Adaptační kurz 2017

Adaptační kurz 2017
06. 09. 2017
Jako každým rokem, vyrazili i letos noví studenti prvních ročníků ...


Jako každým rokem, vyrazili i letos noví studenti prvních ročníků oborů Agropodnikání a Chovatelství hned v prvním školním týdnu na adaptační kurz do Jesenice u Rakovníka, kde se v průběhu tří dnů seznamovali prostřednictvím různorodých aktivit s novými spolužáky i svými třídními učiteli.

Aktivity byly zaměřené převážně na vzájemné poznávání, umění spolupracovat s ostatními a pomáhat si. Nechyběly ale ani soutěže, jako například orientační běh lesem na čas, nebo večerní posezení u ohně s kytarou a opékáním špekáčků.

Děkujeme touto cestou pracovnicím Pedagogicko-psychologické poradny v Rakovníku za zajímavý program a Městskému úřadu Rakovník za finanční podporu této akce.


Adaptační kurz 2017