mgr.Češpírová
3. A / 5 (cv.PER) - ZAM - Mgr.Hlaváček
3. A / 6 (cv.PER) - ZAM - Mgr.Hlaváček
 
Změny rozvrhu na úterý 4.4.2023
_____________________________________
2.A - PRA - Mgr. Hlaváček, Ing. Odvárka
_____________________________________
1.A / 2 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl

3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - EKO - Mgr. Krylová
3.A / 7 (EKO) - MOV - Mgr. Hamouz
3.E / 7 (EKO) - OŽP - Ing. Pazdera

4.A / 4 (PER) - ANJ - Mgr. Vlčková 

4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí 3.4.2023
_____________________________________
1.E / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková

2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

2.CH / 1 (ZAM) - CHEX - Ing. Morovjan


Změny rozvrhu na pátek 31.3.2023
_____________________________________
1.E / 5 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková

2.A / 1 (ZAM) - MAT - Ing. Paseková

2.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová

3.AE / 2 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz

3.CH / 2 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 3 - ANJ - spojené hodiny - Mgr. Štruncová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.CH / 4 (CHK) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 30.3.2023
_____________________________________
1. A / 1 (ANJ) - CHZ - Ing. Janoušková

1. E / 4  ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová

1.CH / 2 (ANJ) - CHE - Mgr. Kubíková

2. A / 6 ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková

3. E / 3 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na středu 29.3.2023
_____________________________________
3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
_____________________________________
1. A / 5 (oběd) - MAT - Mgr. Truksová

1. E / 5 (GPD) - CHE - Mgr. Kubíková
1. E / 6 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková

1.CH / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 7,8 - cv. CHK - sk. A - Ing. Štolcová

2. CH / 1 (ZSV) -  CHK - Ing. Štolcová
2. CH / 3 - ANJ - celá třída - Mgr. Krylová

4. A / 1,2 - AJK - spojená hodina s 4.CH - Ing. Laitnerová
4. A / 3 (PER) - EKO - Ing. Paseková

4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 8 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na úterý 28.3.2023
_____________________________________
1. A / 5 (ANJ) - CHE - Mgr.Kubíková

1. E / 2  ANJ spojená hodina - Mgr.Štruncová
1. E / 5 (oběd) - ZSV -Mgr.Hlaváček

1.CH / 1 (ANJ) - BIO - Ing.Štancl
1.CH / 2,3 CJL celá třída - Mgr.Vlčková

2. A / 4 (ANJ) -  CJL - Mgr.Vlčková
2. A / 5 (MAT) - CHZ - Ing.Kup

2. E / 1 (MAT) - ZSV - Mgr.Štruncová

4. A / 5 (TEV) - CHZ - Ing.Morovjan
4. A / 6 (EKO) - ZSV - Mgr.Hlaváček

4.CH / 5 (TEV) - CHK - Ing.Štolcová
Změny rozvrhu na pondělí 27.3.2023
_____________________________________
2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
_____________________________________

1. E / 3 (MAT) - FYZ - Ing. Laitnerová

1. CH / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková
1. CH / 2 (ZSV) - ETE - Ing. Morovjan

2. E / 5 (MTH) - CHE - Ing. Laitnerová

3.A / 4 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová

3.CH / 7 (PER) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 8 (EKO) - PER - Ing. Odvárka

4.A / 1 (CJL) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 4 (EKO) - SCJ - Mgr. Češpírová

4.CH / 1 (MLV) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 5 (ZSV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                         - ANJ - Mgr. Vlčková
4.CH / 6 (MAT) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na pátek 24.3.2023
_____________________________________
3. A   PRA - p. Pidrman
_________________________

1. A / 5,6   -   cv.PER - Ing.Krajčiová

1. E / 1 (CHE) - BIO - Ing.Štancl
1. E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr.Kubíková

2. A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup

2. E / 5 (ZSV) - CJL - Mgr.Vlčková

2.CH / 5   ANJ - spojená hodina Mgr.Krylová

3. E / 2 (MAT) - Mgr.Truksová
3. E / 3 (EKO) - BIO - Ing.Pazdera
3. E / 5 (ZSV) - PPŘ - Mgr.Hamouz

3.CH / 3 ANJ spojená hodina Mgr.Štruncová
3.CH / 5,6    - cv.CHZ - Ing.Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 23.3.2023
_____________________________________
3.A - PRA - p. Pidrman - ŠS
3.E - PRA - Ing. Pazdera - škola
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
____________________________

1.A / 3 (TEV) - ZAM - Ing. Laitnerová

1. E / 3 (TEV) - GEO - Mgr. Štruncová

2.E / 1 (EKL) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 3 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 4 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 1 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 2 (CHEX) - KYN - p. Panochová
2.CH / 4 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
2. ročníky / 5 TEV - spojený - Mgr. Hamouz

3.CH / 2 (KYN) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 3 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (MAT) - KYN - p. Panochová

4.A / 4 (CHZ) - ANJ - Mgr. Vlčková
 
Změny rozvrhu na středu 22.3.2023
__________________________________________

2.E / 1 (IKT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 2 (IKT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 3 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková

3.E / 5 (ZAZ) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 6 (OŽP) - ODP - Ing. Krajčiová
4.A / 5 (CJL) - MAM - Mgr. Krylová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 21.3.2023
__________________________________________
všechny třídy - 2,3,4 hod. - Školní divadelní
představení - třídní učitelé
výuka pokračuje od 5. vyučovací hodiny
___________________________________

1.A / 6 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan

3.CH / 5 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
4.A / 5 (TEV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 8 (MAT) - ZSV -Mgr. Hlaváček

4.CH / 5 (TEV) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí 20.3.2023
_____________________________________

2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pátek 17.3.2023
_____________________________________
1,2 hod Matematický klokan-vybraní žáci
cvičebna CHZ, Mgr.Truksová
____________________________

1.CH / 5,6  - cv.CHZ - Ing.Janoušková

1. E / 3 (MAT) - BIO - Ing.Štancl
1. E / 5 (ZSV) -  CJL - Mgr.Vlčková

1.CH / 4 (MAT) - ZAM - Ing.Laitnerová

2. A / 1 (ZAM) - ZSV - Mgr.Hamouz

3. A / 1 (MOV) - PER - Ing.Gregorová
3.AE/ 2 (MAT) - ZSV - Mgr.Hamouz
3.AE/ 5 (ZSV) -  MAT - Mgr.Truksová

3.CH / 2 (CHZ) - MLV - Ing.Štancl
3.CH / 5,6    - cv.PER - Ing.Odvárka

4.CH / 1 (PER) - EKO - Ing. Odvárka
4.CH / 4 (CHK) - CHEX - Ing.Morovjan

 
Změny rozvrhu na čtvrtek 16.3.2023
_____________________________________

2.A / 5 (TEV) - ANJ - Bc. Bernardová
                       - ANJ - Mgr. Vlčková
2.A / 6 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup
2.E / 5 (TEV) - EKL - Ing. Pazdera

