Přecházíme na distanční formu studia

13. 03. 2020


Vážení rodiče, milí studenti,

vzhledem k tomu, že po dobu platnosti opatření Bezpečnostní rady státu a Ministerstva zdravotnictví přecházíme na distanční formu studia, prosíme vás o součinnost při plnění studijních povinností.

Hlavním komunikačním kanálem je Facebook a systém Bakaláři, případně e-maily jednotlivých vyučujících. Studenty vyzýváme k pravidelnému sledování těchto systémů (domácí úkoly, studijní texty, pracovní listy) a zodpovědnost při plnění zadaných úkolů.

Pro rodiče a studenty je k dispozici kancelář školy, kterou je možné kontaktovat telefonicky v době od 8.00 do 15.30 hodin.

Jako pomoc při studiu mohou žáci využít nabídky nakladatelství Fraus, které se v souvislosti s opatřením vlády rozhodlo poskytnout všechny  své elektronické učebnice zdarma, stačí se jen zaregistrovat.