Změny rozvrhu na pondělí 10.10. 2022
____________________________

4.A - PRA - Ing. Pazdera
____________________________
2.A / 3 (CHZ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Kup
2.CH / 1 (ZAM) - BIO -Ing. Gregorová
2.CH / 3 (BIO) - CHZ - Ing. Kup

3.AE / (OCR, PPŘ) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.E / 4 (ZAZ) - OŽP - Ing. Stříbrská
3.AE / 7 (CHZ, ODP) - ANJ - Mgr. Štruncová

3.CH / 7 (PER) - MLV - Ing. Štancl

 

 

Změny rozvrhu na pátek 7.10. 2022
_______________________________

1.A / 5 (oběd) - CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 3 (CJL) - BIO - Ing. Štancl
2.A / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 3 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera
2.CH / 1 (CHE) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 5 (ANJ) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 6 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 6.10. 2022
_______________________________

3.E - PRA - Ing. Pazdera
4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup
___________________________________________
1.A / 1 - ANJ - spojená hodina
1.A / 6,7 (IKT) - odpadá, bude odloženo v jiném termínu
1.E / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina
1.CH / 1 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
2.E / 1 (EKL) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 2 (CHEX) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.CH / 4 (CHZ) - BIO - Ing. Gregorová
3.A / 3 (ČJL) - ZAM - Mgr. Hlaváček
3.A / 5 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová
3.CH / 3 (CHEX) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 3 (EKO) - ANJ - Mgr. Vlčková
4.A /4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na středu 5.10. 2022
____________________________________

1.A / 1 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.E / 3,4 - cv. GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 4 (ZSV) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 6 (MOV) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 3 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 6 (MAT) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 1 (ZSV) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 2 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
2.CH / 6 (CJL) - BIO - Ing. Gregorová
2.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.AE / 1 (CHZ, CHE) - EKO - Mgr. Krylová
3.AE / 3 (ZSV) - CHZ - Ing. Morovjan
                         - BIO - Ing. Pazdera
3.AE / 4 - ANJ -Bc. Bernardová
3.A / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
3.CH / 5 - ANJ - spojená hodina
3.CH / 6 (MLV) - ČJL - Mgr.
Češpírová
4.CH / 4 (PER) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na úterý 4.10. 2022
___________________________________

2.E - PRA - Ing. Roubíková
____________________________________________
1.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 5 - ANJ - spojená hodina
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 5 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 6 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
1.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.CH / 5 (BIO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.A / 3,4 - cv. EKO - Mgr. Krylová
3.A / 5 (MOV) - PER - Ing. Gregorová
3.E / 3,4 - cv. OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 6 (ZSV) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 3.10. 2022
__________________________________

1.A / 2 - ANJ - spojená hodina
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina
2.CH / 3 (BIO) - CHE - Ing. Laitnerová
3.E / 7 (ODP) - ZAZ - Ing. Pazdera
3.AE / 8 (ANJ) - MOV - Mgr. Hamouz
                         - ODP - Ing. Krajčiová
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina
4.A / 4 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 5 (PER) - EKO - Ing. Paseková
4.A / 8,9 - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 - ANJ - spojená hodina

 

 

Změny rozvrhu na pátek 30.9. 2022
________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.A - PRA -  Pidrman
________________________________________

1.A / 3 (CHZ) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.E / 1,2 (CHE, GEO) - IKT - Ing. Štancl
1.E / 5 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 1 (ETE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.CH / 2 (CHZ) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 1 (ZAM) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 4 (VET) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 5 (IKT) - CHE - Ing. Laitnerová
2.A / 6 (IKT) - oběd
2.E / 3 (MTH) - CHE - Ing. Laitnerová
2.E / 5 (ZSV) - MAT - Ing. Paseková
3.E / 2 (MAT) - BIO - Ing. Pazdera
3.E / 3 (EKO) - OŽP - Ing. Pazdera
3.E / 5 (ZSV) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.CH / 1 (VET) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 2 (CHZ) - MAT - Mgr. Truksová
4.A / 1,2 - cv. EKO - Ing. Paseková
4.CH / 4 (CHK) - CHZ - Ing. Morovjan

 

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 29.9. 2022
_____________________________________________

4.CH - PRA - Ing. Morovjan
________________________________________

1.A / 1 - ANJ - spojená hodina
1.A / 2 (CHZ) - PER - Ing. Krajčiová 
1.E / 4 - ANJ - spojená hodina
1.CH / 3 (CHZ) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.A / 4 (VET) - CHE - Ing. Laitnerová
2.CH / 2 (CHEX) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 4 (CHZ) - KYN - str. Panochová
3.E / 1 (PPŘ) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 2 (ODP) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.AE / 5 (ANJ) - ČJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 1 (PER) - ZSV - Mgr. Hamouz
3.CH / 3 (CHEX) - MLV - Ing. Štancl
3.CH / 5 (VET) - PER - Ing. Odvárka
4.A / 4 (CHZ) - EKO - Ing. Paseková

