Odborná exkurze – sklizeň chmele

Odborná exkurze – sklizeň chmele
05. 09. 2019
Začal nový školní rok a my jsme vyjeli se studenty 4.A oboru Agropodnikání ...


Začal nový školní rok a my jsme vyjeli se studenty 4.A oboru Agropodnikání na exkurzi na Žatecko. Celou exkurzi pro nás připravil a také nás provázel Ing. Michal Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele. Na Účelovém hospodářství Stekník, který je součástí Chmelařského institutu Žatec, nás přivítal Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., vedoucí hospodářství. Nejprve jsme vyjeli na chmelnici, kde se právě sklízela odrůda Agnus. Měli jsme možnost vidět mechanizovanou sklizeň chmele pomocí strhávačů, ale i ruční dosběr a úklid chmelnice. Vedoucí nám vysvětlil např. i zásady hnojení chmele, systém závlahy. Pak jsme se přesunuli na česačku a následně pak na pásovou sušárnu chmele. Tady jsme si prohlédli i lisování, vážení a označování chmele.

Následoval přejezd do areálu Chmelařství, družstvo Žatec. Tam nás Ing. Kovařík seznámil se stavem českého chmelařství, jeho postavením ve světě, ale i prodejem chmele. Pak jsme přešli do místnosti označené nápisem „BONITACE“. Tady na nás čekal Ing. Jaroslav Hájek, který nám na konkrétních vzorcích vysvětlil posuzování, hodnocení a zpeněžování chmele, včetně využití IT techniky. Poslední částí naší exkurze byly sklady a granulační linka. Pan Milan Strnad nás provedl prostory, kde se chmel skladuje, připravuje pro odběratele, včetně klimatizovaných prostor s teplotou 5°C.

Exkurze nám přinesla mnoho nových a zajímavých informací a ukázala část celé technologie pěstování našeho „zeleného zlata“, kam bychom se jinak nedostali. Děkujeme všem pracovníkům, kteří nám věnovali část svého času a ochotně nám ukázali jednotlivé provozy. Věříme, že tato spolupráce bude následovat i v dalších letech.

 

Odborná exkurze – sklizeň chmele