2.CH / 5 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na středu 15.3.2023
_____________________________________

1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
1.A / 2 (PER) - BIO - Ing. Štancl

3.A / 1 (CHZ) - OCR - Ing. Gregorová
 
Změny rozvrhu na úterý 14.3.2023
_____________________________________
4.A - PRA - Ing. Morovjan
____________________________________

2.A / 2 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.CH / 2 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová

4.CH / 4 (CHZ) - CHK - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 13.3.2023
_____________________________________
1.E / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 3 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková

2.A / 1 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 2 (CHE) - PER - Ing. Gregorová
2.A /3 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 2 (CJL) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 3 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
2.CH / 2 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 5 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan

4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (ZSV) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na pátek 10.3.2023
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 1 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková

2.A / 2 (BIO) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková

4.CH / 1,2 - cv. EKO - Mgr. Krylová
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 9.3.2023
_______________________________________________
2.+3. ročník / 3,4 TEV - vyučování pokračuje od 5. hodiny
1.+4. ročník / 4,5 TEV - vyučování pokračuje od 6. hodiny
TEV - bruslení na ZS Rakovník - Ing. Krajčiová, Mgr. Hamouz
________________________________________________
1.A / 3 (TEV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 4,5 ( CHE, MAT) - TEV
1.E / 1 (CJL) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 3 (TEV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.E / 4,5 (ANJ, FYZ) - TEV

1.CH / 5 (oběd) - TEV
2.A / 1 (MAT) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3,4 (PER, VET) - TEV
2.A / 5 (TEV) - ANJ - Bc. Bernardová
2.A / 6 (ANJ) - VET - Ing. Janoušková
2.E / 3,4 (CHE, CJL) - TEV
2.E / 5 (TEV) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 1(CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 3,4 (KYN, CHZ) - TEV
2.CH / 5 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan

3.AE / 3,4 (CJL, ZAM/BIO) - TEV
3.A / 6 (TEV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.E / 6 (TEV) - BIO - Ing. Pazdera
3.CH / 3,4 (CHEX, MAT) - TEV
3.CH / 6 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 2 (CJL) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.A / 4,5 (CHZ,ZSV) - TEV
4.CH / 3 (ANJ) - KYN - p. Panochová
4.CH / 4,5 (KYN, MAT) - TEV
4.CH / 6 (SCJ) - ANJ - Mgr. Štruncová
 
Změny rozvrhu na středu 8.3.2023
_____________________________________
1.A / 1 (BIO) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 1 (CJL) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová

1.CH / 5 (CJL) - ZAM - Ing. Laitnerová
2.A / 2 (CJL) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 4 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 5 (CHE) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 6 (MOV) - CHE - Ing. Laitnerová

3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 6 (MLV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                          - ANJ - Bc. Bernardová
4.A / 3 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 4 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 7.3.2023
_____________________________________
1.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2,3 - MAT - celá třída - Ing. Paseková
1.CH / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 6 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová

3.A / 3,4 - cv. EKO - Mgr. Krylová
3.E / 3,4 - cv. OŽP - Ing. Pazdera
4.A / 1 (ANJ) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 6.3.2023
_____________________________________
1.A / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.A / 3 (BIO) - PER - Ing. Krajčiová
1.A / 4 (TEV) - CJL - Mgr. Češpírová
                       - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 6 (CJL/MAT) - CHE - Mgr. Kubíková 
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 4 (TEV) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 3 (TEV) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 5 (CHE) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

2.CH / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 2 (ZSV) - BIO - Ing. Gregorová
3.E / 1 (PPŘ) - ZAZ - Ing. Pazdera
3.CH / 2 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pátek 3.3.2023
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GEO) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 3 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 1 (ETE) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (ZSV) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.CH / 5 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
3.A / 1 (MOV) - OCR - Ing. Gregorová
3.AE / 5 (ZSV) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 2 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (ZSV) - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová

4.CH / 4 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 2.3.2023
_____________________________________
1.A / 6,7 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
1.E / 2 (BIO) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Janoušková

2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 3 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

4.A / 4 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 1 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na středu 1.3.2023
_____________________________________
2.E / 6 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková

2.CH / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 2 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 6 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 6 (MLV) - CHZ - Ing. Štolcová

4.A / 6 (MAM) - CHZ  - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na úterý  28.2.2023
_____________________________________
2.A / 4 (ANJ) - CJL - Mgr. Vlčková

2.CH / 5 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan

4.A / 9 (ZSV) - CHZ  - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí  27.2.2023
_____________________________________
2.A / 3 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.CH / 5 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.A / 7 (CHZ) - MOV - Mgr. Hamouz

4.A / 8,9 (cv. CHZ) - CHZ -teoretické hodiny - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na pátek  24.2.2023
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková

1.E / 2 (GEO) - CJL - Mgr. Vlčková
3.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  23.2.2023
_____________________________________
3.A - PRA - Ing. Morovjan
3.E - PRA - Ing. Pazdera
____________________________________
2.E / 1 (EKL) - BIO - Mgr. Kubíková

2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 3 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 6 (TEV) - ZSV - Mgr. Hamouz

4.A / 4 (CHZ) - SCJ - Mgr. Češpírová
4.CH / 1 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na středu  22.2.2023
_____________________________________
1.CH / 2 (CHE) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 4 (ETE) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 4 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan

3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 6 (MAM) - ANJ - Mgr. Vlčková
 
Změny rozvrhu na úterý  21.2.2023
_____________________________________
1.CH / 2 - CJL - celá třída - Mgr. Vlčková
1.CH / 3 - MAT - celá třída - Ing. Paseková
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 3 (PER) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.A / 7 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
2.E / 1 (MAT) - CHE - Ing. Laitnerová

3.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 5 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 5 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 20.2.2023
_____________________________________
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

