Polní den v Lišanech

Polní den v Lišanech
06. 06. 2019
Vybraní studenti 3. ročníku oboru Agropodnikání, Petr Cipra a Anna Reiglová ...


Vybraní studenti 3. ročníku oboru Agropodnikání, Petr Cipra a Anna Reiglová, se zúčastnili ve čtvrtek 6. 6. 2019 Polního dne řepky ozimé a pšenice ozimé v Lišanech.

Akci pořádaly společnosti LUPOFYT Chrášťany, AGRADA s.r.o. a Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha. Veřejná prohlídka polních pokusů řepek (celkem hodnoceno 28 odrůd) a pšenic (celkem hodnoceno 12 odrůd) s účastí 18 zástupců osivářských společností se dvěma zástupci společností dodávajících stroje a zařízení (STROM a BEDNAR) měla tradičně vysokou úroveň.

Odbornými garanty při hodnocení porostů a prezentovaných technologií byli Ing. David Bečka, Ph.D. (ČZU Praha), prof. Ing. Jan Vašák, CSc. (Agrada), Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Radek Vavera, Ph.D. (VÚRV Ruzyně).

Po prezenci, zahájení a vystoupení organizátorů a hostitelského podniku odjeli všichni účastníci k hodnocení polních odrůdových pokusů. Po prohlídce, posouzení a doporučení k porostům řepky proběhla krátká ukázka zemědělských strojů.

Společnost STROM PRAHA a.s. je výhradním dovozcem zemědělské techniky John Deere do České republiky a společnost BEDNAR FMT je český výrobce závěsové techniky s inovacemi ve zpracování půdy, profilového hnojení a kultivaci širokořádkových plodin. Po obědě si návštěvníci polního dne prohlédly porosty odrůd ozimé pšenice.

Zvláště nás zaujala přehlídka nastupujících i nových odrůd řepky ozimé, strategie ochrany porostů a přehled komplexní agrotechniky pro výnosy řepky nad 4 – 5 t/ha představená agronomem společnosti LUPOFYT Chrášťany, Ing. Jaroslavem Mikolášem.

 

Polní den v Lišanech