Ekologická soutěž v botanické zahradě

Ekologická soutěž v botanické zahradě
24. 04. 2019
Ve středu 24. dubna pořádala Střední zemědělská škola v Rakovníku ...


Ve středu 24. dubna pořádala Střední zemědělská škola v Rakovníku tradiční Den Země a Den otevřených dveří v Botanické zahradě.

Od 8:00 hodin zde pořádal Dům dětí a mládeže Rakovník ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Rakovník jarní kolo ekologické soutěže pro základní a střední školy (již 15. ročník). Tématem soutěže byla „Ekologická abeceda“. Žáci a studenti ve dvoučlenných družstvech odpovídali na otázky různé obtížnosti pro různé věkové kategorie z oblasti přírody a ekologie. Pro děti byl připraven doprovodný program IS CHKO Křivoklátsko – Křivoklát s paní Jiřinou Proškovou „Ekoabeceda RISKUJ“ a pro studenty byla připravena přednáška Ing. Františka Pazdery „Udržitelný rozvoj – víte co to je?“. Akce byla pořádána za finanční podpory Města Rakovníka.

Naši školu v soutěži reprezentovali studenti 1. ročníku studijního oboru Chovatelství, Klára Pichrtová a Magdaléna Setničková a 3. ročníku studijního oboru Ekologie a životní prostředí, Richard Pochman, Anna Marie Fejtková a Daniela Šímová. Obě děvčata ze 3. ročníku v kategorii středních škol obsadili skvělé 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Ekologická soutěž v botanické zahradě