3.A / 1 (OCR) - CHZ - Ing. Morovjan

4. A / 8,9 - PER - teorie - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pátek  10.2.2023
_____________________________________
1.A / 4 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 1 (CHE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 2 (GEO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 (BIO) - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.CH / 1 (ETE) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 3 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz (s 3.A)
2.A / 2 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 5,6 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.E / 1 (CJL) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 5 (ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 3 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.CH / 4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
3.AE / 4 (PER, OŽP) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 6 (CHZ, CHE) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.A / 1,2 - IKT - Ing. Pazdera
4.A / 4 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 5 (CHZ) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  9.2.2023
_____________________________________
1.A / 1 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová
1.A / 2 (CHZ) - CHE -Mgr. Kubíková
1.A / 4 (CHE) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 6,7 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
1.E / 1 (CJL) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 4 - ANJ - spojeno Bc. Bernardová
2.A / 2 (CJL) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 4 (VET) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
2.E / 4 (CJL) - MNA  - Ing. Krajčiová
2.E / 6 (BIO) - EKL - Ing. Pazdera

3.AE / 5 (ANJ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 3 (CHEX) - MLV - Ing. Štancl
3. CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.A / 4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 6 (PER) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 1 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 2 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 3 (ANJ) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na úterý  7.2.2023
_____________________________________
1.CH / 1 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.CH / 2 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (MAT, CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 2 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.A / 5 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A / 7 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 8 (MOV) - CHZ - Ing. Kup

2.E / 1 (MAT) - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 2 (CHEX) - BIO - Ing. Gregorová
4.A / 1 - ANJ - Mgr. Štruncová
4.A / 3 (CHZ) - MAM - Mgr. Krylová
4.A / 6 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 4 (CHZ) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 6.2.2023
_____________________________________
3. A / 7 (CHZ) - MOV - Mgr.Hamouz

3.CH / 4 (CHEX) - MAT - Mgr.Truksová

4. A / 5 (PER) - EKO - Ing.Paseková
4. A / 6 (CHZ) - PER - Ing.Gregorová
4. A / 8,9  - cv. PER - Ing.Gregorová

4.CH / 3 (CHEX) - PER - Ing.Odvárka
 
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 2.2.2023
_____________________________________
1. E / 1 (CJL) - ZSV - Mgr.Hlaváček

2. A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2. A / 6   ANJ - spojená hodina - Bc.Bernardová

2. E / 4 (CJL) - GPD - Ing.Krajčiová

4.CH / 3  ANJ - spojená hodina -Mgr.Štruncová
 
Změny rozvrhu na středu  1.2.2023
_____________________________________
1.CH / 7,8 - cv. CHK - dle pokynů Ing. Štolcové
2.CH / 1 (ZSV) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 1.2 (CHK, EKO) - ANJ - Mgr. Štruncová
4.A / 4 (ANJ) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 6 (MAM) - ANJ - Mgr. Vlčková
 
Změny rozvrhu na úterý  31.1.2023
_____________________________________
1.A / 6 (MAT) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.CH / 2 - MAT - spojená hodina - Ing. Paseková
1.CH / 3 - CJL - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (MAT) - CJL - Mgr. Vlčková

2.E / 3 (BIO) - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 5 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - oběd
3.AE / 6 (oběd) - MOV - Mgr. Hamouz
                          - ZAZ - Ing. Odvárka
3.AE / 7 (EKO) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 8 (CJL) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 4 (CJL, MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 5 - CJL - spojená hodina - Mgr. Češpírová
3.CH / 6 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 6 (EKO) - CJL - Mgr. Češpírová
 
Změny rozvrhu na pondělí  30.1.2023
_____________________________________
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
3.AE / 7,8 (CHZ,ODP,ANJ) - odpadá
3.CH / 6 (oběd) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 7,8 (EKO, ANJ) - odpadá
4.A / 8,9 (cv. CHZ) - odpadá
4.CH / 8,9 (IKT) - odpadá
- odpadlé hodiny budou odučeny v jiném termínu
 
Změny rozvrhu na pátek 27.1.2023
____________________________________

3.CH - PRA - Ing. Urbanová
dle pokynů Ing. Urbanové
____________________________________
1.E / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 1 (ZAM) - VET - Ing. Janoušková
3.A / 4 (PER) - MOV - Mgr. Hamouz
4.A / 3 (TEV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 3 (TEV) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 26.1.2023
____________________________________
3.AE / 6 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
 
Změny rozvrhu na středu 25.1.2023
____________________________________
1.CH / 7,8 - cv. CHK - dle pokynů Ing. Štolcové
3.A / 1 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 4 (CJL) - CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 4 (PER) - MAT - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na úterý 24.1.2023
____________________________________
3.A / 1 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí  23.1.2023
____________________________________
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 6 (TEV) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup

2.E / 6 (TEV) - GPD - Ing. Krajčiová
2.CH / 6 (TEV) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 8 (EKO) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.A / 8,9 - cv.PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pátek  20.1.2023
____________________________________
4.A     1. - 5. hod. TRH - Mgr. Češpírová
4.CH   1. - 6. hod TRH Ing. Morovjan
příprava maturitního plesu
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 1 (CHE) - MAT -Ing. Paseková
2.A / 2 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 6 (oběd) - PRA - Ing. Roubíková
3.CH / 4 (ZSV) - CHZ - Ing. Štolcová
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  19.1.2023
_________________________________________________________
TEV 1. - 4. ročník - bruslení ZS -
dle pokynů Ing. Krajčiová, Mgr. Hamouz
1. + 4. ročník - TEV 3. + 4. hod. - výuka pokračuje 5. vyučovací hodinou
2. + 3. ročník - TEV 4. + 5. hod. - výuka pokračuje 6. vyučovací hodinou
_________________________________________________________
1.A / 4 (CHE) - TEV
1.E / 4 (ANJ) - TEV
1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Janoušková
1.CH / 3 (CHZ) - TEV
2.A / 4 (VET) - TEV
2.E / 4 (CJL) - TEV
2.CH / 4 (CHZ) - TEV
3.AE / 4 (ZAM, BIO) - TEV
3.AE / 5 (ANJ) - TEV
3.AE / 6 (TEV) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - BIO - Ing. Pazdera
3.CH / 4 (MAT) - TEV
3.CH / 5 (VET) - TEV
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
4.A / 3 (EKO) - TEV
4.A / 4 (CHZ) - TEV
4.CH / 3 (ANJ) - TEV
4.CH / 4 (KYN) - TEV
 
Změny rozvrhu na středu  18.1.2023
____________________________________
1.CH / 7,8 - cv. CHK - dle pokynů Ing. Štolcové

4.A / 3 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý  17.1.2023
____________________________________
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 5 (BIO) - CHZ - Ing. Kup
 
Změny rozvrhu na pondělí  16.1.2023
_____________________________________
PRA - 4.CH - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_____________________________________
2.A / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.CH / 5 (CHZ) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.CH / 4 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová
4.A / 6 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 - IKT - dle rozvrhu
 
Změny rozvrhu na pátek  13.1.2023
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  12.1.2023
_____________________________________
2.CH / 1 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
4.A / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
4.A / 2 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
 
