Přehled článků

Magnetická síla v základech mechanizace

Odhad působení magnetických sil

Určování pH roztoků 1. A

laboratorní práce

Cvičení z Pěstování rostlin

Studenti poznávali škůdce kulturních rostlin.

Cvičení z Pěstování rostlin

Při cvičení z předmětu Pěstování rostlin studenti 2. ročníku oboru Agropodnikání zkoumali osiva kulturních rostlin...

Cvičení 2.E z Meteorologie a hydrologie

Žáci druhého ročníku oboru Ekologie a životní prostředí ... 

Výuka Chmelařství na naší škole

Již před několika lety začala spolupráce naší školy a odborníky ...

Cvičení 3.A z Pěstování rostlin

Studenti 3. ročníku oboru Agropodnikání si ověřovali své znalosti ... 

Cvičení 2.E v laboratoři

Studenti oboru Ekologie a životní prostředí zejména ve 2.ročníku ...

Chov zvířat na počítači

K odborné výuce chovatelských předmětů využíváme ...

Bengálské kočky ve škole

V závěru roku byla návštěva koťat kočky bengálské ...