Distanční forma výuky v týdnu od 24. 1. do 28. 1. 2022

21. 01. 2022

Opatření ředitele školy

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s onemocněním a v povinné karanténě vyhlašuje ředitel školy distanční formu výuky v týdnu od 24. 1. do 28. 1. 2022.

Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu on-line v prostředí Microsoft Teams.

Vyzývám všechny studenty k osobní zodpovědnosti při této formě výuky a při dodržování protiepiemiologických zásad.

V Rakovníku 21. 1. 2022
Ing. Ivan Kup, ředitel školy