Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

25. 01. 2021

Veškeré informace k přijímacímu řízení pro následující školní rok včetně kritérií pro přijetí a doporučení ředitele školy pro uchazeče o studium naleznete zde.