 

Změny rozvrhu na úterý 27.9. 2022
_______________________________________________

2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
___________________________________________

1.A / 4 (ZSV) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 5 - ANJ - spojená hodina 
1.E / 2 - ANJ - spojená hodina
1.E / 3 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
3.A / 3,4 - cv. EKO - Mgr. Krylová
3.E / 3,4 - cv. OŽP - Ing. Pazdera
3.CH / 6 (ZSV) - CHZ - Ing. Štolcová
4.A / 4 (PER) - CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 1 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHZ) - KYN - str. Panochová
4.CH / 6 - ANJ - spojená hodina

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 26.9. 2022
_______________________________________

3.A - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________________

1.A / 2 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 1 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
1.E / 3 (MAT) - GPD - Ing. Krajčiová
1.CH / 1 (MAT) - BIO - Ing. Štancl

2.CH / 1 (ZAM) - CHE - Ing. Laitnerová
3.E / 2 (EKO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 4 - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 8 (ANJ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.CH / 8 (EKO) - CHEX - Ing. Morovjan
3.CH / 9 - ANJ - spojená hodina - Bc. Bernardová
4.A / 4 (EKO) - PER - Ing. Gregorová
4.CH / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
4.CH / 6 (MAT) - PER - Ing. Odvárka
4.CH / 8,9 - IKT - odpadá, bude odučeno v jiném termínu

 

 

Změny rozvrhu na pátek 23.9. 2022
______________________________________

2.A - BPRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
2.E, 2.CH, 3.AE, 3.CH - 3.+ 4. vyuč. hod - KC Rakovník
                                   - odchod 10:00 od školy
                                   Bc. Bernardová, Mgr. Štruncová
___________________________________________

1.A / 2 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
1.A / 3 (CHZ) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 5,6 - cv.CHZ - Ing. Janoušková
1.E / 5 (ZSV) - FYZ - Ing. Laitnerová
1.CH / 3 (CJL) - BIO - Ing. Štancl

2.E / 2 (GPD) - CHE - Ing. Laitnerová
3.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Štolcová
4.CH / 1 (PER) - CHK - Ing. Štolcová

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 22.9. 2022
___________________________________

1.A / 5 (MAT) - CHE - Mgr. Kubíková
1.A / 6 (IKT) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.A / 7 (IKT) - oběd, konec vyučování
1.E / 2 (BIO) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.E / 4 (ANJ) - spojeno - Bc. Bernardová
1.CH / 1 (BIO) - CHZ - Ing. Janoušková
3.AE / 5 (ANJ) - ČJL - Mgr. Češpírová
3.CH / 4 (MAT) - EKO - Ing. Paseková
3.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
4.A/ 1 (MAT) - MAMA - Mgr. Krylová
4.CH / 3 - ANJ - spojeno - Bc. Bernardová

 

 

Změny rozvrhu na středu 21.9. 2022
______________________________________

2.E - PRA - Ing. Roubíková
________________________________________________
Středoškolský atletický pohár - vybraní studenti
Ing. Krajčiová
___________________________________________

1.A / 1 (BIO) - CHE - Ing. Kubíková
1.A / 2 (PER) - CJL - Mgr. Češpírová
1.E / 3 (IKT) - ANJ - Bc. Bernardová
                      - ANJ - Mgr. Štruncová
1.E / 4 (IKT) - MAT - Ing. Paseková
1.E / 5 (GPD) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 4 (ETE) - CHE - Mgr. Kubíková
2.CH / 3 (ANJ) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4(MAT) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
2.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
3.AE / 1 (CHZ, CHE) - ČJL - Mgr. Češpírová
3.AE / 2 (CJL) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.A / 5,6 - cv.PER - Ing. Gregorová
3.CH / 6 (MLV) - MAT - Mgr. Truksová
4.CH / 7 (CHEX) - EKO - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 20.9. 2022
_________________________________________________

2.A - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček 
3.A - PRA - str. Pidrman
3.E - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________________

