Sdělení pro uchazeče o studium

22. 04. 2021

Škola neuvažuje o vlastním testování. Uchazeči se prokáží platným potvrzením o negativním testu.

 

Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek v oborech Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí.

Uchazeči o obor Chovatelství budou přijímací zkoušku konat.

 

Kompletní obsah sdělení najdete zde.