Změny rozvrhu na středu  11.1.2023
_____________________________________
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 7,8 - cv. CHK - dle pokynů Ing. Štolcové

2.A / 3 (BIO) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý  10.1.2023
_____________________________________
1.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
3.AE / 7 (EKO) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 2 (CHK) - CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová
 
Změny rozvrhu na pondělí  9.1.2023
_____________________________________
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
Změny rozvrhu na pátek  6.1.2023
__________________________________________

2.A, 2.CH - Lyžařský kurz Přední Výtoň
 - Mgr. Hamouz, Mgr. Březinová, p. Pidrman, Ing. Kup
__________________________________________
2.E / 4 (ANJ) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 5 (ZSV) - ANJ - Mgr. Krylová
3.AE / 1 (MOV, ODP) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 5 (ZSV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 2 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 4 (ZSV) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.A / 5,6 - IKT - Ing. Pazdera
4.CH / 4 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  5.1.2023
__________________________________________

2.A, 2.CH - Lyžařský kurz Přední Výtoň
 - Mgr. Hamouz, Mgr. Březinová, p. Pidrman, Ing. Kup
__________________________________________
1.A / 3 (TEV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 4 (CHE) - CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 3 (TEV) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 4 (TEV) - MAT - Ing. Paseková
1.CH / 5,6 - PRA - Ing. Odvárka, Ing. Pazdera
2.E / 5 (TEV) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 8,9 - cv. MNA  - Ing. Krajčiová
3.A / 4 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 1 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE, 3.CH / 6 TEV - spojená hodina - Ing. Krajčiová
4.A / 1 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 3 (EKO) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 1 (CHEX) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 5 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na středu  4.1.2023
__________________________________________

2.A, 2.CH - Lyžařský kurz Přední Výtoň
 - Mgr. Hamouz, Mgr. Březinová, p. Pidrman, Ing. Kup
__________________________________________
2.E / 1 (IKT) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 2 (IKT) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 7,8 - cv. MNA - přesun na čtvrtek 5.1.  - Ing. Krajčiová
3.A / 1 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
3.AE / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.E / 5 (ZAZ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 6 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 6 (MLV) - CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na úterý  3.1.2023
__________________________________________

2.A, 2.CH - Lyžařský kurz Přední Výtoň
 - Mgr. Hamouz, Mgr. Březinová, p. Pidrman, Ing. Kup
__________________________________________
1.E / 3 (GEO) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.E / 5 (oběd) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 3 (BIO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.E / 4 (MNA) - CJL - Mgr. Vlčková
3.A / 5 (MOV) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 6 (ZSV) - CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na úterý  20.12.2022
_____________________________________
Školní vánoční program - Dům Osvěty
 - dle pokynů třídních učitelů
 
Změny rozvrhu na pondělí  19.12.2022
_____________________________________
Akce tříd - dle pokynů třídních učitelů
 
Změny rozvrhu na pátek  16.12.2022
_____________________________________
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.CH / 3 (CJL) - ETE - Ing. Morovjan
2.E / 1,2 (CJL, GPD) - cv. GPD (MNA) - Ing. Krajčiová
3.E / 1 (ODP) - BIO - Ing. Pazdera
4.A / 4 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  15.12.2022
_____________________________________
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_____________________________________
1.E / 1 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 2 (CJL) - MOV - Mgr. Hamouz
2.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
2.E / 1 (EKL) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 4 (CJL) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 4 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 4 (BIO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 1 (PER) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 3 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 2 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 6 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
 
 
Změny rozvrhu na středa 14.12.2022
_____________________________________

2.E / 4 (ANJ) - MAT - Ing. Paseková
2.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 6 (MAM) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 7 (CHEX) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 8 (EKO) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na úterý  13.12.2022
_____________________________________

1.A / 4 (ZSV) - MAT  - Mgr. Truksová
1.E / 1 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 7 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz
2.CH / 5 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 1 (BIO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 5 (ZAZ) - BIO - Ing. Pazdera
3.CH / 5 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
3.CH / 4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
4.A / 9 (ZSV) - EKO - Ing. Paseková
4.CH /1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na pondělí  12.12.2022
_____________________________________

1.A / 5,6 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.CH / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 3 (BIO) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 5 (CHZ) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.AE / 3 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
                          - ODP - Ing. Krajčiová
3.AE / 4 (ZAM, ZAZ) - MAT - Mgr. Truksová
3.AE / 8 (ANJ) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
4.A / 5 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 6 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 8,9 - CHZ - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na pátek  9.12.2022
_____________________________________

1.A / 1 (CJL) - MAT - Mgr. Truksová
1.E / 3 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 4 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 2 (GPD) - CJL - Mgr. Vlčková
3.AE / 1 (MOV, ODP) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 5 - VET - Ing. Janoušková
4.A, 4.CH / TEV - Ing. Morovjan
4.A / 5 (SCJ) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 4 (CHK) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  8.12.2022
_____________________________________
3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
_____________________________________
1.E / 6 (MAT) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 2 (ANJ) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 5 (oběd) - CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (MAT) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 2 (MAT) - BIO - Mgr. Kubíková
2.CH / 2 (CHEX) - KYN - p. Panochová
3.E / 2 (ODP) - OŽP - Ing. Pazdera
4.A / 3 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 5 (ZSV) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 6 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
Změny rozvrhu na středu  7.12.2022
_____________________________________

1.A / 2 (PER) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
1.E / 5 (GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2 (CHE) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 4 (ETE) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 7,8 - cv. CHK - Ing. Štolcová
2.A / 1 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.E / 3 (ZSV) - EKL - Ing. Pazdera
2.E / 6 (MAT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 7,8 - cv. MNA - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.CH / 1(ZSV) - CHZ - Ing. Kup
3.CH / 2 (EKO) - ZSV - Mgr. Hamouz
4.CH / 5 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na úterý  6.12.2022
_____________________________________

1.A / 5 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5 (oběd) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 2,3 - CJL - celá třída - Mgr. Vlčková
1.CH / 5 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.E / 1 (MAT) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 5 (CHE) - EKL - Ing. Pazdera
2.E / 6 (EKL) - GPD - Ing. Krajčiová
2.CH / 5,6 (BIO, CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 6 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí  5.12.2022
_____________________________________

1.A / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.CH / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.CH / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
Změny rozvrhu na pátek 2.12.2022
_____________________________________

1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
3.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.CH / 1 (PER) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHK) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 1.12.2022
_____________________________________