1.A / 1 (CHE) - ZAM - Ing. Laitnerová
1.A / 2 (BIO) - ČJL - Mgr. Češpírová
1.A / 4 (ZSV) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 4 (CHE) - ANJ - Bc. Bernardová
                         - ANJ - Mgr. Krylová
1.CH / 5 (BIO) - CHE - Mgr. Kubíková
1.CH / 8,9 (IKT) - odpadá, bude odučeno v jiném termínu
2.E / 6 (EKL) - MNA - Ing. Krajčiová
2.E / 8,9 - cv. MTH - Ing. Odvárka
4.CH / 1 (MLV) - CHEX - Ing. Morovjan
4.CH / 8,9 - cv. EKO - Mgr. Krylová

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 19.9. 2022
_________________________________

2.A / 2 (CHE) - MAT - Ing. Paseková
2.E / 4 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.E / 5 (MTH) - EKL - Ing. Pazdera
3.E / 7 (ODP) - BIO - Ing. Pazdera

 

 

Změny rozvrhu na pátek 16.9. 2022
_______________________________

1.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Krajčiová
1.A / 2 (CHE) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 2 (GEO) - BIO - Ing. Štancl
1.E /4 (BIO) - GEO - Mgr. Štruncová
1.CH / 5,6 - cv. CHZ - Ing. Janoušková
2.CH / 1 (CHE) - BIO - Ing. Gregorová
3.CH / 3 (ANJ) - CHK - Ing. Štolcová
3.CH / 5,6 - cv. PER - Ing. Odvárka

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 15.9. 2022
________________________________________________

1.ročníky - adaptační kurz Šlovice 
2.E - PRA - Ing. Roubíková
4.A - PRA - str. Pidrman
___________________________________________

2.A / 1 (MAT) - VET - Ing. Janoušková
2.A / 3 (PER) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 5 (TEV) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 6 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.CH / 2 (CHEX) - ČJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 5 (TEV) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 6 (CHE) - ZAM - Ing. Pazdera
3.AE / 1,2 (OCR,PER,PPŘ,ODP) - IKT - Ing. Štancl
3.AE / 6 (TEV) - ANJ - Mgr. Štruncová
3.CH / 3 (CHEX) - PER - Ing. Odvárka
3.CH / 6 (TEV) - VET - Ing. Janoušková
4.CH / 1 (CHEX) - ANJ - Mgr. Vlčková
                                      - Mgr. Štruncová
4.CH / 5 (MAT) - MLV - Mgr. Hlaváček

 

 

Změny rozvrhu na středa 14.9. 2022
_____________________________________________

1.ročníky - adaptační kurz Šlovice - Ing. Krajčiová, Bc. Bernardová,
Ing. Paseková, Mgr. Hamouz
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
3.A - PRA - Ing. Morovjan
3.E - PRA - Ing. Pazdera
___________________________________________

2.A / 1 (MAT) - PER - Ing. Gregorová
2.A / 4 (ZSV) - IKT - Ing. Štancl
2.A / 5 (CHE) - IKT - Ing. Štancl
2.A / 6 MOV - P. Pidrman
2.E / 1 (IKT) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.E / 2 (IKT) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 6,7,8 (MAT,cv. MNA) - odpadá, bude odučeno
v jiném termínu
3.CH / 2 (EKO) - CHZ - Ing. Štolcová
4.ročníky/ 1,2 - AJK - Mgr. Štruncová - spojeno
4.A / 3 (PER) - ANJ - Mgr. Vlčková
4.A / 4 (ANJ) - PER - Ing. Gregorová

 

 

Změny rozvrhu na úterý 13.9. 2022
_______________________________________

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup - ZOOPark Chomutov,
začátek praxe v 9:30 před hlavním vchodem
2.CH - PRA - Ing. Odvárka, Mgr. Hlaváček
___________________________________________

1.ročníky - 1,2 hod - výuka 
                - adaptační kurz dle pokynů Mgr. Hamouze a TU
___________________________________________

2.A / 1 (CHE) -MAT - spojená hodina s 2.E - Ing. Paseková
2.A / 2 (CHZ) - BIO - Mgr.Kubíková
2.A / 4 - ANJ - spojená hodina - Mgr. Vlčková
2.A / 5 (MAT) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.A / 8 (MOV) - ZAM - Mgr. Hlaváček
2.E / 4 (MNA) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 5 (CHE) - EKL - Ing.
Pazdera
3.AE / 5 (MOV,ZAZ) - EKO - Mgr. Krylová
3.CH / 2 (CHK) - KYN - str. Panochová
3.CH / 6 (ZSV) - CHK - Ing.
Štolcová
4.A / 3 (CHZ) - ČJL - Mgr. Češpírová
4.A / 5 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 6 (EKO) - MAT - Mgr.
Truksová

 

 

 

