Maturitní zkoušky 2021

31. 03. 2021

Předpokládaný průběh maturitní zkoušky:

  • Praktická zkouška z IKT a poznávání - 28. 4. 2021 (4.A), 29. 4. 2021 (4.CH)
  • Praktická zkouška z odborných předmětů - od 10. 5. 2021
  • Didaktické testy (dle JZS) - 24. 5. 2021 (ANJ, MAT), 25. 5. 2021 (CJL) 
  • Ústní maturitní zkoušky od 7. 6. 2021

Pořadí tříd, žáků a časový harmonogram bude upřesněn.

Ústní zkouška z CJL a ANJ není povinná. Žák může tuto zkoušku konat, pokud se k ní písemně přihlásí nejpozději do 30. 4. 2021.

Více informací k maturitní zkoušce naleznete zde.