Přehled článků

Nehodou to začíná

Studenti se zúčastnili kurzu DEKRA CZ a. s.

3. E zavíatala do sklárny

3. E ve sklárně v Nižboru u Křivoklátu.

4. E navštívila třídírnu odpadů

Studenti 4. E navštívili firmu Rumpold v Kamenných Žehrovicích.

Anglie 2023

Zájezd do Velké Británie

Výměnný pobyt Sains-du-Nord

Návštěva spřátelené školy ve francouzském Sains-du-Nord.

Vodní dílo Klíčava

Studenti 4.E vyrazili do úpravny pitné vody na Klíčavě

Přes bariéry s policií ČR

Studenti se zúčastnili charitativní akce "přes bariéry s policií ČR"

Exkurze 3. AE, 4. CH

Dne 22. 9. 2023 absolvovali studenti odbornou exkurzi.

3.A na Farmě Hamouz

Žáci 3.A v rámci cvičení z chovu zvířat navštívili Farmu Hamouz ...