Přehled článků

Fotografování tříd a učitelského sboru 2021

Stejně jako v loňském roce jsme kvůli plošnému uzavření škol museli ...

Přes bariéry s policií

Sportovně charitativní akce Přes bariéry s policií umožňuje studentům ...

Fotografování tříd a učitelského sboru 2020

Vzhledem k situaci, které vládla v druhém pololetí školního roku ...

Den ochrany zdraví člověka

Nácviku, jak se chovat při nebezpečných či extrémních situacích ...

Studenti čtvrtých ročníků na inseminačním kurzu

Ve čtvrtek 6. prosince absolvovali vybraní žáci čtvrtých ročníků praktickou ...

Příprava pedagogického sboru na nový školní rok

Díky Janě Češpírové a Pavlíně Vlčkové jsme si přípravu na nový školní rok ...

Den ochrany zdraví člověka

Každoročně je jeden z posledních dní školního roku věnován nácviku ...

Fotografování tříd a učitelského sboru

Ještě než studenti a učitelé SZeŠ odešli v červnu na prázdniny ...

Veletrh studentských firem

Studenti třetích ročníků všech oborů na naší škole mají možnost zapojit se ...

Pásové zpracování půdy v podmínkách ČR

Seznámení se s moderními technologiemi zpracování půdy nejen v oblastech ...