Ekologická olympiáda Vlašim

Ekologická olympiáda Vlašim
21. 09. 2019
Ve dnech 20. a 21. září se studenti čtvrtého ročníku oboru Ekologie ...


Ve dnech 20. a 21. září se studenti čtvrtého ročníku oboru Ekologie a životní prostředí zúčastnili středočeského kola Ekologické olympiády ve Vlašimi.

Ústředním motivem letošního kola byla „Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech“. Studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy. Jejich prvním úkolem byl průzkum Vendo parku – obchodního centra ve Vlašimi, kde navrhovali opatření pro zamezení prašnosti, eliminaci teplotních extrémů nebo zabránění eroze půdy z okolních polí. Ve druhé praktické úloze družstva vytvářela ekostabilizační prvek v podobě stromo-keřového remízu u obce Jeníkov u Čechtic, který bude zmírňovat dopady eroze, zadržovat vodu na pozemku a bude podporovat biodiverzitu na lokalitě.

V teoretické části poznávali 120 botanických, geologických a zoologických exponátů a prokazovali znalosti nad 120 testovými otázkami. Naši studenti sice do národního kola nepostoupili, ale i tak naši školu v konkurenci devíti gymnázií zdatně reprezentovali!

 

Ekologická olympiáda Vlašim