4.A - PRA - Ing. Morovjan
____________________________________
TEV - 1. - 3. ročník - spojené - Mgr. Hamouz
____________________________________
1.A / 1 (ANJ) - CHZ - Ing. Janoušková
1.A / 5 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.CH / 2 (ANJ) - ZAM - Ing. Laitnerová
2.A / 6 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
2.CH / 4 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan ( hod. od 12:45)
3.E / 2 (ODP) - CHE - Mgr. Kubíková
3.CH / 3 (CHEX) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 4 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
4.CH / 1 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 
 
Změny rozvrhu na středu 30.11.2022
_____________________________________

1.A / 5,6 (oběd) - IKT - Ing. Štancl
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 5 (CHE) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 4 (ANJ) - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 3 (ANJ) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 4 (MAT) - ANJ - celá třída - Mgr. Krylová
3.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
3.CH / 6 (MLV) - CHZ - Ing. Štolcová
4.A, CH / 1,2 - AJK - spojená hodina - Ing. Laitnerová
4.A, CH / 1,2 - MAS - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 28.11.2022
_____________________________________

1.A / 5 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 6 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.A / 2 (CHE) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 5 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.AE / 7 (CHZ, ODP) - MOV - Mgr. Hamouz
                                  - BIO - Ing. Pazdera
3.AE / 8 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 2 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
 
Změny rozvrhu na úterý 29.11.2022
_____________________________________

1.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.A / 6 (MAT) - PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
1.E / 5,6 - PRA - Mgr. Kubíková, Ing. Roubíková
1.CH / 1 - ANJ - spojená hodina  - Mgr. Krylová
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 3 (PER) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.CH / 1 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
3.AE / 2 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
3.CH / 4 (CJL, MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 5 (CJL, MAT) - CHZ - Ing. Štolcová
4.A / 3 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.A / 8 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHZ) - SCJ - Mgr. Češpírová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 28.11.2022
_____________________________________

1.A / 5 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 6 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.A / 2 (CHE) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 5 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.AE / 7 (CHZ, ODP) - MOV - Mgr. Hamouz
                                  - BIO - Ing. Pazdera
3.AE / 8 (ANJ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 1 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
4.A / 2 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
 
 
 
Změny rozvrhu na pátek 25.11.2022
______________________________________________

florbalový turnaj chlapci - dle pokynů Mgr. Hamouze
______________________________________________
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 3 (ZSV) - ZAM - Mgr.Hlaváček

2.CH / 3,4 - CJL - celá třída - Mgr. Češpírová
2.CH / 5 (ANJ) - CHZ - Ing. Kup
3.A / 1 (MOV) - PER - Ing. Gregorová
3.AE / 2 (MAT) - CJL - Mgr. Češpírová
3.A / 5 (ZSV) - OCR - Ing. Gregorová
3.E / od 3. hod - ODP - dle pokynů Ing. Krajčiové

3.CH / 2 (CHZ) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 3 - ANJ - spojená hodina -Mgr. Štruncová
3.CH / 4 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6  - cv. PER - Ing. Odvárka
4.CH / 2 (CJL) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 4 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 6 (EKO) - MAT - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 24.11.2022
_____________________________________

1. + 4. ročník - 10:00 - 11:00 bruslení ZS (TEV)
      - vyučování pokračuje 5. vyučovací hodinou
2. + 3. ročník - 11:00 - 12:00 bruslení ZS (TEV)
      - vyučování pokračuje 6. vyučovací hodinou
DLE POKYNŮ ING. KRAJČIOVÉ, MGR. HAMOUZE
_____________________________________
1.A / 4 (CHE) - TEV

1.E / 4 (ANJ) - TEV
1.CH / 3 (CHZ) - TEV
1.CH / 5 (oběd) - CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 3 (PER) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 4 (VET) - TEV
2.E / 4 (CJL) - TEV
2.CH / 4 (CHZ) - TEV
3.AE / 4 (ZAM, BIO) - TEV
3.AE / 5 (ANJ) - TEV
3.AE / 6 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 3 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 4 (MAM) - TEV
3.CH/ 5 (VET) - TEV
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková

4.A / 4,5 (CHZ, ZSV) - TEV
4.A / 6 (PER) - ZSV - Mgr. Hlaváček

4.CH / 4 (KYN) - TEV
4.CH / 5 (MAT) - TEV
 
Změny rozvrhu na středu 23.11.2022
_____________________________________

1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
2.A / 4 (ZSV) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 5 (CHE) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 4 (CJL) - ZSV - Mgr. Hamouz
 
 
Změny rozvrhu na úterý 22.11.2022
______________________________________________

školní florbalový turnaj dívky - dle pokynů Mgr. Hamouze
______________________________________________
2.A / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček

2.CH / 5 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 6 (CHK) - BIO - Ing. Gregorová
3.A / 5 (MOV) - CHZ - Ing. Morovjan

3.CH / 4,5 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
3.CH / 6 (ZSV) - CHZ - Ing. Štolcová
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 21.11.2022
_____________________________________

2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 2 (CJL) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 6 (MAT) - CHZ - Ing. Kup
4.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan 
 
 
Změny rozvrhu na středu 16.11.2022
_____________________________________

1.A / 5,6 - PRA - p. Pidrman, Mgr. Hlaváček
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová

3.AE / 3 (ZSV) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - BIO - Ing. Pazdera
 
 
Změny rozvrhu na úterý 15.11.2022
_____________________________________

1.A / 3 (CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček

1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 5,6 - PRA - Mgr. Kubíková
1.CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.A / 6 (oběd) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.A  / 8 (MOV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

3.AE / 6 (oběd) - EKO - Mgr. Krylová
3.AE / 8 (CJL) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.A / 8,9 (MAT, ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
 
Změny rozvrhu na pondělí 14.11.2022
_____________________________________

2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.CH / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 5 (CHZ) - ZAM - Ing. Pazdera
 
 
Změny rozvrhu na pátek 11.11.2022
_____________________________________

1.E / 3 (MAT) - BIO - Ing. Štancl

1.CH / 4 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 2 (GPD) - ANJ - Mgr. Krylová

3.AE / 1 (MOV, ODP) - MAT - Mgr. Truksová
3.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 4 (ZSV) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka
4.A / 3 (TEV) - PER - Ing. Gregorová

4.CH / 3 (TEV) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 4 (CHK) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 10.11.2022
_____________________________________

3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
_____________________________________
1.A / 5 (MAT) - CHZ - Ing. Janoušková

1.E / 6 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
3.E / 2 (ODP) - ZAZ - Ing. Pazdera

