Den ochrany zdraví člověka

Den ochrany zdraví člověka
25. 06. 2019
Nácviku, jak se chovat při nebezpečných či extrémních situacích ...


Nácviku, jak se chovat při nebezpečných či extrémních situacích a vzdělávání v této problematice je každoročně věnován jeden den, kdy si studenti vyzkouší nejen požární poplach a evakuaci školy. Celkem na třech stanovištích se učili střílet ze vzduchovky, dozvěděli se základy sebeobrany a zdravovědy pod vedením Jaromíra Nového - velitele Městské policie Rakovník, kterému tímto děkujeme.

 

Den ochrany zdraví člověka