Přehled článků

Bengálské kočky ve škole

V závěru roku byla návštěva koťat kočky bengálské ...

Cvičení z chovu koní 1.CH

V hodinách předmětu chov koní se studenti 1. ročníku oboru Chovatelství ...

Cvičení z pěstování rostlin 2.A

Při cvičení z předmětu pěstování rostlin studenti 2. ročníku ...

Cvičení z chovu zvířat 3.A - technologie chovu skotu

Ve výuce odborných předmětů propojujeme teorii s praxí ...

Cvičení z chovu zvířat 2.A - nácvik měření zvířat

Třída 2.A vyrazila na cvičení z chovu zvířat do stáje ...

Cvičení z chovu koní v JK Spongilit

Žáci 1. ročníku oboru Chovatelství absolvují praktickou výuku ...

Cvičení z Chovu zvířat - rozbor vejce

Po dlouhé době se studenti vrátili k prezenční výuce ...

Cvičení z Pěstování rostlin

Jednou z dovedností, kterou se musí studenti oboru Agropodnikání naučit ...

Rozbor vejce

V rámci předmětu biologie mají studenti zařazeny i laboratorní práce ...

Králíci v 1.A

Student 1.A Zdeněk Pícl si připravil referát na téma Chov králíků ...