Změny rozvrhu na pondělí 12.9. 2022
_________________________________

1.A / 5,6 - MAT - celá třída - Mgr. Truksová
2.A / 2 (CHE) - CHZ - Ing. Kup
2.A / 3 (CHZ) - BIO - Mgr. Kubíková
2.A / 4 (BIO) - PER - Ing. Gregorová
2.E / 2,3 (CJL,BIO) - IKT - Ing. Pazdera
2.E / 4 - CHE - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na pátek 9.9. 2022
_________________________________

1.A / 2 (ZAM) - BIO - Ing. Štancl
2.CH / 1 (CHE) - CHZ - Ing. Kup

 

Změny rozvrhu na čtvrtek 8.9. 2022
_______________________________________

4.A - PRA -Ing. Pazdera
____________________________________________

1.E / 1 (ČJL) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.E / 5 (FYZ) - CJL - Mgr. Vlčková
2.E / 1 (EKL) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 3 (CHE) - MTH - Ing. Odvárka
2.CH / 1 (CJL) - CHZ - Ing. Kup
2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
2.CH / 4 (CHZ) - CJL - Mgr. Češpírová
2.CH / 6 (CHE) - CHEX - Ing. Morovjan
3.E / 4 (BIO) - ZAZ - Ing. Odvárka

 

 

Změny rozvrhu na středu 7.9. 2022
_________________________________________

3.E - PRA -Ing. Pazdera , ŠS
_____________________________________________

1.A / 3 (ZSV) - MAT - Mgr. Truksová
1.A / 4 (ZAM) - ZSV - Mgr. Hlaváček
1.CH / 3 (ZAM) - ETE - Ing. Morovjan
2.A / 5 (CHE) - BIO - Mgr. Kubíková
2.E / 1 (IKT) - ANJ - Mgr. Krylová
2.E / 2 (IKT) - MTH - Ing. Odvárka
3.A / 2 (CJL) - CHZ - Ing. Morovjan
3.A / 3 (ZSV) - MOV - Mgr. Hamouz
3.A / 4 (ANJ) - OCR - Ing. Gregorová
3.A / 5,6 - cv. PER - Ing. Gregorová
4.A, 4.CH / 1,2 - AJK - spojeno - Bc. Bernardová

 

Změny rozvrhu na úterý 6.9. 2022
_______________________________________

3.A - PRA -Ing. Pazdera , ŠS

4.CH - PRA - Ing. Morovjan, Ing. Kup -zahájení 9:00 Chyňava

___________________________________________

1.E / 1 (GPD) - GEO - Mgr. Štruncová
1.E / 3 (GEO) - GPD - Ing. Krajčiová
2.A / 2 (CHZ) - ČJL - Mgr. Vlčková
2.E / 6 (EKL) - ZSV - Mgr. Štruncová
2.CH / 2 (CHEX) - MAT - Mgr. Truksová
3.E / 1 (BIO) - ODP - Ing. Krajčiová
3.E / 2 (MAT) - ZAZ - Ing. Odvárka
3.E / 3 (cv. OŽP) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 4 (cv. OŽP) - PPŘ - Mgr. Hamouz
3.E / 5 (ZAZ) - CHE - Mgr. Kubíková
3.E / 7,8 (EKO,CJL) - odpadá, bude odloženo v jiném termínu
4.A / 3 (CHZ) - ZSV - Mgr. Hlaváček
 

 

Změny rozvrhu na pondělí 5.9. 2022
_________________________________

1.A / 5,6 - ČJL - Mgr. Češpírová - celá třída
2.A / 8,9 - cv. PER - Ing. Gregorová

 

Změny rozvrhu na pátek 2.9. 2022
____________________________________

3.CH - PRA - Ing. Urbanová
___________________________________________

1.A / 1,2 (CJL, ZAM) - PRA - p. Pidrman
1.A /4 (CHE) - TRH - Ing. Krajčiová
1.E / 2 (GEO) - PRA - Mgr. Kubíková
1.E / 4 (BIO) - TRH - Bc. Bernardová
1.E / 5 (ZSV) - odpadá
1.CH / 3 (CJL) - PRA - Ing. Pazdera
1.CH / 4 (MAT) - TRH - Ing. Paseková
2.A / 2 (BIO) - ZSV - Mgr. Hamouz
2.A / 3 (ZSV) - BIO - Mgr. Kubíková
4.A / 1,2 (IKT) - cv. PER - Ing. Gregorová
4.A / 3 (TEV) - PER - Ing. Gregorová
4.A / 4,5 (ANJ, SCJ) - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 2,3 (CJL, TEV) - cv. CHZ - Ing. Morovjan
4.CH / 4 (CHK) - ZSV - Mgr. Hlaváček