Novinky

Třídní schůzky

2023 25. 10.

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 v 15:00

Výsledky přijímacího řízení 2023

2023 28. 4.

 

Výsledky přijímacího řízení 2023  Obor Chovatelství

Obor Agropodnikání, Ekologie

 

 

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání (tj. výsledek přijat(a)), za oznámená (§60 odst. 16 a odst. 17, §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Třídní schůzky

2023 11. 4.

V pátek 14. 4. 2022 se od 15.00 hodin konají schůzky rodičů žáků Střední zemědělské školy.

Schůzky rodičů

2022 31. 10.

Třídní schůzky

2022 4. 4.
V pátek 8. 4. 2022 se od 15.00 hodin konají schůzky rodičů žáků Střední zemědělské školy.