Novinky

Termíny kurzů odborné způsobilosti k nakládání s přípravky na ochranu rostlin

2024 18. 1.

Kurzy odborné způsobilosti k nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Rozpis opravných zkoušek

2023 17. 8.

Rozpis konání opravných zkoušek 2023

Výsledky přijímacího řízení 2023

2023 28. 4.

 

Výsledky přijímacího řízení 2023  Obor Chovatelství

Obor Agropodnikání, Ekologie

 

 

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání (tj. výsledek přijat(a)), za oznámená (§60 odst. 16 a odst. 17, §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).