Novinky

Výsledky přijímacího řízení 2020

2020 15. 6.

 

Výsledky přijímacího řízení 2020

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání (tj. výsledek přijat(a)), za oznámená (§60 odst. 16 a odst. 17, §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

pokyny

2020 4. 5.

Pokyny pro studenty 4. ročníku  zde

Čestné prohlášení

2020 4. 5.
Čestné prohlášení při zahájení výuky po koronavirové epidemii  vytiskout zde
 

 

Třídní schůzky

2018 20. 4.

V pátek 20. dubna se od 15:00 konají třídní schůzky.