4.A / 3 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan

4.CH / 1 (CHEX) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 2 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 5 (MAT) - CHEX - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na středu  9.11.2022
______________________________________
1.A / 1 (BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
1.A / 2 (PER) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
1.E / 5 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
2.E / 4 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 7 (cv. GPD) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 8 (cv. GPD) - odpadá
2.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
3.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Gregorová
3.E / 5 - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 6 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka

3.CH / 5 (ANJ) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 6 (MLV) - ANJ - Mgr. Štruncová
                         - ANJ - Bc. Bernardová
4.A / 6 (MAM) - MAT - Mgr. Truksová

4.CH / 8 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na úterý  8.11.2022
______________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
4.A - PRA - Ing. Pazdera, LUPOFYT Chrášťany
                 - dle pokynů Ing. Pazdery
_______________________________________
1.A / 4 (ZSV) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.E / 1 (GPD) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (FYZ) - GEO - Mgr. Štruncová
2.A / 2 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 2 (GPD) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 4 (MNA) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 6 (EKL) - oběd
2.E / 7 (oběd) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
3.AE / 1 (PER,BIO) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - ZSV - Mgr. Hamouz

4.CH / 1 (MLV) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - KYN - p. Panochová
4.CH / 5 (TEV) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pondělí  7.11.2022
_______________________________________

1.A / 5 (CJL, MAT) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 6 (MAT, CJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.AE / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Morovjan
                          - BIO - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na pátek  4.11.2022
_______________________________________

1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 5 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.A / 1 (ZAM) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 2 (BIO) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 3 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera
3.CH / 3 (ANJ) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 5,6 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.A / 1,2 - IKT - Ing. Pazdera
4.CH / 1 (PER) - MAT - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek  3.11.2022
_______________________________________

1.A / 4 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.E / 6 (MAT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.A / 2 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová
3.AE / 1 (OCR, PPŘ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 (CHEX) - MLV - Ing. Štancl
4.CH / 1 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 2 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na středu  2.11.2022
________________________________________________________

1.A, 2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček, p. Pidrman - LIDICE
 - dle pokynů Ing. Odvárky, sraz 7:45 u školy
_________________________________________________________
1.E / 1 (CJL) - GPD - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (ZSV) -GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 6 (CHE) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.CH / 5 (CJL) - ZAM - Ing. Laitnerová
4.A / 4 (ANJ) - EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý 1.11 . 2022
________________________________________________________

1.E, 1.CH - PRA - Ing. Pazdera, Ing. Roubíková, Ing. Odvárka - LIDICE
 - dle pokynů Ing. Odvárky, sraz 7:45 u školy
_________________________________________________________
2.E / 6 (EKL) - CHE - Ing. Laitnerová
3.AE / 1 (PER, BIO) - CJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 31.10 . 2022
_____________________________________

1.E / 3 (MAT) - FYZ - Ing. Laitnerová
3.E / 7 (ODP) - BIO - Ing. Pazdera
4.CH / 2 (ČJL) - MAT - Ing. Paseková
 
Změny rozvrhu na úterý 25.10. 2022
_____________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.A - PRA - Ing. Morovjan
3.E - PRA - Ing. Pazdera
__________________________________________________
1.A / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 6 (MAT) - ČJL - Mgr. Češpírová
1.E / 1 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3,4 (GEO, FYZ) - cv. GPD - Ing. Krajčiová

2.A / 1 (CHE) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 3 (PER) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 7 (ZAM) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 4 (MNA) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.E / 5 (CHE) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 6 (EKL) - MNA - Ing. Krajčiová
3.CH / 3 (KYN) - ANJ - Bc. Bernardová
                                   - Mgr. Štruncová
3.CH / 4 (ČJL, MAT) - KYN - str. Panochová
3.CH / 5 (ČJL, MAT) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 6 (ZSV) - MLV - Ing. Štancl
4.A / 3 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 4 (PER) - ČJL - Mgr. Češpírová
4.A / 8,9 (MAT, ZSV) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.CH / 4 (CHZ) - MAT - Ing. Paseková
 
 
Změny rozvrhu na pondělí 24.10 . 2022
_____________________________________

1.A / 5,6 - ČJL - celá třída - Mgr. Češpírová
1.E / 2 (CHE) - ČJL - Mgr. Vlčková
1.E / 3 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 1 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 2,3 (CJL,BIO) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 4 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
3.AE / 3 (MAT) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 1 (MAT) - VET - Ing. Janoušková
3.CH / 8 (EKO) - PER - Ing. Odvárka

4.A / 2 (MAT) - CHZ - Ing. Morovjan
4.A / 4 (EKO) - CJL - Mgr. Češpírová
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 6 (MAT) - MLV - Mgr. Hlaváček
4.CH / 8,9 - IKT - odpadá
 
Změny rozvrhu na pátek 2 1.10. 2022
_____________________________________

1.A / 1 (ČJL) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 3 (MAT) - BIO - Ing. Štancl
1.E / 4 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 5 (ZSV) - MAT -Ing. Paseková
1.CH / 3 (CJL) - CHE - Mgr. Kubíková
2.A / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 1 (ČJL) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 1 (CHE) - CHK - Ing. Štolcová
2.CH / 3 (CJL, MAT) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 4 (MAT, ČJL) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 4 (OŽP) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová

4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.A / 4 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 5 (SCJ) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.CH / 2 (CJL) - PER - Ing. Odvárka
 
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 20.10. 2022
_____________________________________

3.A, 3.E - PRA - Ing. Pazdera
2.E - PRA - Ing. Roubíková
______________________________________________
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
4.A / 6 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan

4.CH / 3 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
 
 
Změny rozvrhu na středu 19.10. 2022
_____________________________________

1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 4 (ETE) - BIO - Ing. Štancl

4.A / 3 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
 
 
Změny rozvrhu na úterý 18.10. 2022
_____________________________________

4.A - PRA - Ing. Morovjan
______________________________________________
1.A / 1 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 (CHE ) - MAT - Ing. Paseková
2.A /2 (CHZ) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 3 (PER) - MOV - Mgr. Hamouz
2.E / 3 (BIO) - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 2 (CHEX) - ZAM - Ing. Pazdera
2.CH / 5 (BIO) - CHK - Ing. Štolcová
3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl

4.CH / 4 (CHZ) - PER - Ing. Odvárka
 
Změny rozvrhu na pondělí 17.10. 2022
___________________________________________
4.A - PRA - str. Pidrman
______________________________________

2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová
2.CH / 5 (CHZ) - CHEX - Ing. Morovjan
 
Změny rozvrhu na pátek 14.10. 2022
_________________________________________
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová

