Adaptační kurz 2019

Adaptační kurz 2019
06. 09. 2019
Jako každým rokem, vyrazili i letos noví studenti prvních ročníků ...


Jako každým rokem, vyrazili i letos noví studenti prvních ročníků oborů Agropodnikání a Chovatelství hned v prvním školním týdnu na adaptační kurz do Jesenice u Rakovníka, kde se v průběhu tří dnů seznamovali prostřednictvím různorodých aktivit s novými spolužáky i svými třídními učiteli Janou Češpírovou a Tomášem Morovjanem.

Aktivity byly zaměřené převážně na vzájemné poznávání, umění spolupracovat s ostatními a pomáhat si. Nechyběly ale ani soutěže, jako například orientační běh lesem na čas, nebo večerní posezení u ohně s kytarou a opékáním špekáčků.

Děkujeme tímto Městskému úřadu Rakovník za finanční podporu této akce a kuchyni ISŠ Jesenice za stravování.

 

Adaptační kurz 2019