Rozbor vejce

Rozbor vejce
23. 04. 2019
V rámci předmětu biologie mají studenti zařazeny i laboratorní práce ...


V rámci předmětu biologie mají studenti zařazeny i laboratorní práce. V poslední hodině se seznámili se stavbou ptačích vajec. K rozboru použili slepičí, bažantí a křepelčí vejce. Jejich úkolem bylo zjistit hmotnost vajec, popsat vnitřní stavbu vejce a provést důkaz přítomnosti uhličitanu vápenatého ve skořápce.

 

 

 

Rozbor vejce