Novinky

Výsledky přijímacího řízení 2021

2021 19. 5.

 

Výsledky přijímacího řízení 2021  Obor Chovatelství  Obor Agropodnikání, Ekologie

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání (tj. výsledek přijat(a)), za oznámená (§60 odst. 16 a odst. 17, §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Zrušení kurzů

2021 10. 1.

Čestné prohlášení

2020 4. 5.
Čestné prohlášení při zahájení výuky po koronavirové epidemii  vytiskout zde