Novinky

Výsledky přijímacího řízení 2020

2020 15.6.

 

Výsledky přijímacího řízení 2020

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání (tj. výsledek přijat(a)), za oznámená (§60 odst. 16 a odst. 17, §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

pokyny

2020 4.5.

Pokyny pro studenty 4. ročníku  zde

Čestné prohlášení

2020 4.5.
Čestné prohlášení při zahájení výuky po koronavirové epidemii  vytiskout zde
 

 

Třídní schůzky

2018 20.4.

V pátek 20. dubna se od 15:00 konají třídní schůzky.