Projektový den SZeŠ - Den vody s RAVOS

Projektový den SZeŠ - Den vody s RAVOS
26. 04. 2019
Jak pracuje ČOV či jak se dělají rozbory odpadní i pitné vody ...

Jak pracuje ČOV či jak se dělají rozbory odpadní i pitné vody se studenti druhého a třetího ročníku oboru Ekologie a životní prostředí, Agropodnikání a Chovatelství dozvěděli při odborné exkurzi v rámci projektového dne Den vody s RAVOS.

Ve vodohospodářské laboratoři se mimo jiné dozvěděli, že v Rakovníku odpadní vody vycházející z čističky splňují přísné normy a že ve městě není žádný velký znečišťovatel, který působí problémy. V části laboratoře pro rozbor pitné vody se jen potvrdilo, že rakovnická voda je vhodná i pro kojence. Studenty zaujala možnost rozboru vody z domácích studní. Voda většinou odpovídá normám, jen obsahuje coli bakterie, které se snadno zničí domácí dezinfekcí studně. Dále čekala ještě studenty prohlídka úpravny vody.

Odpoledne se studenti věnovali hydrologickým měřením v Rakovnickém potoce. V rámci mezinárodního projektu GLOBE měřili například teplotu vody, průhlednost vody, průtok a rychlost proudění vody.

Odborné exkurze na pracoviště potenciálních zaměstnavatelů mají na Střední zemědělské škole letitou tradici. Mají za úkol připravit studenty už na střední škole na vstup na trh práce, posilují odbornou, finanční, informační i environmentální gramotnost. Projektové dny vítají i zaměstnavatelé, protože tak dochází ke sladění vědomostí získaných při studiu a potřebných v praxi podniků. Studenti pak vidí, že to, co se naučí ve škole, není zbytečné a opravdu to v praxi použijí.

 

Projektový den SZeŠ - Den vody s RAVOS