1.E / 1 (CHE) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 2 (GEO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 1 (ETE) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 2 (CHEX) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 5 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Krylová
2.E / 1,2 (CJL,GPD) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 3 (MTH) - CHE - Ing. Laitnerová
3.CH / 2 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 ANJ - spojená hodina - Mgr. Štruncová
4.CH / 1 (PER) - EKO - Mgr. Krylová
4.CH / 4 (CHK) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 6 (EKO) - MLV - Mgr. Hlaváček
 
Změny rozvrhu na čtvrtek 13.10. 2022
_____________________________________

1.A / 4 (CHE) - BIO - Ing. Štancl
2.E / 4 (CJL) - CHE - Ing. Laitnerová

3.E / 4 (BIO) - OŽP - Ing. Pazdera
 
Změny rozvrhu na středu 12.10. 2022
____________________________________

2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.CH - PRA - Ing. Urbanová, Ing. Špička
__________________________________________
1.A / 3 (ZSV) - PER - Ing. Krajčiová

1.E / 2 (ZSV) - CJL - Mgr. Vlčková
1.E / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
1.CH / 1 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 4 (ANJ) - EKL - Ing. Pazdera

4.CH / 1,2 - AJK (skup. Bc. Bernardové) - Mgr. Štruncová
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová
 
Změny rozvrhu na úterý 11.10. 2022
____________________________________

2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.CH - PRA - Ing. Kup, začátek praxe v 9:00
                     Statek u Merlina, Chyňava
_____________________________________
1.A / 1 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 4 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová

3.AE / 3,4 - IKT - Ing. Štancl
3.AE / 5 (MOV, ZAZ) - CJL - Mgr. Češpírová

4.CH / 1 (MLV) - CHK - Ing. Štolcová
4.CH / 3 (CHK) - KYN - str. Panochová
 
Změny rozvrhu na pondělí 10.10. 2022
____________________________

4.A - PRA - Ing. Pazdera
________________________________
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
2.CH / 1 (ZAM) - BIO -Ing. Gregorová
2.CH / 3 (BIO) - CHZ - Ing. Kup

3.AE / 1 (OCR, PPŘ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.E / 4 (ZAZ) - OŽP - Ing. Stříbrská
3.AE / 7 (CHZ, ODP) - ANJ - Mgr. Štruncová

3.CH / 7 (PER) - MLV - Ing. Štancl

 

 

Změny rozvrhu na pátek 7.10. 2022
___________________________________

1.A / 5 (oběd) - CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 3 (CJL) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 3 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 1 (CHE) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 5 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 6.10. 2022
_________________________________

3.E - PRA - Ing. Pazdera
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
_____________________________________________
1.A / 1 - ANJ - spojená hodina
1.A / 6,7 (IKT) - odpadá, bude odloženo v jiném termínu
1.E / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina
1.CH / 1 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 1 (EKL) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 2 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 4 (CHZ) - BIO - Ing. Gregorová
3.A / 3 (ČJL) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.A / 5 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 3 (CHEX) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 3 (EKO) - ANJ - Mgr. Vlčková
4.A /4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na středu 5.10. 2022
____________________________________

1.A / 1 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 4 (ZSV) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 6 (MOV) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 3 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 6 (MAT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 2 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 6 (CJL) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.AE / 1 (CHZ, CHE) - EKO - Mgr. Krylová
3.AE / 3 (ZSV) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - BIO - Ing. Pazdera
3.AE / 4 - ANJ -Bc. Bernardová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 5 - ANJ - spojená hodina
3.CH / 6 (MLV) - ČJL - Mgr.
Češpírová
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na úterý 4.10. 2022
___________________________________

2.E - PRA - Ing. Roubíková
____________________________________________
1.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 5 - ANJ - spojená hodina
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 5 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.CH / 5 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.A / 3,4 - cv. EKO - Mgr. Krylová
3.A / 5 (MOV) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 3,4 - cv. OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 6 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 3.10. 2022
__________________________________

1.A / 2 - ANJ - spojená hodina
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina
2.CH / 3 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
3.E / 7 (ODP) - ZAZ - Ing. Pazdera
3.AE / 8 (ANJ) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina
4.A / 4 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 5 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 - ANJ - spojená hodina

 

 

Změny rozvrhu na pátek 30.9. 2022
________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.A - PRA -  Pidrman
________________________________________

1.A / 3 (CHZ) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 1,2 (CHE, GEO) - IKT - Ing. Štancl
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 1 (ETE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 2 (CHZ) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 1 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 4 (VET) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 5 (IKT) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 6 (IKT) - oběd
2.E / 3 (MTH) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 2 (MAT) - BIO - Ing. Pazdera
3.E / 3 (EKO) - OŽP - Ing. Pazdera
3.E / 5 (ZSV) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.CH / 1 (VET) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHK) - CHZ - Ing. Morovjan

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 29.9. 2022
_____________________________________________

4.CH - PRA - Ing. Morovjan
________________________________________

1.A / 1 - ANJ - spojená hodina
1.A / 2 (CHZ) - PER - Ing. Krajčiová 
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina
1.CH / 3 (CHZ) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.A / 4 (VET) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 4 (CHZ) - KYN - str. Panochová
3.E / 1 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 2 (ODP) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.AE / 5 (ANJ) - ČJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 1 (PER) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 (CHEX) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 5 (VET) - PER - Ing. Odvárka
4.A / 4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na úterý 27.9. 2022
_______________________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
___________________________________________

1.A / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5 - ANJ - spojená hodina 
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina
1.E / 3 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
3.A / 3,4 - cv. EKO - Mgr. Krylová
3.E / 3,4 - cv. OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 6 (ZSV) - CHZ - Ing. Štolcová
4.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - KYN - str. Panochová
4.CH / 6 - ANJ - spojená hodina

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 26.9. 2022
_______________________________________

3.A - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________________

1.A / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 3 (MAT) - GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 1 (MAT) - BIO - Ing. Štancl

2.CH / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
3.E / 2 (EKO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 4 - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 8 (ANJ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.CH / 8 (EKO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
4.A / 4 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
4.CH / 6 (MAT) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

 

Změny rozvrhu na pátek 23.9. 2022
______________________________________

2.A - BPRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
2.E, 2.CH, 3.AE, 3.CH - 3.+ 4. vyuč. hod - KC Rakovník
                                   - odchod 10:00 od školy
                                   Bc. Bernardová, Mgr. Štruncová
___________________________________________

1.A / 2 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 3 (CHZ) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 5,6 - cv.CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 5 (ZSV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (CJL) - BIO - Ing. Štancl

2.E / 2 (GPD) - CHE - Ing. Laitnerová
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 1 (PER) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 22.9. 2022
___________________________________

1.A / 5 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 6 (IKT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 7 (IKT) - oběd, konec vyučování
1.E / 2 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.E / 4 (ANJ) - spojeno - Bc. Bernardová
1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Janoušková
3.AE / 5 (ANJ) - ČJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 4 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.A/ 1 (MAT) - MAMA - Mgr. Krylová
4.CH / 3 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová

 

 

Změny rozvrhu na středu 21.9. 2022
______________________________________

2.E - PRA - Ing. Roubíková
________________________________________________
Středoškolský atletický pohár - vybraní studenti
Ing. Krajčiová
___________________________________________

1.A / 1 (BIO) - CHE - Ing. Kubíková
1.A / 2 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
1.E / 3 (IKT) - ANJ - Bc. Bernardová
                      - ANJ - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (IKT) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 5 (GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 (ETE) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 3 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4(MAT) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.AE / 1 (CHZ, CHE) - ČJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 2 (CJL) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.A / 5,6 - cv.PER - Ing. Gregorová
3.CH / 6 (MLV) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 7 (CHEX) - EKO - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 20.9. 2022
_________________________________________________

2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček 
3.A - PRA - str. Pidrman
3.E - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________________

1.A / 1 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 2 (BIO) - ČJL - Mgr. Češpírová
1.A / 4 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 4 (CHE) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
1.CH / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.E / 6 (EKL) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
4.CH / 1 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 19.9. 2022
_________________________________

2.A / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 4 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 5 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera
3.E / 7 (ODP) - BIO - Ing. Pazdera

 

 

Změny rozvrhu na pátek 16.9. 2022
_______________________________

1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.A / 2 (CHE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 2 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
1.E /4 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.CH / 1 (CHE) - BIO - Ing. Gregorová
3.CH / 3 (ANJ) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 15.9. 2022
________________________________________________

1.ročníky - adaptační kurz Šlovice 
2.E - PRA - Ing. Roubíková
4.A - PRA - str. Pidrman
___________________________________________

2.A / 1 (MAT) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 3 (PER) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 5 (TEV) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.CH / 2 (CHEX) - ČJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 5 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 6 (CHE) - ZAM - Ing. Pazdera
3.AE / 1,2 (OCR,PER,PPŘ,ODP) - IKT - Ing. Štancl
3.AE / 6 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 3 (CHEX) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
4.CH / 1 (CHEX) - ANJ - Mgr. Vlčková
                                      - Mgr. Štruncová
4.CH / 5 (MAT) - MLV - Mgr. Hlaváček

 

 

Změny rozvrhu na středa 14.9. 2022
_____________________________________________

1.ročníky - adaptační kurz Šlovice - Ing. Krajčiová, Bc. Bernardová,
Ing. Paseková, Mgr. Hamouz
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.A - PRA - Ing. Morovjan
3.E - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________________

2.A / 1 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 4 (ZSV) - IKT - Ing. Štancl
2.A / 5 (CHE) - IKT - Ing. Štancl
2.A / 6 MOV - P. Pidrman
2.E / 1 (IKT) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.E / 2 (IKT) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 6,7,8 (MAT,cv. MNA) - odpadá, bude odučeno
v jiném termínu
3.CH / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Štolcová
4.ročníky/ 1,2 - AJK - Mgr. Štruncová - spojeno
4.A / 3 (PER) - ANJ - Mgr. Vlčková
4.A / 4 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 13.9. 2022
_______________________________________

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup - ZOOPark Chomutov,
začátek praxe v 9:30 před hlavním vchodem
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
___________________________________________

1.ročníky - 1,2 hod - výuka 
                - adaptační kurz dle pokynů Mgr. Hamouze a TU
___________________________________________

2.A / 1 (CHE) -MAT - spojená hodina s 2.E - Ing. Paseková
2.A / 2 (CHZ) - BIO - Mgr.Kubíková
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (MAT) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 4 (MNA) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 5 (CHE) - EKL - Ing.
Pazdera
3.AE / 5 (MOV,ZAZ) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 2 (CHK) - KYN - str. Panochová
3.CH / 6 (ZSV) - CHK - Ing.
Štolcová
4.A / 3 (CHZ) - ČJL - Mgr. Češpírová
4.A / 5 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 6 (EKO) - MAT - Mgr.
Truksová

 

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 12.9. 2022
_________________________________

1.A / 5,6 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 4 (BIO) - PER - Ing. Gregorová
2.E / 2,3 (CJL,BIO) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 4 - CHE - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na pátek 9.9. 2022
_________________________________

1.A / 2 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 8.9. 2022
_______________________________________

4.A - PRA -Ing. Pazdera
____________________________________________

1.E / 1 (ČJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (FYZ) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 1 (EKL) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 3 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 1 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 6 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 4 (BIO) - ZAZ - Ing. Odvárka

 

 

Změny rozvrhu na středu 7.9. 2022
_________________________________________

3.E - PRA -Ing. Pazdera , ŠS
_____________________________________________

1.A / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 4 (ZAM) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 3 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 5 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 1 (IKT) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 2 (IKT) - MTH - Ing. Odvárka
3.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 3 (ZSV) - MOV - Mgr. Hamouz
3.A / 4 (ANJ) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Gregorová
4.A, 4.CH / 1,2 - AJK - spojeno - Bc. Bernardová

 

Změny rozvrhu na úterý 6.9. 2022
_______________________________________

3.A - PRA -Ing. Pazdera , ŠS

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup -zahájení 9:00 Chyňava

___________________________________________

1.E / 1 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 2 (CHZ) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.E / 6 (EKL) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.E / 1 (BIO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 2 (MAT) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 3 (cv. OŽP) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 4 (cv. OŽP) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 5 (ZAZ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 7,8 (EKO,CJL) - odpadá, bude odloženo v jiném termínu
4.A / 3 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 

 

Změny rozvrhu na pondělí 5.9. 2022
_________________________________

1.A / 5,6 - ČJL - Mgr. Češpírová - celá třída
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na pátek 2.9. 2022
____________________________________

3.CH - PRA - Ing. Urbanová
___________________________________________

1.A / 1,2 (CJL, ZAM) - PRA - p. Pidrman
1.A /4 (CHE) - TRH - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GEO) - PRA - Mgr. Kubíková
1.E / 4 (BIO) - TRH - Bc. Bernardová
1.E / 5 (ZSV) - odpadá
1.CH / 3 (CJL) - PRA - Ing. Pazdera
1.CH / 4 (MAT) - TRH - Ing. Paseková
2.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 3 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
4.A / 1,2 (IKT) - cv. PER - Ing. Gregorová
4.A / 3 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 4,5 (ANJ, SCJ) - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 2,3 (CJL, TEV) - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček